เรียนต่อแคนาดา NorQuest College ตั้งอยู่ที่เมือง Edmonton รัฐ Alberta ตัวอย่างหลักสูตรที่เปิดสอน Certificate, Diploma, NorQuest Bridging to Post-Secondary, ESL Intensive มีสาขาการเรียนรู้ที่หลากหลาย สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP)

Credits : NorQuest College

NorQuest College

เรียนต่อแคนาดา NorQuest College ก่อตั้งขึ้นในปี 1965 วิทยาลัยใหญ่ในเมือง Edmonton รัฐ Alberta ที่มีหลักสูตรเฉพาะวิชาชีพที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกศึกษาในเชิงลึก ควบคู่ไปกับการเตรียมพร้อมในการหางานและเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งของวงการอาชีพนั้นๆ ในประเทศแคนาดา

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• ได้รับรางวัลการออกแบบหลักสูตรเยี่ยมยอดสำหรับ 2 หลักสูตรชั้นนำได้แก่หลักสูตร Supply Chain และ Business Analysis
• หลักสูตรที่นักเรียนสามารถเลือกศึกษามีถึง 46 หลักสูตร
• ทุกหลักสูตรได้ถูกออกแบบมาเพื่อมุ่งเน้นถึงการประกอบอาชีพหลักจบการศึกษา
• นักศึกษาต่างชาติจากมากกว่า 110 ประเทศ
• นักศึกษา Full time และ Part time ถึง 12,100 คนในแต่ละปี
• ค่าครองชีพและอัตราภาษีที่ต่ำกว่าเมืองอื่นๆในแคนาดา
• เมือง Edmonton มีการจัดเทศกาลมากกว่า 30 งานต่อปี
• สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) เมื่อสำเร็จการศึกษาในหลักสูตรและระยะเวลาที่กำหนด

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : NorQuest College

สถานที่ตั้ง

NorQuest College เป็นหนึ่งในวิทยาลัยรัฐขนาดใหญ่ในรัฐ Alberta และตั้งอยู่ที่เมือง Edmonton ซึ่งเป็นเมืองหลวงของรัฐอีกด้วย เมือง Edmonton นั้นกำลังเติบโตอย่างรวดเร็วทางด้านการขยายขนาดเศรษฐกิจและความหลากหลายทางด้านวัฒนธรรมฃ ถือว่าเป็นเมืองที่ปลอดภัยและต้อนรับนักศึกษาต่างชาติเป็นอย่างดี อีกทั้งยังมีโอกาสในการเริ่มต้นอาชีพสูงอีกด้วย

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งและแผนที่ภายใน คลิก

หลักสูตร

• Certificate

หลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาขึ้นอยู่กับหลักสูตร
มีให้เลือกถึง 3 รูปแบบตามความเหมาะสมของคุณสมบัติพื้นฐานของผู้เรียน

– Certificate เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรเพื่อเริ่มต้นอาชีพ
– Post-Diploma Certificate เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรในการต่อยอดความรู้หลังจากที่ได้รับวุฒิ Diploma
– Professional Certificate เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการเปลี่ยนสายอาชีพหรือต่อยอดเฉพาะทาง
– Completion Certificate เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการใบประกาศนียบัตรเสริมสำหรับหลักสูตร Professional Certificate

• Diploma

หลักสูตร Diploma ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่นายจ้างให้ความสำคัญ เพื่อสร้างความพร้อมในอาชีพและเพื่อเรียนรู้ถึงความสำคัญของอาชีพนั้นๆแก่ชุมชนและสังคมรอบข้าง

• NorQuest Bridging to Post-Secondary

หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางวิชาการและภาษา ระยะเวลา 3 เดือนถึง 2 ปี ตามระดับความสามารถของผู้เรียน
สร้างเสริมความพร้อมในการเรียนระดับมหาวิทยาลัยด้วยคอร์ส Academic Upgrading และ ESL Training โดยผู้เรียนจะได้รับ Conditional Offer ในการเข้าเรียนต่อที่ NorQuest College และสำรองที่นั่งในหลักสูตรระดับมหาวิทยาลัยที่ตนสนใจเข้าเรียนหลังจบหลักสูตร NorQuest Bridging to Post-Secondary

• Academic Upgrading

หลักสูตรสร้างเสริมความพร้อมทางวิชาการ ระยะเวลา 4 เดือนต่อวิชา
หลักสูตรเสริมด้านวิชาการเพื่อเสริมสร้างความพร้อมในการเรียนแต่ละวิชาที่เลือก หรือเพื่อสะสมหน่วยกิตในการจบการศึกษามัธยมปลายด้วยวุฒิ GED

• ESL Intensive

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษ ระยะเวลา 4 เดือนถึง 2 ปี ตามระดับความสามารถของผู้เรียน
หลักสูตรเตรียมความพร้อมทางด้านภาษาในการศึกษาระดับมหาวิทยาลัยในแคนาดารวมถึงการประกอบอาชีพในแคนาดา

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนทั้งหมดได้ที่
https://www.norquest.ca/programs-and-courses/browse-programs-and-courses.aspx?p

รับชมวีดีโอแนะนำ NorQuest International Credit : NorQuest College

บริการนักศึกษา

•  ติวเตอร์ : บริการติวเตอร์เพื่อสร้างเสริมทักษะในแต่ละวิชาผ่านช่องทางออนไลน์

•  ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตวิทยา : บริการให้คำปรึกษาด้านสุขภาพจิตรวมถึงการวางแผนเป้าหมายชีวิต

•  ศูนย์บริการสุขภาพ : บริการรักษาอาการเจ็บป่วยเบื้องต้นและทำแผล วัดความดันโลหิตและระดับน้ำตาลในเลือด และสนับสนุนการเลิกบุหรี่

•  ศูนย์สนับสนุนการหางาน : บริการให้ความช่วยเหลือในการหางานหลังเรียนจบและตำแหน่งฝึกงานต่างๆในชุมชน

•  กิจกรรมนันทนาการ กีฬา E-Sport และสโมสรนักศึกษา : นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรม Networking เพื่อสร้างความสัมพันธ์กับผู้คน หรือเข้าร่วมการแข่งขัน E-Sport และกิจกรรมสนุกๆ ผ่านสโมสรนักศึกษา

ศึกษาข้อมูลบริการนักศึกษาต่างชาติเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

รับชมวีดีโอแนะนำชีวิตนักศึกษา Credit : NorQuest College

ที่พักอาศัย

NorQuest College ไม่มีหอพักภายในแคมปัส ทางเลือกที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา คือ

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยภายนอกแคมปัสด้วยตัวเอง หรือปรึกษา International Student Advisors ของทางวิทยาลัย

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เป็นตัวเลือกที่เหมาะในการเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดาและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Canada Homestay Network

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของแต่ละโปรแกรมการเรียนจะมีความแตกต่างกัน สามารถศึกษารายละเอียดได้ที่
https://www.norquest.ca/applying-to-norquest/tuition-and-fees.aspx

สำหรับค่าเล่าเรียนโดยประมาณ สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาต่างๆของ NorQuest College ได้ที่
https://www.norquest.ca/applying-to-norquest/funding-your-education/scholarships-and-bursaries.aspx

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ NorQuest College พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ*
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $150 CAD (non-refundable)
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

*ข้อกำหนดของคะแนนการสอบวัดระดับความสามารถภาษานั้นขึ้นอยู่กับหลักสูตรและโปรแกรมการศึกษาที่เลือกเรียน สามารถศึกษาข้อมูลระดับความสามารถภาษาของแต่ละโปรแกรมได้ที่ คลิก

ปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา NorQuest College
All Credits : NorQuest College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน