KPG Live Lessons

KPG LIVE Lessons

บทเรียนทั้งหมดของ KPG LIVE

สำหรับผู้เรียนที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ คลาสสดกับครูต่างชาติ มืออาชีพกับโปรแกรมการเรียน KPG LIVE เลือกดูรายละเอียดของบทเรียนทั้งหมด ทั้งสำหรับเด็ก (Junior ESL) และผู้ใหญ่ (Senior Programs) ตามการจัดลำดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากล CEFR ได้ที่นี่

บทเรียนสำหรับเด็ก (6-14 ปี)

บทเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก (Junior ESL) อายุ 6-14 ปี อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับเด็กไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน

ในคลาสเรียนออนไลน์สอนสดแบบตัวต่อตัวของ KPG Live ผู้เรียนจะได้เรียนในระดับภาษาที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้

Junior Let’s Go

แบบเรียนสำหรับเด็กของ Oxford University Press ประกอบด้วยบทเรียนที่สนุกและน่าสนใจ ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนเพลิดเพลินกับการเรียนภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด
Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

ดูรายละเอียด
Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

ดูรายละเอียด
Junior Free Talk

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความสั้นๆ รวมถึงคำถามเพื่อการอภิปราย ที่จะมีส่วนช่วยให้ผู้เรียนได้ฝึกฝนทักษะการพูดและการทำความเข้าใจ

ดูรายละเอียด
Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

ดูรายละเอียด
Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

ดูรายละเอียด
Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

ดูรายละเอียด
Junior Writing

แบบเรียนฝึกฝนทักษะด้านการเขียน เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องพัฒนาความแม่นยำในการสะกดคำ การวางโครงสร้างประโยค และการเขียนบทความ

ดูรายละเอียด
Junior News Series

แบบเรียนประกอบด้วยการอ่านบทความข่าวสารที่น่าสนใจ เนื้อหาเอื้อต่อการอภิปราย โดยที่ผู้เรียนสามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

ดูรายละเอียด

บทเรียนสำหรับผู้ใหญ่ (15 ปี+)

บทเรียนภาษาอังกฤษผู้ใหญ่ (Senior Programs) อายุ 15 ปี + อิงตามมาตรฐานสากล (CEFR) โดยเริ่มตั้งแต่ A1 (พื้นฐาน) – B2 (ระดับปานกลาง/สูง) โดยมีเนื้อหาการเรียนให้เลือกหลากหลาย ตามวัตถุประสงค์ที่สำคัญและเหมาะสมกับผู้เรียนชาวไทย ได้แก่ การฝึกฝนออกเสียง การพูดคุย การอ่านและการเขียน รวมถึง คอร์สเรียนภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน และคอร์สเรียนเพื่อการเตรียมสอบ IELTS สำหรับการศึกษาต่อ

ในคลาสเรียนออนไลน์สอนสดแบบตัวต่อตัวของ KPG Live ผู้เรียนจะได้เรียนในระดับภาษาที่เหมาะสมกับตนเอง และสามารถเลือกเรียนวิชาเรียนตามวัตถุประสงค์และความต้องการได้

Daily Conversation

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาหลายรูปแบบ ที่มีประโยชน์และน่าสนใจ โดยที่ผู้เรียนสามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในชีวิตประจำวัน

ดูรายละเอียด
Power Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ ที่จะมีส่วนกระตุ้นให้นักเรียนคิด และสามารถแสดงความคิดเห็นได้อย่างมั่นใจ

ดูรายละเอียด
Free Talking

แบบเรียนประกอบด้วยบทความข่าวสาร และประเด็นต่างๆ ในสังคม ที่เหมาะสำหรับการนำมาอภิปราย สามารถแสดงความคิดเห็นของตนเองได้โดยอิสระ

ดูรายละเอียด
Business English

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาเกี่ยวกับภาษาอังกฤษธุรกิจ รวมถึงคำศัพท์และสำนวนต่างๆ ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้งานได้จริงในโลกการทำงาน

ดูรายละเอียด
Job Interview

แบบเรียนประกอบด้วยตัวอย่างบทสนทนาการสัมภาษณ์งาน ฝึกคิดและตอบคำถามที่พบบ่อย เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์งานเป็นภาษาอังกฤษ

ดูรายละเอียด
IELTS Module

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกตอบคำถาม เพื่อพัฒนาคะแนนสอบได้ตามที่ตังเป้าหมาย

ดูรายละเอียด
IELTS Speaking

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Speaking

ดูรายละเอียด
IELTS Writing

แบบเรียนประกอบด้วยแบบจำลองข้อสอบ IELTS ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนพัฒนาทักษะในการตอบคำถามพาร์ท Writing

ดูรายละเอียด

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน