เตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ให้เห็นผล

เตรียมตัวเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ทำความเข้าใจการสื่อสารสองทาง

It’s a Two-way Communication Learning.

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดที่มีประสิทธิภาพควรจะให้ความสำคัญกับการฝึกใช้ภาษาของผู้เรียน การเรียนการสอนจึงเป็นการสื่อสารแบบสองทาง ระหว่างผู้เรียนและผู้สอน โดยเฉพาะสำหรับกรณีที่เรียนตัวต่อตัว และระหว่างผู้เรียนด้วยกันเอง กรณีที่เรียนแบบกลุ่ม โดยที่ครูผู้สอนจะไม่ได้เน้น lecture เพื่อสร้างความเข้าใจหรือให้ข้อมูล ความรู้เพียงอย่างเดียว แต่จะมุ่งเน้นไปที่โอกาสของผู้เรียน ที่จะได้ลงมือฝึกใช้งานจริง ในการถามคำถาม และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในชั้นเรียน เพื่อการเรียนรู้จากประสบการณ์ นี่คือรูปแบบการเรียนการสอนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่ผู้เรียนจะได้เรียนกับคอร์สเรียนออนไลน์ที่ KPG นำเสนอ

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Two-way Communication Learning

credits : Pexels

ก่อนการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เน้นการฝึกปฏิบัติและการเรียนรู้จากประสบการณ์ ทีม KPG ได้จัดทำบทความนี้ขึ้น เพื่อเป็นตัวช่วยในเบื้องต้นสำหรับการ เตรียมตัว เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ 

เตรียมตัว เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ยังไงดี?

ก่อนเริ่ม เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

1. การเตรียมพื้นที่สำหรับการเรียน (SET UP)
เลือกสรรและเตรียมสถานที่และสภาพแวดล้อมที่เหมาะต่อการเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ควรจะเป็นพื้นที่ที่มีสิ่งรบกวนน้อยที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ 

2. การเตรียมอุปกรณ์ (EQUIPMENT)
เตรียมอุปกรณ์การเรียนออนไลน์ให้พร้อม ประกอบด้วยสัญญา wifi ที่ดี คอมพิวเตอร์, laptop หรือ smart phone, กล้อง, ไมค์โครโฟน และหูฟัง ซึ่งเราแนะนำให้ใช้ คอมพิวเตอร์ หรือ laptop พร้อมหูฟังที่มีไมค์โครโฟน เพื่อประสิทธิภาพในการเรียนรู้ที่ดี

3. การเตรียมโปรแกรมที่ใช้เรียน (SOFTWARE)
ทำความรู้จัก คุ้นเคยกับโปรแกรม เช่น ZOOM, MS Teams, Chrome ที่จะใช้เรียนในหลักสูตรการเรียนที่ลงทะเบียนเรียนนั้นจะใช้โปรแกรมอะไร เข้าใช้งานอย่างไร สามารถทำอะไรได้บ้าง และสำหรับเด็กเล็ก (4-12 ขวบ) ผู้ปกครองควรจะที่ช่วยแนะนำเกี่ยวกับการใช้งานโปรแกรมการเรียนในเบื้องต้น

4. เวลา (TIME)
เข้าเรียนตรงเวลา เพื่อไม่เป็นการรบกวนเพื่อนและผู้สอน โดยเฉพาะคอร์สเรียนออนไลน์สำหรับเด็กเล็ก (4-12 ขวบ) ผู้ปกครองควรช่วยดูให้เด็กเข้าเรียนได้ตรงเวลา

ระหว่าง เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

1. ความจดจ่อและใส่ใจในการชั้นเรียน (FOCUS)
ผู้เรียนควรจะจดจ่อและอยู่กับชั้นเรียนได้ในขณะที่เรียน เนื่องจากชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดของเราส่วนใหญ่จะเป็นการเรียนเชิง (interactive) เน้นการมีปฏิสัมพันธ์ ผู้เรียนจะต้องฟัง โต้ตอบ ถามคำถามกับผู้สอนและเพื่อนร่วมชั้นเรียนอย่างต่อเนื่อง สำหรับเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรจะช่วยแนะนำและดูแลนักเรียนในเรื่องนี้ด้วย เพื่อเลี่ยงโอกาสที่ผู้เรียนจะทำกิจกรรมอื่น หรือเข้าเว็บไซต์อื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเรียน

2. การสื่อสารในชั้นเรียน (TALK)
เนื่องจากชั้นเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เป็นคลาสสอนสด ทั้งในรูปแบบตัวต่อตัวและกลุ่ม ที่คาดหวังให้ผู้เรียนโต้ตอบ สื่อสารและมีปฏิสัมพันธ์ในชั้นเรียน ผู้เรียนจะต้องสื่อสารกับผู้สอน และเพื่อนร่วมชั้นเรียน กรณีที่เรียนแบบกลุ่ม 

3. ความปลอดภัย (SAFE)
เพื่อรักษาความปลอดภัยของแอดเค้าของผู้เรียน ผู้เรียนไม่ควรแชร์ Log-in ID หรือ password ใดๆให้กับบุคคลอื่นๆในชั้นเรียน โดยเฉพาะเด็กเล็ก ผู้ปกครองควรกำชับและแนะนำในเรื่องนี้

หลังคาบ เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

1. ออกจากชั้นเรียน (LOG OUT)
ง่ายๆ ข้อที่หนึ่ง อย่าลืมล็อคเอ้าท์จากโปรแกรมหลังการเรียนด้วยนะครับ 🙂

2. ทบทวนบทเรียน (REVIEW)
เพื่อความเข้าใจเกี่ยวกับเนื้อหาและบทเรียนที่ได้เรียนไปหลังจากแต่ละคลาสเรียน ผู้เรียนควรจะใช้เวลาเพื่อทบทวนและทำความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนไปในแต่ละชั้นเรียน หลังเลิกเรียนอีกครั้ง หากมีคำถาม หรือข้อสงสัยใดๆ ผู้เรียนอาจจะบันทึกโน้ตไว้เพื่อการสอบถามและทำความเข้าใจเพิ่มเติมกับครูผู้สอนในชั้นเรียนถัดไป หรือติดต่อกับผู้สอนนอกเวลาเรียนตามช่องทางที่ผู้สอนสะดวกเพื่อการสอบถาม

3. เตรียมตัวก่อนคาบเรียนถัดไป (PREPARE)
เพื่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุดในการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หากผู้สอนมีการบ้านหรืองานที่มอบหมายให้ทำหรือเตรียมก่อนชั้นเรียน การเตรียมตัวและความพร้อมด้วยการศึกษา หาข้อมูล และทำความเข้าใจเกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมายไว้ก่อนชั้นเรียนเป็นสิ่งที่ควรทำเป็นอย่างยิ่ง … ยิ่งทำมาก ยิ่งได้รับกลับคืนมาก

credit : abode stock

พฤติกรรมที่ดีในชั้นเรียนออนไลน์

  • Be mindful of classroom’s rules. : ตระหนักและใส่ใจต่อกฎร่วมหรือระเบียบของชั้นเรียน
  • Be respectful of the teacher and all other students in the class. : เคารพผู้สอน และรวมถึงผู้เรียนคนอื่นๆในชั้นเรียนด้วย 
  • Listen to the teacher and other students, taking turns to share ideas: ฟังผู้สอนและผู้เรียนคนอื่นๆ รวมถึงผลัดเปลี่ยนโอกาสในการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
  • ‘Raise your hand’ to ask a question or contribute to the discussion: หากมีคำถาม หรือต้องการร่วมแสดงความคิดเห็น ให้ยกมือ
  • Use appropriate language – no swearing: ใช้คำพูดที่เหมาะสม ไม่ใช้คำหยาบคาย
  • Actively participate in the lesson: มีส่วนร่วมในบทเรียนอย่างเต็มที่

No Cyberbullying 

  • Name calling: การเรียกบุคคลอื่นด้วยคำที่ผู้ถูกเรียกไม่ประสงค์จะให้เรียก เช่น คำที่ไม่ใช่ชื่อของเขา
  • Negative remarks about race, gender, ethnicity, sexual orientation, appearance: การพูดถึงเชื้อชาติ เพศ สัญชาติ และรูปร่างของบุคคลอื่นในเชิงลบ
  • Verbal abuse : การใช้คำละเมิด ข่มเหงบุคคลอื่น
  • Sharing inappropriate images: การแชร์ภาพที่ไม่เหมาะสม

Finally, let us know if there is anything or anyone in the class making you feel uncomfortable – especially for kids.

Oxford International Schools Virtual

สุดท้าย กรณีที่ผู้เรียนรู้สึกไม่สบายใจหรืออึดอัดใจกับบางสิ่งหรือบุคคลบางคนในชั้นเรียน โดยเฉพาะสำหรับเด็กเล็ก ขอให้แจ้งกับเจ้าหน้าที่ของเรา หรือครูผู้สอน เพื่อการรับคำปรึกษาหรือหาแนวทางจัดการต่อไป

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์คลาสสด

หากผู้อ่านได้ศึกษาเรื่องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ KPG หรือสมัครเรียนไว้แล้ว คงทราบเป็นอย่างดีว่า คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เรานั้นเป็นคลาสสอนสด ให้ความสำคัญกับการมีปฏิสัมพันธ์ของผู้เรียน เน้นการมีส่วนร่วมและการเรียนรู้ผ่านโอกาสที่ ที่จะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษจริง ด้วยความมุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้เพิ่มถนัด ความมั่นใจและความคล่องในการใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยที่สามารถเข้าเรียนออนไลน์ จากที่ใดก็ได้ที่มีสัญญาณอินเตอร์เน็ต 

Credit & Notes:

คำแนะนำสำหรับการ เตรียมตัว เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ บางส่วนในบทความนี้ถูกนำมาจากคู่มือนำแนะสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Oxford International Schools สถาบันสอนภาษาอังกฤษในประเทศอังกฤษ แคนาดา และอเมริกา ที่ได้รับการรับรองโดย British Council 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *