Diploma และ Post Degree diploma แคนาดา แตกต่างกันอย่างไร?

กำลังหาข้อมูลและวางแผน เรียนต่อแคนาดา และมีคำถามว่า
Diploma และ Post Degree diploma แคนาดา

เหมือนหรือต่างกันอย่างไร?

ในระบบการศึกษาของแคนาดา ทั้งในระดับการศึกษา “Diploma” และ “Post-Degree Diploma” (มักเรียกอีกอย่างว่า “Graduate Certificate” หรือ “Post-Baccalaureate Diploma”) ล้วนเป็นระดับการศึกษาที่ได้รับการยอมรับ แต่มีวัตถุประสงค์ และข้อกำหนดในการรับสมัครที่แตกต่างกัน ข้อแตกต่างสำคัญคือ :

1. ระดับและวุฒิการศึกษาที่จะได้รับ

– Diploma : โดยทั่วไปจะเป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรีที่เปิดสอนโดยวิทยาลัยชุมชน วิทยาลัย Polytechnic หรือมหาวิทยาลัยบางแห่ง มุ่งเน้นการมอบทักษะวิชาชีพหรือทางเทคนิคในสาขาเฉพาะทางให้แก่นักเรียน

– Post-Degree Diploma : ตามที่ชื่อระบุ หลักสูตรนี้ออกแบบมาสำหรับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีแล้ว โดยจะมอบความรู้หรือทักษะเฉพาะในสาขาวิชา หรือการฝึกฝนเฉพาะทาง และมักจะเป็นการต่อยอดจากความรู้พื้นฐานที่ได้รับในระหว่างการศึกษาระดับปริญญาตรี

2. ระยะเวลาเรียน

Diploma : โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตร Diploma จะใช้เวลา 1 ถึง 3 ปี ขึ้นอยู่กับหลักสูตร และสถาบัน (ซึ่งหลักสูตร 3 ปี มักจะเรียกว่า Advanced Diploma)

Post-Degree Diploma : โดยทั่วไปแล้ว หลักสูตรเหล่านี้จะใช้เวลา 1 ถึง 2 ปี

3. ข้อกำหนดในการรับสมัคร

– Diploma : ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าเป็นข้อกำหนดทั่วไป บางโปรแกรมอาจมีข้อกำหนดเบื้องต้นเพิ่มเติม ขึ้นอยู่กับสาขาวิชาที่เรียน

– Post-Degree Diploma : ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี บางโปรแกรมอาจต้องมีประสบการณ์การทำงาน หรือต้องผ่านหลักสูตรเฉพาะทางในระดับปริญญาตรี

4. วัตถุประสงค์ (career-training focused)

Diploma : หลักสูตรเหล่านี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษามีทักษะ และความรู้เชิงปฏิบัติการเพื่อเข้าสู่ตลาดแรงงานในสาขาเฉพาะได้โดยตรง

– Post-Degree Diploma : ออกแบบมาสำหรับผู้สำเร็จการศึกษาที่ต้องการความเชี่ยวชาญเพิ่มเติมในสาขาเฉพาะ หรือต้องการเปลี่ยนสาขาอาชีพ นอกจากนี้ยังสามารถใช้เป็นก้าวสำคัญสำหรับผู้ที่กำลังพิจารณาการศึกษาระดับที่สูงกว่าปริญญาตรี

5. ผลลัพธ์ทางอาชีพ

Diploma : ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับการเตรียมพร้อมสำหรับตำแหน่งงานในระดับเริ่มต้นสำหรับสาขาที่ตนเลือก

Post-Degree Diploma : ผู้สำเร็จการศึกษาสามารถยกระดับตนเองไปสู่งานเฉพาะทาง หรือตำแหน่งที่สูงกว่าในสาขางานของตนได้มากยิ่งขึ้น จากการผนวกการศึกษาระดับปริญญาตรีและสูงกว่าปริญญาตรีเข้าด้วยกัน

6. ความลึกของหลักสูตร

– Diploma : หลักสูตรนี้นำเสนอความรู้พื้นฐานและการปฏิบัติในสาขาเฉพาะ

Post-Degree Diploma : หลักสูตรนี้จะเน้นไปที่เนื้อหาขั้นสูงกว่า โดยเจาะลึกในหัวข้อเฉพาะทางมากยิ่งขึ้น

โปรดระลึกว่าระบบชื่อและข้อมูลเฉพาะอาจแตกต่างกันไปตามสถาบัน และรัฐในแคนาดา หากนักศึกษากำลังพิจารณาหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง ควรตรวจสอบกับสถาบันที่เปิดสอนโดยตรงเพื่อทำความเข้าใจรายละเอียดเฉพาะ และที่สำคัญ KPG แนะนำว่าให้เปรียบเทียบรายวิชาเรียนในหลักสูตรนั้นๆ เพื่อพิจารณาว่าคอร์สเรียนในหลักสูตรใดจะตอบโจทย์ที่ผู้เรียนกำลังมองหาหรือต้องการ เพื่อให้แน่ใจว่าหลักสูตรนั้นสอดคล้องกับเป้าหมายของตนมากที่สุดครับ ศึกษาข้อมูลเรียนต่อแคนาดาเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน