University of Windsor

เรียนต่อแคนาดา University of Windsor เมือง Windsor รัฐ Ontario เป็นเมืองสำคัญสำหรับอุตสาหกรรมด้านยานยนต์ ตั้งอยู่ใกล้เมือง Detroit สหรัฐอเมริกา มีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลาย ในระดับ Bachelor และ Master *มีทุนการศึกษา สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) ได้

Photo Credits : University of Windsor

University of Windsor

เรียนต่อแคนาดา University of Windsor ก่อตั้งขึ้นในปี 1857 มหาวิทยาลัยในเมือง Windsor รัฐ Ontario ที่เน้นการเรียนรู้เชิงปฏิบัติ จากหลักสูตรที่หลากหลาย เช่น การทำวิจัยในห้องเรียน การฝึกงาน และ co-op เรียนและทำงาน ผ่านการสนับสนุนจากบุคลากรที่เปี่ยมประสบการณ์

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• มีเทคโนโลยีล้ำสมัยที่เอื้อต่อการเรียนรู้ และมีค่าเทอมและค่าใช้จ่ายที่ต่ำ
• เป็นมหาวิทยาลัยขนาดกลาง โดยมีนักเรียนปีละประมาณ 16,000 คน
• ตั้งอยู่ตอนใต้สุดของแคนาดา ห่างจากเมืองดีทรอยท์ สหรัฐอเมริกา เพียง 15 นาที
• มีนักเรียนหลากหลายเชื้อชาติ โดยมีนักเรียนต่างชาติจากสหรัฐอเมริกามากที่สุด
• สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด
• 120+ โปรแกรมการศึกษาให้เลือกวิชาเรียนตามความสนใจในระดับปริญญาตรี และ 50+ โปรแกรมในระดับปริญญาโท โดยมีโปรแกรมที่แตกต่างอย่างเช่น Kinesiology-Movement Science, Business and Computer Science, Actuarial Science, Applied Economics and Policy, และ Medical Biotechnology

สถานที่ตั้ง

เมือง Windsor ขึ้นชื่อว่าเป็นเมืองหลวงด้านอุตสาหกรรมยานยนต์ของแคนาดา โดดเด่นด้านเศรษฐกิจ และมีชายแดนติดกับเมืองท่าอย่าง Detroit ประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้งยังเป็นเมืองริมแม่น้ำ มีสวนสาธารณะและศิลปะมากมาย เช่น สวนกลางเมืองที่มีพื้นที่ยาวถึง 5 กิโลเมตร นอกจากนี้เมือง Windsor ยังเป็นเมืองที่มีประชาการมากเป็นอันดับ 3 ของภาคตะวันตกเฉียงใต้ของรัฐ Ontario อีกด้วย

รับชม Virtual Campus Tour :
https://future.uwindsor.ca/virtual-tours

หลักสูตร

• Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการฝึกงานเพื่อสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นอาชีพระดับปริญญาตรีขึ้นไป

• Master’s Degree

หลักสูตรปริญญาโท ระยะเวลา 2 ปี รูปแบบ Course-Based เน้นพัฒนาความรู้พื้นฐาน และต่อยอดทักษะของผู้เรียน

มีคณะและสาขาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

• Arts, Humanities, Social Sciences
• Business
• Education
• Engineering
• Graduate Studies
• Human Kinetics
• Law
• Nursing
• Science

รายละเอียดโปรแกรมการเรียนทั้งหมด :
https://future.uwindsor.ca/international

บริการนักศึกษา

ทางมหาวิทยาลัยมี International Student Centre (ISC) ตั้งอยู่ที่ Laurier Hall พร้อมให้การสนับสนุนนักศึกษานานาชาติ ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำทั้งในด้านการเรียน การปรับตัวและการใช้ชีวิตในแคนาดา บริการด้านสุขภาพ มีจัดกิจกรรมจำนวนมากตลอดทั้งปี นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจได้ รวมถึงมีปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาต่างชาติ และบริการอื่นๆ อีกมากมาย

รายละเอียดเพิ่มเติม :
https://www.uwindsor.ca/international-student-centre/

ที่พักอาศัย

หอพักนักศึกษาในวิทยาเขต

– Alumni Hall :

ห้องพักเดี่ยว มีเตียงไซส์ Double โต๊ะ เก้าอี้ ลิ้นชัก และตู้เสื้อผ้า พร้อม WiFi มีการใช้ห้องน้ำร่วมกับนักศึกษาอีก 1 คน

– Cartier Hall :

ห้องพักคู่ ใน 1 Annex จะมีห้องพักรวมอยู่ 2 ห้อง โดยแต่ละห้องมีเตียงไซส์ Twin 2 เตียง โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ ตู้เสื้อผ้า และตู้เย็นเล็ก พร้อม WiFi

– Laurier Hall :

ห้องพักเดี่ยวหรือห้องพักคู่ มีเตียงไซส์ Twin โต๊ะ เก้าอี้ ชั้นหนังสือ และตู้เสื้อผ้า พร้อม WiFi ห้องน้ำรวม

รายละเอียดเพิ่มเติมและชมวีดีโอพาทัวร์หอพักต่างๆ ได้ที่ :
https://www.uwindsor.ca/residence/1124/residence-halls

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนโดยประมาณของแต่ละโปรแกรมจะมีความแตกต่างกัน

– ค่าเล่าเรียนโปรแกรมปริญญาตรี อยู่ที่ประมาณ $27,150 – 34,000 CAD ต่อปีการศึกษา
– ค่าเล่าเรียนโปรแกรมปริญญาโท (Course-based Master) อยู่ที่ประมาณ $10,750 – 23,000 CAD ต่อปีการศึกษา
– ค่าหอพักและค่าใช้จ่ายส่วนตัว อยู่ที่ประมาณ $6,359 – $8,396 CAD ต่อปีการศึกษา
– ค่าโปรแกรมมื้ออาหาร (Meal Plan) อยู่ที่ประมาณ $5,450 CAD ต่อปีการศึกษา
– ค่าธรรมเนียมเสริม อยู่ที่ประมาณ $1,600 – 3,380 CAD ต่อปีการศึกษา
– ค่าหนังสือเรียนและอุปกรณ์การเรียน อยู่ที่ประมาณ $2,000 – 3,000 CAD ต่อปีการศึกษา

หมายเหตุ : สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

สามารถศึกษารายละเอียดค่าเล่าเรียนและค่าธรรมเนียมต่างๆ ได้ที่ :
https://www.uwindsor.ca/finance/fee-estimator

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาต่างๆของ University of Windsor ได้ที่ :
https://www.uwindsor.ca/studentawards/

หมายเหตุ : เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ University of Windsor พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีและปริญญาโท
– IELTS ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5
– CAEL ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 60
– Pearson ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 60
– Cambridge ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 176
– ELIP หลักสูตรปรับภาษาของ University of Windsor ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 75%
– MELAB หลักสูตรปรับภาษาของ University of Michigan ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 85
– TOEFL ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 83 โดยส่วนการเขียนที่ไม่ต่ำกว่า 20
– Duolingo ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 120

บางโปรแกรมอาจมีข้อกำหนดที่แตกต่างออกไป ศึกษารายละเอียดของแต่ละโปรแกรมได้ที่ :
https://future.uwindsor.ca/program-listing

ปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา University of Windsor
All Credits : University of Windsor

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน