เรียน M.B.A. อเมริกา

เรียน M.B.A. อเมริกา

เรียน M.B.A. อเมริกา :
ปริญญาโทด้านการบริหารธุรกิจและการจัดการที่อเมริกา

o University of North Alabama

o Valparaiso University

o Oklahoma City University

o Seattle Pacific University

o California State University Dominguez Hills 

University of North Alabama (UNA) เมือง Florence รัฐ Alabama

UNA มีหลักสูตร MBA ลำดับต้นๆของรัฐ Alabama โดยถูกจัด Ranking ให้อยู่ในระดับที่ 3 ของรัฐ นักเรียนที่ UNA จะมีโอกาสเรียนและจบหลักสูตร MBA ในอัตราที่จะประหยัดไปว่า $15,500 USD หลักสูตร MBA ที่ Ranking ระดับชาติ Nationally ranked program. ไม่ว่าคุณกำลังมองหาหลักสูตร MBA หรือหลักสูตร Executive MBA ที่ UNA จะสามารถตอบโจทย์คุณได้

UNA จะมอบประสบการณ์ที่ล้ำค่าให้กับคุณไม่ว่าคุณตั้งใจที่จะเรียน MBA ที่เจาะจงไปทางด้านใด เหล่าอาจารย์ที่ UNA จะนำประสบการณ์จากโลกแห่งความจริงมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียนตั้งแต่ระดับพื้นฐานขึ้นไป คุณจะได้รับประโยชน์จากการค้นคว้าวิจัยและประสบการณ์ของพวกเขาผ่าน case studies, การแก้ไขปัญหาในโลกธุรกิจจริง และทักษะต่างๆที่จะใช้ในการทำธุรกิจจริง รวมถึงความรู้และยุทธศาสตร์อีกด้วย

Highlights

เมือง Florence เป็น college town ในรัฐ Alabama มีความหลากหลายของผู้คนและความคิดเชิงก้าวหน้า

คนไทยน้อยมาก (แทบจะไม่มีเลย ในขณะที่แคมปัสมีความหลากหลายสูง ปัจจุบันมีนักเรียนนานาชาติประมาณ 300 คน จากกว่า 40 ประเทศ)

โรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

ค่าใช้จ่ายในอัตราที่ประหยัด : ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม ค่าธรรมเนียม ค่าที่พักและค่าแพลนอาหาร สำหรับป.โท ปีละ$21,490 USD

• มหาวิทยาลัยมีทุนให้นักเรียนนานาชาติ : สำหรับปริญญาโทมีทุน $1,500 – $3,000 USD ต่อเทอมให้กับนักเรียนไทย นอกจากนี้แล้วนักเรียนยังสามารถทำงานในแคมปัสได้อีกด้วย *มหาวิทยาลัยเป็นระบบ semester คือ 1 ปีมี 2 เทอมการศึกษาหลัก

หลักสูตร MBA เรียน 2 ปี โดยมี concentration หรือโฟกัสให้เลือกดังนี้

• Finance
• Accounting
• ERP using SAP
• Executive MBA
• Project Management
• Information Systems
• International Business
• Health Care Management
• Human Resource Management

สมัครเรียน MBA ที่ University of Northern Alabama

• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $100 USD
• สำเนาวุฒิปริญญาตรี
• ใบแสดงผลการเรียนระดับปริญญาตรี
• หนังสือรับรองการเงินที่มียอดเงินคงเหลือขั้นต่ำ $24,000 USD
• จดหมายสนับสนุนการเงิน affidavit of support
• GRE (298)/GMAT(450) Score or at least 4 years of work experience on a managerial level
• สำเนา passport
• Official IELTS(6.0) or TOEFL (79) score record.
• Statement of Purpose (Description of your background, why to want to study in the U.S. and why you choose UNA).

กำหนดการสมัคร : สำหรับเทอม Fall (กันยายน) คือ 1 กรกฏาคม และเทอม Spring (มกราคม) คือ 1 พฤศจิกายน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ University of Northern Alabama – คลิกที่นี่

[รีวิว] เรียนต่อปริญญาโทใบที่ 2 กับโลกที่เปลี่ยนไปใน Alabama โดย พี่ปู คลิกที่นี่

Chittra-MBA

Valparaiso University (Valpo) เมือง Valparaiso รัฐ Indiana

สถิติที่น่าสนใจในหลายปีที่ผ่านมาคือ Valpo University ถูกจัดให้อยู่ลำดับที่ 1 ในสาขา Best Value in the Midwest Region และลำดับที่ 4 ในสาขา Overall in the Midwest 2017 โดย U.S. News & World Report นอกจากนั้น มหาวิทยาลัยแห่งนี้ยังรองรับนักเรียนต่างชาติกว่า 50 ประเทศทั่วโลก และสถิติสำเร็จการศึกษาสูงถึง 96 เปอร์เซ็นต์ อีกหนึ่งตัวเลือกของคนรักการศึกษา ทั้งระดับปริญญาตรีและสูงขึ้นไป

Valpo ได้ลงทุนกับหลักสูตร MBA และเทคโนโลยีของมหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่อง โดยไม่ได้ละเลยคุณภาพ ความสะดวกและแก่นคุณค่าของมหาวิทยาลัย Valparaiso University College of Business ซึ่งได้รับการตระหนักให้เป็นมหาวิทยาลัย 5% ในลำดับต้นๆของโลก และหลักสูตร MBA ของ Valpo ยังเป็นหนึ่งในหลักสูตร MBA ที่มีค่าใช้จ่ายในอัตราที่เข้าถึงได้มากที่สุดแห่งหนึ่ง นักเรียนหลักสูตร MBA ของ Valpo ได้รับผลตอบแทนทั้งในรูปแบบของค่าจ้างตอบแทนและศักยภาพการเป็นผู้นำที่สูงหลังจากสำเร็จการศึกษาจาก Valpo

นักเรียนที่จบหลักสูตร MBA จาก Valpo จะมีความเฉียบคมด้านธุรกิจเพราะพวกเขามีโอกาสที่ได้จะเก็บเหี่ยวความรู้และทักษะทางธุรกิจมากกว่าแค่ในห้องเรียน หลักสูตร MBA ที่นี่มีโอกาสมากมายให้นักเรียนได้เรียนจากการลงมือทำ รวมถึงการศึกษาในต่างประเทศด้วย

Highlights

เรียนรู้และอยู่กับความหลากหลาย เพราะมีนักศึกษาจากทั่วทุกทวีป พร้อมศูนย์ช่วยเหลือนักศึกษาให้บริการตลอดเวลา

สามารถเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษ ชมรม และองค์กรต่างๆ กว่า 100 แห่งในมหาวิทยาลัย เพื่อฝึกฝนการสื่อสาร และมีเพื่อนใหม่เพิ่มมากขึ้น

ฝึกฝนทักษะซึ่งกำลังเป็นที่ต้องการของตลาด ให้เป็นแรงงานที่น่าสนใจ ตอบโจทย์เทรนด์โลก

โรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

หลักสูตร MBA เรียน 1 ปี  : ค่าใช้จ่าย ~ $37,310 USD ต่อปีการศึกษา : การศึกษาระดับปริญญาโทที่ Valpo University นั้นใช้ประมาณ 37 หน่วยกิต ซึ่งคิดเป็นค่าใช้จ่ายทั้งโปรแกรมเป็นจำนวน $23,310 โดยประมาณ สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ (เช่น ค่าที่พัก ค่าอาหาร ค่าตำราเรียน และประกันสุขภาพ) คิดเป็น $14,000 / ปีการศึกษา โดยประมาณ

มีทุนการศึกษาสำหรับผู้ที่สนใจ $2,000 – $6,000 USD ต่อ ปี สำหรับหลักสูตรรระดับปริญญาโท

สมัครเรียน MBA ที่ Valpo University

ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50.00 Online Application Fee
จดหมาย Letters of Recommendation 2 ฉบับ – Complete the online recommendation form
ผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ส่งถึง codr 1874 (TOEFL, IELTS, PTE).
Statement of Purpose/Cover Letter : เขียนบทความความยาว 1 หน้า อธิบายตอบโจทย์ how an MBA will help you meet your career goals
Resume เชิงวิชาชีพของผู้สมัคร
ใบแสดงผลการเรียนที่ได้รับการประเมิณและรับรอง โดยหน่วยงานที่รับบริการ credential evaluation แล้ว : อาจจะใช้บริการของ World Education Services (WES).
ผลสอบ GMAT or GRE
หนังสือรับรองทางการเงินของผู้สนับสนุน – Certification of Finances สำหรับหลักสูตร MBA 1 ปี ใช้ $49,000 USD.
สำเนา passport
สัมภาษณ์

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ Valpo University – คลิกที่นี่

สัมภาษณ์ “โตน” เรียนต่อ ป.โทInternational Commerce and Policy (ICP) ที่ Valparaiso University คลิกที่นี่

Oklahoma City University (OKCU) เมือง Oklahoma รัฐ Oklahoma

Highlights

Oklahoma City University เป็นมหาวิทยาลัย top-ranked ทางด้าน  century-long tradition of academic excellence (ความเป็นเลิศทางวิชาการ)

หลักสูตร MBA เรียน 1 ปี ในหลักสูตรนักเรียนจะได้เรียนวิชา the Authentic Leadership Course ซึ่งออกแบบมาเพื่อประเมิณทักษะความเป็นผู้นำของแต่ละบุคคล การโค้ช และโอกาสในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง ในหลักสูตร MBA 1 ปีที่ OKCU นักเรียนจะได้เรียนวิชาสำคัญสำหรับการบริหารจัดการแบบรอบด้าน

โรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

ค่าใช้จ่ายต่อปีอยู่ที่ $38,439 USD ค่าใช้จ่ายรวม ค่าเทอม ค่าธรรมเนียม ค่าที่พัก ค่าหนังสืออุปกรณ์การเรียน ค่าประกันสุขภาพแล้ว

สมัครเรียน MBA ที่ Oklahoma City University

สำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีด้วยเกรดเฉลี่ย 3.0
กรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มการสมัคร MBA Program ของ OKCU
จดหมายแนะนำโดยนายจ้างหรืออาจารย์ 2 ฉบับ
Resume เชิงวิชาชีพของผู้สมัคร
TOELF (80 iBT) / IELTS Score (6.0 – no band lower than 5.5)

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ OKCU – คลิกที่นี่

Seattle Pacific University (SPU) เมือง Seattle รัฐ WA

มหาวิทยาลัยติดอันดับที่ 2 สำหรับ University with Best Value โดย U.S. News ด้วยความเป็นเลิศด้านวิชาการและค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผลมากที่สุดเป็นลำดับ 2 ของมหาวิทยาลัยทั้งหมดในฝั่ง West Coast

หลักสูตร MBA ที่ SPU จะเตรียมนักเรียนสำหรับการทำงานในตำแหน่งผู้นำ จะช่วยให้นักเรียนสามารถบรรลุทั้งเป้าหมายในชีวิตส่วนตัวและการงานได้ MBA ที่ SPU ให้ความสำคัญต่อหลักการทางธุรกิจและการทำงานด้วยหลักจริยธรรมเป็นพื้นฐานในการบริการผู้คน สำหรับนักเรียนหลักสูตร MBA ที่ SPU จะได้เรียนรู้สิ่งต่อไปนี้

การเป็นผู้นำด้วยคุณค่า จากการจัดการทั่วไป
การคิดและลงมือทำอย่างมียุทธศาสตร์ ภายใต้เงื่อนไขของการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและไม่แน่นอน
การบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ โดยการพัฒนาผู้คนและรวมกระบวนการทางธุรกิจเข้ากับเทคโนโลยีสาระสนเทศ
การปฏิบัติใช้ความรู้เชิงลึก ทางด้านใดด้านหนึ่งได้แก่ finance, human resources, management, data management and analytics, cybersecurity, information systems, หรือ social and sustainable enterprise.
การสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ ในการทำงานเป็นทีม การใช้ข้อมูลสารสนเทศน์ และการประเมินทักษะส่วนตัว ทั้งจุดแข็งและจุดอ่อน

Highlights

มีหลักสูตร MBA เรียน 2 ปี และหลักสูตร Master of Arts in Management เรียน 1 ปี ให้เลือก

โรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

ตั้งอยู่ใน location ที่ดี ในเมือง Seattle มีโอกาสในการทำงานหลังเรียนจบกับบริษัทชั้นนำในเมือง Seattle มากมาย ไม่ว่าจะเป็น Microsoft, Boeing, Nintendo, Amezon.com และบริษัทเทคโนโลยีอีกหลายแห่ง เช่นเดียวกับสำนักงานใหญ่ของ World Vision และสถาบันวิจัยมะเร็ง Fred Hutchinson อีกทั้งยังเป็นเมืองที่มีธุรกิจสาขาข้ามชาติ เช่น จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และรัสเซีย อีกด้วย

โรงเรียนด้านธุรกิจของมหาวิทยาลัยได้รับการรับรองโดย AACSB (Highest Accreditation for business schools worldwide) โรงเรียนด้านธุรกิจ 5% จากทั่วโลกที่ได้รับการรับรองนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร MBA ประมาณ $34,157 USD ต่อปีการศึกษา

สมัครเรียน MBA ที่ Seattle Pacific University

ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
Resume เชิงวิชาชีพของผู้สมัคร
ใบแสดงผลการเรียน
ผลคะแนนสอบ GMAT (Graduate Management Admission Test). ควรมีผลคะแนน GMAT มากกว่า 500 (25 verbal; 30 quantitative; 4.4 analytical writing)  For the GMAT, the SPU school code is C9FD273.

The GMAT requirement is waived for applicants with a cumulative GPA of 3.7; a cumulative GPA of 3.25 or above and five years of post-baccalaureate professional work experience (or three years managerial experience); or, a cumulative GPA of 3.0 and at least 10 years of post-baccalaureate professional work experience. The GMAT is also waived for applicants already possessing an advanced degree from an accredited university.

จดหมายแนะนำในการทำงาน 2 ฉบับ
บทความ (Personal statement) 3-4 หน้า
ผลคะแนนสอบ TOEFL iBT ขั้นต่ำ 90 และ IELTS ขั้นต่ำ 7.0
หนังสือรับรองการเงิน Declaration of International Student Finances form
สำหรับ transcript จำเป็นจะต้องได้รับการประเมินโดหนึ่งในหน่วยงานดังต่อไปนี้ World Education Services (WES), Foundation for International Services Inc. (FIS), หรือ the American Association of Collegiate Registrars and Admissions Officers (AACRAO).

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ SPU – คลิกที่นี่

California State University Dominguez Hills (CSUDH) เมือง Carson (ใต้ LA) รัฐ California

หลักสูตร MBA ที่ CSUDH ไม่เพียงแค่หยืดหยุ่นเท่านั้นเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของผู้เรียน แต่ยังให้ความสำคัญต่อทักษะจากสหวิชาที่เป้นที่ต้องการในการทำงานทุกวันนี้ รวมถึง การประยุกต์ใช้ การทำงานเป็นทีม การสื่อสารและการคิดเชิงวิพากษ์ หลักสูตร MBA ที่ CSUDH สามารถเรียนจบได้ภายใน 18 เดือน โดยมีค่าใช้จ่ายประมาณ $33,500 USD ต่อปี

การยอมรับของ CSUDH

 CSUDH ได้รับการรับรองจาก Accredit Commission for Senior Colleges และ University of the Western Association of Schools and Colleges (WASC) และเป็น 1 ใน 4 มหาวิทยาลัย จากทั้งประเทศที่ได้รับรางวัล Presidential Award (2014)

 และเป็นหนึ่ง เป็น 1 ใน 13 สถาบันจากแคลิฟอร์เนียที่ได้รับรางวัล Governor’s Award for Innovation in Higher Education (2015)

 ติด10 อันดับมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรปริญญาโทดีที่สุดในประเทศ ( Washington Monthly, 2015)

 เป็นวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยแนวหน้าในประเทศ (Time Magazine, 2014)

สมัครเรียน MBA ที่ CSUDH

จบปริญญาตรีด้วย GPA 2.75 เป็นอย่างต่ำ
มีคะแนน GMAT 450 คะแนนเป็นอย่างต่ำ หรือใช้ GRE โดยที่คะแนนไม่ต่ำกว่า 25th percentile ทั้งในส่วนของ verbal and quantitative
ผลคะแนนสอบ TOEFL 80 (Internet-based Total) หรือ 230 (Computer-based Total), หรือ IELTS 6.5 overall score
เขียนบทความ 1-2 หน้าอธิบายว่า MBA เหมาะสมสำหรับอนาคตทางการงานของคุณอย่างไร?
Resume เชิงวิชาชีพของผู้สมัคร
เอกสารแนะนำความสามารถและทักษะของผู้สมัครทางวิชาการหรือการทำงาน

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ CSUDH – คลิกที่นี่

# เรียน M.B.A. อเมริกา

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน