Washington State University

เรียนต่ออเมริกา Washington State University (WSU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 ณ เมือง Pullman รัฐ Washington เป็น 1 ใน 94 มหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับรางวัลการทำวิจัยสูงสุดใน Tier 1 ของ Carnegie Foundation มีหลักสูตรการเรียนการสอนที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น ปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก รวมถึงการเรียนเพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ

เรียนต่ออเมริกา Washington State University

All Credits : WSU

Washington State University

เรียนต่ออเมริกา Washington State University (WSU) ก่อตั้งขึ้นในปี 1890 ณ เมือง Pullman รัฐ Washington มุ่งมั่นในการให้ความรู้และช่วยเหลือนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการประกอบอาชีพ ผ่านการสอนของคณาจารย์ที่มีคุณภาพและประสบการณ์ หลักสูตรที่ได้รับการยอมรับอย่างสูง และสภาพแวดล้อมที่ส่งเสริมการศึกษามามากกว่า 125 ปี

ทำไมต้องเรียนที่ WSU ?

1 ใน 94 มหาวิทยาลัยรัฐที่ได้รับรางวัลการทำวิจัยสูงสุดใน Tier 1 ของ Carnegie Foundation (Carnegie Classification of Institutions of Higher Education)

อันดับที่ 87  Top Public Schools *

อันดับที่ 93  Best Value Schools *

อันดับที่ 176  National Universities *

หลักสูตรและสาขาการเรียนที่หลากหลาย

โอกาสในการทำวิจัยและฝึกงาน

มีหลักสูตร STEM มากถึง 38 หลักสูตร

   * US News & World Report 2021

วิทยาเขต

WSU ประกอบด้วย 5 วิทยาเขต ในรัฐ Washington ได้แก่ Pullman, Vancouver, Tri-Cities, Spokane และ Everett พร้อมให้โอกาสด้านการศึกษาที่แตกต่างกัน แต่ทุกวิทยาเขตนั้นมีสิ่งที่เหมือนกัน คือ คุณภาพทางการศึกษา มาตรฐานคณาจารย์ และวุฒิบัตรเมื่อสําเร็จการศึกษา

WSU Pullman

วิทยาเขตแรกและวิทยาเขตที่ใหญ่ที่สุดของ WSU ตั้งอยู่ ณ เมือง Pullman ทางตะวันออกเฉียงใต้ของรัฐ Washington มีหลักสูตรการศึกษาระดับปริญญาและโอกาสในด้านการทำวิจัยที่หลากหลายที่สุด รวมถึงประสบการณ์ที่น่าตื่นตาตื่นใจในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย ภายในสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของอเมริกา

ภายในแคมปัสมีกิจกรรมให้เข้าร่วมมากมาย อาทิ

• 73 ชมรมด้านวัฒนธรรมนานาชาติ
• 30 ชมรมด้านวิศวกรรม
• นักศึกษากว่า 400 คน มีส่วนร่วมในองค์กรนักศึกษา
• นักศึกษากว่า 8,000 คน เข้าร่วมกิจกรรมแข่งกีฬาภายใน

นักศึกษาสามารถเลือกได้ว่าจะเรียนให้จบปริญญาใน WSU Pullman หรือเรียนต่อ WSU วิทยาเขตอื่นๆ

WSU Vancouver

ตั้งอยู่ ณ เมือง Vancouver (ชื่อเหมือนเมืองในแคนาดา) รัฐ Washington ไม่ไกลจาก Portland, Oregon มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขา business, engineering และ hospitality

WSU Tri-Cities

ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโคลัมเบีย ทางตอนเหนือของเมือง Richland มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขา science, technology, engineering และ math (STEM)

WSU Spokane

ตั้งอยู่ใกล้กับย่านการแพทย์ของเมือง Spokane เมืองที่ใหญ่เป็นอันดับสองของวอชิงตัน มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขา health science และ medical education

WSU Everett

ตั้งอยู่บริเวณ Seattle metropolitan area มุ่งเน้นการเรียนการสอนในสาขา electrical engineering, hospitality, software engineering และ data analytics

หลักสูตรที่เปิดสอน

UNDERGRADUATE PROGRAMS

หลักสูตรปริญญาตรีที่ WSU มีให้เลือกเรียนมากกว่า 95 สาขา และแผนการศึกษาที่มีความยืดหยุ่น เราพร้อมที่จะช่วยให้คุณค้นพบโปรแกรมการเรียนที่เหมาะสมกับเป้าหมายมากที่สุด จุดเริ่มต้นจะขึ้นอยู่กับระดับภาษาอังกฤษของคุณ แต่ไม่ว่าจะเริ่มต้นจากจุดไหน เราพร้อมผลักดันเพื่อมุ่งสู่จุดหมายปลายทางเดียวกัน นั่นคือการสําเร็จการศึกษาจาก WSU

DIRECT ENTRY

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาที่คุณเลือก จะสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย

UNDERGRADUATE BRIDGE

ผสมผสานการเรียนภาษาอังกฤษ เข้ากับวิชาเรียนเก็บหน่วยกิต และการให้คำแนะนำส่วนบุคคล เพื่อช่วยเตรียมความพร้อมสำหรับการเรียนในมหาวิทยาลัยได้อย่างราบรื่น ซึ่งในสาขาวิชาส่วนใหญ่ คุณจะสามารถสำเร็จการศึกษาโดยใช้เวลาเท่ากับการสมัครเข้าเรียนแบบ DIRECT ENTRY

รายละเอียดเพิ่มเติม ip.wsu.edu/future-students

GRADUATE PROGRAMS

จากประสบการณ์ที่ได้จากช่วงที่เรียนจบปริญญาตรี หรือการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมา นั้นมีส่วนช่วยให้คุณมีความเข้าใจเกี่ยวกับสิ่งที่คุณต้องการที่จะได้รับในการศึกษาต่อในขั้นต่อไป ซึ่ง WSU มีหลักสูตรปริญญาโท และปริญาเอก ให้เลือกเรียนที่หลากหลาย ดังนั้นไม่ว่าเป้าหมายของคุณคืออะไร การศึกษาต่อที่ WSU จะช่วยให้คุณสำเร็จการศึกษาตรงตามเป้าหมายที่คุณต้องการ

DIRECT ENTRY

หากคุณมีคุณสมบัติตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษ ในสาขาวิชาที่คุณเลือก จะสามารถสมัครเข้าเรียนได้เลย

GRADUATE BRIDGE

คุณสามารถที่จะเริ่มวิชาเรียนเก็บหน่วยกิต แม้ว่าจะยังมีคุณสมบัติที่ไม่ตรงตามข้อกำหนดด้านวิชาการและภาษาอังกฤษสำหรับ DIRECT ENTRY ซึ่งโปรแกรมนี้จะช่วยเสริมพื้นฐานทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษที่จำเป็นสำหรับการศึกษาต่อระดับปริญญาโทให้กับคุณ

รายละเอียดเพิ่มเติม ip.wsu.edu/future-students

ACADEMIC ENGLISH

หากทักษะภาษาอังกฤษของคุณยังไม่ถึงข้อกำหนดสำหรับการสมัครเข้าเรียนในแบบ Direct Entry, Undergraduate Bridge หรือ Graduate Bridge คุณสามารถที่จะเรียนโปรแกรม Academic English (AE) ก่อนได้ เพื่อเสริมพื้นฐานทางวิชาการและทักษะภาษาอังกฤษ และเมื่อทักษะภาษาอังกฤษของคุณพร้อมแล้วก็สามารถที่จะขยับไปเรียนหลักสูตร Bridge หรือ Degree เป็นลำดับถัดไป

นักศึกษาทุกคนจะได้ทำแบบทดสอบวัดระดับภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิเทศ เพื่อกำหนด AE level ตารางด้านล่างนี้จะแสดงระดับของ AE โดยประมาณ อ้างอิงจากคะแนนการทดสอบมาตรฐานของคุณ

หอพักภายในมหาวิทยาลัย

ข้อกำหนดการเข้าพักอาศัยของนักศึกษาใหม่ (Freshman Live-In Requirement : FLIR) ของ WSU กำหนดให้นักศึกษาชั้นปีที่ 1 ที่ยังไม่ได้แต่งงานและอายุต่ำกว่า 20 ปี ต้องอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัยเป็นเวลา 2 ภาคการศึกษา ซึ่งรวมถึงทุกรูปแบบในการเข้าเรียนหลักสูตรปริญญาตรี ได้แก่ Undergraduate Direct, Undergraduate Bridge หรือ Academic English (เพื่อเตรียมศึกษา Undergraduate Bridge)

สำหรับนักศึกษาที่โอนย้ายมาศึกษาต่อ และนักศึกษาระดับปริญญาตรีชั้นปีที่ 1 ที่มีอายุ 20 ปีขึ้นไปไม่จำเป็นต้องอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย แต่หากต้องการขอเข้าพักอาศัยอยู่ในหอพักของมหาวิทยาลัย ก็สามารถทำเรื่องสมัครเข้าพักได้

Meal plans

นักศึกษาใหม่ที่เข้าเงื่อนไข FLIR จะได้รับ meal plan รวมเป็นส่วนหนึ่งของแพ็ตเกจค่าใช้จ่ายหอพักอยู่แล้ว สำหรับนักศึกษาใหม่ที่ไม่เข้าเงื่อนไข FLIR ก็สามารถซื้อ meal plan เพิ่มเติมได้หากต้องการ

อ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับหอพักเพิ่มเติม housing. wsu.edu/housing-essentials/

ค่าใช้จ่ายโดยประมาณ

ใน 1 ปีการศึกษา จะประกอบด้วย 2 เทอมหลัก ได้แก่เทอม Fall และ Spring ระยะเวลาเทอมละ 17 สัปดาห์ นักศึกษาสามารถลงเรียนเพิ่มเติมเทอม Summer ได้อีก 12 สัปดาห์ ซึ่งส่วนนี้จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม

หมายเหตุ

• ตัวเลขในตารางป็นสกุลเงินดอลลาร์สหรัฐ (USD)

• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ทุนการศึกษา

ทุนการศึกษา 3 ประเภท สำหรับนักศึกษาต่างชาติ

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $2,000 – $4,000 USD ต่อปีการศึกษา

ได้รับอัตโนมัติ : ตามเงื่อนไขที่กำหนด

แบ่งผู้มีสิทธิได้รับทุนออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่

1. ทุนสำหรับนักศึกษาใหม่ (ต่ออายุได้ 3 ปี)
มอบให้สําหรับนักศึกษาที่มีเครดิตการเรียนน้อยกว่า 1 ปีการศึกษา

2. ทุนสำหรับนักศึกษาเทียบโอน (ต่ออายุได้ 2 ปี)
มอบให้สําหรับนักศึกษาที่มีเครดิตการเรียนที่เทียบโอนได้อย่างน้อย 1 ปีการศึกษา

ทุนการศึกษาแบ่งออกเป็น 2 ระดับ ตามเกรดเฉลี่ยสะสม

Level 1 ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $4,000 USD ต่อปีการศึกษา
มอบให้นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.60 ขึ้นไป

Level 2 ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $2,000 USD ต่อปีการศึกษา
มอบให้นักศึกษาที่มีเกรดเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ 3.30 – 3.59

เงื่อนไข

ทุนนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ด้านบน เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การต่ออายุสำหรับแต่ละปีการศึกษา ดังต่อไปนี้

– รักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ได้อย่างน้อย 3.2 ภายในสิ้นเทอม spring

– ลงเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิตในแต่ละเทอม หรือสำเร็จการเรียน 24 หน่วยกิต ภายในสิ้นเทอม spring

– รักษาสภาพของการเป็นนักศึกษาต่างชาติ

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $4,000 USD ต่อปีการศึกษา

ได้รับอัตโนมัติ : ตามเงื่อนไขที่กำหนด

สำหรับนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตร Undergraduate Bridge ด้วยเกรดเฉลี่ยสะสม 3.5 และมีความต้องการที่จะศึกษาต่อหลักสูตรปริญญาตรีที่ WSU

เงื่อนไข

ทุนนี้จะต่ออายุโดยอัตโนมัติสูงสุด 2 ปีการศึกษา เมื่อนักศึกษามีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์การต่ออายุสำหรับแต่ละปีการศึกษา ดังต่อไปนี้ :

– รักษาเกรดเฉลี่ยสะสมให้ได้อย่างน้อย 3.2 ภายในสิ้นเทอม spring

– ลงเรียนอย่างน้อย 12 หน่วยกิตในแต่ละเทอม หรือสำเร็จการเรียน 24 หน่วยกิต ภายในสิ้นเทอม spring

– รักษาสภาพของการเป็นนักศึกษาต่างชาติ

ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $2,000 USD

ต้องสมัครขอรับทุน :โดยพิจารณาจากผลการเรียนและการทำกิจกรรมก่อนหน้า

สำหรับนักศึกษา F1 Visa ที่ปัจจุบันกำลังศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีที่ WSU วิทยาเขต Pullman และมีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์อย่างน้อย 1 อย่างจากเกณฑ์ดังต่อไปนี้

– มีเกรดเฉลี่ยสะสม 3.60 ขึ้นไป
– เข้าร่วมกิจกรรมงานบริการเพื่อมหาวิทยาลัย หรือชุมชน
– มีผลงานพิเศษ หรือความสำเร็จในด้านอื่นๆ

สิ่งที่ต้องใช้สำหรับสมัครขอรับทุน :

– จดหมายขอทุนการศึกษา ที่แสดงถึงคุณสมบัติที่เหมาะสม (เช่น มีคุณสมบัติตรงตามเกณฑ์ด้านบน)
– จดหมายแนะนำตัวจาก advisor, professor หรือ official program administrator

กำหนดเวลาในการสมัครขอรับทุน :

– เทอม Fall: ก่อนวันที่ 1 มิถุนายน
– เทอม Spring : ก่อนวันที่ 1 ธันวาคม

สามารถสอบถามขั้นตอนการสมัครขอทุนเพิ่มเติมได้จากก้อปันกัน

# เรียนต่ออเมริกา Washington State University (WSU)
Photo Credits : Washington State University (WSU)

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน