ปัญหาภาษาอังกฤษ 3 อุปสรรคกับทางเลือกสำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย

ปัญหาภาษาอังกฤษ

3 อุปสรรคกับทางเลือก
สำหรับการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย

อ้างอิงถึงจากบทความ “ไขความลับ คนไทยทำไมไม่เก่งภาษา” จากเว็บไซต์มติชนออนไลน์ ที่ได้ทำการสำรวจปัจจัยต่างๆที่เป็นปัญหาภาษาอังกฤษ ของคนไทย ว่าเพราะอะไรทำไมวิชาภาษาอังกฤษของประเทศไทยถึงไม่สามารถพัฒนาเด็กไทยได้จริง? ถึงแม้ระยะเวลาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยตั้งแต่ระดับชั้นประถมจนถึงมัธยมรวมเวลาเป็น 12 ปี รวมถึงการส่งลูกหลานไปเรียนพิเศษเสริมภาษาอังกฤษของเหล่าผู้ปกครองทั้งหลาย เรายังพบเห็นบ่อยครั้งว่า คนไทยหลายคนยังไม่สามารถใช้ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารหรือทำงานได้จริงสักที…

โดยปัญหาหลักของเด็กไทยที่มักพบเจอได้แก่

1. ไม่ค่อยรู้จักคำศัพท์ (สำหรับการใช้งานจริง)

ทำไมเด็กไทยไม่เก่งอังกฤษ Word

ถึงแม้เด็กไทยจะมีการโดนท่องคำศัพท์อยู่บ่อยครั้งเพราะมักจะต้องนำมาใช้สอบในโรงเรียนอยู่เสมอแต่การที่เอาแต่ท่องคำศัพท์ จำให้พอผ่านโดยไม่ได้ใช้ในชีวิตอาจเปรียบเทียบไม่ได้กับการนำเอาศัพท์พวกนั้นมาใช้ในชีวิตจริง พอไม่ได้ใช้ก็ลืม เหมือนเป็นการจำที่เปล่าประโยชน์ไปเสียมากกว่า

 2. ไม่ค่อยมีโอกาสได้ใช้จริง

ทำไมเด็กไทยไม่เก่งอังกฤษ Speaking

ถ้ามองตามหลักความจริงในปัจจุบันก็คงใช่ ถึงแม้ชีวิตคนไทยจะพอมีภาษาอังกฤษเข้ามาปะปนในชีวิตประจำวันบ้างแต่ในอีกหลายๆชุมชน หรือ หลายครอบครัวไม่ได้มีการมุ่งเน้นในเรื่องการใช้ภาษาอังกฤษมากนัก ทำให้บางครั้ง ถึงแม้จะมีการดูภาพยนตร์ภาษาอังกฤษแล้ว หรือ การอ่านหนังสือภาษาอังกฤษแล้ว แต่พอไม่ได้นำมาใช้จริงก็อาจจะเกิดการติดขัด หรือ ไม่ได้พัฒนาเรื่องการพูดมากนัก

3. ไวยากรณ์ไม่เป๊ะ

He are a teacher.

He is a teacher.

ที่จริงแล้วต้องขอแบ่งเด็กไทยออกเป็นสองประเภทมากกว่า ประเภทแรกเป็นพวกแกรมม่าเป๊ะเนื่องจากเด็กไทยได้รับการปลูกฝังการเรียนไวยากรณ์มานานและอาจมากกว่าการเรียนภาษาอังกฤษด้วยบทสนทนาด้วยซ้ำเพราะฉะนั้น ไวยากรณ์เบื้องต้นจึงเป็นสิ่งที่ไม่ยากสำหรับคนไทย ส่วนอีกประเภทนึงเป็นพวกพอรู้ไวยากรณ์บ้าง แต่ด้วยการเรียนภาษาอังกฤษในเบื้องต้นที่อัดแต่ไวยากรณ์จนทำให้ไม่เข้าใจในบริบทและวัฒนธรรมของการใช้ภาษาอังกฤษ เด็กหลายคนไม่ได้เข้าใจการใช้แกรมม่าที่แท้จริง อาจทำได้แค่ตอนเรียนหรือตอนสอบเพียงชั่วคราวหลังจากนั้นก็ลืม

นอกเหนือจาก 3 ปัญหานี้แล้ว
KPG ขอเพิ่มเติมอีก 1 ปัญหาที่สำคัญ ได้แก่

4. ออกเสียงไม่ถูก

นั่นคือ เรื่องของ Prounication (การออกเสียง) นั่นเอง … เนื่องจากการออกเสียงตัวอักษร สระ รวมถึงการอ่านภาษาอังกฤษแตกต่างจากภาษาไทยกันอย่างสิ้นเชิง และคนไทยโดยทั่วไปไม่ได้เรียนและฝึกการอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษ (Phonic) กันอย่างถูกต้อง มันทำให้เราไม่สามารถสะกดคำได้ดีเท่าที่ควร ไม่สามารถพูดได้ชัด ทำให้คนต่างชาติฟังแล้วไม่เข้าใจ ซึ่งส่งผลต่อความถนัดในการใช้และสื่อสารภาษาอังกฤษโดยตรง … ขอย้ำอีกครั้งว่า เป็นเรื่องของการออกเสียง ไม่ใช่เรื่องของ Accent หรือสำเนียงนะครับ

แล้วมีแนวทางการแก้ไขปัญหาอย่างไร?

ทางเลือกหนึ่งที่อาจเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมและความเชื่อเกี่ยวกับการใช้ภาษาอังกฤษของหลายคนๆ คือ การได้ไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ต้องใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ

จากปัญหาทั้งหมดเราพบว่า ปัญหาการเรียนภาษาอังกฤษของเด็กไทยจริงๆ อาจไม่ใช่เพียงแค่เท่านี้ แต่ยังรวมถึงวิธีการสอนของอาจารย์บางท่านที่ยังคงเป็นปัญหา และยังไม่สามารถพัฒนาเด็กได้อีกด้วย เนื่องจาก พอเป็นห้องเรียนกลุ่มใหญ่ การปรับวิธีการสอน การดูแลเข้าใจ หรือ การรู้จักตัวตนของเด็กอาจทำให้ยากที่จะเข้าถึง และความเป็นไปได้ที่จะสนับสนุนการเรียนรู้ของเด็กจึงเป็นไปได้น้อย

อีกทั้ง ปัจจัยทั้งหมดนอกจากตัวของผู้สอนเอง ยังมีในเรื่องสภาพแวดล้อม ที่ส่งผลกระทบต่อผู้เรียนโดยตรง ถ้าการเรียนการสอนสามารถทำให้นักเรียนได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นประจำ และได้ช่วยพัฒนาจุดอ่อนของนักเรียนอย่างตรงจุด จะสามารถช่วยพัฒนานักเรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ซึ่งทำให้การไปเรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษในต่างประเทศเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ เนื่องจากนักเรียนจะได้แรงกระตุ้น แรงบันดาลใจจากสภาพแวดล้อมภายนอก ที่รายล้อมไปด้วยผู้คนหลายเชื้อชาติทำให้เราได้ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารเป็นประจำ

 ดังนั้น การไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ
… จึงเป็นหนึ่งแนวทางที่จะแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของคนไทย

ในวันนี้ KPG ขอแนะนำประเทศฟิลิปปินส์​ ซึ่งเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่น่าสนใจ

1. การเรียนแบบเข้มข้นและได้ผล ในทุกวันเรียนจันทร์-ศุกร์ คุณจะได้เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มขนาดเล็ก (3-5 คน) รวมวันละ 5-8 คาบเป็นอย่างน้อย เพื่อพัฒนาทักษะในการพูดคุยสื่อสาร โดยเลือกหลักสูตรการเรียนได้ตามจุดบกพร่องของเรา อาทิ คำศัพท์ การออกเสียง การพูด การเขียน ไปจนถึงการเตรียมตัวสอบ IELTS, TOEFL  หรือ TOEIC

2. การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ยังมีโอกาสในการพบเพื่อนจากทั่วโลก ซึ่งสร้างความคล่องแคล่วและความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษร่วมกับเพื่อนๆ จากหลายประเทศ เช่น ญี่ปุ่น เกาหลี ไต้หวัน เวียดนาม จีน รัสเซีย การเรียนรู้และปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนจากที่ต่างๆ จะช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในการพัฒนาทักษะในการสื่อสารระหว่างประเทศ

3. ครูที่ใจดีและมีความรู้ความสามารถในการสอนภาษาอังกฤษอย่างเห็นผล ครูที่มีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษและสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมแก่นักเรียนตามระดับความสามารถของเขา การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์จะช่วยให้คุณพัฒนาทักษะในการพูด ฟัง อ่าน และเขียนภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ

4. บริการครบวงจรและปลอดภัย การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เสมือนไปอยู่โรงเรียนประจำ ที่คุณสามารถฝึกฝนใช้งานภาษาอังกฤษได้อย่างไม่จำกัด การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์มีบริการที่ครบวงจร เช่น หอพัก บริการอาหาร บริการซักผ้า บริการรับส่งสนามบิน และอินเทอร์เน็ต Wi-Fi เพื่อให้คุณสามารถเรียนภาษาอังกฤษได้อย่างสะดวกสบายและปลอดภัย

#ยาวไป ไม่อยากอ่าน? มาลองฟังคลิปสรุปนี้กัน

 คลาสเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์เป็นอย่างไร? มาลองดูคลาสเรียนตัวอย่างกัน 

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างจริงจัง การเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ กับ KPG LEARN จะตอบโจทย์ เนื่องจากคุณจะได้

1.1) เรียนและฝึกใช้คำศัพท์ใหม่ๆ ในทุกวัน
1.2) เรียนและฝึกใช้ภาษาอังกฤษกับครูแบบตัวต่อตัว รวมถึงคาบเรียนกลุ่มขนาดเล็ก 3-5 คน
1.3) ครูฟิลิปปินส์สอน pronunciation ให้เราออกเสียงให้ชัดเจนมากขึ้นได้เป็นอย่างดี
1.4) สำหรับไวยากรณ์ หากใครอยากเรียนรู้ด้านนี้เพิ่มเติม ก็เลือกหลักสูตรที่มีเรียนไวยากรณ์ด้วยได้ครับ

ดังนั้นการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เป็นหนึ่งตัวเลือกที่จะช่วยแก้ไขปัญหาภาษาอังกฤษของคุณได้

และสำหรับบุคคลที่มีงบและระยะเวลาจำกัด
… การเรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว ก็น่าสนใจ

นอกเหนือจากการไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์แล้ว KPG ยังมีตัวเลือก คอร์สเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่น่าสนใจมาแนะนำเพื่อตอบโจทย์ของคุณอีกด้วย

KPG ขอนำเสนอ KPG LIVE โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เรียนออนไลน์จากที่ใดก็ได้ ไม่ต้องเดินทาง มีหลักสูตรที่หลากหลาย ปรับให้เข้ากับผู้เรียนได้อย่างเฉพาะตัว 

สำหรับท่านที่ต้องการอ่านคำแนะนำว่า เรียนภาษาอังกฤษที่ไหนดี ? เพิ่มสามารถอ่านบทความนีได้ครับ

# ปัญหาภาษาอังกฤษ
3 อุปสรรคกับทางเลือก สำหรั
บการพัฒนาภาษาอังกฤษของเด็กไทย

แหล่งอ้างอิง : เว็บไซต์มติชนออนไลน์