เรียนต่อแคนาดา Georgian@ILAC เมือง Toronto รัฐ Ontario หลักสูตร Diploma และ Graduate Certificate สาขาการเรียนหลากหลาย เน้นพัตนาทักษะการทำงาน

Photo Credits : Georgian@ILAC

Georgian@ILAC

เรียนต่อแคนาดา Georgian@ILAC เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในด้าน Business และ IT สามารถศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรจากสถาบัน Georgian ได้แล้วที่วิทยาเขตของ ILAC ในเมือง Toronto รัฐ Ontario ซึ่งเป็นการรวบรวมหลักสูตรที่เข้มข้นมาไว้ในที่ตั้งที่สะดวกสบายใจกลางเมืองหลักของแคนาดา

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Toronto รัฐ Ontario ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองท่าของประเทศแคนาดา
• ILAC (The International Language Academy of Canada) มีนักเรียนจาก 90 ประเทศทั่วโลก ถือเป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่มีความหลากหลายมากที่สุดในโลก
• หลักสูตร Certificate และ Diploma ที่ Georgian ได้เลือกมาสอนที่ ILAC เป็นหลักสูตรที่ได้รับความนิยมในวิทยาเขตหลักที่เมือง Barrie รัฐ Ontario
• Georgian@ILAC เน้นพัตนาทักษะการทำงาน และมีหลักสูตรที่ได้รับการรับรองมากมาย เช่น
– BUSN โปรแกรมสาขาการบริหารธุรกิจของ Georgian@ILAC ได้รับการยอมรับจากองค์กรนานาชาติด้านการบริหารและจัดการ The Canadian Institute of Management (CIM)
– Georgian@ILAC เป็นพาร์ทเนอร์กับ The Forum for International Trade Training (FITT) ซึ่งเป็นองค์กรที่มีชื่อเสียงด้านหลักสูตรการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
– นักเรียนในโปรแกรมสาขา Project Management ของ Georgian@ILAC จะมีคุณสมบัติในการเข้าสอบใบประกอบอาชีพ Project Management Professional (PMP)® certification examination หลังเรียนจบ

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : Georgian@ILAC

สถานที่ตั้ง

Georgian@ILAC ตั้งอยู่ในวิทยาเขตของ ILAC ในเมือง Toronto รัฐ Ontario ภายใน ILAC Dream Building มีความสวยงามสไตล์บูติค ประกอบด้วยห้องเรียนที่ทันสมัย โล่งโปร่งสบายจากแสงธรรมชาติ มีบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้และการสร้างคอนเน็คชั่นสำหรับนักศึกษา

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Georgian@ILAC :
https://georgianatilac.com/about-us/

หลักสูตร

Diploma

Business ระยะเวลา 2 ปี

Business (Co-op) ระยะเวลา 2 ปี

Computer Programming (Co-op) ระยะเวลา 2 ปี

Computer Systems Technician – Networking (Co-op) ระยะเวลา 2 ปี

Office Administration – Health Services ระยะเวลา 2 ปี

Graduate Certificate

Business Management ระยะเวลา 1 ปี

Global Business Management ระยะเวลา 2 ปี

Human Resources Management (Co-op) ระยะเวลา 1 ปี

Marketing Management ระยะเวลา 1 ปี

Project Management ระยะเวลา 1 ปี

Supply Chain Management – Global ระยะเวลา 1 ปี

Credit : ILAC International Language Academy of Canada

บริการนักศึกษา

• Co-op and Career Services : บริการให้การสนับสนุนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการเข้าร่วม Workshop หรือ นัดหมายเข้าพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็ก

• Academic Advising : บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อช่วยในการปรับตัวและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการวางแผนสำหรับโอกาสในอนาคต

• Immigration Services : บริการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตในแคนาดาในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

• Student Housing : บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

• Healthcare Services : มีทีมเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวตลอดเวลา ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยปัญหาของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในระหว่างศึกษาต่อแคนาดากับ Georgian@ILAC

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนักศึกษา :
https://georgianatilac.com/student-services/

ที่พักอาศัย

Georgian@ILAC ไม่มีหอพักภายในแคมปัส ทางเลือกที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา คือ

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีหลากหลายตัวเลือก แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเว็บไซต์จัดหาที่พัก Casa Student Housing

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Casa Student Housing

อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาที่พักอาศัย :
https://georgianatilac.com/roomstay/

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน

• Diploma : ประมาณ $16,990 CAD – $29,200 CAD ต่อปีการศึกษา

• Graduate certificate : ประมาณ $17,900 CAD – $19,280 CAD ต่อปีการศึกษา

*ราคาประมาณการดังกล่าวยังไม่รวมค่าธรรมเนียมต่างๆ

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พัก จะขึ้นอยู่กับทางเลือกนักศึกษาแต่ละบุคคล

รายละเอียดประมาณการค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน และข้อมูลอุปกรณ์การเรียน :
https://georgianatilac.com/tuition-and-fees/

ทุนการศึกษา

• Scholarship Georgian@ILAC ​: มีทุนการศึกษา จำนวน $2,000 CAD (ทุนมีจำนวนจำกัด) สำหรับนักศึกษาใหม่เทอม September 2023 และ Winter 2024

ศึกษารายละเอียดทุนการศึกษาได้ที่ :
https://georgianatilac.com/scholarships/

• ILAC University Pathway KISS (online) : ฟรีค่าเรียน ILAC KISS 12 สัปดาห์ *ยังไม่รวมค่าสมัคร ($110 CAD) และค่าแบบเรียน ($10 CAD / สัปดาห์) ที่นักศึกต้องชำระเพิ่มเติม นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยก่อนจึงจะได้รับทุนในส่วนนี้ สำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดในการสมัครเรียน จะไม่ได้รับทุนในส่วนนี้

*เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Credit : Georgian@ILAC

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ Georgian@ILAC พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

• Diplomas

– ILAC Pathway 3.2
– IELTS academic ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 (โดยไม่มีส่วนใดน้อยกว่า 5.5)
– TOEIC ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 800
– Duolingo ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 105-110

• Graduate Certificates

– ILAC Pathway 3.2
– IELTS academic ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 (โดยไม่มีส่วนใดน้อยกว่า 6.0)
– TOEIC ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 850
– Duolingo ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 125-130

รายละเอียดข้อกำหนดในการสมัครเรียน :
https://georgianatilac.com/how-to-apply/

ตัวอย่างปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา Georgian@ILAC
All Credits : Georgian@ILAC

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน