[รีวิว] เรียนหลักสูตร Power Speaking กับ Pines International Academy โดย นิ

ประสบการณ์ภาษาอังกฤษที่ฟิลิปปินส์ ระยะเวลา 4 สัปดาห์ กับสถาบัน Pines International Academy เมืองบาเกียว