เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

ToeicPhilippines

เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

หากคุณสนใจเรียนภาษาอังกฤษเพื่อ

 เตรียมตัวสอบหรืออัพคะแนน TOEIC เพื่อใช้ยื่นสมัครเข้าทำงาน
 พัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษเพื่อการใช้งานจริง

ก้อปันกันขอเสนอหลักสูตรการเรียน TOEIC ที่ประเทศฟิลิปปินส์ ทางเลือกใหม่สำหรับนักเรียน นักศึกษาและบุคคลทั่วไปที่ต้องการเรียน TOEIC เพื่อให้ได้คะแนนสอบตามที่ต้องการ ในขณะที่คุณจะได้ฝึกใช้ภาษาอังกฤษในบรรยากาศสากลร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ ตั้งแต่เกาหลี เวียดนาม ญี่ปุ่น จีน ไต้หวัน รัฐเซีย มองโกเลียและซาอุ

การเรียน TOEIC ที่ฟิลิปินส์ นักเรียนจะได้

• สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษก่อนเริ่มเรียน
• เรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) และเรียนกลุ่มเล็ก (ไม่เกิน 5 คน) และกลุ่มใหญ่ (ไม่เกิน 10 คน) กับครูผู้สอนที่ผ่านการทดสอบ TOEIC  ตามที่สถาบันกำหนด พร้อมกับได้รับการเทรนมาอย่างเข้มข้นสำหรับการสอนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เทคนิคและกลยุทธในการสอบ
• ทำแบบทดสอบ TOEIC Mock Test สัปดาห์ละครั้งเป็นอย่างต่ำ
• โฟกัสกับการเรียน เนื่องจากโรงเรียนเตรียมอาหาร ที่พักและกิจกรรมเพื่อผ่อนคลายไว้ให้
• ทำข้อสอบ TOEIC จริงโดย ETS *ในกรณีที่ลงเรียนหลักสูตร IELTS guarantee
• อยู่ในบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ

หลักสูตร TOEIC ที่ฟิลิปินส์ แบ่งออกเป็น 2 ประเภทหลัก ได้แก่

1. หลักสูตรปรับพื้นฐานด้านภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ เพื่อเตรียมเข้าเรียนหลักสูตร TOEIC แบบการันตี ซึ่งมักจะมีชื่อหลักสูตรว่า TOEIC Foundation, TOEIC Intensive หรือ Pre-TOEIC เหมาะสำหรับบุคคลที่มีคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษที่ต่ำกว่าคะแนนเทียบเท่า TOEIC ในระดับ 400-450

2. หลักสูตร TOEIC Guaranteed เป็นหลักสูตรที่กำลังได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก เนื่องจากนักเรียนจะได้ทำข้อสอบ TOEIC จริงโดย ETS ในช่วงท้ายของหลักสูตรการเรียน โดยที่โรงเรียนจะการันตีผลคะแนนสอบให้ด้วย .. อย่างไรก็ตามในหลักสูตรนี้ นักเรียนจำเป็นที่จะต้องมีคะแนนสอบ TOEIC หรือผลคะแนนสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษของโรงเรียนในเกณฑ์ที่กำหนดเพื่อเข้าเรียน

แนะนำสถาบัน
สำหรับ เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

1. สถาบัน BECI International Language Academy (บาเกียว)

BECI International Language Academy เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

หลักสูตร TOEIC Guaranteed   (เรียน 11 ชั่วโมงต่อวัน) โปรแกรมสอบ TOEIC แบบรับรองผล  มีผู้สอนเป็นอาจารย์ที่สอบ TOEIC แบบเป็นทางการโดยได้คะแนนเต็ม  ในหลักสูตรมีโปรแกรมช่วยเตรียมตัวผู้เรียน  ฝึกการวิเคราะห์คำถาม กลยุทธ์การทำข้อสอบ  และการเตรียมตัวขั้นต้นสำหรับสอบ TOEIC  ในคอร์สนี้ผู้เรียนจะได้ฝึกทำข้อสอบจำลองทุกๆอาทิตย์ ควบคู่ไปกับการเรียนรู้คำศัพท์ใหม่ๆและการทำข้อสอบจริง  โดยใน 1 วันจะเรียนทั้งสิ้น 11 ชั่วโมงแบ่งเป็น

TOEIC Schedule

เงื่อนไขการการันตี :
1. ต้องลงทะเบียนอย่างน้อย 12 สัปดาห์
2. ต้องส่งคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการที่มีอายุไม่เกิน 1 ปี
3. หากไม่มีคะแนนการสอบอย่างเป็นทางการอาจใช้ BECI TOEIC mock test ได้
4. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 400 ขึ้นไปการันตีที่ 700 คะแนน
5. หากคะแนนสอบเดิมมากกว่า 700 ขึ้นไปการันตีที่ 900 คะแนน
6. หากผู้เรียนไม่สามารถสอบได้คะแนนตามที่การันตีไว้  สามารถเรียนซ้ำโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย  ยกเว้นค่าอาหารและที่พัก
7. การการันตีจะถูกยกเลิกหากผู้เรียนถูกลงโทษตามระเบียบของสถาบัน  หรือมีผลการเข้าร่วมชั้นเรียนต่ำกว่า 95 เปอร์เซ็นต์

เกี่ยวกับ Beci – คลิกที่นี่

2. สถาบัน IDEA Cebu (เซบู)

IDEA Cebu มีหลักสูตร TOEIC Intensive และ TOEIC Guaranteed สำหรับนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและเตรียมตัวสำหรับการสอบ TOEIC รวมถึงหลักสูตรการเรียนและการรับรองผลสอบ TOEIC Guaranteed

IDEA Cebu มีหลักสูตร TOEIC 2 รูปแบบ คือ

1) TOEIC Intensive :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางวิชาการหรือความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรจะทำให้ผู้เรียนมีคะแนน TOEIC ที่ดีขึ้นและพัฒนาการใช้ภาษาอังกฤษในสถานการที่ต้องการความเป็นมืออาชีพ

หลักสูตร TOEIC Intensive ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้า 1 คาบ, Optional Class ช่วงบ่าย 2 คาบ, และ Optional Class ช่วงค่ำ 2 คาบ รวม 13 คาบ หรือ 10.75 ชั่วโมงต่อวัน

*Optional Class ในการทดสอบคำศัพท์ช่วงเช้าจะบังคับหรือไม่ขึ้นอยู่ระดับภาษาอังกฤษของนักเรียน

2) TOEIC Score Guaranteed :

หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อผู้เรียนที่มีคะแนนเทียบเท่า CEFR A2 และต้องการมีความโดดเด่นในการแข่งขันทางวิชาการหรือความเป็นมืออาชีพ หลักสูตรจะเตรียมผู้เรียนให้พร้อมสำหรับการสอบ TOEIC และช่วยให้ได้คะแนนที่ต้องการเพื่อประสบความสำเร็จในการทำงานกับองค์กรทั่วโลก

สำหรับนักเรียนที่มีระดับภาษาอังกฤษถึงเกณฑ์ที่กำหนด และลงเรียนเป็นระยะเวลา 10 สัปดาห์ นักเรียนจะได้ทำแบบทดสอบจริง และสถาบัน IDEA Cebu จะการันตีผลคะแนนสอบที่จะเพิ่มขึ้นตามเกณฑ์ โดยนักเรียนจะได้เรียนอย่างเข้มข้นเป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ เพื่อเตรียมทำแบบทดสอบจริงในสัปดาห์ที่ 8 และ 2 สัปดาห์ที่เหลือ ได้จะได้รีวิวบทเรียน การฝึกการนำไปใช้

หลักสูตร TOEIC Score Guaranteed ประกอบด้วยการเรียนแบบตัวต่อตัว 4 คาบ, กลุ่มเล็ก 2 คาบ, กลุ่มใหญ่ (และการทำฝึกทำข้อสอบ) 2 คาบ, การทดสอบคำศัพท์ ช่วงเช้า 1 คาบ (บังคับ), Vocabulary Review 1 คาบ (บังคับ) และการทบทวนบทเรียนวันละ 2 คาบ (บังคับ) รวม 12 คาบ หรือ 9.25 ชั่วโมงต่อวัน

IDEA-CEBU-TOEIC-Score-Guaranteed
IDEA-CEBU-TOEIC-Score-Guaranteed-Schedule

เกี่ยวกับ IDEA Cebu – คลิกที่นี่

3. สถาบัน SMEAG Capital Campus (เซบู)

TOEIC : Test of English for International Communication :
หลักสูตรเพื่อเตรียมการทดสอบภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารในระดับนานาชาติ

TOEIC คือ การทดสอบภาษาอังกฤษที่พัฒนาโดย ETS ในปี 1979 ออกแบบมาโดยเฉพาะเพื่อวัดระดับทักษะภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน สำหรับผู้ที่ทำงานในระดับนานาชาติ TOEIC ที่ SMEAG ไม่เพียงแต่พัฒนาหลักสูตรเพื่อนักเรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเท่านั้นยังมีการศึกษาแนวข้อสอบล่าสุด เพื่อที่จะนำไปใช้กับตำราเรียนของ SMEAG อีกด้วย

ระยะเวลาเรียน : อย่างต่ำ 4 สัปดาห์, หลักสูตรรับรองผล TOEIC 12 สัปดาห์

เงื่อนไขการการันตีคะแนน TOEIC ที่ SMEAG

• นักเรียนต้องลงเรียน 12 สัปดาห์ และเข้าเรียนครบ 100%
• นักเรียนจะได้ไม่ได้รับการตักเตือน (warning) ใดๆจากทางโรงเรียน
• หากนักเรียนได้รับ warning มากกว่า 3 ครั้งจะหมดสิทธิ์ในการสอบ TOEIC ฟรี
• นักเรียนจะได้รับค่าเรียนและค่าธรรมเนียมการสอบฟรี หากไม่ได้สามารถสอบได้คะแนนตามที่กำหนด
 นักเรียนจะได้ทำข้อสอบในช่วงสัปดาห์ที่ 11
 ในช่วง 4 สัปดาห์แรกนักเรียนจะต้องลงเรียนแบบ sparta

จุดเด่น  ของหลักสูตร TOEIC ที่ SMEAG

จุดเด่นที่ 1 
ศูนย์สอบ TOEIC ที่ได้รับการรับรองโดย ETS เพียงแห่งเดียวในเซบู ตั้งอยู่ที่วิทยาเขต CAPITAL นับตั้งแต่ กรกฎาคม 2012 จนถึงปัจจุบัน จัดดำเนินการสอบโดย SMEAG และ ETS

จุดเด่นที่ 2 
ด้วยประสบการณ์กว่า 10 ปี, the R&D manager ที่ SMEAG มีการจัดอบรมคณะครูเป็นประจำเพื่อพัฒนาคุณภาพของชั้นเรียน TOEIC ให้ดีขึ้น SMEAG ยังเปิดโอกาศให้ครูลองทำข้อสอบจำลอง และข้อสอบจริง เพื่อเก็บข้อมูลแนวโน้มข้อสอบล่าสุด นำไปปรับปรุงตำราเรียนให้มีความทันสมัยอยู่เสมอ ส่งผลให้นักเรียนมีโอกาสได้คะแนนสูงขึ้น

จุดเด่นที่ 3
SMEAG มอบโอกาศให้สำหรับชั้นเรียน Speaking และ Writing ให้นักเรียนมีโอกาศได้ฝึกทำข้อสอบจำลอง iBT/CBT ณ ศูนย์สอบจริง ด้วยประสบการณ์นี้ ส่งผลให้นักเรียนได้รับคะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ได้เร็วขึ้น

จุดเด่นที่ 4
หลักสูตรรับรองผล TOEICไม่ต้องเสียค่าลงทะเบียน และค่าสอบ จนกว่านักเรียนจะประสบผลสำเร็จได้คะแนนสอบดังที่ตั้งเป้าหมายไว้ สำหรับนักเรียนที่ลงทะเบียนเรียนอย่างต่ำ12 สัปดาห์ มีเงื่อนไขคือ ต้องเข้าเรียนครบทุกครั้ง และมีความประพฤติดี

เกี่ยวกับ SMEAG -คลิกที่นี่

4. สถาบัน PhilInter (เซบู)

Philinter TOEIC

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์กับ Philinter Education Center (PhilInter) โรงเรียนภาษาในเซบูซึ่งเป็นหนึ่งในสภาบันภาษาชั้นนำสำหรับการเรียนภาษาในเมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ และในปี 2015 PhilInter ได้รับรางวัล Best English Education Learning Center (รางวัลระดับชาติ) และ รางวัล Most Outstanding English Education Learning Center

เรียนเตรียมสอบ TOEIC (Listening, Speaking, Reading and Writing) : เมื่อสำเร็จการศึกษาหลักสูตรนี้ ผู้เรียนจะได้พัฒนาทักษะการฟัง การพูด การอ่านและการเขียนเชิงวิชาการ พัฒนาเทคนิคในการสอบ TOEIC และได้เพิ่มผลการสอบ TOEIC ทาง สถาบันจะมี Mock Test หรือการทดสอบทำข้อสอบ TOEIC ในทุกวันๆ และสำหรับการลงเรียน TOIEC Program แบบ Pro Guarantee ทางสถาบันจะรับรองผลคะแนนการสอบ TOEIC สูงถึง 800

ระยะเวลาเรียนสำหรับการการันตีผลคะแนนสอบ คือ 12 สัปดาห์

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์-Philinter-TOEIC

เกี่ยวกับ PhilInter – คลิกที่นี่

# เรียน TOEIC ที่ฟิลิปปินส์

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960