Portland State University

เรียนต่ออเมริกา Portland State University (PSU) มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยของรัฐบาลที่ประหยัดที่สุดในรัฐ Oregon ตั้งอยู่ใจกลางเมือง โดยมีพันธกิจคือ “let knowledge serve the city” (ใช้ความรู้ในการบริการเมือง Portland)  ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการนำความคิดมาปฏิบัติใช้จริงในเมือง Portland และทั่วโลก

เรียนต่อ Portland State University

Photo Credits : Portland State University

Portland State University

เรียนต่อ Portland State University หลักสูตรปริญญาตรี หรือเรียนภาษาอังกฤษ กับมหาวิทยาลัยใน Portland Oregon กับ Portland State University (PSU) ในปี 2019  ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับการรับรองให้เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการสำหรับการบริการแนะนำและสมัครเข้าเรียนต่อที่ PSU อย่างเป็นทางการ โดยไม่มีค่าบริการ

รับชม PRESENTATION นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

เกี่ยวกับ Portland State University

Portland State University (PSU) ตั้งอยู่ใจกลางเมืองพอร์ทแลนด์ นักเรียนของ PSU สามารถเดินทางได้อย่างสะดวกสบาย เข้าถึงโอกาสการงานและอาชีพได้อย่างไม่จำกัด ภายใต้บรรยายที่มีความหลากหลายทางวัฒนธรรม

มหาวิทยาลัยให้ความสำคัญกับการเรียนรู้จากประสบการณ์ตรง โดย PSU เป็นพันธมิตรกับมากกว่า 530 องค์กรและธุรกิจในชุมชนให้นักเรียนได้มีโอกาสฝึกงาน (internship) หรือทำโครงการร่วมกับชุมชน (community project) PSU มีนักเรียนกว่า 28,000 คน ที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกัน ซึ่งเอื้อต่อการเรียนในชั้นเรียน การใช้ชีวิต ทำกิจกรรมในมหาวิทยาลัยเป็นอย่างดี

• 30% ของนักเรียน PSU มีความหลากหลายทางเชื้อชาติและสัญชาติ
• 8% เป็นนักเรียนจากนานาชาติ
• 79% เป็นนักเรียนระดับปริญญาตรี

เรียนต่อ Portland State University ภาคภูมิใจในคณาจารย์ระดับโลก งานวิจัยที่ groundbreaking ชื่อเสียงระดับสากลที่เกี่ยวกับความเป็นเลิศด้านความยั่งยืน (sustainability), การมีส่วนร่วมในชุมชน (community engagement) และนวัตกรรม (innovation)

เป็นเวลากว่า 4 ปีต่อเนื่องที่ PSU ได้รับการจัดลำดับ Ranking ให้เป็นวิทยาลัยที่โดดเด่นด้านนวัตกรรม ด้วยรางวัล “the Nation’s most innovation colleges” เนื่องจากการเป็นผู้นำของ PSU ในการช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษา โดย U.S. News & World Report

Portland State University Facts

ศิษย์เก่าของ Portland State University เป็นผู้ริเริ่ม Intel, ออกแบบ Nike ทำงานด้านการแพทย์และพยาบาลที่ OHSU (Oregon Health & Science University) ทำงานในบริษัทนานาชาติ ทำงานในภาพยนตร์ Hollywood และอื่นๆอีกมากมาย

Portland State University Location

Portland State University

คือ มหาวิทยาลัยทำงานวิจัยของรัฐบาลที่ประหยัดที่สุดในรัฐ Oregon ตั้งอยู่ใจกลางเมืองที่หนึ่งของประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีพลวัตมากที่สุด โดยมีพันธกิจคือ “let knowledge serve the city” (ใช้ความรู้ในการบริการเมือง Portland)  ซึ่งสะท้อนถึงการให้ความสำคัญกับการนำความคิดมาปฏิบัติใช้จริงในเมือง Portland และทั่วโลก

เรียนต่อปริญญาตรี
Portland State University

Portland State University PSU-Lifestyle

The School of Business

วิทยาลัยด้านธุรกิจของ Portland State University เชื่อในศักยภาพของผู้นำด้านธุรกิจในการทำให้โลกนี้ดีขึ้น ท่ามกลางความท้าทายอย่างยิ่งในปัจจุบัน วิทยาลัยจึงเลือกที่จะอยู่ในการหล่อหลอมผู้นำที่มีความหลากหลาย – มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อนวัตกรรม สามารถสร้างความร่วมมือระดับโลก สามารถริเริ่มและทดลองสิ่งต่างๆได้ โดย School of Business ของ Portland State University ได้รับการรับรองมาตรฐานโดย AACSB และยังเป็น Top 25 LGBTQ Friendly Colleges อีกด้วย

สาขาที่เปิดสอน

• Accounting
 Advertising Management
 Finance
 Human Resource Management
 Management & Leadership
 Marketing
 Supply & Logistics Management

(ตัวเลือก minor : Business Administration, Social Innovation, Advertising Management in Graphic Designers / ตัวเลือก certificate : Athletic and Outdoor Industry, Business Blockchain, Entrepreneurship, Food Industry Management, International Business, Social Innovation)

College of the Arts

สำหรับนักเรียนที่สนใจศึกษาต่อแลพัฒนาทักษะอาชีพด้าน Architecture, Art + Design, Music, Theater และ Film

Architecture

นักเรียนกว่า 400 คน ของ Portland State University  เลือกเรียนด้านศิลปะ ทฤษฏีและการปฏิบัติด้านสถาปัตยกรรม โดยสามารถเลือกได้ระหว่าง Bachelor of Arts หรือ Science ตลอดจน Master of Architecture 2-3 ปี และ Graduate Certificate ด้าน Public Interest Design หรือ Urban Design โดยหลักสูตรสถาปัตยกรรมของ PSU ได้รับรองคุณภาพโดย IPAL (Integrate Path to Architectural Licensure)

Art + Design

สาขาด้าน  Art + Design ของ Portland State University จะช่วยให้นักเรียนได้ทำความเข้าใจและค้นหาแนวทางที่ศิลปินและงานศิลปะทำหน้าที่ในบริบทของสังคม สำหรับหลักสูตรระดับปริญญาตรีด้าน Art + Design ประกอบด้วย BA/BS in Art History, BFA in Art Practice, BA/BS in Art Practice, BFA in Graphic Design, Art minors

Program Highlight: Graphic Design

หลักสูตรปริญญาตรีด้าน Graphic Design เป็นหลักสูตรที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการออกแบบ รวมถึงการพัฒนากระบวนการออกแบบที่มีประสิทธิภาพด้วยการลงมือปฏิบัติจริง ผู้เรียนจะได้มีโอกาสพัฒนาทักษะความสามารถของตนเองได้โดยอิสระ และได้ฝึกฝนทักษะดังกล่าวร่วมกับผู้เชี่ยวชาญในสายงาน หลักสูตรนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อปริญญาตรี หรือนักเรียนที่สนใจ transfer จาก college มาศึกษาต่อ Bachelor of Fine Art ด้าน Graphic Design

BFA in Graphic Design ของ PSU ได้รับการยอมอย่างกว้างขวาง ด้วยรางวัลการันตีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง อาทิ

Top #1 Public graphic design school on the west coast
(#6 Public in the country)

wemakepdx.com 2016
Top 10 Graphic Design Schools in the West
AnimationCareerReview.com 2018-19
Top 25 Public Graphic Design Schools and Colleges in the U.S.
AnimationCareerReview.com 2018-19
Top 50 Graphic Design Schools and Colleges in the U.S.
AnimationCareerReview.com 2018

เพิ่มเติมเกี่ยวกับ BFA in Graphic Design คลิก

Portland State University Art Design

Music & Theatre

สาขาด้าน Music & Theatre ของ Portland State University ให้ความสำคัญกับการสร้างบรรยากาศที่อำนวยในการสร้างสรรค์ การปฏิสัมพันธ์ และความเป็นเลิศในการแสดง ความเข้าใจและการเห็นความสำคัญของศิลปะการแสดง เพื่อที่จะพัฒนาศิลปะ วัฒนธรรมของเมืองและภูมิภาค โดยได้รับการรับรองคุณภาพจาก National Association of Schools of Music (NASM)

Film

สาขาภาพยนตร์ของ Portland State University จะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาวิศัยทัศน์แห่งความสร้างสรรค์ พัฒนาทักษะเฉพาะทาง และพัฒนาความเข้าใจในประวัติศาสตร์ภาพยนตร์ ตลอดจนอนาคตของวงการภาพยนตร์ นิตยสาร Moviemaker ได้ให้ PSU School of Film เป็นหนึ่งใน the best Nortwest Film Schools สำหรับการฝึกอบรมที่โดดเด่นด้าน criticism และ theory

Maseeh College of Engineering & Computer Science

Fariborz Maseeh เป็นชื่อวิทยาลัยด้าน Engineering and Computer Science ของ Portland state University ที่ได้รับการรับรองคุณภาพโดย ABET มีหลักสูตรที่พัฒนาตามการเติบโตของเทคโนโลยี โดยให้ความสำคัญกับอุตสาหกรรมที่เกี่ยวกับความยั่งยืนในรัฐออริก้อนอีกด้วย ซึ่งประกอบไปด้วยสาขาการเรียนด้าน Civil Engineering, Computer Engineering, Computer Science, Electrical Engineering, Environmental Engineering, Mechanical and Materials Engineering

*นักศึกษาที่จบทางด้านกำลังเป็นที่ต้องการ เนื่องจากที่ตั้งของ PSU และความใกล้ชิดกับอุตสาหกรรมต่างๆ ที่นักเรียนจะมีโอกาสได้พัฒนาทักษะเชิงวิชาชีพกับ MECOP/CECOP หรือโครงการฝึกงานอื่นๆ โดยนักเรียนหลายคนได้เลือกที่จะมีส่วนร่วมในโครงการวิจัยระดับปริญญาตรี โครงการเรียนรู้จากชุมชน การแข่งขันต่างๆ และโอกาสต่างๆที่จะได้นำความคิดมาเสนอและสร้างสรรค์นวัตกรรม

OHSU-PSU School of Public Health

สำหรับนักศึกษาที่สนใจศึกษาต่อด้านสาธารณสุข Portland State University และ Oregon Health & Science University ซึ่งเป็นสองสถาบันชั้นนำในรัฐออริกอน ได้ร่วมงานกันในการสอนและฝึกอบรมผู้นำด้านสาธารณสุขรุ่นใหม่ โดยใช้ชื่อว่า OHSU-PSU ที่ให้ความสำคัญกับการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมกับชุมชน และหลักทางด้านวิชาการที่นักศึกษาจะได้ค้นหาและวิจัยจากชุมชน และโลกแห่งความเป็นจริง เพื่อค้นหาแนวทางการแก้ไขปัญหาด้านสาธารณสุขอย่างยั่งยืน โดยที่มีพันธสัญญาที่จะให้การศึกษากับทุกคนที่มีภูมิหลังที่แตกต่างกันในการเข้าทำงานและพัฒนาสาธารสุขในชุมชนและสังคมของตนต่อไปในอนาคต

โดยการศึกษาในระดับปริญญาตรีจะเปิดสอนที่ PSU และระดับปริญญาโทจะเปิดสอนที่ OHSU สำหรับหลักสูตรปริญญาตรีที่เปิดสอนมีดังนี้

• Applied Health and Fitness (Bachelor of Arts or Bachelor of Science)

• Public Health Studies (Bachelor of Arts or Bachelor of Science) โดยมี concentration 4 ด้านได้แก่ Community Health Education, Health Sciences, School Health หรือ Aging Services และ minor 2 ด้าน ได้แก่ Community Health และ Aging Services

Portland State University Liberal-Arts

College of Liberal Arts & Sciences

วิทยาลัยที่ใหญ่และหลากลายที่สุดของ Portland State University ประกอบไปด้วยกว่า 24 ภาคแผนกของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ ตลอดจนมนุษยศาสตร์ นักเรียนจะได้ศึกษาจากปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นในสังคม ทำงานวิจัยเกี่ยวกับคุณภาพชีวิต มีอิทธิพลต่อความคิดและความเข้าใจของมนุษย์ เหมาะสำหรับนักเรียนที่สนใจเรียนรู้และศึกษาต่อแบบสหวิทยาการ สนใจทำ groundbreaking research ตลอดจนการสอนและการให้บริการ รับชมสาขาการเรียนทั้งหมด

College of Urban & Public Affairs

วิทยาลัยที่เน้นศึกษาเกี่ยวกับกิจการสังคมและนโยบายทางสังคมในชุมชน ภูมิภาค รัฐและระดับสากล ของ Portland State University สำหรับนักเรียนที่สนใจเป็นผู้นำในภาครัฐ กิจการที่ไม่แสวงหากำไร ตลอดจนงานวิชาการ งานเกี่ยวกับการออกแบบผังเมือง การปกครอง การจัดการภาครัฐ เศรษศาสตร์ การศึกษาสากลและสังคมโลก รายละเอียดเพิ่มเติม

Portland State University Social Work

School of Social Work

หลักสูตรปริญญาตรีด้าน Social Work ของ Portland State University ที่มีองค์ประกอบของทฤษฏีทางสังคม ประสบการณ์การปฏิบัติ นักเรียนจะได้เก็บเกี่ยวความรู้และทักษะที่ต้องใช้ในการทำงานกับบุคคล ครอบครัว สังคมในการเข้าถึงบริการ การสนับสนุนและการสนับสนุนความยุติธรรมทางสังคม ทางเชื้อชาติและทางเศรษฐกิจ รายละเอียดเพิ่มเติม

Portland State University Education

College of Education

หลักสูตรปริญญาตรีที่ Portland State University ด้านการศึกษา โดยจะเปิดสอนเกี่ยวกับ Adult Education, Counselling, Early Childhood, Education Leadership, K-12 Education, Specialized and Advanced programs, Curriculum and instruction, Counsellor Education, Education Leadership and Policy รายละเอียดเพิ่มเติม

Cost : ค่าใช้จ่าย

สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

Scholarship (ทุนการศึกษา)

นักเรียนนานาชาติทุกคนที่สมัครเข้าเรียนต่อที่ Portland State University ในระดับปริญญาตรีจะได้รับพิจารณาทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียนสูงสุดถึง $4,500 USD ต่อปีการศึกษา โดยจะต้องมี GPA ขั้นต่ำ 3.33

Admission : การสมัครเข้าเรียน

Portland State University Term Admission

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนสำหรับนักเรียน Freshman

 Transcript (ใบแสดงผลการเรียน) ของระดับชั้นมัธยมปลาย GPA 3.0

 วุฒิ/ใบประกาศจบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปลาย

 ผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ
– IELTS 6.0 – reading & writing ต้องไม่ต่ำกว่า 6.0,
– TOEFL iBT 71 – reading & writing ต้องไม่ต่ำกว่า 15,
– PTE 53 หรือ SAT ด้าน reading & writing ต้องไม่ต่ำกว่า 560
หรือสำเร็จการศึกษาหลักสูตรภาษาอังกฤษ IELP ของ PUS ระดับ 5 โดยเกรดไม่ต่ำกว่า 2.7

 หนังสือรับรองการเงินของผู้สนับสนุนทางการเงินที่แสดงยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า $42,000 USD

 *ไม่ใช้ SAT/ACT/ Personal Statement / Letter of Recommendation

สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัครเข้าเรียนสำหรับนักเรียน Transfer

 Transcript (ใบแสดงผลการเรียน) ของระดับชั้นมัธยมปลาย GPA 2.25 + (จะต้องมีหน่วยกิตขั้นต่ำ 30 หน่วยสำหรับระบบ quarter หรือ 20 หน่่วยจากระบบ semester)

 หนังสือรับรองการเงินของผู้สนับสนุนทางการเงินที่แสดงยอดคงเหลือไม่ต่ำกว่า $42,000USD

Portland State University International Students

เรียนภาษาอังกฤษ
Portland State University

Portland State University (PSU) เป็นมหาวิทยาลัยที่มีหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษที่เก่าแก่ และเป็นที่ยอมรับมากแห่งหนึ่งในอเมริกา มีหลักสูตรหลากหลายสำหรับนักศึกษาทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท ที่พร้อมช่วยคุณในการปรับปรุงทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมสู่การศึกษาขั้นสูงในสหรัฐอเมริกา และยังเป็นหลักสูตรที่ช่วยให้คุณได้เรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกาอีกด้วย

Portland State University orientation

Support Services

 บริการหอพักในมหาวิทยาลัย

 ให้คำปรึกษาเรื่องการหาโฮมสเตย์ และที่พักนอกมหาวิทยาลัย

 มีปฐมนิเทศก่อนเริ่มเรียนเพื่อช่วยนักเรียนในการเตรียมตัวทั้งเรื่องเรียนและเรื่องการใช้ชีวิตขณะที่เข้าเรียนใน Portland State University

 บริการติวเสริมภาษาอังกฤษ

 บริการติว conversation skill แบบตัวต่อตัว(สำหรับผู้เรียน Level 3, 4, 5) กับอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษาของ Portland State University

 บริการศูนย์การเรียนรู้ IELP (IELP leaning center) ซึ่งเป็นพื้นที่บริการเพื่อให้นักเรียนได้มาเรียนรู้นอกห้องเรียนผ่านสื่อต่างๆ เช่น คอมพิวเตอร์, CD, DVD รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ เช่น เตรียมตัวสอบ TOELF/IELTS, ทำการบ้าน, สแกนนและปรินต์เอกสารการเรียน เป็นต้น

 บริการห้องแล็บคอมพิวเตอร์ 24 ชม.

 บริการห้องสมุดของ Portland State University

 ทัศนศึกษาและกิจกรรมสนุกสนานเสริมหลักสูตร

 บริการห้องยิม

 มีส่วนลดรถโดยสารสาธารณะ

สิ่งที่คุณจะได้จากการเรียนภาษาอังกฤษกับ Portland State University

 เตรียมพร้อมทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเรียนต่อนอก

 โอนไปเรียนต่อใน Portland State University หรือมหาวิทยาลัยอื่นๆ ในอเมริกาอย่างราบรื่น

 ได้เป็นส่วนหนึ่งในแคมปัสของ Portland State University

 สามารถเก็บหน่วยกิตของ Portland State University ในระหว่างที่เรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษไปด้วยได้

 เป็นห้องเรียนสำหรับการเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกันและชีวิตการศึกษา

Portland State University Academic-Preparation

Academic Preparation Program

COURSES

Pre-Entry: คอร์สสำหรับผู้เริ่มต้น
+ Grammar & Writing
+ Reading
+ Speaking/Listening
+ American Culture & Academic Life

Levels 1-3: Foundational Courses
+ Grammar & Writing 1,2,3
+ Reading 1,2,3
+ Speaking/Listening 1,2,3
Skills Enhancement Course*

Level 4: Academic Preparation Courses
+ Advanced English Grammar
+ Guided Research Writing
+ Academic Reading
+ Understanding Academic Lectures
Skills Enhancement Course*

Level 5: Academic Preparation Courses
for Undergraduates
+ Grammar and Editing for Academic Writing
+ Independent Research Writing
+ Advanced Academic Reading
+ Discussion Skills
+ Public Speaking
Skills Enhancement Course*

Academic Preparation Program

Schedule

18 hours/week
3-4 hours a day Monday-Friday

Portland State University PSU-IELP-schedule

PSU Pathway Program

ผู้ที่ผ่านเข้า เรียนภาษาอังกฤษกับ Portland State University ตามเงื่อนไข มีสิทธิ์สมัครเข้าเรียนโปรแกรม ESL pathway ได้ การสมัครเรียนหลักสูตรนี้แนะนำให้สำหรับนักเรียนที่ทาง Portland State University ได้รับเข้าเรียนแล้ว แต่ไม่ได้ยื่นคะแนน TOELF หรือ IELTS หรือคนที่คะแนนยังไม่ถึงเกณฑ์ขั้นต่ำของ Portland State University

ในแต่ละปีจะมีนักเรียนกว่า 100 คนสมัครเข้ามาที่ ESL Pathway Program ซึ่งสิทธิประโยชน์เพิ่มเติมของผู้ที่เรียนหลักสูตรนี้ก็คือนักเรียนใน Level 4 กับ Level 5 ที่ผ่านเงื่อนไขของทางหลักสูตรจะมีโอกาสได้เข้าเรียนในวิชาของ Portland State University ควบคู่ไปกับชั้นเรียน IELP ได้

หลักสูตร IELP ของ Portland State University ช่วยให้คุณเข้าเรียนปริญญาตรีใน PSU ได้หรือไม่ ?

IELP มีคอร์สที่ช่วยเพิ่มทักษะภาษาอังกฤษและเพื่มความเข้าใจในมาตรฐานของมหาวิทยาลัยในสหรัฐอเมริกา หรือแม้กระทั่งเงื่อนไขในการเข้ามาเป็นนักศึกษาของ Portland University College ทั้งนี้ทั้งนั้นคอร์ส Academic Preparation for Undergraduate Studies เป็นเครื่องมือชั้นเยี่ยมสำหรับช่วยให้นักเรียนไปสู่เป้าหมายได้

PSU Pathway Program FAQ’s:

Q: ฉันสามารถเก็บหน่วยกิตของ Portland State University ไปด้วยได้หรือเปล่า

A: ใน PSU Pathway Programs นักเรียนที่เรียนใน Level 4 และ 5 สามารถเก็บหน่วยกิตของ Portland State University ได้ถึง 24 หน่วยกิต และสามารถเก็บเป็นหน่วยกิตวิชาเลือกทั่วไปในหลักสูตรปริญญาตรีของ Portland State University ได้อีกด้วย

Q: ฉันจะได้รับการรับรองให้เข้าเรียนใน Portland State University ได้หรือเปล่า

A: นักเรียนที่ได้รับเลือกให้เข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีของ Portland State University สามารถผ่านข้อกำหนดด้านทักษะภาษาอังกฤษได้โดยการเรียนให้จบ Level สูงสุด (Level 5) ของ IELP Program (แทนการยื่นคะแนน TOEFL)

Q: ต้องใช้เวลานานเท่าไร?

A: ขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษของแต่ละคน นักเรียนใหม่ใน ESL pathway program ของ Portland State University ต้องทำข้อสอบวัดระดับทางภาษา (Placement test) ก่อนลงเรียนในชั้นเรียน IELP คะแนนสอบวัดระดับภาษา (Placement test) จะเป็นตัวบอกว่าเราจะได้เริ่มเรียน IELP program ใน Level ไหน ซึ่งนักเรียนใน ESL pathway program ของที่นี่จะสอบวัดระดับกันได้ที่ Level 3 เป็นส่วนใหญ่

Q: ต้องสอบ TOEFL หรือ IELP หรือไม่?

A: ตราบใดที่คุณเรียนผ่าน IELP program จนผ่าน Level 5 แล้ว คุณก็ไม่จำเป็นต้องสอบ TOEFL

Q: ฉันจะได้วีซ่าในลักษณะของการสมัครเข้าเป็นนักเรียนหรือเปล่า?

A: คุณสามารถยื่นขอวีซ่าในลักษณะเดียวกับวีซ่านักเรียน (วีซ่า F-1) ได้ เจ้าหน้าที่แผนกยื่นขอวีซ่าคุ้นเคยกับขั้นตอนและเงื่อนไขการรับนักเรียนเหล่านี้ดี

Q: ถ้าสมมติว่าสอบ TOEFL หรือ IELTS ผ่านในขณะที่เรียนโปรแกรม IELP อยู่

A: ทันทีที่คุณสามารถสอบวัดภาษาผ่านเกณฑ์คะแนนขั้นต่ำทั้งหมด (คะแนน TOEFL 71 คะแนน: คะแนนในส่วน reading & writing ขั้นต่ำอยู่ที่ 15 คะแนน หรือคะแนนรวม IELTS 6.0: คะแนน reading & writing ขั้นต่ำอยู่ที่ 6.0) คุณสามารถเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยได้ในเทอมถัดไปและเริ่มต้นเรียนในเมเจอร์ของคุณได้เลย

Q: ถ้าเข้าไปเรียนที่ Portland State University ได้แล้ว ยังต้องสมัครเรียนโปรแกรม IELP อีกไหม

A: ไม่จำเป็น เพราะคุณได้สมัครเข้าเรียนโปรแกรม IELP ของ Portland State University โดยอัตโนมัติไปแล้ว

ค่าใช้จ่ายสำหรับ
Academic Preparation Program

สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

Summer English Programs

IELP Summer English Programs หลักสูตรภาษาอังกฤษที่เชื้อเชิญผู้มาเรียนจากทั่วโลกให้ได้มาเรียนรู้ภาษาอังกในเมืองพอร์ตแลนด์แห่งรัฐโอเรกอน ซึ่ง IELP Summer Programs มีหลักสูตรสำหรับนักเรียนนานาชาติทั้งหมด 2 หลักสูตรด้วยกัน คือ Academic English Program และ Communication and Culture Program ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Line@ คลิก

ค่าใช้จ่ายครั้งเดียว (One-Time Fees)

เงื่อนไขการสมัครเรียนภาษาอังกฤษ

 ผู้สมัครต้องมีอายุ 17 ปีขึ้นไป และมีวุฒิ ม.ปลายหรือเทียบเท่า
 ไม่ใช้คะแนน TOEFL
 รับสมัครทุกเทอม

บริการที่พัก

 On Campus Housing
บริการหอพักของมหาวิทยาลัยมีทั้งหมด 10 หอ และอยู่ไกลจากแคมปัสไม่เกิน 1 นาที

 Apartment Style Housing
บริการที่พักสำหรับนักศึกษาปริญญาโท และนักศึกษาชั้นปีท้ายๆ ของ Portland State University มักจะเลือกอาศัยในอพาร์ตเมนต์ของมหาวิทยาลัยระหว่างเรียน

 Homestay
อาศัยกับ host family เป็นอีกทางเลือกที่ดีสำหรับการฝึกภาษาอังกฤษและเรียนรู้วัฒนธรรมอเมริกา ในราคาที่ประหยัดโดยมีบริการอาหารและห้องส่วนตัว โฮมสเตย์ส่วนใหญ่จะอยู่ใกล้กับรถโดยสารสาธารณะ ซึ่งจะอยู่ไกลจากมหาวืทยาลัยประมาณ 30-60 นาที

[รีวิว] อ่านก่อนไป: Portland ดินแดนสนธยาของเหล่าฮิปสเตอร์ตัวแม่! คลิก

ประสบการณ์นักเรียนไทย
IELP Student at Portland State University

All Credits : Portland State University 
# เรียนต่อ Portland State University

ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันเป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Portland State University

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน