5 สิ่งสนับสนุนใน community college ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

5 สิ่งสนับสนุนใน community college
ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาก้อปันกันได้พยายามอย่างเต็มที่ในการให้ข้อมูล แบ่งปันเรื่องราวและประสบการณ์ เกี่ยวกับการทางเลือกสำหรับการศึกษาต่อในอเมริกา นั่นก็คือ การเรียนต่อ community college และทางเลือกสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ คือการเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์

สำหรับการเรียนต่อ community college อเมริกา เราได้มีนักเรียนและผู้ปกครองติดต่อเข้ามาสอบถามข้อมูล รวมถึงมีนักเรียนที่สนใจ ไว้วางใจและเลือกไปศึกษาต่อ community college ในเครือข่ายของเราเป็นจำนวนที่มากขึ้น ซึ่ง ณ จุดหนึ่ง เราได้รวบรวมและเขียนคำตอบถึง 5 คำถามที่พบบ่อยเป็นบทความ 5 สิ่งที่คนมักเข้าใจผิดเกี่ยวกับ community college เนื่องจากการที่มีคนไทยไปเรียนใน community college น้อย และโครงสร้างการศึกษาระดับอุมดศึกษาและวิทยาลัยชุมชนในประเทศไทยไม่เหมือนกับของอเมริกา ส่งผลให้คนไทยเข้าใจ community college อย่างไม่ถูกต้องนัก

บ่อยครั้ง นักเรียนและผู้ปกครองมักจะมีความสนใจที่จะทำความเข้าใจว่า “มันมีความเป็นได้มากน้อยเพียงใดที่นักเรียนจะสามารถโอนเข้ามหาวิทยาลัยปี 3-4 ที่มีชื่อเสียงได้?” สำหรับคำตอบนั้น ที่แท้จริงแล้ว โอกาสในการเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยปี 3-4 ที่มีชื่อเสียงได้ จะขึ้นอยู่กับ ประสบการณ์และทัศนคติตัวของนักเรียนเองเป็นหลัก ซึ่งรวมถึง ผลการเรียนเฉลี่ย กิจกรรมที่ทำนอกห้องเรียน เป้าหมายด้านการศึกษา เจตนาในการใช้ชีวิต ซึ่งหากนักเรียนมีความชัดเจนในตัวเองมากเพียงใด โอกาสที่จะได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัย ที่เล็งเห็นว่า นักเรียนมี profile ที่ตรงกับความต้องการมหาวิทยาลัยนั้นก็สูงขึ้นตามไปด้วย

ซึ่งหากนักเรียนนานาชาติจะต้องทำผลการเรียนเฉลี่ยให้ดี รวมถึงสร้างความชัดเจนและหาประสบการณ์ชีวิตในอเมริกาให้ได้อย่างเต็มที่แล้ว คำถามที่สำคัญ คือ community college ในเครือข่ายของเรามีสิ่งใดจะช่วยรับรองหรือสนับสนุนโอกาสการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยของนักเรียนบ้าง? วันนี้เราจึงต้องการแบ่งปันบทความแนะนำ 5 สิ่งใน community college ที่จะช่วยสนับสนุนและรับรองโอกาสการเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

1. Orientation Programs for New International Students

นักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะในวิทยาลัยในเครือข่ายของก้อปันกันจะได้เข้าเร่วมการปฐมนิเทศน์ที่ครอบคลุมข้อมูลและกิจกรรมที่สำคัญสำหรับการศึกษาในระบบของอเมริกา การปรับตัวเข้ากับวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมใหม่ อาทิ การโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย การทำความรู้จักเพื่อนใหม่และบริการสนับสนุนการเรียนรู้ในวิทยาลัย กฏระเบียบของ F-1 VISA การใช้สิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ อาทิ ธนาคาร รถประจำทาง โทรศัพท์ โอกาสและกิจกรรมในวิทยาลัย การดูแลและรักษาความปลอดภัยให้กับตนเอง

2. Personal Academic Advisor

ตั้งแต่ปฐมนิเทศน์นักเรียนจะได้รับการมอบหมายให้มี academic advisor ประจำตัว โดย advisor จะมีหน้าที่ดูแลให้คำปรึกษานักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ advisor จะช่วยดูแลเรื่องการเรียนและการโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย โดยนักเรียนสามารถเข้าหา advisor เพื่อขอคำปรึกษาได้ตลอดช่วงเวลาที่อยู่ในวิทยาลัย

3. Transfer Fairs & Transfer Workshops

Transfer Fairs (ปีละ 2 ครั้ง) เป็นการรวมตัวกันโดยมหาวิทยาลัยจากทั่วสารทิศในอเมริกา รวมถึง selective universities อาทิ UC Berkeley, Purdue University, U of San Francisco, U of Oregon และ U of Washington  เพื่อเดินทางมาให้ข้อมูลและคำปรึกษากับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเรียนโดยตรง และ Transfer Workshops จัดโดย academic advisor ของวิทยาลัยร่วมกับเจ้าหน้าที่ด้าน admission จากมหาวิทยาลัยในหัวข้อที่สำคัญสำหรับการโอนเข้า selective universities อาทิ การเขียน personal statement และ tips ในการสมัครเข้ามหาวิทยาลัย

4. Personal Letters of Recommendation

เนื่องด้วย community college มี class ขนาดเล็กประมาณ 20-30 คนต่อห้องหากนักเรียนทำการบ้าน มีส่วนร่วมในวิชาเรียน อาจารย์ประจำวิชาจะสามารถดูแลและรู้จักนักเรียนได้เป็นอย่างดี และหากนักเรียนกระตือรือร้นที่จะทำกิจกรรมในวิทยาลัย letters of recommendation ที่นักเรียนจะสามารถขอให้อาจารย์เขียนเพื่อใช้ยื่นสมัครเข้ามหาวิทยาลัยจะเป็นจดหมายที่ถูกเขียนขึ้นอย่างลึกซึ้ง เพิ่มโอกาสให้การได้รับการคัดเลือกเข้าเรียนมหาวิทยาลัยที่การแข่งขันในการสมัครเรียนสูง

5. Student’s efforts

สิ่งที่สำคัญและช่วยรับรองการโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัยได้มากที่สุด คือ ความพยายาม ความกระตือรือร้นและความชัดเจนในตัวเองของนักเรียนเอง หากนักเรียนรู้จักตั้งคำถาม ยินดีที่จะเปิดรับการเรียนรู้สิ่งใหม่ มีเป้าหมาย พยายามค้นหาโอกาสและการสนับสนุนที่มีอยู่มากมายในวิทยาลัย นักเรียนจะประสบความสำเร็จทั้งทางด้านการศึกษา การใช้ชีวิตในวิทยาลัย และทั้งหมดนี้จะช่วยในการโอนเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

อ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับ community college อเมริกา – คลิกที่นี่

# 5 สิ่งสนับสนุนใน community college
ที่จะทำให้นักเรียนประสบความสำเร็จ
ข้อมูลนำเสนอโดยศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน