KPG Live Lessons

KPG LIVE Lessons

บทเรียนทั้งหมดของ KPG LIVE

สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดกับครูต่างชาติ มืออาชีพกับโปรแกรมการเรียน KPG LIVE เลือกดูรายละเอียดของบทเรียนทั้งหมด ทั้งสำหรับเด็ก (Junior ESL) และผู้ใหญ่ (Senior Programs) ตามการจัดลำดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ได้ที่นี่

บทเรียนสำหรับเด็ก (6-14 ปี)

บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior ESL) อายุ 6-14 ปี อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับเด็กไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน

ในคลาสเรียนออนไลน์สอนสดแบบตัวต่อตัวของ KPG Live ผู้เรียนจะได้เรียนในระดับภาษาที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้

บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ (15 ปี+)

บทเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ (Senior Programs) อายุ 15 ปี + อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน รวมถึง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และคอร์สเรียนเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับการศึกษาต่อ

ในคลาสเรียนออนไลน์สอนสดแบบตัวต่อตัวของ KPG Live ผู้เรียนจะได้เรียนในระดับภาษาที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน