5 สิ่งที่ทำให้การเรียนที่ Lane Community College น่าสนใจ

Lane Community College เป็นวิทยาลัยที่ตั้งอยู่ในเมือง Eugene, Oregon เป็นชุมชนสำหรับนักเรียนศึกษา อยู่ร่วมกับ University of Oregon มีทุนจำนวน $2,000 USD ให้กับนักเรียนใหม่ที่สมัครเข้าเรียนในทุกเทอม และมีหอพักสำหรับนักศึกษาที่ตั้งอยู่ในตัวเมือง Eugene ซึ่งค่าเช่าอยู่ในอัตราที่ต่ำถ้าเทียบกับวิทยาลัยในรัฐ Washington และ California

ที่สำคัญ การสำรวจโดยมหาวิทยาลัยรัฐบาลในรัฐ Oregon แสดงให้เห็นว่า นักเรียนที่สำเร็จหลักสูตรการศึกษา 2 ปีแรกของระดับปริญญาตรีที่ Lane มีผลการเรียนเฉลี่ย (GPA) ที่สูงกว่าและใช้ระยะเวลาเรียนในการสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีน้อยกว่านักเรียนที่ศึกษาในมหาวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง Lane จึงนับได้ว่าเป็นตัวเลือกหนึ่งที่น่าสนใจสำหรับคนที่สนใจเรียนต่อในสหรัฐอเมริกาเป็นอย่างยิ่ง

มาลองดู 5 ไฮไลท์ของ Lane Community College กันดีกว่า

1. Lane Community College ได้ถูกจัดให้เป็น 1 ใน 19 วิทยาลัยชุมชนในอเมริกาที่มีความเป็นเลิศด้านการจัดการและนวัตกรรมการศึกษา (the League for Innovation in Community College)

Lane-League
ตัวอย่างนวัตกรรมหนึ่งของ Lane ที่เป็นประโยชน์สำหรับนักเรียนต่างชาติ คือ แบบทดสอบการวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ก่อนเริ่มเรียน (Online English Placement Test) ซึ่งนักเรียนสามารถสมัครเข้าเรียน ทำแบบทดสอบภาษาอังกฤษของวิทยาลัยได้ มีค่าใช้จ่าย $25 USD (ประหยัดกว่า TOEFL/IELTS หลายเท่าตัว) เพื่อประเมินว่าจะต้องเริ่มเรียนภาษาอังกฤษของวิทยาลัยระดับใด หรือสามารถที่จะเข้าเรียนเก็บหน่วยกิตระดับวิทยาลัยได้เลยหรือไม่? ดังนั้น Lane จึงไม่บังคับใช้คะแนน TOEFL/IELTS หรือ SAT ในการสมัครเข้า
ในขณะที่ วิทยาลัยชุมชนบางที่จะมีแบบทดสอบของตนให้นักเรียนทำก่อนเริ่มเรียน แต่นักเรียนจะต้องไปทำแบบทดสอบช่วงปฐมนิเทศน์ก่อนเปิดเทอม และส่วนใหญ่แล้ว หลายที่จะไม่มีแบบทดสอบให้ นักเรียนจึงจะต้องสมัครพร้อมกับยื่นผล TOEFL/IELTS ตามเกณฑ์ที่กำหนด
2. Lane Community College มีหลักสูตร Honors ที่จะท้าท้ายความรู้และความสามารถด้านวิชาการของนักเรียนอย่างเป็นส่วนตัว สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง โดยเฉพาะ top universities เช่น Cornell University, M.I.T., Columbia University, Duke University เป็นต้น หลักสูตร Honors จะเป็นสิ่งที่ทำให้เป้าหมายของนักเรียนในการโอนเข้ามหาวิทยาลัยเพิ่มสูงขี้น
Lane Community College Honor Program
หลักสูตร Honors คัดเลือกและรับนักเรียนเข้าร่วมโครงการปีละ 1 ครั้ง ช่วงเทอม FALL (เริ่มเดือนกันยายน) นักเรียนที่รับคัดเลือกให้เข้าร่วมหลักสูตรจะได้เรียนรู้และพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการประสบความสำเร็จในการศึกษาระดับปริญญาตรี โดยนักเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับการศึกษาและการวิจัยประจำตัว ได้เรียนเป็นกลุ่มแบบ focus group ที่มีเพื่อนร่วมหลักสูตรร่วมพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นและตั้งคำถาม
มหาวิทยาลัยและวิทยาลัย 4 ปีนิยมให้ความสำคัญเป็นพิเศษกับนักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร Honors ในวิทยาลัยชุมชน นักเรียนที่เข้าร่วมหลักสูตร Honors อาจได้ข้อเสนอเป็นทุนการศึกษาสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาตรีอีกด้วย
3. Lane Community College มีข้อตกลง dual enrollment ร่วมกัน University of Oregon ซึ่งนักเรียนนานาชาติสามารถเรียนที่ Lane ในขณะที่ลงเรียนวิชาต่างๆของ Univerity of Oregon ได้ โดยนักเรียนจะจ่ายค่าเรียนในอัตราของวิทยาลัยชุมชน (ซึ่งประหยัดกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัย 50-70%)

4. Lane Community College มีแผนก Cooperative Education Program ที่จะช่วยให้นักเรียนหาที่ฝึกและทำงานได้ ในหนึ่งปีแผนกดังกล่าว ของ Lane ได้ช่วยหางานให้กับนักเรียนกว่า 2,000 คนเพื่อทำงานกับธุรกิจกว่า 800 แห่ง

Put Education to Work
หากนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาหลักสูตรอนุปริญญา 2 ปีไม่ประสงค์ที่จะเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีโดยทันที นักเรียนจะสามารถทำงาน (OPT) ในอเมริกาได้ 1 ปีถึง 1 ปีครึ่ง ซึ่งแผนก Cooperative Education จะช่วยให้นักเรียนมีโอกาสหาที่ทำงานได้สูงขึ้น
5. Lane Community College มีการันตีรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อปีที่ 3-4 ในมหาวิทยาลัยต่างๆทั่วรัฐ Oregon รวมถึง Oregon State University, University of Oregon, Portland State University, Southern, Western, และ Eastern Oregon Universities, Oregon Institute of Technology ทำให้นักเรียนสามารถเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยเหล่านี้ได้ทันที หากมี GPA และหน่วยกิตตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
AssocDegreeForTransfer_logo_tag_vert_

อีกทั้ง Lane มีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยเฉพาะ ที่จะคอยช่วยดูแลและทำให้แน่ใจว่านักเรียนจะสามารถโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยที่เป็นเป้าหมายของตนเองได้ ซึ่งนอกเหนือจากมหาวิทยาลัยในรัฐ Oregon แล้วนักเรียนของ Lane ยังได้โอนไปศึกษาที่มหาวิทยาลัยที่ตั้งอยู่รัฐอื่น อาทิ เช่น University of Washington, Washington State University, University of Wisconsin-Madison, University of California, Texas A&M, Stanford University, University of Texas, Austin และอื่นๆ

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Lane Community College – คลิกที่นี่

บทความโดย ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน