PROLA Test : ทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ PROLA Test

Photo Credit : ILSC, Jess Foami- cunco from Pixabay

PROLA Test

แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ กับก้อปันกัน ฟรี !

หากคุณเป็นหนึ่งในกลุ่มคนที่ …

• มีแพลนที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ แต่ภาษายังไม่พร้อม หรือไม่มั่นใจในระดับภาษาอังกฤษของตน … และต้องการประหยัดค่าใช้จ่ายในการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ

• สนใจไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ แต่ไม่แน่ใจว่า ภาษาอังกฤษของตนเองอยู่ในระดับใด จะสามารถลงเรียนหลักสูตรอะไรได้บ้าง? เช่น ต้องเริ่มจากหลักสูตร ESL หรือสามารถลงเรียนหลักสูตร IELTS, TOEFL, TOEIC หรือ Business English หรืออื่นๆ ได้เลยหรือไม่?

 ได้เรียนและฝึกภาษาอังกฤษมาระยะหนึ่งแล้ว และอยากทำข้อสอบเพื่อวัดระดับภาษาอังกฤษของตน โดยเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานสากลในการจัดลำดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ (CEFR : Common European Framework) เพื่อวางแผนการศึกษาหรือทำงานต่อไป

เพียงใช้บริการของก้อปันกันในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ
สามารถทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ PROLA Test กับเราได้ ฟรี!

CEFR Level
Photo Credit : cambridgeenglish.org

★ แนะนำ PROLA Test แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ ONLINE

PROLA Test คือ แบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่พัฒนาขึ้นโดยสถาบันสอนภาษาอังกฤษ ILSC Education Group ที่มี 7 สาขา และ 6 วิทยาลัย (Greystone College) ตั้งอยู่ในประเทศแคนาดา ประเทศออสเตรเลีย และประเทศอินเดีย แบบทดสอบ PROLA Test จะช่วยประเมินและบ่งชี้ระดับภาษาอังกฤษของผู้ทำแบบทดสอบ ด้วยเกณฑ์การวัดระดับภาษาอังกฤษตามมาตรฐานสากลแบบ CEFR (Common European Framwork) ซึ่งแบบทดสอบ PROLA Test แบ่งออกเป็น 2 ส่วน ได้แก่

1) Computer-based test (PROLA) : ใช้เวลาไม่เกิน 75 นาที สำหรับการทดสอบ reading, writing, grammar, vocabulary และ speaking ผ่านระบบออนไลน์ทางคอมพิวเตอร์ โดยผู้ทำแบบทดสอบจะต้องเตรียมคอมพิวเตอร์ที่มีกล้องและไมโครโฟน และใช้ Chrome หรือ Firefox ในการทำแบบทดสอบด้วย *ทุกคนที่สนใจ ลงทะเบียนทดสอบ และเลือกใช้บริการในการศึกษาต่อต่างประเทศกับก้อปันกัน สามารถเข้าใช้ได้ฟรี !

2) Interview : ใช้เวลาประมาณ 15 นาที สำหรับการทดสอบการฟังและการพูด ด้วยการสัมภาษณ์กับเจ้าหน้าที่ของ ILSC แคนาดา ออนไลน์ *สำหรับ ผู้ทำแบบทดสอบที่ผลการสอบวัดระดับ PROLA ถึงเกณฑ์ที่กำหนด และจะลงหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษระดับสูง หรือเรียนหลักสูตร certificate / diploma กับ Greystone College ในประเทศแคนาดา หรือออสเตรเลีย

 ใครสามารถทำแบบทดสอบ PROLA Test ได้บ้าง?

• ทุกคนที่สนใจขอคำปรึกษาและใช้บริการของก้อปันกันในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ ไม่ว่าจะไปเรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ เรียนภาษาที่อเมริกา/แคนาดา ศึกษาต่อในประเทศอเมริกา/แคนาดา

 ผู้ที่ใช้บริการที่เรียนภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์กับก้อปันกันแล้ว และต้องการทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของตน หลังจากที่คอร์สเรียนสิ้นสุดลง เพื่อวัดระดับว่าทักษะด้านภาษาอังกฤษของตนอยู่ในระดับใดในเกณฑ์มาตรฐานสากล

 ผู้ที่สนใจเรียนภาษาอังกฤษ, เรียน Diploma (Study and Work) หรือหลักสูตร University Pathway Program เพื่อการเรียนต่อมหาวิทยาลัยในแคนาดากับสถาบัน ILSC หรือ Greystone College

★ ขั้นตอนในการลงทะเบียนทำข้อสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ PROLA Test

1) สมัครใช้บริการในการศึกษาต่อต่างประเทศกับก้อปันกันให้เรียบร้อย

2) กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์ม ลงทะเบียนสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ PROLA Test คลิกที่นี่

3) เจ้าหน้าที่ของก้อปันกันจะติดต่อกลับพร้อมลิ้งค์การเข้าทำแบบทดสอบภายใน 48 ชม. ทำการหลังจากการลงทะเบียน

4) ผู้ทำแบบทดสอบจะต้องทำแบบทดสอบภายใน 12 วันหลังจากได้ที่ได้รับลิ้งค์ และสามารถทำแบบทดสอบได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น

5) ภายใน 3-5 วันทำการ หลังจากการทำแบบทดสอบ PROLA Test ก้อปันกันจะติดต่อกลับไปแจ้งผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ตลอดจนคำแนะนำในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษต่อไป

*หมายเหตุ : สำหรับผู้ที่ทำแบบทดสอบ PROLA Test แล้ว และไปเริ่มเรียนที่สถาบันอื่น ที่ไม่ใช่ ILSC และ Greystone College จำเป็นที่จะต้องทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของสถาบันนั้นอีกครั้งเมื่อไปถึงยังสถาบัน การทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ PROLA Test นี้ มีไว้เพื่อเอื้อต่อการให้คำปรึกษาและการวางแผนการเรียนที่แม่นยำมากขึ้น โดยมีสื่อกลางในการสื่อสารที่ชัดเจนและเป็นรูปธรรมมากขึ้นเพียงเท่านั้น

เกี่ยวกับ ILSC Education Group คลิกที่นี่

ก้อปันกันเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ ILSC Education Group ในการนำแบบทดสอบ PROLA Test มาใช้กับผู้ที่สนใจขอคำปรึกษาและใช้บริการของก้อปันกันในการไปศึกษาต่อในต่างประเทศ

# แบบทดสอบภาษาอังกฤษออนไลน์ PROLA Test
Credits : ILSC Education Group

Featured Image Credit :
ILSC, Jess Foami- cunco from Pixabay

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน