Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)

เรียนต่อแคนาดา Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) วิทยาลัยด้านเทคโนโลยี ตั้งอยู่ในเมือง Edmonton รัฐ Alberta ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน Bachelor’s Degree, Diploma, Certificate สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP)

Photo Credits : NAIT

Northern Alberta Institute of Technology

เรียนต่อแคนาดา Northern Alberta Institute of Technology (NAIT) ก่อตั้งขึ้นในปี 1962 วิทยาลัยด้านเทคโนโลยีในใจกลางเมือง Edmonton รัฐ Alberta ที่เน้นการลงมือทำในสัดส่วนที่เท่ากับการเรียนทฤษฎี เหมาะกับนักเรียนที่ชื่นชอบภาคปฏิบัติและต้องการเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพจริง

รับชม PRESENTATION นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• ได้รับการโหวตให้เป็น #1 แคมปัสที่ปลอดภัยที่สุด โดยนักศึกษาต่างชาติ
• การประเมิณความพึงพอใจของนายจ้างที่ว่าจ้างนักศึกษาจาก NAIT อยู่ที่ระดับ 98%
• 86% ของนักเรียนได้รับการว่าจ้างเข้าทำงาน
• ชั้นเรียนขนาดเล็ก ประกอบด้วยนักศึกษา 20-40 คน
• สัดส่วนการเรียนทฤษฎีต่อการปฏิบัติจริงอยู่ที่ 50/50
• นักศึกษามีโอกาสได้ศึกษาและทำงานร่วมกับบริษัทในวงการธุรกิจนั้นๆ
• นักศึกษาต่างชาติถึง 2,200 คน จาก 88 ประเทศทั่วโลก
• นักศึกษาต่างชาติมีโอกาสได้รับวีซ่าทำงานสูง เนื่องจาก NAIT นั้นเป็นสถานศึกษาที่ทางรัฐบาลยกย่อง
• ค่าครองชีพและอัตราภาษีที่ต่ำกว่าเมืองอื่นๆในแคนาดา
• เมือง Edmonton มีการจัดเทศกาลมากกว่า 30 งานต่อปี
• สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : NAIT

สถานที่ตั้ง

NAIT มีวิทยาเขตถึง 4 วิทยาเขตด้วยกัน โดยวิทยาเขตหลักของ NAIT นั้นตั้งอยู่ในใจกลางเมือง Edmonton เมืองหลวงของรัฐ Alberta ซึ่งกำลังมีการขยับขยายอย่างรวดเร็วของเศรษฐกิจและความหลากหลายด้านวัฒนธรรมภายในเมือง โดยรูปแบบอาชีพที่เป็นที่ต้องการในเมือง Edmonton นั้นได้แก่ การขายและบริการ การคมนาคม ธุรกิจและการบัญชี ข้าราชการ หน่วยงานด้านความยุติธรรม การบริหาร การแพทย์ และวิทยาศาสตร์

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ NAIT :
https://www.nait.ca/nait/about/our-campuses

หลักสูตร

• Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 2 ปี ถึง 4 ปี ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษา
ผู้เรียนจะได้รับทั้งความรู้ภาคทฤษฎีและประสบการ์ณจริงจากภาคปฏิบัติ ทำให้ผู้เรียนมีความพร้อมที่จะก้าวข้ามการหางานระดับเริ่มต้นไปยังระดับหัวหน้าทีมได้อย่างรวดเร็วหลังจบการศึกษา

• Diploma

หลักสูตรวุฒิบัตร ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษา
การเรียนในรูปแบบที่เน้นการสั่งสมประสบการณ์ในการลงมือทำเพื่อสามารถได้รับการรองรับโดยหน่วยงานและสมาคมของวิชาชีพนั้นๆ

• Certificate

หลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาประมาณ 1 ปี ถึง 2 ปี ขึ้นอยู่กับโปรแกรมการศึกษา
หลักสูตรการเรียนที่มุ่งเป้าหมายไปยังการครอบครองประกาศนียบัตรเพื่อรับรองความสามารถในวิชาชีพนั้นๆ

• Academic Upgrading

โปรแกรมสร้างเสริมความพร้อมทางวิชาการ ระยะเวลา 3 เดือน ถึง 4 เดือนต่อวิชา
หลักสูตรเสริมด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนแต่ละวิชาที่เลือกสำหรับการต่อยอดในการเข้าเรียนระดับอุดมศึกษา โดยผู้เรียนจะได้รับ Conditional Offer ในการเข้าเรียนต่อที่ NAIT อีกด้วย

• ESL Program

โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 เดือนถึง 2 ปี ตามระดับความสามารถของผู้เรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดารวมถึงการประกอบอาชีพในแคนาดา ซึ่งมีแบ่งเป็น 6 ระดับ โดยผู้เรียนจะได้ทำการทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน

สาขาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

• Business & Management
• Construction
• Computers & IT
• Design & Communications
• Engineering & Technologies
• Environment & Natural Resources
• Health & Life Sciences
• Hospitality & Culinary
• Trades & Apprenticeship
• Upgrading & ESL

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนทั้งหมดได้ที่ :
https://www.nait.ca/program-search

ตัวอย่างโปรแกรมที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

• บริการคุ้มกัน 24 ชั่วโมง : บริการคุ้มกันและเดินไปรับส่งถึงที่พักหรือรถยนต์ โดยทีมรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัย
• โปรแกรม Peer Mentor : ที่มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัว
• ทีมงานสนับสนุนนักเรียนต่างชาติ : ให้บริการปรึกษาด้านการอพยพ การวางแผนการเรียนและการโอนย้ายหน่วยกิต รวมถึงการปรับตัวเข้ากับการพำนักในแคนาดา
• ศูนย์สนับสนุนการหางาน : บริการให้ความช่วยเหลือในการหางานหลังเรียนจบในชุมชน
• กิจกรรมนันทนาการ กีฬา และสโมสรนักศึกษา : นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาที่สนใจ รวมถึงมีฟิตเนส E-Sports และกิจกรรมสนุกๆ ผ่านสโมสรนักศึกษาที่หลากหลาย
• คลินิกทันตกรรม : บริการตรวจสุขภาพฟันให้กับนักเรียนในราคาที่ย่อมเยา
• ศูนย์บริการสุขภาพ : บริการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและทำแผล วัดความดันโลหิต และระดับน้ำตาลในเลือด
• ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตวิทยา : บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตและสุนัขเพื่อการบำบัด (Emotional Support Dog)

ศึกษาข้อมูลบริการนักศึกษาต่างชาติเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

รับชมวีดีโอแนะนำชีวิตนักศึกษา Credit : NAIT

ที่พักอาศัย

NAIT ไม่มีหอพักภายในแคมปัส แต่ในระหว่างภาคเรียน นักศึกษาสามารถสมัครเข้าพักหอพักของ University of Alberta และ MacEwan University ได้ โดยนักศึกษาสามารถเดินทางได้สะดวกโดยการใช้ NAIT U-Pass หอพักของมหาวิทยลัยทั้ง 2 แห่งมีสิ่งอำนวยความสะดวกให้กับนักศึกษาครบครัน

สามารถศึกษารายละเอียดการสมัครเข้าพักหอพักได้ที่ :
https://www.nait.ca/nait/international/arriving-in-edmonton/housing

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยภายนอกแคมปัสด้วยตัวเอง หรือปรึกษา International Student Advisors ของทางวิทยาลัย

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เป็นตัวเลือกที่เหมาะในการเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดาและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Canada Homestay Network

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของแต่ละโปรแกรมการเรียนจะมีความแตกต่างกัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ :
https://www.nait.ca/nait/admissions/financial-planning/tuition-and-fees/international-students-tuition-and-fees

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาต่างๆของ NAIT ได้ที่ :
https://www.nait.ca/scholarships

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ NAIT พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ*
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $115 CAD (non-refundable)
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

• IELTS ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 โดยไม่มีส่วนใดที่ต่ำกว่า 5.0
• TOEFL ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 80 โดยไม่มีส่วนใดที่ต่ำกว่า 20
• Pearson ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 55
• Duolingo ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 115
• Cambridge ที่ระดับขั้นต่ำ C1

*สามารถศึกษารายละเอียดข้อมูลระดับความสามารถภาษาของแต่ละโปรแกรมได้ที่ คลิก

ปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา Northern Alberta Institute of Technology (NAIT)
All Credits : NAIT

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน