Vernon School District

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Vernon School District โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย สถานที่ดีเลิศในการเรียนรู้ ต้อนรับนักเรียนจากนานาประเทศ เข้ามาศึกษาในโรงเรียนที่ทันสมัย และมีอุปกรณ์ครบครัน

VERNON kal lake group

Photo Credits : Vernon School District

Vernon School District
International Student Program 

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Vernon School District #22 หรือ โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์ หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนา ไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 นาทีทางรถยนต์ โดยใช้ถนนไฮเวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศแคนาดา ครอบครัวชาวแคนาดาของเราจะไปต้อนรับนักเรียนที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา และขับรถพาไปที่โฮมสเตย์

เมืองเวอร์นอนเป็นเมืองขนาดกลาง มีประชากรประมาณ 57,000 คน  ตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา แม่น้ำ ภูเขาและทะเลสาบที่สวยงาม คือ Kalamalka Lake, Okanagan Lake และ Swan Lake เวอร์นอนเป็นเมืองที่ได้รับความนิยมในการท่องเที่ยวและเป็นเมืองที่น่าอยู่ที่สุดแห่งหนึ่งของแคนาดา เป็นหนึ่งในเมืองที่มีภูมิอากาศดีที่สุดในประเทศแคนาดา มีฤดูหนาวที่ไม่หนาวจนเกินไป ไม่ร้อนและไม่แห้งเกินไป นักเรียนสามารถมาสัมผัสกับหิมะในฤดูหนาวในช่วงสั้นๆ ที่มีอากาศเย็นสบาย ไม่หนาวจนเกินไป

[รีวิว] เมือง Okanagan รัฐ British Columbia  คลิกที่นี่

4 เหตุผล
ทำไมต้องเรียนต่อแคนาดา?

1) แคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ขึ้นชื่อเรื่องคุณภาพด้านการศึกษา

Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD) เป็นองค์กรที่สนับสนุนความร่วมมือกันในด้านเศรษฐกิจและการพัฒนาได้เปิดเผยผลการสอบ PISA เพื่อรายงานผลการจัดลำดับโดยแบ่งตามประเทศ ซึ่งการสอบนี้แบ่งคะแนนเป็น 3 ส่วน ได้แก่ Reading, Maths และ Sciences ประเทศแคนาดาจัดอยู่เป็นลำดับที่ 3 รองลงมาจากประเทศเกาหลีใต้ (ลำดับที่ 1) และประเทศฟินแลนด์ (ลำดับที่ 2)  *อ้างอิง The Guardian – คลิก 

ในระดับอุดมศึกษา แคนาดามีมหาวิทยาลัยกว่า 100 แห่ง โดยมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียง ด้วยมาตรฐานด้านการศึกษา รวมถึง the University of Toronto, McGill University, University of British Columbia (UBC), Universite de Montreal และ University of Alberta ซึ่งถูกจัดลำดับอยู่ใน Top 100 ranking จากมหาวิทยาลัยทั่วโลก

2) ความปลอดภัยในประเทศแคนาดา

ประเทศแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ปลอดภัยมากที่สุดในโลก สงบและปลอดภัยมากที่สุดเป็นลำดับที่ 8 จากสถิติ the Global Peace Index 2018 *อ้างอิง Global Peace Index – คลิก นอกจากนี้แล้ว US News & World Report ยังจัดลำดับแคนาดาไว้ให้เป็นประเทศที่ดีเยี่ยมที่สุดเป็นลำดับที่ 2 เนื่องจากโอกาสในการเข้าถึงการศึกษา อายุไขเฉลี่ยของประชากร สถิติอาชญากรรมและความรุนแรงที่ต่ำ

3) ค่าใช้จ่ายในอัตราที่ไม่สูงเกินไป

ถึงแม้คุณภาพด้านการศึกษาและมาตรฐานในการใช้ชีวิตในประเทศแคนาดาอยู่ลำดับต้นๆของโลก แต่ค่าครองชีพ และค่าเล่าเรียนสำหรับนักเรียนนานาชาติโดยทั่วไปแล้วประหยัดกว่าประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศอังกฤษ

4) วิถีแบบแคนาเดียน

เนื่องจากแคนาดาเป็นประเทศที่กว้างใหญ่มาก จึงมีความหลากหลายสูง ทั้งในเรื่องของประชากร สภาพของพื้นที่ สภาพอากาศ และวิถีชีวิตของผู้คนอย่างไรก็ตามวัฒนธรรมแบบแคนาเดียนให้ความสำคัญกับ ความภาคภูมิใจ และความยึดมั่นในความเสมอภาค ความหลากหลาย และความเคารพต่อทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน

เมื่อนึกถึงแคนาดา เราอาจจะนึกถึงวิวธรรมชาติที่สวยงาม แผ่นดินที่กว้างใหญ่ รายล้อมไปด้วยภูเขา ป่าไม้ และทะเลสาบ ในขณะที่ความเป็นจริงแล้วแคนาดาเป็นหนึ่งในประเทศที่ทันสมัยและก้าวหน้ามากที่สุดประเทศหนึ่ง อีกทั้งผู้คนส่วนใหญ่มีความเปิดกว้างต่อความแตกต่างหลากหลาย มีความเป็นมิตรและสุภาพ

การเรียนการสอนที่โดดเด่น

Learn เรียนแบบกระทบไหล่กับนักเรียนชาวแคนาดา

Experience สัมผัสกับประสบการณ์ในหลักสูตรที่ท้าทายในหลากหลายแขนงและวิชาเลือกต่างๆ

Prepare เตรียมความพร้อม สําหรับการเข้าศึกษาต่อในระดับวิทยาลัยและมหาวิทยาลัย ด้วยการสําเร็จการศึกษาจากหลักสูตรที่ได้รับการยอมรับจากทั่วโลกว่าเป็นหนึ่งในสุดยอดระบบการศึกษาในประเทศแคนาดา

Benefit ได้รับผลประโยชน์ จากความร่วมมือกับพันธมิตรของเรา ทั้งวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา

เครดิต + ความปรารถนา = สถาบันการศึกษา

ในเขตการศึกษาของเรา นักเรียนสามารถเลือกเรียนในสิ่งที่นักเรียนชอบหรือสนใจได้ โรงเรียนให้โอกาสนักเรียนที่จะพัฒนาทักษะความสามารถหรือออกไปช่วยเหลือสังคม หรือคนที่ต้องการความช่วยเหลือได้ ในเวอร์นอนเรามีโรงเรียนที่สอนฟุตบอล ฮอกกี้ เบสบอล กีฬาที่เล่นบนหิมะ การศึกษาโลก และการศึกษาไม่มีพรมแดน

Vernon School District Science

หลักสูตรที่เปิดสอน

เรียนต่อมัธยมแคนาดา Vernon School District โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ยินดีต้อนรับนักเรียนทุกวัยและทุกระดับชั้น หลักสูตรของโรงเรียนได้รับการพัฒนาเพื่อให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่หลากหลาย และเพื่อเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนต่างชาติให้ประสบความสำเร็จทั้งด้านชีวิตความเป็นอยู่และด้านวิชาการ  ตลอดจนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมและสังคม

ประถมศึกษา (อนุบาล – ม.1)

สําหรับนักเรียนอายุตั้งแต่ 12 ขวบขึ้นไป เรามีหลักสูตรภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนต่างชาติเตรียมไว้ ถ้านักเรียนจําเป็นต้องเรียนภาษาอังกฤษเพิ่ม นักเรียนที่อายุน้อยกว่านั้นจะต้องอาศัยอยู่กับบิดาหรือมารดาด้วยเท่านั้น

มัธยมศึกษา (ม.2 – ม.6)
เรามีโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาอยู่ 5 โรงเรียน ไว้ต้อนรับนักเรียนในระดับนี้ นักเรียนสามารถมาเรียนเพื่อหาประสบการณ์ในระยะสั้นหรือมาเรียนเพื่อเอาใบประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายก็ได้ นักเรียนสามารถเลือกจะได้ว่าจะเรียน 1, 2, 3 หรือ 4 เดือน 1 เทอม 1 ปี หรือจนจบหลักสูตร

นักเรียนที่ได้รับการตอบรับจากมหาวิทยาลัยแล้ว
หากนักเรียนมีอายุน้อยกว่า 19 ปีสามารถเข้ามาเรียนร่วมกับเราสําหรับระยะเวลา 5-10 เดือนเพื่อที่จะพัฒนาภาษาอังกฤษและเตรียมความพร้อมในการเรียนวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยได้ โดยปกติแล้วนักเรียนในกลุ่มนี้จะเรียนจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษามาแล้วและต้องการสร้างความคุ้นเคยกับระบบการศึกษาของอเมริกาเหนือก่อนที่จะเข้าไปเรียนในระดับที่สูงขึ้นไป

หลักสูตรเตรียมความพร้อมเพื่อศึกษาต่อระดับมหาวิทยาลัย
เป็นหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษอย่างเข้มข้น 1 สัปดาห์ในปลายเดือนสิงหาคม, หนึ่งสัปดาห์ก่อนโรงเรียนเปิด เพื่อเตรียมความพร้อมสําหรับการเรียนในเดือนกันยายน

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นภาคฤดูร้อน
คุณชอบสายลม แสงแดด อากาศอบอุ่น และชายหาดมั้ยล่ะ มาเรียนหลักสูตรภาคฤดูร้อนที่สอนโดยครูชาวบริติชโคลัมเบียระดับคุณภาพดีเยี่ยมกับเราที่เวอร์นอนสิ หลักสูตรของเราเรียนตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันศุกร์ พร้อมด้วย อาหาร ขนม กิจกรรมต่างๆ มากมาย รวมไปถึงการอยู่อาศัยร่วมกับครอบครัวชาวแคนาดา

พัฒนาภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (ESL)

หลักสูตรภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อนสำหรับนักเรียนต่างชาติ

หลักสูตรภาษาอังกฤษระยะสั้นฤดูหนาว

พัฒนาด้านการกีฬา ฮอคกี้และฟุตบอล

กิจกรรมมากมายให้เลือกสรร

คุณสามารถมาเข้าร่วมทีมกับเราได้ทั้งใน ทีมฟุตบอล บาสเก็ตบอล วอลเล่ย์บอล รักบี้ และกอล์ฟ เป็นต้น การสนุกไปกับศิลปะแขนงต่างๆ ในโรงเรียน เช่น วงดนตรี การร้องประสานเสียง การละคร และ ทัศนศิลป์

เวอร์นอนเป็นเมืองที่รู้จักกันว่าชุมชนทื่ชื่นชอบในกิจกรรมสัทนาการต่างๆ ซึ่งคุณจะได้สัมผัสกับกิจกรรมที่น่าตื่นเต้นสําหรับทั้ง 4 ฤดู สัมผัสกับสกีรีสอร์ทระดับโลก ที่อยู่ห่างจากบ้านของคุณเพียง 30 นาที ทั้งการเล่นสกี สโนว์บอร์ด และสกีวิบาก ในสถานที่ที่ให้บริการเล่นสกีที่ดีที่สุดในประเทศแคนาดา การเล่นฟุตบอล (ทั้งในร่มและกลางแจ้ง) แบดมินตัน การเข้าร่วมกับทีมว่ายน้ำ การเล่นฮอกกี้ หรือกระทั่งการไปสังสรรค์กันที่ชายหาด

เทอมการศึกษา

1ปีการศึกษา = 10 เดือน
เทอม 1 : เดือนกันยายน – เดือนมกราคม (5 เดือน)
เทอม 2 : เดือนกุมภาพันธ์ – เดือนมิถุนายน (5 เดือน)

ที่พักอาศัย

โฮมสเตย์ เป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการเพิ่มประสบการณ์โดยเฉพาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษและวัฒนธรรม ทาง Vernon School District ได้มีการจัดเจ้าหน้าที่ที่คอยให้ความช่วยเหลือ และคัดสรรครอบครัวชาวแคนาดาให้แก่นักเรียนชาวต่างชาติระหว่างการศึกษา คุณจะได้อยู่ร่วมกันกับครอบครัวชาวแคนาดา

Vernon School District homestay canada

เมืองเวอร์นอนของเราเป็นเมืองที่ปลอดภัย มีขนาดของชุมชนไม่เล็กไม่ใหญ่เกินไป โดยร้อยละ 98 เป็นเจ้าของภาษา นักเรียนจะได้สัมผัสและสนุกไปกับวัฒนธรรมของชาวแคนาดาอย่างเต็มเปี่ยม และจะได้เห็นว่าภาษาอังกฤษดีขึ้นอย่างเห็นได้ชัดด้วยการใช้ชีวิต และเรียนรู้ไปกับครอบครัวที่พูดภาษาอังกฤษ โดยที่โฮมสเตย์จะบริการอาหาร 3 มื้อต่อวันและห้องนอนส่วนตัว แต่ละครอบครัวจะได้รับการตรวจสอบอย่างละเอียดจากทางเจ้าหน้าที่ทางโรงเรียน โดยการสัมภาษณ์ส่วนตัว การตรวจสอบสภาพความเป็นอยู่และสถานะทางการเงิน

โรงเรียนมัธยมศึกษาในเวอร์นอน

โรงเรียนคลาเรนซ์ ฟุลตัน
(Clarence Fulton Secondary School)

คลาเรนซ์ ฟุลตัน เป็นโรงเรียนที่มีวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งวิชาการ และวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมาก

จํานวนนักเรียน: 750 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 (เกรด 8-12)

จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนที่มีหลายวิชาให้เลือกและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดนเด่นในหลักสูตรด้านกีฬา

โรงเรียนชาร์ลส์ บลูม
(Charles Bloom Secondary School)

ชาร์ลส์ บลูม เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วมด้วย อยู่ในพื้นที่ชนบทย่านลัมบี้ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวอร์นอนประมาณ 30 นาที เป็นประตูสู่ภูเขาโมนาชีโดยที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เกมกลิ้งหินบนลานน้ำแข็ง การเล่นสเก็ตบนลานสเก็ตน้ำแข็ง ห้องสมุดชุมชน และลานเล่นสเก็ตบอร์ด

นักเรียนต่างชาติที่เข้าเรียนที่บลูมจะได้รับประโยชน์จากความเป็นชุมชนที่แน่นแฟ้น จากสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และจากสภาพเมืองชนบทซึ่งทำให้นักเรียนได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวแคนาดาอย่างแท้จริง พวกเราภูมิใจในวัฒนธรรมของโรงเรียนเราเป็นอย่างมาก นักเรียนและเจ้าหน้าที่ของโรงเรียนเราเชื่อในการให้ความเคารพซึ่งกันและกัน และสนับสนุนการคิดบวกซึ่งจะทําให้นักเรียนทุกคนสามารถทําสิ่งต่างๆ ให้ดีที่สุด

จํานวนนักเรียน: 325 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 (เกรด 7-12)

จุดเด่นของโรงเรียน : เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเวอร์นอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา

Kalamalka Secondary School

โรงเรียนคัลลามัลกา
(Kalamalka Secondary School)

คัลลามัลกาเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีมและใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา มีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมด้วยกัน โรงเรียนเรามีความภาคภูมิใจที่นักเรียนของเรารักในการแสวงหาความรู้ในเชิงวิชาการด้วยตัวเองตามที่เราคาดหวังไว้ในระดับสูงตลอดมา

นักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะ และวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรี คัลเป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอนที่เปิดสอนการศึกษาแบบ AP (Advanced Placement)

จํานวนนักเรียน: 575 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 (เกรด 8-12)

จุดเด่นของโรงเรียน : ความเป็นเลิศทางวิชาการ วงดนตรี และด้านกีฬา

vernon secondary school

โรงเรียนเวอร์นอน
(Vernon Secondary School)

เวอร์นอนเป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรหลากหลายมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในทุกๆห้อง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ

นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล

จํานวนนักเรียน: 900 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 (เกรด 8-12)

จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านการแสดง ด้านกีฬา วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

W.L. seaton secondary school

โรงเรียน ดับเบิลยู แอล ซีตัน
(W.L. Seaton Secondary School)

เป็นโรงเรียนที่มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส อีกทั้ง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเขตการศึกษา

โรงเรียนซีตันจึงเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายด้านเชื้อชาติมากที่สุดของเขต เหมาะสำหรับนักเรียนชาวต่างชาติและผู้ย้ายถิ่นฐานเข้ามาอาศัยในแคนาดาอย่างมาก มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านศิลปะและวัฒนธรรม โดยได้รับรางวัลในการแสดงคอนเสิร์ต และการบรรเลงของวงแจ๊ส ไปจนถึงหลักสูตร การร้องประสานเสียง บทละคร ละครเพลง และทัศนศิลป์

จํานวนนักเรียน: 800 คน รับนักเรียนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 (เกรด 8-12)

จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ

วิธีการสมัคร

ดาวน์โหลดใบสมัคร และกรอกใบสมัครด้วยโปรแกรม Adobe Acrobat หรือ Adobe Reader

+ Student Application  คลิก
+ Summer Program Application 2018  คลิก
+ Homestay Application Form คลิก

การเริ่มเข้าเรียน

เรารับนักเรียนได้ตลอด ขึ้นอยู่กับวิชาและจํานวนที่สามารถรับได้ เรารับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษในทุกระดับ

Vernon School District Study

ค่าใช้จ่ายการเรียน
ที่เขตการศึกษาเวอร์นอน 1 ปี

Vernon School District Cost

[รีวิว] เรียนต่อมัธยมแคนาดา เติบโตด้วยชุดคุณค่าสากล คลิกที่นี่

KPG Canada High School

# เรียนต่อมัธยมแคนาดา Vernon School District
All Credits : Vernon School District International Student Program 

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน