ทริปเยี่ยมนักเรียนและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ปี 2018

ทริปเยี่ยมนักเรียน และ มหาวิทยาลัยในอเมริกา ปี 2018

เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ผมได้เข้าร่วม Roadshow 2018 ของบริษัท Global Student Mobility (GSM) ที่จัดให้ได้ไปทัวร์มหาวิทยาลัย วิทยาลัยและโรงเรียนใน 4 รัฐ ได้แก่ Ohio, Tennessee, Alabama และ Georgia โดยจะมีตัวแทนจากกว่า 50+ สถาบันในอเมริกาเดินทางมาพบปะและพูดคุยด้วย ในบทความนี้ ผมจะเขียนรีวิวสรุปเกี่ยวกับโรงเรียน วิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจให้ครับ

แต่ก่อนอื่นขอเล่าถึงนักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันก่อนครับ เนื่องจากก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วม Roadshow ผมได้มีโอกาสได้พบกับนักเรียนที่ใช้บริการของก้อปันกันบางส่วนที่กำลังศึกษาอยู่ที่ Shoreline Community College และ Edmonds Community College ครับ เนื่องจากเวลาที่จำกัด ผมจึงไม่ได้เดินทางไปเยี่ยมนักเรียนที่สถาบันอื่นๆ 

นักเรียนที่ผมมีโอกาสได้เจอ พูดคุยและร่วมถ่ายภาพด้วยส่วนหนึ่งได้มาเริ่มเรียนต่อวิทยาลัยตั้งแต่อายุ 16-17 ปี โดยลงเรียนหลักสูตร High School Completion เพื่อเก็บหน่วยกิตจบม.ปลาย ควบคู่ไปกับการลงเรียนเก็บหน่วยกิตในระดับชั้นปี 1-2 ของระดับปริญญาตรี และบางคนได้ศึกษาจบหลักสูตรปริญญาตรีในประเทศไทยแล้วและกำลังเรียนภาษาอังกฤษในวิทยาลัย เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ

การเดินทางใช้ชีวิตต่างแดน ห่างไกลจากผู้ปกครอง และใช้ชีวิตศึกษาและเรียนรู้ระดับอุดมศึกษาที่มีตัวเลือกที่มากมาย มีเกณฑ์การวัดมาตรฐานความสำเร็จที่เปิดกว้าง มีวัฒนธรรมที่เชื่อในการพึ่งพาตนเองและความเป็นปัจเจก เป็นเรื่องที่ไม่ง่ายเลย แต่แน่นอนโอกาสและเหล่าประสบการณ์เหล่านี้จะเป็นภูมิต้านทาน และการก่อกำเนินของทักษะและสมรรถนะในการใช้ชีวิต และทำงานในโลกปัจจุบันที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว อีกทั้งยังมีความเป็นไปได้ที่จะต้องพบเจอกับความแตกต่างทางวัฒนธรรมและความเชื่อที่เข้มข้นมากขึ้นเรื่อยๆ

นักเรียนบางส่วนมาอยู่เรียนที่นี่ยังไม่ถึงปี

ก็สามารถปรับตัวและใช้โอกาสที่มีในวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่ ตั้งแต่ การสมัครทำงานในวิทยาลัยเป็น Peer Mentor ที่คอยดูแลและจัดกิจกรรมเพื่อสนับสนุนนักเรียนนานาชาติสามารถบรรลุเป้าหมายทางการศึกษาของพวกเขาได้, Marketing Assistant คือ ผู้ช่วยทำงานด้านสื่อและการประชาสัมพันธ์ให้กับวิทยาลัย, ตลอดจนการร่วมงานกิจกรรมต่างๆ อาทิ การร่วมบริหารจัดการงบประมาณกิจกรรมนักศึกษา ร่วมกับสภานักศึกษา

นักเรียนบางส่วนได้เล่าให้ฟังถึงปัญหา

และความท้าทายที่แต่ละคนได้พบเจอไม่เหมือนกัน แต่ต่างคนก็ต่างพยายามที่จะเรียนรู้ (พยายามออกจาก comfort zone) และหาทางจัดการด้วยตนเอง โดยอาจจะใช้ทรัพยากรต่างๆรอบตัวในการสนับสนุนการศึกษาและการตัดสินใจ ตั้งแต่ advisor ที่ปรึกษาของนักเรียนนานาชาติ, ครู ตลอดจนคุณพ่อ คุณแม่ ผู้ปกครอง และรวมถึงพวกเรา #ก้อปันกัน

นักเรียนบางส่วนกำลังจะสำเร็จการศึกษาจากวิทยาลัย

และโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยในช่วงเทอม Fall (สิงหาคมกันยายน) 2018 นี้ เช่น พลอย เลือกศึกษาด้าน Food Sciences ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ University of Florida, University of Minnesota, University of California Davis และใหม่ เลือกศึกษาด้าน Economics ได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อ University of Washington, Seattle และ New York University และก้อปันกันขอแสดงความยินดีกับทั้ง 2 คนไว้ ที่นี้ด้วยครับ

เหตุผลที่ผมตัดสินใจเข้าร่วมทริปของ GSM ครั้งนี้ คือ

ผมต้องการเดินทางไปสำรวจและเปิดรับประสบการณ์ในรัฐที่ไม่เคยเดินทางไป เพื่อหาความเป็นไปได้และศึกษาข้อมูลไว้แนะนำให้กับนักเรียนที่สนใจมาศึกษาต่อในอเมริกาโดยเฉพาะในระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ในรัฐที่ค่าครองชีพไม่สูง และมีสถาบันการศึกษาที่มีทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติสำหรับการเข้ารับการศึกษา อีกทั้ง ผมยังมีโอกาสได้พบเจอกับตัวแทนจากสถาบันที่เดินทางมาจากเมืองและรัฐที่คนไทยอาจสนใจไปศึกษาต่อ แต่ก่อนหน้านี้ก้อปันกันอาจไม่มีพาร์ทเนอร์อยู่ในเมืองนั้นอีกด้วย

ยกตัวอย่าง ตอนนี้ก้อปันกันได้เริ่มเรื่องทำสัญญาเพิ่มเติมร่วมกับ 2 วิทยาลัย ได้แก่ a) College of Southern Nevada ที่ Las Vegas และ b) Valencia College ใน Orlando

ทริปเยี่ยมนักเรียน

สำหรับมหาวิทยาลัยที่ค่าครองชีพประหยัด มีทุนให้นักเรียนนานาชาติ และ/หรือมีหลักสูตรการศึกษาที่น่าสนใจที่เรากำลังจะเริ่มทำงานภายในปีนี้ ประกอบด้วย

4 มหาวิทยาลัยในรัฐ Alabama ประกอบด้วย 3 มหาวิทยาลัยขนาดใหญ่ของรัฐที่ขึ้นชื่อด้าน Engineering และ Computer Sciences ได้แก่

a) University of Alabama,
b) University of Alabama, Birmingham, และ
c) University of Alabama, Huntsville

และมหาวิทยาลัยประจำส่วนเหนือตอนบนของรัฐ Alabama ได้แก่ University of Northern Alabama (UNA) ซึ่งค่าเรียนในอัตราประหยัด มีทุนลดหย่อนค่าเรียน และมีทุนลดหย่อนค่าที่พักให้อีกด้วยครับ

๐ Saginaw Valley State University (SVSU)

ตั้งอยู่ที่รัฐ Michigan ที่ค่าเล่าเรียนอยู่ที่ประมาณ $19,598 USD ต่อ 1 ปีการศึกษา แต่มีทุนให้สูงถึงปีละประมาณ $9,000 USD มีหลักสูตรป.โท ที่น่าสนใจ ได้แก่ MBA, MA in Communication & Media Admistration, MS in Nursing และ MS in Computer Sciences SVSU มีข้อเสนอที่น่าสนใจมากสำหรับนักศึกษาที่จบป.ตรีจากมหาวิทยาลัยและต้องการเข้ารับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทที่ SVSU นักศึกษาจะสามารถชำระค่าเล่าเรียนในอัตรา In-state ได้อัตโนมัติ

สำหรับด้านการพยาบาล SVSU รับเทียบวุฒิปริญญาตรีด้านการพยาบาลจากต่างประเทศ เพื่อพิจารณารับเข้าเรียนต่อป.โทด้านการพยาบาลของมหาวิทยาลัย  และสำหรับหลักสูตรปริญญาตรีด้านการพยาบาลกว่าเทอมละ 90 ที่ โดยทุกเทอมจะมีนักเรียนนานาชาติได้รับการตอบรับเข้าศึกษาต่อเทอมละอย่างต่ำ 10 คน

Oklahoma City University 

เป็นพาร์ทเนอร์ที่น่าสนใจสำหรับนักศึกษาที่ต้องการอยู่ในตัวเมืองที่ค่าครองชีพไม่สูง มีร้านค้าและสิ่งอำนวยความสะดวกที่ครบวงจร มีร้านอาหารที่หลากหลาย มีกิจรรมมากมาย ที่สำคัญมหาวิทยาลัยมีหลักสูตร MBA 1 ปี ที่ไม่ต้องใช้ GMAT/GRE ในการสมัครเข้า มีหลักสูตร MS in Music ที่มีทุนให้นักเรียนนานาชาติ และมีหลักสูตร MS in Nursing ที่ต้อนรับนักเรียนนานาชาติอีกด้วย

๐ Indiana Institute of Technology

สถาบันเฉพาะทางสำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อด้านวิศวะคอมพิวเตอร์ ธุรกิจ การศึกษาและ Criminal Justice ในเมือง Fort Wayne รัฐ Indiana มีทุนสำหรับนักเรียนนานาชาติศึกษาในระดับปริญญาตรีตั้งแต่ $2,500 – $13,000 USD ต่อปี และสำหรับหลักสูตรปริญญาโท Indiana Institute of Technology มีค่าเล่าเรียนในอัตราที่เข้าถึงได้ คือ $10,815 USD ต่อปีสำหรับ MBA และ $11,697 USD ต่อปีสำหรับหลักสูตรปริญญาโทด้านวิศวะกรรม

๐ Middle Tennessee University

มหาวิทยาลัยตอนกลางประจำรัฐ Tennessee มีหลักสูตรที่โดดเด่นทางด้าน Music (ตั้งอยู่ประมาณ 30 นาทีจากเมือง Nashville ซึ่งเป็นเมืองที่ขึ้นชื่อด้าน country music ของอเมริกา) วิทยาศาสตร์ และการศึกษาต่อทางด้าน Business & Aviation

ท้ายสุดของ ทริปเยี่ยมนักเรียน

ผมได้เดินทางไปเยี่ยม Brandon Hall School นอกตัวเมือง Atlanta โรงเรียนสหศึกษาขนาดเล็กที่มีนักเรียนจากกว่า 10 รัฐในอเมริกาและจากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก ความน่าสนใจคือเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก มีนักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 150 คน ครูใหญ่ ครูผู้สอนพักอาศัยในแคมปัสร่วมกับนักเรียน ทำให้ใส่ใจดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด ถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็ก แต่โรงเรียนเปิดสอนวิชา AP, และ Honors อีกทั้งยังมีกีฬา ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมชุมชนให้มีส่วนร่วมอีกด้วย ที่สำคัญหากสมัครเรียนที่ Brandon Hall School กับก้อปันกัน รับส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พักสูงสุด 50% (~ 900,000 บาท ต่อปี)

นอกเหนือจากนี้แล้ว ภายในสิ้นปี  2018 ก้อปันกันมีแพลนที่จะร่วมงานกับมหาวิทยาลัยในอเมริกาดังต่อไปนี้เพิ่มเติม

1) DePaul University, Chicago,
2) University of California Santa Cruz (Silicon Valley Campus),
3) Oregon State University,
4) Colorado State University

อีกทั้ง ก้อปันกันยังมีแพลนที่จะเริ่มให้บริการการเรียนภาษาจีนที่ไต้หวัน และการเรียนต่อมัธยม อนุปริญญาและปริญญาตรีที่แคนนาดาเพิ่มเติมด้วยครับ 🙂

# ทริปเยี่ยมนักเรียน และ มหาวิทยาลัยในอเมริกา ปี 2018