DePaul University

เรียนต่ออเมริกา DePaul University ย่านใจกลางของเมือง Chicago มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ หน้าที่หลักของคณาจารย์คือการจัดการเรียนการสอน DePaul เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา มีพันธสัญญาต่อประสบการณ์การศึกษาที่จะเชื่อมร้อยจิตใจ สถานที่ ผู้คนและหัวใจเข้าด้วยกัน

เรียนต่ออเมริกา DePaul University

Photo Credits : DePaul University

DePaul University

เรียนต่ออเมริกา DePaul University มหาวิทยาลัยที่มีความเป็นเลิศด้านวิชาการ ซึ่งมีจุดเด่นดังต่อไปนี้

คุณภาพการศึกษา
การสอนและการเรียนรู้เป็นสิ่งที่ DePaul ให้ความสำคัญเป็นลำดับต้นๆ DePaul เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ใหญ่ที่สุดที่หน้าที่หลักของคณาจารย์คือการจัดการเรียนการสอน DePaul เป็นมหาวิทยาลัยคาทอลิกที่ใหญ่ที่สุดในประเทศสหรัฐอเมริกา อีกทั้ง DePaul มีพันธสัญญาต่อประสบการณ์การศึกษาที่จะเชื่อมร้อยจิตใจ สถานที่ ผู้คนและหัวใจเข้าด้วยกัน

สภาพแวดล้อม
ตั้งอยู่ใจกลางของเมือง Chicago เมืองที่ใหญ่ที่สุดเป็นลำดับที่ 3 ของอเมริกา และเป็นหนึ่งในเมืองที่มีชีวิตชีวาและน่าตื่นเต้นที่สุดของประเทศ รายล้อมไปด้วยห้องสมุดและพิพิธภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงมากมาย ตลอดจนโรงละครระดับโลก และบริษัทต่างๆ

ผู้เรียนเป็นศูนย์กลาง
อาจารย์ให้ความสำคัญกับผู้เรียน – กว่า 98% ของวิชาเรียนต่างๆ สอนโดยคณาจารย์ ไม่ใช่ผู้ช่วยสอน ซึ่งคณาจารย์จะทราบชื่อ ความกังวล และเป้าหมายของคุณ The Steans Center for Community-based Service Learning & Community Service Studies จะช่วยพัฒนาความสัมพันธ์ที่คำนึงถึงประโยชน์ของทุกฝ่ายในการทำองค์กรชุมชน เพื่อที่จะเปิดโอกาสให้นักศึกษาของ DePaul ได้รับโอกาสทางการศึกษาที่ตั้งอยู่บนความเชื่อของเกียรติในความเป็นมนุษย์ และการเดินทางสู่ความยุติธรรมทางสังคม

ชีวิตในเมือง Chicago

Chicago เป็นเมืองที่มีชุมชนธุรกิจระดับโลก เพราะเป็นที่ตั้งสำหรับสำนักงานใหญ่ของบริษัทชื่อดังมากมาย การที่ DePaul ตั้งอยู่ใจกลางเมือง Chicago จะทำให้คุณเข้าถึงชุมชนนี้ได้อย่างง่ายดาย

ในฐานะนักศึกษาของ DePaul ค่าใช้จ่ายในการเดินทางรอบเมือง Chicago ได้ถูกรวมไว้ในค่าเล่าเรียนแล้ว คุณจะได้รับ UPass ในวันปฐมนิเทศ ซึ่งจะทำให้คุณขึ้นรถโดยสารประจำทาง CTA และรถไฟได้ฟรีตลอดเทอมที่คุณสมัครเรียน

ความปลอดภัยรอบๆ มหาวิทยาลัย
การเรียนมหาวิทยาลัยในเมืองใหญ่เป็นอีกหนึ่งประสบการณ์ที่น่าพอใจ เนื่องจากมหาวิทยาลัยในเมืองมอบโอกาสมากมายที่นักศึกษามหาวิทยาลัยอื่นไม่ได้รับ ระหว่างที่คุณกำลังศึกษาอยู่ที่ DePaul แผนกความปลอดภัยสาธารณะของมหาวิทยาลัยทำงานอย่างหนักเพื่อที่จะรักษาความปลอดภัยให้กับนักศึกษา คณาจารย์ และพนักงานตลอดเวลา มีการส่งข้อความเพื่อแบ่งปันข้อมูลฉุกเฉิน อีกทั้งยังมีการลาดตระเวนอาคารและบริเวณมหาวิทยาลัยทั้งหมด

Ranking

ได้รับการยอมรับจากผลสำรวจการจัดอันดับ ดังต่อไปนี้

อันดับ #120 in National Universities
จาก U.S. News & World Report (2017)

อันดับ #25 undergraduate entrepreneurial program in the nation
จาก The Princeton Review (2018)

อันดับ #77 in Business Programs
จาก U.S. News & World Report (2017)

อันดับ #18 Top 50 Video Game Design: Undergraduate
จาก The Princeton Review (2018)

อันดับ #13 graduate entrepreneurial program in the nation
จาก The Princeton Review (2017)

และเป็นหนึ่งใน มหาวิทยาลัยที่คุ้มค่าที่สุดของอเมริกา
จาก Forbes Best Value College for 2017

เห็นมุมมองทั่วโลกจากใจกลาง Chicago
เตรียมคุณให้พร้อมสำหรับประชาคมโลก

DePaul University Student-Center

Photo Credit : DePaul University

Global Pathway Program

โปรแกรม Global Pathway (GPP) ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาโครงการ GPP จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการควบคู่กันไป นักศึกษาที่ประสบความสำเร็จในโครงการ GPP จะได้รับการตอบรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย DePaul

บริการด้านวิชาการ

พนักงานบริการด้านวิชาการของโปรแกรม GPP จะจัดตารางเรียนให้เข้ากับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของคุณ เพื่อที่จะได้รับหน่วยกิตวิทยาลัย คุณจะได้รู้จักกับระบบวิชาการออนไลน์ของมหาวิทยาลัย ที่จะรวบรวมตารางเรียนและผลการเรียนของคุณไว้ด้วยกัน

ระบบ Quarter

มหาวิทยาลัย DePaul เปิดรับนักศึกษาภายใต้ระบบ Quarter ซึ่งต่างจากระบบแบบเทอมตรงที่ Quarter จะใช้เวลา 10 สัปดาห์ และเปิดในช่วง Fall, Winter, Spring และ Summer

ข้อดีของระบบ Quarter

• ฝึกงานช่วงเดือนธันวาคม
• มีความยืดหยุ่นพอที่จะเพิ่มวิชาเอกหรือวิชาโท
• มีโอกาสเดินทางกลับบ้านในช่วงเดือนธันวาคม
• เข้าร่วมโปรเจ็คเกี่ยวกับการบริการ

บริการสำหรับนักศึกษา

เพื่อรับรองความสำเร็จของคุณ คุณจะถูกนัดหมายให้พบกับที่ปรึกษาจากแผนกบริการนักศึกษาเพื่อจะได้รับการสนับสนุนต่อไป ที่ปรึกษาของคุณจะนัดพบกับคุณเป็นประจำเพื่อสนทนาเกี่ยวกับปัญหาทางวิชาการ การดูแลการศึกษา สุขภาพ การมีส่วนร่วมกับมหาวิทยาลัย และสุขภาพของความสัมพันธ์ คุณจะเพลิดเพลินไปกับโปรแกรมสังคม และวัฒนธรรม การเดินทาง วิทยากร และกิจกรรมอื่นๆ ที่จะช่วยส่งเสิรมการศึกษาและการมีส่วนร่วมในมหาวิทยาลัย

การสนับสนุนของแผนกบริการนักศึกษาประกอบไปด้วย:

• ข้อมูลก่อนการมาถึง
• การต้อนรับที่สนามบินโดยพนักงาน และส่งถึงมหาวิทยาลัย
• การลงทะเบียนทั้งหมดประกอบด้วย หลักสูตร การจัดหาบ้านพัก GPP และการลงทะเบียนการเข้าเมือง
• ปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาหลักสูตร GPP
• กำหนดการนัดพบกับที่ปรึกษาจากแผนกบริการนักศึกษาเป็นประจำ
• กิจกรรมทางสังคมและวัฒนธรรมสำหรับนักศึกษาหลักสูตร GPP
• กิจกรรมในมหาวิทยาลัยร่วมกับนักศึกษานานาชาติ และนักศึกษาท้องถิ่นคนอื่นๆ
• การเข้าถึงบริการของชุมชน อาทิเช่น การธนาคาร การไปรษณีย์ การจับจ่ายซื้อของ และการซักรีด
• การเข้าถึงถึงทรัพยากรของมหาวิทยาลัย อาทิเช่น บริการสุขภาพ บริการให้คำปรึกษา และบริการการประกอบอาชีพ

Photo Credit : DePaul University

โปรแกรมการศึกษา
เลือกทางเดินสู่ความสำเร็จของคุณ

การเข้าเรียนที่มหาวิทยาลัย DePaul มี 3 วิธี

1. Undergraduate Direct Entry
นักศึกษาสามารถสมัครผ่าน GPP สำหรับการรับตรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย คะแนนขั้นต่ำสำหรับผู้สมัครหลักสูตรปริญญาตรีประกอบไปด้วย เกรดเฉลี่ย 2.75 TOEFL 80 หรือ IELTS 6.5

2. Global Pathway Program (GPP)
ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาโครงการ GPP จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการควบคู่กันไป

3. Pre-Sessional English
นักศึกษาที่มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ค่อนข้างจำกัดอาจต้องเรียนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้นที่ DePaul University’s English Language Academy (ELA) ก่อนที่จะเข้าศึกษาในหลักสูตรที่กว้างออกไป

Undergraduate GPP

ข้อกำหนด สำหรับการเข้า-ออกโปรแกรม GPP ปริญญาตรี

*นักเรียนที่มีผลการศึกษาตามข้อกำหนดของการออกจากโปรแกรม GPP จะถูกรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย DePaul
**Extended Program ประกอบไปด้วยการเรียน Pre-Sessional English 1 ภาคเรียนหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียน และการพัฒนาในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ) และ Standard GPP 4 ภาคเรียน

DePaul University Undergraduate-Programs

Photo Credit : DePaul University

หลักสูตรปริญญาตรี

มหาวิทยาลัย DePaul มีตัวเลือกวิชาเอกที่หลากหลาย คุณสามารถเลือกเรียนวิชาไหนก็ได้ที่คุณต้องการ ในภาคเรียนสุดท้ายของ GPP คุณจะได้พบกับที่ปรึกษาทางวิชาการในมหาวิทยาลัยของคุณเพื่อการเลือกวิชาเอก ที่ปรึกษาของคุณจะช่วยวางแผนเส้นทางที่จะทำให้คุณประสบความสำเร็จในระดับปริญญาตรีต่อไป สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิชาเอกต่างๆ สามารถดูได้ที่ www.depaul.edu/majors

Photo Credit : DePaul University

ค่าเล่าเรียน และค่าธรรมเนียม

DePaul 02-tuition-GPP

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา
Admission Requirements

*สำเนาใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงจะใช้ระหว่างทำเรื่องสมัครเข้าเรียน ใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงจะใช้เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัย
**เทียบวุฒิโดย 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการรับรอง (Education Perspectives; Educational Credential Evaluators หรือ One Earth International Credential Evaluations)

Graduate GPP

1. Graduate Direct Entry
นักศึกษาสามารถสมัครผ่าน GPP สำหรับการรับตรงเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย DePaul ข้อกำหนดขั้นต่ำของมหาวิทยาลัยจะขึ้นอยู่กับแผนกวิชาการของนักศึกษาระดับปริญญาโท อาทิเช่น หลักสูตร Computing and Digital Media (CDM): TOEFL 80 คะแนนส่วนอื่นไม่ต่ำกว่า 17 หรือ IELTS 6.5 หลักสูตร Kellstadt Graduate School of Business TOEFL 80 คะแนนส่วนอื่นไม่ต่ำกว่า 20 หรือ IELTS 7.0

2. Global Pathway Program
ถูกออกแบบมาเพื่อนักศึกษาที่มีคุณสมบัติเหมาะสมด้านวิชาการ แต่มีความจำเป็นที่จะต้องเสริมความสามารถด้านภาษาอังกฤษ นักศึกษาโครงการ GPP จะเรียนวิชาภาษาอังกฤษและวิชาการควบคู่กันไป

ข้อกำหนด สำหรับการเข้า-ออกโปรแกรม GPP ปริญญาโท – Kellstadt Graduate School of Business (KGSB) และ The College of Computing and Digital Media (CDM)

DePaul 04-Graduated-GPP

*นักเรียนที่มีผลการศึกษาตามข้อกำหนดของการออกจากโปรแกรม GPP จะถูกรับเข้าศึกษาที่มหาวิทยาลัย DePaul
**Extended Graduate Program ประกอบไปด้วยการเรียน Pre-Sessional English 1 ภาคเรียนหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับทักษะของผู้เรียน และการพัฒนาในคอร์สเรียนภาษาอังกฤษ) และ Graduate Standard GPP 2 ภาคเรียน

DePaul University Building

Photo Credit : DePaul University

หลักสูตรปริญญาโท

นักศึกษาของมหาวิทยาลัย DePaul GPP สามารถเลือกหลักสูตรปริญญาโทได้ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอให้ สามารถดูรายการหลักสูตรรับตรงอื่นๆ ได้ที่ www.depaul.edu

✭ หลักสูตรปริญญาโท (MS) ที่ไม่ต้องใช้ GMAT/GRE ในการเข้าเรียน
Audit & Advisory Services
Accountancy
Business Analytics
Entrepreneurship
Hospitality Leadership & Operational Performance
Human Resources
Management (*เรียนแทน MBA ได้)
Sustainable Management
Taxation
Marketing

✭ หลักสูตรปริญญาโท (MS) ที่เรียนจบแล้วสามารถทำ OPT ในอเมริกาได้นานถึง 3 ปี
Business Analytics
Computational Finance
Marketing Analysis
Economics & Policy Analysis
Enterprise Risk Management
Finance
Sustainable Management
Supply Chain Management

ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษา
Admission Requirements

*โปรแกรม CDM ที่มีข้อกำหนด GPA 3.0: MS Computational Finance, MFA Creative Producing และ MS Predictive Analytics
**สำเนาใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงจะใช้ระหว่างทำเรื่องสมัครเข้าเรียน ใบรับรองผลการศึกษาตัวจริงจะใช้เมื่อมาถึงมหาวิทยาลัย
***เทียบวุฒิโดย 1 ใน 3 บริษัทที่ได้รับการรับรอง (Education Perspectives; Educational Credential Evaluators หรือ One Earth International Credential Evaluations)

DePaul 06-Graduated-Tuition-Fee

*นักศึกษานานาชาติจะต้องเรียนอย่างน้อยภาคเรียนละ 8 หน่วยกิตเพื่อขอ I-20

Photo Credit : DePaul University

English Language Academy

English Language Academy (ELA) ของมหาวิทยาลัย DePaul เป็นชุมชนการเรียนรู้ที่กว้างขวาง ซึ่งทำการสอนอย่างเข้มข้นให้กับนักเรียนหลากหลายกลุ่ม เพื่อช่วยให้พวกเขาเข้าใจภาษาอังกฤษได้อย่างถ่องแท้ คลาสเรียนขนาดเล็กทำให้นักเรียนแต่ละคนได้รับความเอาใจใส่จากอาจารย์ผู้มีประสบการณ์อย่างเต็มที่ อีกทั้ง ELA จะช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จ และการเรียนในระดับมหาวิทยาลัย สถาบันมีการสอนพิเศษ และนักเรียนสามารถใช้สิ่งอำนวยความสะดวกของมหาวิทยาลัยได้อย่างเต็มที่

การเรียนรู้อย่างกว้างขวางของ ELA เพ่งความสนใจไปที่ทักษะทางการใช้ภาษา ทางวิชาการและการใช้ชีวิตในสังคม และวัฒนธรรมอเมริกันเพื่อช่วยเตรียมนักเรียนให้พร้อมสำหรับความสำเร็จในรั้วมหาวิทยาลัย DePaul และเพื่อประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานในประชาคมโลก

หลักสูตร Intensive English มีการสอนภาษาอังกฤษเพื่อจุดประสงค์ทางด้านวิชาการ 5 ระดับ นักเรียนจะได้รับการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษเมื่อไปถึงมหาวิทยาลัยเพื่อพิจารณาระดับที่ควรจะเข้าเรียน

ELA ยังมีการสนับสนุนเพิ่มเติมโดยการเปิดวิชาเลือกเสรี เช่น Pronunciation Workshop และ Intercultural Communication กิจกรรมนอกหลักสูตรเป็นอีกวิธีหนึ่งที่เปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษ กิจกรรมประกอบไปด้วยทีมกีฬา ชมรมหนังสือและการสนทนา และชมรมวัฒนธรรม

อนาคตของคุณเริ่มต้นที่นี่!

เรียนต่ออเมริกา DePaul University คุณจะได้รับการศึกษาที่ยอดเยี่ยมเป็นพิเศษ และด้วยทักษะที่คุณได้รับมายังส่งผลให้คุณเป็นที่ต้องการของบริษัทชั้นนำจากทั่วโลก

ระหว่างที่คุณใช้เวลาอยู่ที่ DePaul คุณจะได้รับความช่วยเหลือในการทำความเข้าใจ และทำความต้องการ ความสนใจ และบ่มเพาะทักษะของคุณให้เป็นรูปเป็นร่าง เพื่อที่คุณจะได้เข้าถึงวิชาเอก การฝึกงาน และโอกาสที่ใช่สำหรับคุณ และช่วยให้คุณประสบความสำเร็จในประชาคมโลก ศูนย์อาชีพของมหาวิทยาลัยจะสนับสนุนและช่วยคุณพัฒนาทักษะที่จำเป็นตลอดเวลา

หลังจากที่คุณสำเร็จหลักสูตร GPP และเข้าศึกษาในระดับปริญญา คุณจะมีสิทธิเข้ารับการฝึกงาน บางหลักสูตรอาจมีความประสงค์ให้นักศึกษาฝึกงาน แต่นักศึกษาทุกหลักสูตรมีสิทธิเข้าร่วมเหมือนกันหมด โดยแท้จริงแล้วนักศึกษา DePaul หลายคนฝึกงานระหว่างเรียน และเข้าทำงานกับบริษัทเดิมเมื่อสำเร็จการศึกษาแล้ว หากคุณมีคุณสมบัติที่จะทำดังกล่าว คุณสามารถเลือกที่จะอยู่ในสหรัฐอเมริกาต่อหลังจากสำเร็จการศึกษา เพื่อเข้าร่วม Optional Practical Training (OPT)

DePaul University Student Life

Photo Credit : DePaul University

การใช้ชีวิตที่ DePaul
การจัดที่พัก GPP

การอยู่ร่วมกับนักศึกษาคนอื่นๆ เป็นอีกแง่มุมสำคัญในประสบการณ์การศึกษาในระดับวิทยาลัย ที่พักนักศึกษาเป็นมากกว่าสถานที่สำหรับการนอน ที่นี่คือสถานที่ที่คุณจะได้พัฒนามิตรภาพ สำรวจแนวคิดใหม่ๆ และมีส่วนร่วมในกิจกรรมของมหาวิทยาลัย การอาศัยอยู่กับนักศึกษาคนอื่นๆ จะช่วยให้คุณเรียนรู้การจัดสมดุลระหว่างการเรียนและสังคมระหว่างที่ใช้ชีวิตอยู่ที่มหาวิทยาลัย DePaul

University Center of Chicago (UCC) ที่พักและศูนย์อาหารขนาดใหญ่ที่ตั้งอยู่บนอาณาเขตของ DePaul Loop มีบริการที่พักอาศัยสำหรับนักศึกษาจาก 4 มหาวิทยาลัยท้องถิ่นรวมถึงมหาวิทยาลัย DePaul นักศึกษา GPP จะอาศัยอยู่ในที่พักแห่งนี้ที่เต็มไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย ประกอบไปด้วย

• ศูนย์ออกกำลังกาย
• ห้องมัลติมีเดีย
• ห้องทดลองเทคโนโลยีล้ำสมัยที่ประกอบด้วยโปรแกรม แลอุปกรณืสำหรับตัดต่อภาพยนตร์ ออกแบบเกม อนิเมชั่น ตัดต่อเสียง และอื่นๆ
• ห้องซ้อมดนตรี
• ห้องจัดแสดงศิลปะ
• ศูนย์อาหาร
• ห้องเล่นเกม
• ห้องนั่งเล่นสำหรับนักศึกษาพร้อมห้องครัวทุกชั้น
• ห้องอ่านหนังสือทุกชั้น
• ห้องประชุม
• ที่เก็บจักรยาน
• อุปกรณ์ซักรีด
• ดูแลความปลอดภัย 24 ชั่วโมง พร้อมคีย์การ์ดสำหรับเข้าอาคารและใช้บริการลิฟท์
• รวมทุกบริการสาธารณะ (เครื่องทำความร้อน เครื่องปรับอากาศ โทรทัศน์เคเบิ้ลโทรศัพท์ และอินเทอร์เน็ต)
• ผู้พักอาศัยไม่ต้องย้ายออกในช่วงปิดภาคเรียน

ประกันสุขภาพ

นักศึกษานานาชาติ DePaul ทุกคนที่ถือวีซ่า F-1 จะได้รับการลงทะเบียนใน ISO Student Health Insurance Plan โดยอัตโนมัติ นักศึกษาจากโครงการรับตรง (Direct-entry) จะมีการเรียกเก็บเป็นภาคเรียน

ค่าใช้จ่ายในการกินอยู่และประกันสุขภาพโดยประมาณ สำหรับปี 2018-2019

DePaul 08-Estimate-cost-2018-2019

* ราคาโดยประมาณอาจมีการเปลี่ยนแปลง กรุณาตรวจสอบอัตราแลกเปลี่ยนในเวลาที่ทำการสมัครเรียน www.echigher.com/depaul-university

คุณจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการจัดหาที่พักและอาหารใน pre-arrival packet ของคุณ

วิธีการสมัคร

สมัครอย่างไร
ดาวน์โหลดใบสมัคร GPP ของคุณที่ www.echigher.com/depaul-university กรุณาส่งใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว พร้อมกับเอกสารทั้งหมดที่หลักสูตรของคุณกำหนดมาที่ [email protected] หากมีคำถามก่อนทำการสมัคร กรุณาติดต่อเอเย่นต์ของคุณ หรือ [email protected]

โดยปกติแล้วคุณจะได้รับการตอบกลับหลังจากส่งใบสมัครที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว 1 สัปดาห์ หมายเหตุ: การส่งใบสมัครที่มีเอกสารไม่ครบจะทำให้กระบวนการการสมัครล่าช้าออกไป

ตอบรับการสมัครเรียนโดยการเซ็นต์ชื่อและส่งกลับพร้อมกับ:
• เงินมัดจำค่าเล่าเรียน $2,500 USD
• ใบขอ I-20 แบบเสร็จสมบูรณ์
• Financial statement และ guarantor statement

ขั้นตอนต่อไป:
• ได้รับ I-20
• กระบวนการขอวีซ่า
• กรอกและส่งเอกสาร Flight & Arrival
• มาถึงมหาวิทยาลัยและเข้ารับการปฐมนิเทศ

ข้อมูลการเดินทางโดยเครื่องบิน
นักศึกษาทุกคนจะต้องกรอกเอกสาร Flight and Arrival ให้เสร็จสมบูรณ์เพื่อให้ข้อมูลการเดินทางกับทางมหาวิทยาลัย เอกสารสามารถหาได้ที่ www.echigher.com/depaul-university ข้อมูลส่วนนี้สำคัญสำหรับการเตรียมการรับส่งนักศึกษาจากสนามบินมาที่มหาวิทยาลัย เมื่อกรอกเสร็จแล้วให้ส่งเอกสารไปที่ [email protected]

สิ่งที่คุณต้องนำมาด้วย
• พาสปอร์ตของคุณ
• ประวัติการฉีดวัคซีนตัวจริงที่รวมทุกวัคซีนที่จำเป็น (เป็นภาษาอังกฤษ) คุณจะไม่สามารถเข้าเรียนได้หากไม่มีเอกสารนี้ หากคุณมาถึงมหาวิทยาลัยโดยไม่ได้นำเอกสารนี้มาด้วย คุณจะต้องได้รับการฉีดวัคซีนที่จำเป็นโดยที่คุณต้องชำระเงินเอง มหาวิทยาลัยจึงจะสามารถอนุญาตให้คุณเข้าศึกษาได้
• ใบประกาศนียบัตรตัวจริง (original diploma) จากทุกหลักสูตรที่เคยสำเร็จการศึกษา
• ใบรับรองผลการศึกษาตัวจริง (original transcript) จากทุกหลักสูตรที่เคยสำเร็จการศึกษา บรรจุในซองจดหมายจากสถานศึกษา
• เอกสาร FERPA ที่เซ็นต์แล้ว

กำหนดการมาถึงมหาวิทยาลัย

DePaul 09-Arrival-Start-Date

ข้อมูลทั้งหมดอ้างอิงจากต้นฉบับของ DePaul University คลิก

# เรียนต่ออเมริกา DePaul University
Photo Credits : DePaul University

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน