Fanshawe Toronto@ILAC

เรียนต่อแคนาดา Fanshawe Toronto@ILAC เมือง Toronto รัฐ Ontario หลักสูตร Diploma และ Graduate Certificate สาขาการเรียนหลากหลาย เน้นพัตนาทักษะการทำงาน

Photo Credits : Fanshawe Toronto@ILAC

Fanshawe Toronto@ILAC

เรียนต่อแคนาดา Fanshawe Toronto@ILAC เหมาะสำหรับผู้เรียนที่มีความสนใจในด้าน Hospitality และ Healthcare สามารถศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรจากสถาบัน Fanshawe College ได้แล้วที่วิทยาเขตของ ILAC ในเมือง Toronto รัฐ Ontario ซึ่งเป็นการรวบรวมหลักสูตรที่เข้มข้นมาไว้ในที่ตั้งที่สะดวกสบายใจกลางเมืองหลักของแคนาดา

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• Fanshawe เป็นหนึ่งวิทยาลัยที่ใหญ่ที่สุดในรัฐ Ontario และมีวิทยาเขตใน 4 เมืองหลักอย่าง London, Simcoe, St. Thomas และ Woodstock มีนักศึกษาที่ได้จบการศึกษาจากวิทยาลัยรวมแล้วถึง 500,000 คน
• ILAC (The International Language Academy of Canada) ที่ร่วมจับมือกับ Fanshawe ก็เป็นหนึ่งในสถาบันสอนภาษาที่ใหญ่ที่สุดและได้รับรางวัลมากที่สุดในประเทศแคนาดา และมีวิทยาเขตทั่วเมือง Toronto และ Vancouver
• Fanshawe มีความโดนเด่นด้าน Hospitality และ Healthcare ซึ่งบุคลากรในอุตสาหกรรมเหล่านี้เป็นที่ต้องการอย่างมากในประเทศแคนาดา
• Fanshawe Toronto ได้บรรจุวิชาพิเศษ Canvas (LMS) titled Career Services ในทุกหลักสูตร เพื่อพัฒนาทักษะในการทำงาน
– ในวิชาพิเศษนี้ผู้เรียนจะสามารถเข้าถึงทรัพยากรที่มีประโยชน์ต่อการทำงานช่วง co-op และหลังจากจบการศึกษาได้
– ผู้เรียนจะได้รับการช่วยเหลือในเรื่อง resumes, cover letters, mock interview videos และอื่นๆอีกมากมาย

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : Fanshawe Toronto@ILAC

สถานที่ตั้ง

Fanshawe Toronto@ILAC ตั้งอยู่ที่ ILAC Heart Campus ในเมือง Toronto รัฐ Ontario เพื่อเปิดโอกาสให้นักศึกษาต่างชาติสามารถศึกษาต่อโปรแกรมการเรียนของ Fanshawe College ภายในเมืองที่มีความปลอดภัยและวัฒนธรรมที่หลากหลายที่สุดเมืองหนึ่งของโลก

รายละเอียดเพิ่มเติมสำหรับ Fanshawe Toronto@ILAC :
https://torontofanshawe.ca/our-partnership/

หลักสูตร

Diploma

Developmental Services Worker ระยะเวลา 2 ปี

Early Childhood Education ระยะเวลา 60 สัปดาห์

Hospitality – Hotel and Resort Services Management (Co-op) ระยะเวลา 2 ปี

Graduate Certificate

Addictions and Mental Health ระยะเวลา 1 ปี

Gerontology – Interprofessional Practice ระยะเวลา 1 ปี

Hospitality and Tourism Operations Management ระยะเวลา 2 ปี

Hospitality and Tourism Operations Management (Co-op) ระยะเวลา 2 ปี

Palliative Care ระยะเวลา 1 ปี

Regulatory Affairs and Quality Operations ระยะเวลา 45 สัปดาห์

Retirement Residence Management ระยะเวลา 1 ปี

Credit : ILAC International Language Academy of Canada

บริการนักศึกษา

• Co-op and Career Services : บริการให้การสนับสนุนนักศึกษา เพื่อเตรียมความพร้อมและรับทราบข้อมูลล่าสุดเกี่ยวกับการทำงาน ผ่านการเข้าร่วม Workshop หรือ นัดหมายเข้าพูดคุยแบบตัวต่อตัวหรือแบบกลุ่มเล็ก

• Academic Advising : บริการให้คำปรึกษาด้านวิชาการ เพื่อช่วยในการปรับตัวและสนับสนุนให้นักศึกษาได้สำเร็จการศึกษาตามที่ได้ตั้งเป้าหมายไว้ รวมถึงการวางแผนสำหรับโอกาสในอนาคต

• Immigration Services : บริการให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการย้ายถิ่นฐาน และการใช้ชีวิตในแคนาดาในฐานะนักศึกษาต่างชาติ

• Student Housing : บริการให้ข้อมูลเกี่ยวกับที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาต่างชาติ

• Healthcare Services : มีทีมเจ้าหน้าที่พร้อมให้คำปรึกษาปัญหาส่วนตัวตลอดเวลา ผ่านหลากหลายช่องทาง โดยปัญหาของนักศึกษาจะถูกเก็บไว้เป็นความลับ เพื่อช่วยให้นักศึกษามีสุขภาพที่ดี และมีความสุขในระหว่างศึกษาต่อแคนาดากับ Fanshawe Toronto@ILAC

ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบริการนักศึกษา :
https://torontofanshawe.ca/student-success-services/

ที่พักอาศัย

Fanshawe Toronto@ILAC ไม่มีหอพักภายในแคมปัส ทางเลือกที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษา คือ

• หอพักนอก

นักศึกษาสามารถหาที่พักอาศัยด้วยตัวเอง ซึ่งจะมีหลากหลายตัวเลือก แตกต่างกันไปตามความต้องการของแต่ละบุคคล ตัวอย่างเว็บไซต์จัดหาที่พัก Casa Student Housing

• โฮมสเตย์

พักอาศัยอยู่กับครอบครัวชาวแคนาเดียน เพื่อปรับตัวกับสภาพแวดล้อมใหม่ ตัวอย่างผู้ให้บริการ Casa Student Housing

อ่านคำแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับการหาที่พักอาศัย :
https://torontofanshawe.ca/roomstay/

ค่าใช้จ่าย

ค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน

• Diploma : ประมาณ $30,652.84 CAD – $32,143 CAD

• Graduate certificate : ประมาณ $15,326.42 CAD – $32,881.90 CAD

สามารถศึกษารายละเอียดค่าเล่าเรียนของแต่ละหลักสูตรได้ที่ :
https://torontofanshawe.ca/fees/

สำหรับค่าใช้จ่ายอื่นๆ อาทิ ค่าใช้จ่ายส่วนตัวและค่าที่พัก จะขึ้นอยู่กับทางเลือกนักศึกษาแต่ละบุคคล

ทุนการศึกษา

• ILAC University Pathway KISS (online) : ฟรีค่าเรียน ILAC KISS 12 สัปดาห์ *ยังไม่รวมค่าสมัคร ($110 CAD) และค่าแบบเรียน ($10 CAD / สัปดาห์) ที่นักศึกต้องชำระเพิ่มเติม นักศึกษาต้องชำระค่าเล่าเรียนของวิทยาลัยก่อนจึงจะได้รับทุนในส่วนนี้ สำหรับนักศึกษาที่มีผลคะแนนวัดระดับความสามารถภาษาอังกฤษถึงตามเกณฑ์ที่กำหนดในการสมัครเรียน จะไม่ได้รับทุนในส่วนนี้

*เงื่อนไขและเอกสารในการสมัครเพิ่มเติม สอบถามกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

หมายเหตุ :

– การได้รับคัดเลือกขึ้นอยู่กับการพิจารณาของทางสถาบัน
– รายละเอียดของทุนการศึกษาอาจมีการเปลี่ยนแปลง

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครของ Fanshawe Toronto@ILAC พร้อมแนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระดับสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ผลสอบวัดความสามารถภาษาอังกฤษ
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร
• รอการตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน

ข้อกำหนดด้านความสามารถภาษาอังกฤษ

• Diplomas

– ILAC Pathway 3.3
– IELTS academic ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.0 (โดยไม่มีส่วนใดน้อยกว่า 5.5 หรือ 6.0 สำหรับ SDS program)

• Graduate Certificates

– ILAC Pathway 3.3
– IELTS academic ที่คะแนนรวมขั้นต่ำ 6.5 (โดยไม่มีส่วนใดน้อยกว่า 6.0 เหมือนกับ SDS program)

หมายเหตุ : ข้อกำหนดของแต่ละหลักสูตรจะมีความแตกต่างกัน สามารถรับชมรายละเอียดได้ที่หน้าข้อมูลของแต่ละหลักสูตร

รายละเอียดข้อกำหนดในการสมัครเรียน :
https://torontofanshawe.ca/how-to-apply/

ตัวอย่างปฎิทินการศึกษา

# เรียนต่อแคนาดา Fanshawe Toronto@ILAC
All Credits : Fanshawe Toronto@ILAC

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน