Southwestern Academy

เรียนต่อมัธยมอเมริกา Southwestern Academy เป็นสถาบันที่คุณจะได้พบกับความเหมาะสมของคุณทั้งท้านด้านวิชาการและสังคม ให้ความสำคัญกับทั้งการศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในทุกปี มีนักเรียนกว่า 200 คนจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเข้าเรียนที่สถาบัน

Photo Credits : Southwestern Academy

Southwestern Academy

เรียนต่อมัธยมอเมริกา Southwestern Academy เป็นสถาบันที่คุณจะได้พบกับความเหมาะสมของคุณทั้งท้านด้านวิชาการและสังคม Southwestern Academy เป็นโรงเรียนประจำที่ให้ความสำคัญกับทั้งการศึกษา และการเรียนรู้นอกห้องเรียน ในทุกปี มีนักเรียนกว่า 200 คนจากทั่วประเทศสหรัฐอเมริกาและทั่วโลกเข้าเรียนที่สถาบัน

ทางสถาบันมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับ middle และ high school สำหรับการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัยในสภาพแวดล้อมที่ใส่ใจและใกล้ชิด สถาบันอำนวยหลักสูตรปรับภาษาอังกฤษ (Intensive English As a Second Langauge) ให้กับนักเรียนนานาชาติอีกด้วย Southwestern Academy มี campus อยู่ในรัฐ California และ Arizona ซึ่งนักเรียนสามารถที่จะเลือก campus ได้

จุดเด่น Southwestern Academy

• มีหลักสูตรการเตรียมผู้เรียนเข้าศึกษาต่อระดับวิทยาลัยที่มีคุณภาพ
ชุมชนที่ใส่ใจและยินดีสนับสนุนให้นักเรียนทุกคนรู้สึกเป็นส่วนหนึ่ง
จำนวนนักเรียนต่อห้องที่น้อยทำให้ได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง
• มีหลักสูตรการเรียน ESL ที่จะทำให้นักเรียนเรียนรู้ได้เร็ว
เจ้าหน้าที่ที่ทุ่มเทของเราสร้างแรงบันดาลใจให้กับผู้เรียน
วิทยาเขตทั้ง 2 แห่งมีบรรยากาศที่สวยงาม
กิจกรรมการเรียนรู้นอกห้องเรียนพัฒนาผู้เรียนรอบด้าน
กลุ่มนักเรียนนานาชาติสนับสนุนความเข้าใจในความแตกต่างทางวัฒนธรรม

2 แคมปัสให้เลือก

The San Marino, California Campus

Campus ดั่งเดิมของสถาบันบนพื้นที่กว่า 20 ไร่ ในย่านชุมชนสำหรับการพักผ่อนไม่ไกลจากเมือง Pasadena มีผู้เรียนจำนวน 145 คน

อำนวยหลักสูตร Middle School (ประถม 6 – มัธยมปีที่ 2), College Preparatory High school (มัธยมปีที่ 3 -6), English As a Second Language (ปรับพื้นฐานด้านภาษา), Summer Program โดยมีสิ่งอำนวยความสะดวกดังต่อไปนี้ :

Lincoln Hall มีห้องประชุมใหญ่ ห้องเรียน 9 ห้อง, lab วิทยาศาสตร์, ห้องสมุด, และศูนย์คอมพิวเตอร์
Pioneer Hall มีห้องอาหาร ห้องเรียนและสำนักงาน
Washington Gymnasium มีสนามวอลเลย์บอล บาสเก็ตบอลและห้องออกกำลังกาย
The Visual and Performing Arts complex รวมถึง พื้นที่สำหรับการซ้อมดนตรี สื่อประเภทต่างๆและเทคโนโลยีสำหรับดนตรีและ multimedia arts
สวนผักและดอกไม้ greenhouse และห้องสวดมนตร์สำหรับการพักผ่อนและทบทวน ไตร่ตรอง
wifi ให้นักเรียนใช้ internet ที่ได้ก็ได้ในวิทยาลัย

The Beaver Creek Ranch, Arizona Campus

Campus กว่า 450 ไร่ ตั้งอยู่ในเมือง Sedona ทางตอนเหนือของรัฐ Arizona เป็นย่านท่องเที่ยวสากล ผู้คนมักรู้จักเมืองนี้เนื่องด้วย art galleries และทิวทัศน์ที่สวยงาม ภาพยนต์หลากเรื่องได้ถ่ายทำที่นี่ ร่ายล้อมไปด้วยต้นไม้และธรรมชาติ เอื้ออำนวยต่อการเรียนรู History, Geology, Archaeology, Biology, และ Arts มีนักเรียนประมาณ 50 คน

อำนวยหลักสูตร College Preparatory High School (มัธยม 3-6) และ English As a Second Language (ปรับพื้นฐานด้านภาษา)

หลักสูตร

ผู้เรียนจะได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึงในห้องเรียนที่มีผู้เรียน 8-12 คน Southwestern เชื่อว่าสิ่งนี้เป็นกุญแจสำคัญในการช่วงผู้เรียนค้นหาศักยภาพของตนเอง ห้องเรียนจะถูกจัดตามระดับความสามารถมากกว่าอายุของผู้เรียน เพื่อความเหมาะสมกับวิถีการเรียนรู้ของผู้เรียน

อาจารย์ที่ใส่ใจและทุ่มเทกับการเรียนรู้ของผู้เรียนและให้เวลาเพิ่มเติมกับผู้เรียนที่ต้องการในการส่งเสริมความสำเร็จ
•  Southwestern เตรียมตัวให้คุณสำหรับการศึกษาต่อระดับวิทยาลัย คุณจะไม่ได้เพียงแค่ได้รับการตอนรับแต่คุณจะเป็นเลิศในวิทยาลัย ผู้เรียนของเราพัฒนาพฤติกรรมการเรียนรู้ การบริหารจัดการเวลาและวินัย
•  หลักสูตรการเรียนปรับพื้นฐานด้านภาษา (ESL) ที่เข้มข้นของเราแบ่งเป็น 3 ระดับ เมื่อผ่านทั้ง 3 ระดับแล้วผู้เรียนจะเข้าเรียนวิชาทั่วไปได้
•  POSTGRADUATE YEAR – ถ้าคุณต้องการใช้เวลาหลังจบม.ปลายเพื่อพัฒนาทักษะสำหรับการเข้าเรียนระดับวิทยาลัย Southwestern ยินดีต้อนรับคุณ

ระดับ Middle School (ประถม 6 – มัธยม 2 )

หลักสูตรจะครอบคลุมดังนี้

1) Reading and Language Arts : ไวยากรณ์ การสะกดคำ การอ่าน การพูดและการเขียน ในวิชา Journalism ผู้เรียนจะได้เขียนบทความลงในหนังสือพิมพ์ของโรงเรียน
2) History and Geography : สำรวจประวัติศาสตร์อเมริกาหรือภูมิศาสตร์โลก ทำโครงงานสื่อสารผ่านการเขียนและภาพเพื่อทำให้หลักคิดแข็งแรงขึ้น
3) Mathematics : เรียนรู้แบบส่วนตัวกับหลักการใช้คณิตศาสตร์สมัยใหม่ Advanced students take Algebra I.
4) Science : เรียน 2 ปีโดยสลับกันระหว่าง life and physical sciences รวมถึงการเรียนจากหนังสือและการเข้าห้องทดลอง
5) Technology : ฝึกทักษะคอมพิวเตอร์จากการลงมือทำ อาทิ word-processing and Internet search
6) Physical Education : วิชาเรียนประจำวันสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ สร้างทักษะส่วนบุคคลและทีม
7) Art and Music : ประสบการณ์การสร้างสรรค์ผ่านโครงงาน multi-media ต่างๆและการร่วมในวงดนตรีหรือวงขับร้องผสานเสียงสอนโดยผู้เชี่ยวชาญ

ระดับ High School (มัธยม 3-6 )

ESL Program

กว่า 60 ปีที่ Southwestern ตอนรับและเตรียมความพร้อมด้านภาษาให้กับนักเรียนจากทั่วโลกสำหรับการเข้าเรียนต่อระดับวิทยาลัยในอเมริกา นักเรียนสามารถเรียนวิชาบางส่วนควบคู่กันกับการเรียนปรับภาษาได้ ปกติแล้วนักเรียนที่เพิ่งเริ่มใช้ภาษาอังกฤษจะใช้เวลาประมาณ 18-24 เดือนในการปรับพื้นฐาน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้

1) มี 3 ระดับตั้งแต่ beginning, intermediate และ advanced
2) มีนักเรียนประมาณ 8-12 คนต่อห้อง
3) การฝึกปฏิบัติอย่างเข้มข้น รวมถึงการฟัง ไวยากรณ์ การออกเสียง การอ่าน การเขียน คำศัพท์ การสนทนาและการจน note
4) ดำเนินการสอนโดยอาจารย์ที่ได้รับการรับรองด้านการสอน ESL
5) สามารถเรียน art history, music, film, math, geometry, social studies, and American culture ไปด้วยได้ในขณะที่เรียน ESL
6) มีกิจกรรมมากมายรวมถึงกีฬา field trips, และกิจกรรมสนุกสานอื่นๆ มากมาย

Summer (Adventures) Program

หลักสูตร summer ของ Southwestern ผสมผสานการศึกษาและกิจกรรมสนุกสนานเข้าไว้ด้วยกัน หลักสูตรนี้จัดที่ San Marino campus สำหรับผู้เรียนในระดับชั้นประถม 6 – มัธยม 6 ; Beaver Creek Ranch Campus สำหรับมัธยม 3-6

ในหลักสูตรนี้ คุณจะได้:

1) เรียน ESL หรือคอร์สเตรียมตัวเข้าวิทยาลัย
2) เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ SAT/TOEFL
3) ค้นพบศักยภาพการสร้างสรรค์ของคุณทางด้านดนตรีและศิลปะ
5) พบเจอกับเพื่อใหม่จากทั่วโลก
6) มีส่วนร่วมใน sports tournaments ช่วงบ่าย
7) มีส่วนร่วมใน field trips ช่วงสุดสัปดาห์

ปฏิทินหลักสูตร Summer

SAN MARINO CAMPUS (California)

   Full Summer Program

Full Summer: June 15 – September 18
1st Half Session (7 weeks): June 15 – July 31
1st Half Session (7 weeks): June 15 – July 31
2nd Half Session (7 weeks): August 3 – September 18

   ESL and Enrichment Courses

Full Summer: June 15 – September 18
1st 4-week session: June 15 – July 10
2nd 4-week session: August 3 – August 28
3rd 4-week session: August 24 – September 18

BEAVER CREEK CAMPUS (Arizona)

   Full Summer Program

Full Summer: June 22 – August 14

   ESL and Enrichment Courses

Full Summer: June 22 – August 14
1st 4-week session: June 22 – July 17
2nd 4-week session: July 20 – August 14

ค่าใช้จ่าย

+ สำหรับค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
+ ก้อปันกันไม่มีนโยบายเก็บค่าเทอมเพิ่มเติมจากที่ผู้สมัครต้องชำระกับทางโรงเรียนโดยตรง
+ สำหรับ Southwestern Academy ผู้เรียนจำเป็นที่จะต้องชำระค่าใช้จ่ายก่อนเริ่มเรียนกับทางสถาบันโดยตรง

# เรียนต่อมัธยมอเมริกา Southwestern Academy 
Photo Credits : Southwestern Academy

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน