University of Oregon

เรียนต่ออเมริกา University of Oregon ตั้งอยู่ที่เมือง Eugene รัฐ Oregon มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการทำงานวิจัย มีวิชาให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา แคมปัสมีขนาดใหญ่ มีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน มีบริการสำหรับนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ มากมายให้เลือกเข้าร่วม

Photo Credits : University of Oregon

University of Oregon

เรียนต่ออเมริกา University of Oregon ก่อตั้งขึ้นในปี 1876 สถาบันอุดมศึกษาของรัฐ (Public University) มหาวิทยาลัยที่เน้นด้านการทำงานวิจัย เป็น 1 ใน 2 สถาบันการศึกษาใน Pacific Northwest ที่ได้เข้าร่วม Association of American Universities (AAU) มหาวิทยาลัยพร้อมต้อนรับผู้ที่ต้องการมีส่วนร่วมกับการวิจัยเพื่อค้นพบสิ่งใหม่ รวมถึงมีกิจกรรมต่างๆ มากมายภายในวิทยาเขตให้นักศึกษานานาชาติได้เข้าร่วม

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• จำนวนนักศึกษากว่า 21,800 คน
• นักศึกษาต่างชาติ 1,280 คน จากกว่า 96 ประเทศ
• มีวิชาเอกและวิชาโทให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา
• 74% ของนักศึกษามีส่วนร่วมกับงานวิจัย
• 240+ กิจกรรมสำหรับนักศึกษาในทุกปี
• 300+ ชมรมและองค์กรนักศึกษาให้เลือกเข้าร่วม
• TIER 1 National Public Research University
• หนึ่งใน TOP 50 Public Universities — U.S. News and World Report
• มีบริการให้คำปรึกษาด้านการเรียน และการใช้ชีวิตสำหรับนักศึกษานานาชาติ

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : University of Oregon

สถานที่ตั้ง

University of Oregon ตั้งอยู่ที่เมือง Eugene รัฐ Oregon ภายในแคมปัสขนาดใหญ่ 295 เอเคอร์ มีนักศึกษามากกว่า 20,000 คน มีบริการสำหรับนักศึกษาและกิจกรรมต่างๆ มากมายให้เลือกเข้าร่วม ภายในแคมปัสมีสภาพแวดล้อมที่ร่มรื่น เหมาะสมกับการใช้ชีวิตและการเรียนรู้ของนักศึกษา รวมถึงมีสิ่งอำนวยความสะดวกครบครัน พร้อมหอพักภายใน อีกทั้ง มีการลาดตระเวนทั้งภายในแคมปัสและชุมชนโดยรอบเพื่อความปลอดภัยของนักศึกษาทุกคน ดำเนินการโดย The UO Police Department

สามารถเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยแบบ 360 องศา ได้ที่ – https://360.uoregon.edu/

หลักสูตร

หลักสูตรปริญญาตรีของ University of Oregon มีวิชาเอกและวิชาโท ให้เลือกเรียนหลากหลายสาขา ภายในคณะต่างๆ ประกอบด้วย College of Arts and Sciences, College of Design, College of Education, Lundquist College of Business, School of Journalism and Communication, School of Law, School of Music and Dance

วิชาเรียนที่เปิดสอน
รับชมรายละเอียดวิชาเรียนทั้งหมด ได้ที่
https://admissions.uoregon.edu/majors

วิชาเรียนยอดนิยม

Accounting, Architecture, Anthropology, Biology, Creative Writing, Conflict and Dispute Resolution, Counseling Psychology, Earth Sciences, Education, Educational Methodology, Policy, and Leadership, Geography, Legal Research and Writing, Master of Business Administration (MBA), Philosophy, Physics, Psychology, School Psychology, Special Education, Sports Product Management

American English Institute (AEI)

สำหรับนักศึกษาที่คะแนนภาษาอังกฤษยังไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด สามารถลงเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น เพื่อเตรียมความพร้อมด้านภาษาอังกฤษสำหรับการศึกษาต่อ เมื่อนักศึกษาเรียนจบจาก AEI สามารถเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยหลักสูตรที่ต้องการได้

รับชมรายละเอียดของ AEI – https://aei.uoregon.edu/

ที่พักอาศัย

รับชมวีดีโอแนะนำหอพัก Credit : UOHousing

หอพักภายในแคมปัส เปรียบเสมือนบ้านหลังที่สอง เป็นสถานที่ที่นักศึกษาจะได้พบปะเพื่อนใหม่ ค้นหาตัวเอง และสร้างความทรงจำในการใช้ชีวิต หอพักได้รับการออกแบบมาเพื่อส่งเสริมการใช้ชีวิตของนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย ได้ใกล้ชิดกับคณาจารย์ มีพื้นที่การเรียนรู้ส่วนกลาง สามารถติดต่อสื่อสารกับที่ติวเตอร์และอาจารย์ที่ปรึกษาได้ มีห้องซ้อมดนตรี และพื้นที่พบปะกลุ่มคนที่มีความสนใจคล้ายๆ กัน อีกทั้ง ยังสามารถเลือกเข้าร่วมกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับกับสาขาการเรียน วัฒนธรรม หรือความสนใจส่วนตัว เพื่อสร้างสายสัมพันธ์กับเพื่อนนักศึกษาได้อีกด้วย

ภายในแคมปัสประกอบด้วยหอพัก 10 หลัง ซึ่งแต่ละหลังจะมีกิจกรรมให้เลือกเข้าร่วมแตกต่างกัน รวมถึงรูปแบบห้องพักที่หลากหลาย อาทิ ห้องสองเตียง ห้องสามเตียง ห้องเตียงเดี่ยว เป็นต้น

รายละเอียดเพิ่มเติมกี่ยวกับหอพัก – https://housing.uoregon.edu/

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา

*ชำระเป็นรายเทอม
ค่าเล่าเรียนโดยประมาณ 1 ปีการศึกษา (3 เทอม) ซึ่งแต่ละโปรแกรมจะราคาแตกต่างกัน

หมายเหตุ :

• อัตราแลกเปลี่ยนในตารางประมาณค่าใช้จ่าย คือ 1 USD = 33 THB
• ค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายในตารางเป็นเพียงตัวอย่าง ซึ่งค่าใช้จ่ายส่วนตัวของแต่ละบุคคลจะแตกต่างกัน และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ทุนการศึกษา

University of Oregon มีทุนหลากหลายรูปแบบมอบให้กับนักศึกษาในแต่ละปี ทั้งสำหรับนักศึกษาใหม่ และนักศึกษาปัจจุบัน ทั้งสำหรับนักศึกษาที่มีผลการเรียนโดดเด่น และนักศึกษาที่เข้าร่วมกิจกรรมตามที่กำหนด เป็นต้น

ตัวอย่างทุนการศึกษาพิจารณาโดยสถาบันโดยอัตโนมัติ

• UO Excellence Scholarship : Academic (limited awards)
*สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนภายใน 15 มกราคม

• Summit Scholarship : GPA 3.90+
*สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนภายใน 15 มกราคม

• Apex Scholarship : GPA 3.70+
*สำหรับนักศึกษาที่สมัครเรียนภายใน 15 มกราคม

ตัวอย่างทุนการศึกษาที่ต้องกรอก application เพิ่มเติม

• International Cultural Service Program (ICSP)
*ต้องกรอก application เพิ่มเติมภายใน18 กุมภาพันธ์

• International Student Work-Study Program
*ต้องกรอก application เพิ่มเติมภายใน 15 เมษายน

รายละเอียดทุนการศึกษาของ University of Oregon
https://admissions.uoregon.edu/international/scholarships

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ University of Oregon พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $75 USD

*รายละเอียดข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษเพิ่มเติม
https://admissions.uoregon.edu/english-proficiency

ปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่ออเมริกา University of Oregon
All Credits : University of Oregon

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน