North Island College (NIC)

เปิดสอนหลักสูตรป.ตรีระดับ Bachelor’s Degree, Associate Degree รวมถึงหลักสูตรสายอาชีพ Diploma, Certificate และ Post-Degree Diploma/Certificate ซึ่งผู้สำเร็จการศึกษาสามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) เพื่อเก็บประสบการณ์ทำงานและสมัครขอสถานะผู้พักอาศัยถาวร (PR) ในแคนาดาได้

Photo Credits : North Island College

North Island College

เรียนต่อแคนาดา North Island College (NIC) ก่อตั้งขึ้นในปี 1975 วิทยาลัยตั้งอยู่บนเกาะ Vancouver ที่เต็มไปด้วยธรรมชาติและแหล่งท่องเที่ยว ด้วยรูปแบบหลักสูตรการเรียนที่เอื้อต่อการโอนหน่วยกิตไปยังมหาวิทยาลัยใหญ่ เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาและทางเลือกอาชีพที่หลากหลายให้กับผู้เรียน

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• Pathway ในการโอนหน่วยกิตกับมหาวิทยาลัยอื่นๆ เช่น University of Victoria, Vancouver Island University, University of Northern British Columbia เพิ่มเติม
• โปรแกรม Peer Connector ที่มีรุ่นพี่คอยช่วยเหลือและดูแลนักศึกษาต่างชาติในการปรับตัว
• รางวัลทุนการศึกษาเมื่อมีคะแนนความสามารถภาษาอังกฤษในเกณฑ์ที่กำหนด จาก 500 CAD ถึง 1,500 CAD
• ขนาดห้องเรียนเฉลี่ยอยู่ที่นักเรียน 18 คนต่อ 1 ห้องเรียน
• 3 วิทยาเขตบนเกาะ Vancouver
• โปรแกรม Study Abroad เพื่อเปิดโลกทัศน์ด้วยการศึกษาที่ต่างประเทศ
• นักศึกษา Academic ถึง 2500 คน และนักเรียนต่างชาติ 285 คน
• สามารถขอใบอนุญาตทำงานหลังเรียนจบ (PGWP) เมื่อสำเร็จการศึกษาตามเงื่อนไขที่กำหนด

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : North Island College

สถานที่ตั้ง

North Island College นั้นตั้งอยู่บนเกาะ Vancouver รัฐ British Columbia ซึ่งโด่งดังในเรื่องของการท่องเที่ยวและความหลากหลายทางวัฒนธรรม โดยกิจกรรมที่เป็นที่นิยมคือการล่องเรือออกชมวาฬ ส่องสัตว์ ท่องเที่ยวอุทยาน เยี่ยมชมสวนพฤกษา และกิจกรรมทางน้ำ

ในส่วนของเศรษฐกิจนั้น รัฐ British Columbia ได้ทำการประเมิณว่าจะทำการต้อนรับแรงงานต่างชาติเพิ่มถึง 263,000 คนในระยะเวลา 10 ปีที่จะมาถึง และคาดการณ์ว่าจะมีตำแหน่งงานเพิ่มเติมถึง 861,000 ตำแหน่ง ในขณะนี้อัตราว่างงานนั้นต่ำกว่า 4.0% ซึ่งต่ำที่สุดจากเมืองต่างๆในรัฐ British Columbia โดยอุตสหากรรมหลักๆของเศรษฐกิจคือ การแพทย์และสาธารณสุข การท่องเที่ยวและการโรงแรม การบิน การบริหารธุรกิจ และการบัญชี

รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับสถานที่ตั้งของ NIC :
https://www.nic.bc.ca/about-us/our-locations/

หลักสูตร

• Bachelor’s Degree

หลักสูตรปริญญาตรี ระยะเวลา 4 ปี
เรียนรู้ภาคทฤษฎีและปฏิบัติผ่านการฝึกงานเพื่อสร้างความพร้อมในการเริ่มต้นอาชีพระดับปริญญาตรีขึ้นไป

• Associate Degree

หลักสูตรอนุปริญญา ระยะเวลา 2 ปี
เก็บเกี่ยวความรู้ภาคทฤษฎีเพื่อโอนหน่วยกิตไปยังสถานศึกษาอื่นๆหรือเริ่มประกอบอาชีพในตลาดแรงงาน

• Diploma

หลักสูตร Diploma ระยะเวลาประมาณ 2 ปี
เน้นการฝึกฝนภาคปฏิบัติเพื่อสร้างความพร้อมในการประกอบอาชีพให้กับผู้เรียนควบคู่กับการสร้างความสัมพันธ์กับธุรกิจในชุมชน

• Certificate

หลักสูตรประกาศนียบัตร ระยะเวลาประมาณ 1 ปี
ผู้เรียนจะได้รับการฝึกฝนและเตรียมพร้อมสำหรับการเริ่มต้นทำงานรับและใบประกาศนียบัตรเมื่อจบการศึกษา

สาขาการเรียนรู้ที่หลากหลาย

• Arts, Science & Technology – University Degree Transfer
• Business
• Tourism & Hospitality
• Fine Art, Design & Development
• Health & Human Services
• Trades & Technical

สามารถศึกษารายละเอียดเกี่ยวกับโปรแกรมการเรียนทั้งหมดได้ที่ :
https://www.nic.bc.ca/international/programs-for-international-students/

Post-Graduate Programs ที่เปิดสอน

บริการนักศึกษา

• ศูนย์ให้คำปรึกษาจิตวิทยา : บริการปรึกษาด้านสุขภาพจิตให้กับนักศึกษา
• ติวเตอร์ : บริการติวเตอร์เพื่อสร้างเสริมทักษะในแต่ละวิชา รวมถึงศูนย์พัฒนาความรู้ทางคณิตศาสตร์และพัฒนาทักษะการเขียน
• Career Central : บริการให้ความช่วยเหลือในการหางาน รวมถึงการตำแหน่งฝึกงานต่างๆ
• กิจกรรมและสโมสรนักศึกษา : นักศึกษาสามารถเข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจผ่านสโมสรนักศึกษา

ศึกษาข้อมูลบริการนักศึกษาต่างชาติเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

รับชมประสบการณ์นักศึกษา Credit : North Island College

ที่พักอาศัย

NIC ยังไม่มีหอพักภายในแคมปัส ทางเลือกที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา คือ

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยภายนอกแคมปัสด้วยตัวเอง หรือปรึกษา International Student Advisors ของทางวิทยาลัย

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เป็นตัวเลือกที่เหมาะในการเรียนรู้วัฒนธรรมแคนาดาและทำความคุ้นเคยกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Canada Homestay Network

รับชมวีดีโอแนะนำชีวิตนักศึกษา Credit : North Island College

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเล่าเรียนของแต่ละโปรแกรมการเรียนจะมีความแตกต่างกัน สามารถศึกษารายละเอียดได้โดยการเข้าชมหน้า Programs for International Students เลือกโปรแกรมการเรียนที่สนใจ และคลิกที่ Programs Details and Tuition

ทุนการศึกษา

นักศึกษาสามารถสมัครขอทุนการศึกษาต่างๆของ North Island College ได้ที่ :
https://www.nic.bc.ca/international/become-an-nic-student/financial-awards/

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง
– เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ NIC พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ*
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $100 CAD (non-refundable)
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

• Academic IELTS ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 โดยไม่มีส่วนใดที่ต่ำกว่า 5.5
• TOEFL ibt ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 80 โดยไม่มีส่วนใดที่ต่ำกว่า 19
• CAEL ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 60 และ writing 60
• PTE Academic ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 54 โดยไม่มีส่วนใดที่ต่ำกว่า 46
• Duolingo ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 105

*สามารถศึกษารายละเอียดข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษเพิ่มเติมได้ที่ คลิก

ปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา North Island College (NIC)
All Credits : North Island College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน