Portland English Language Academy (PELA)

PELA : Portland English Language Academy ดำเนิน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านทักษะและพื้นฐานด้านภาษาของนักเรียนจากวัฒนธรรม ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

 

Depositphotos : Portland

PELA
Portland English Language Academy 

เรียนภาษาใน Portland สถาบัน PELA : Portland English Language Academy ดำเนิน การเรียนการสอนภาษาอังกฤษด้วยคุณภาพ โดยคำนึงถึงความแตกต่างด้านทักษะและพื้นฐานด้านภาษาของนักเรียนจากวัฒนธรรม ที่หลากหลาย นักเรียนจะได้เรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษและพัฒนาทักษะที่สำคัญสำหรับการ สื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ

Portland English Language Academy ตั้งอยู่ในย่านกลางย่าน Lloyd ของ Portland, Oregon เป็นย่านสำหรับการทำงาน การพักอาศัย การจับจ่ายใช้สอยและสิ่งบันเทิงต่างๆของ Portland เดินทางสะดวกเนื่องจากมีรถรางและรถโดยสารประจำทางตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียน เพียง 1 บล็อค

จุดเด่นของ PELA 

• คุณภาพการสอน : ครูที่สอนภาษาอังกฤษที่ PELA จะต้องมีวุฒิปริญญาโทเป็นอย่างต่ำ ดังนั้นครูของ PELA จึงมีประสบการณ์สอนมาหลากหลายรูปแบบ ดังนั้นพวกเขาจึงมีวิธีการสอนที่หลากหลายเพื่อประสิทธิภาพในการจัดการเรียนกาสอน ในขณะเดียวกันครูของ PELA ยังทำหน้าที่ในการทำให้กฎระเบียบของโรงเรียนได้ถูกนำไปปฏิบัติใช้จริง เช่น English only in the classroom คือการใช้ภาษาอังกฤษเพียงภาษาเดียวในห้องเรียน ครูของ PELA ยังเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆของโรงเรียน และยินดีที่จะวางตัวเป็นเพื่อนกับนักเรียนนอกเวลาเรียนอีกด้วย ซึ่งมันทำให้นักเรียนของ PELA รู้สึกสนุกสนานและเพลิดเพลินไปกับการเรียน ซึ่งสะท้อนผ่านสถิติการเข้าเรียนของนักเรียนที่ PELA ที่สูง

• บรรยากาศที่ดี : PELA เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่ตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า Llyod Center ซึ่งแตกต่างจากโรงเรียนสอนภาษาอื่นใน Portland มันช่วยให้นักเรียนมรพื้นที่ในการ hang out หลังเวลาเรียน

• กิจกรรมหลังเวลาเรียน : สำหรับกิจกรรมประจำวัน นักเรียนจะสามารถเข้าร่วม Conversation Group ได้ทุกวัน เวลา 1.00 – 3.00 PM. ซึ่งไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม กิจกรรมอิสระสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกสื่อสารและสนทนาเพิ่มเติมที่นำโดย native English speaker นักเรียนจะได้พูดคุย แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับหัวข้อต่างๆ เพิ่มเติมจากการเรียนรู้ในเวลาเรียนปกติ

นอกจากนี้ PELA ยังมีกิจกรรมประจำดำเดือนให้นักเรียนเข้าร่วม อาทิ ทริปเดินทางไปท่องเที่ยวยัง Oregon Coast, Tulip Festival, Barbecue และอื่นๆ ลิ้สต์กิจกรรมประจำเดือนของ PELA คลิกที่นี่

*สามารถติดตามดูกิจกรรมของ PELA ได้ทาง Facebook คลิกที่นี่  หรือ IG คลิกที่นี่

• จำนวนนักเรียนไทย : ตลอดช่วงปี PELA จะมีนักเรียนไทยประมาณ 8-12% ของนักเรียนทั้งหมด

สิ่งอำนวยความสะดวกของ PELA

• Computer Lab
• Quiet Study Lab
• Tutoring Center
• Private Study Rooms
• Free Wifi
• Free Parking
• Student Lounge & Kitchenette
• Media Library

หลักสูตรของ PELA

1) Academic English Program : หลักสูตรเพื่อการเตรียมศึกษาต่อในอเมริกา สำหรับนักเรียนที่ทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษอยู่ในระดับที่ดีในการเรียนคำ ศัพท์และไวยากรณ์ระดับวิทยาลัย รวมถึงการได้สัมผัสถึงหัวข้อการเรียนเชิงวิชาการระดับวิทยาลัย

เรียน สัปดาห์ล่ะ 20 ชั่วโมง : 10 ชั่วโมงสำหรับการอ่าน คำศัพท์และการพูด และ 10 ชั่วโมงสำหรับการเขียนและไวยากรณ์ กิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เลือกเพิ่มเติม คือ การสื่อสารกลุ่ม 1-10 ชั่วโมง และ tutoring 1-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้

ฝึกการเขียนและการใช้ไวยากรณ์เพื่อการเรียนระดับ วิทยาลัย
เรียนรู้คำศัพท์และหัวข้อเชิงวิชาการต่างๆ
เตรียมตัวเพื่อการนำเสนอเชิงวิชาการ

2) Intensive English Program : หลักสูตรสำหรับการพัฒนาทักษะพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษและทักษะในการสื่อสาร

เรียน สัปดาห์ล่ะ 20 ชั่วโมง : 10 ชั่วโมงสำหรับการอ่าน คำศัพท์ การออกเสียง การเขียน การฟังและการพูด และ 10 ชั่วโมงสำหรับการฝึกใช้และการใช้ไวยากรณ์ในการสื่อสาร กิจกรรมประจำสัปดาห์ให้เลือกเพิ่มเติม คือ การสื่อสารกลุ่ม 1-10 ชั่วโมง และ tutoring 1-6 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

ในหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้

พัฒนาทักษะการสื่อสารและการสนทนาด้วยภาษาอังกฤษอย่าง รวดเร็ว
เตรียมตัวเพื่อการใช้ภาษาอังกฤษในที่ทำงานหรือการเรียนในวิทยาลัย

Class ที่นักเรียนสามารถลงเรียนเพิ่มเติมได้ โดยจะใช้เวลา 5 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ คือ

• IELTS Preparation Class – เรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS
TOEFL Preparation Class – เรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEFL
TOEIC Preparation Class – เรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC
Volunteering – อาสามีส่วนร่วมในกิจกรรมในท้องถิ่น

Calendar
ปฏิทินการศึกษา
รวมถึงวันที่เริ่มเรียนและวันปฐมนิเทศน์ ดูได้ที่นี่

.

Housing
ที่พักอาศัย 3 ทางเลือก

1) Homestay – PELA มีบริการในการจัดหา Homestay ให้นักเรียนได้พักอาศัยกับครอบครัวในชุมชน บ้านในเครือข่ายของสถาบันตั้งอยู่ห่างจากโรงเรียนไม่เกิน 40 นาทีโดยรถประจำทาง host family จะจัดหาอาหารเช้าและเย็นให้ – สัญญาเช่าขั้นต่ำคือ 1 เดือน

2) Student House – PELA มีบิรการในการจัดหาที่พักให้กับนักเรียนของสถาบันในการพักอาศัยในสถาบันร่วม กัน บ้านจะตั้งอยู่ใกล้ตัวเมือง Portland บ้านหนึ่งหลังสามารถรองรับนักเรียนได้ 7 คน โดยนักเรียนแต่ละคนจะมีห้องพักส่วนตัว

3) Student Apartment – สำหรับนักเรียนที่จะอยู่เรียนกับ PELA อย่างต่ำ 3 เดือน

ค่าใช้จ่าย
สำหรับการ เรียนภาษาใน Portland กับ PELA โดยประมาณ
(รวมทุกอย่างยกเว้นตั๋วเครื่องบิน)

Application
สิ่งที่ต้องใช้ในการสมัคร

• ใบสมัครของ PELA
• หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร โดยมียอดเงินในบัญชีอย่างต่ำ 126,000 บาท
• สำเนา passport หน้าแรก
• ค่าสมัครธรรมเนียมในการสมัครเข้าเรียน $35 USD

ประสบการณ์นักเรียนไทยใน PELA : 
Portland English Language Academy

[รีวิว] ประสบการณ์เด็กไทยไปเรียนภาษาอังกฤษที่ PELA : Portland เมืองฮิปสเตอร์ โดย เบล

Photo Credits : PELA
ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกัน
เป็นตัวแทนอย่างเป็นทางการของ Portland English Language Academy

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน