South Seattle College

เรียนต่ออเมริกา South Seattle College ตั้งอยู่ใกล้กับย่านใจกลางเมืองซีเอตเทิล โดยใช้เวลานั่งรถบัสเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น SSC มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์หลายแห่งทั่วทั้งอเมริกา ผู้สมัครที่ได้รับการรับรองจาก SSC จะได้รับจดหมายตอบรับตามเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองได้เลือกไว้ โดยที่ผู้ให้คำปรึกษาของทางวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการเทียบโอน

เรียนต่ออเมริกา South Seattle College

Photo Credits : South Seattle College

South Seattle College

เรียนต่ออเมริกา South Seattle College ตั้งอยู่ใกล้กับย่านใจกลางเมืองซีเอตเทิล โดยใช้เวลานั่งรถบัสเพียงแค่ 15 นาทีเท่านั้น และใช้เวลาอีกแค่ไม่กี่อึดใจในการขับรถไปยังแคนาดา ซีแอตเทิลยังได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในเมืองที่สวยที่สุดในสหรัฐอเมริกาอีกด้วย

สิ่งที่น่าสนใจนั้นมีเพรียบพร้อมสำหรับทุกคน อาทิเช่น ความบันเทิงยามค่ำคืน, ดนตรี, พิพิธภัณฑ์, ทีมนักกีฬามืออาชีพ, การเล่นสกี, เดินป่า, พายเรือ, การชิมไวน์, เล่นกอล์ฟ และ กิจกรรมทางวัฒนธรรมต่างๆอีกมากมาย อีกทั้งยังเป็นเมืองต้นกำเนิดบริษัทชั้นนำของโลก อาทิเช่น สตาร์บัคส์ และ ไมโครซอฟท์

นอกจากนี้ ซีแอตเทิล ยังดำรงสถานะเปรียบเสมือนประตูสู่เอเชีย ที่มีพร้อมทั้งอาหารชั้นเลิศจากนานาประเทศ และกิจกรรมทางวัฒนธรรมที่หลากหลาย

ชีวิตในรั้ววิทยาลัย

South Seattle College campus experience

ออกเผชิญชีวิต สำรวจสิ่งที่คุณตามหา และไล่ตามเป้าหมายของคุณภายนอกห้องเรียน ทางวิทยาลัยมีกิจกรรมที่น่าสนในอยู่มากมายหลายหลากให้นักเรียนเลือกเข้าร่วม อีกทั้งยังมีทีมงานที่เป็นมิตรและมีประสบการณ์คอยให้ความช่วยเหลือ อาทิ การให้คำแนะนำเรื่องการเรียน การวางแผนการศึกษา การเลือกและลงทะเบียนรายวิชา ให้คำแนะนำในเรื่องการย้ายถิ่นฐาน รวมถึงการให้คำปรึกษาเรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมอย่างต่อเนื่อง

นักเรียนมีโอกาสที่จะสร้างความสัมพันธ์ที่มีคุณค่าและมีความหมาย ร่วมกับสมาชิกของชุมชนภายในวิทยาลัย อันเป็นตัวแทนของความหลากหลายทางเชื้อชาติและวัฒนธรรม มากกว่า 50 ประเทศทั่วโลก

จุดเด่น

•  ค่าเล่าเรียนไม่แพง
•  ชั้นเรียนขนาดเล็ก
•  การศึกษาเชิงปฏิสัมพันธ์ที่มีประสิทธิภาพ
•  มีความหลากหลายทางสังคมภายในวิทยาลัย
•  คณาจารย์คำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคลของนักเรียน
•  วิทยาลัยตั้งอยู่ในย่านที่เงียบสงบ และมีความปลอดภัย
•  ไม่จำเป็นต้องสอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาอังกฤษสำหรับการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย

หลักสูตร

South Seattle College มอบโอกาสในการโอนหน่วยกิตสองปีสำหรับโอนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย เพื่อที่นักเรียนสามารถบรรลุเป้าหมายในการสำเร็จการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา ทางวิทยาลัยส่งเสริมให้นักเรียนประสบความสำเร็จ ได้รับวุฒิอนุปริญญาตรีจากการเรียนสองปีที่ South เพื่อความสะดวกสบายในการโอนเข้าศึกษาต่อไปยังมหาวิทยาลัย นักเรียนนักศึกษานานาชาติส่วนมากเลือกที่จะลงทะเบียนเรียนหนึ่งในหลักสูตรดังต่อไปนี้

•  Associate of Arts (A.) Transfer หรือ อนุปริญญาตรีศิลปะศาสตร์
•  Associate of Science (S.) Transfer หรือ อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

Accounting: การบัญชี Engineering: วิศวกรรม
Aerospace Engineering: วิศวกรรมการบินและอวกาศ English: ภาษาอังกฤษ
Anatomy & Physiology: กายวิภาคศาสตร์ และ สรีรวิทยา Environmental Science: วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม
Anthropology: มานุษยวิทยา Foreign Languages: ภาษาต่างประเทศ
API Studies: ศึกษาส่วนต่อประสานโปรแกรมประยุกต์ General Science: วิทยาศาสตร์ทั่วไป
Art, Fine Art: ศิลปะ, วิจิตรศิลป์ Geology: ธรณีวิทยา
Astronomy: ดาราศาสตร์ History: ประวัติศาสตร์
Biological Sciences: วิทยาศาสตร์ชีวภาพ Humanities: มนุษยศาสตร์
Botany: พฤกษศาสตร์ Journalism: วารสารศาสตร์
Business: ธุรกิจ Library Science: บรรณารักษศาสตร์
Chemistry: เคมี Mathematics: คณิตศาสตร์
Civil Engineering: วิศวกรรมโยธา Mechanical Engineering: วิศวกรรมศาสตร์
Communications: นิเทศศาสตร์ Medicine: อายุรศาสตร์
Geography: ภูมิศาสตร์ Music: ดนตรี
Computer Engineering: วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ Oceanography: สมุทรศาสตร์
Computer Science: วิทยาการคอมพิวเตอร์ Pharmacy: เภสัชศาสตร์
Computer & Software: คอมพิวเตอร์ และ ซอฟต์แวร์ Philosophy: ปรัชญา
Dentistry: ทันตแพทยศาสตร์ Physical Education: พลศึกษา
Drama: การละคร Physics: ฟิสิกส์
Economics: เศรษฐศาสตร์ Political Science: รัฐศาสตร์
Education: ศึกษาศาสตร์ Psychology: จิตวิทยา
Electrical Engineering: วิศวกรรมไฟฟ้า Systems: สารสนเทศ
Technical Communicationsเทคโนโลยีสื่อสารการศึกษา Sociology: สังคมวิทยา

หลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูง

South Seattle College มีหลักสูตรการศึกษาด้านอาชีวศึกษาและหลักสูตรวิชาชีพชั้นสูงที่เป็นที่ยอมรับในระดับประเทศ เพื่อมุ่งเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนเพื่อเข้าสู่ระบบเศรษฐกิจในปัจจุบันที่มุ่งเน้นด้านทักษะในการทำงาน อีกทั้งนักเรียนยังสามารถโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย 4 ปีได้อีกด้วย เพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี

•  Associate of Applied Arts (A.S.) หรือ อนุปริญญาตรีศิลปะศาสตร์ประยุกต์
•  Associate of Applied Science (S.S.-T) หรือ อนุปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์

สาขาวิชาที่เปิดสอน

Automotive Technology : เทคโนโลยียานยนต์

Aviation Maintenance Technology : เทคโนโลยีซ่อมบำรุงอากาศยาน

          Airframe & Power Plant  ช่าง Airframe และ Power Plant

Composite Materials Technology : เทคโนโลยีวัสดุเชิงประกอบ

Computer Aided Drafting & Design Technology : เขียนแบบและออกแบบด้วยคอมพิวเตอร์

Computing Technology Programs : เทคโนโลยีโปรแกรมคอมพิวเตอร์

Culinary Arts : ศิลปะการปรุงอาหาร

          Catering & Banquet Operations  การปฏิบัติงานจัดเลี้ยง

          Restaurant & Food Services Production  การจัดการบริการอาหารและภัตตาคาร

          Pastry & Specialty Baking    การอบขนมแบบพิเศษและผลิตเพสตรี้

Engineering Technology : เทคโนโลยีวิศวกรรม

Network Administration : วิทยาการคอมพิวเตอร์

รับประกันการเทียบโอนเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัย

South Seattle College University Transfer

SOUTH SEATTLE COLLEGE มีมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์หลายแห่งทั่วทั้งอเมริกา ผู้สมัครที่ได้รับการรับรองจาก SOUTH SEATTLE COLLEGE จะได้รับจดหมายตอบรับตามเงื่อนไขจากมหาวิทยาลัยที่ตนเองได้เลือกไว้ โดยที่ผู้ให้คำปรึกษาของทางวิทยาลัยจะให้ความช่วยเหลือนักเรียนในทุกขั้นตอนของกระบวนการเทียบโอน

รายชื่อมหาวิทยาลัยที่เป็นพาร์ทเนอร์กับ SOUTH SEATTLE COLLEGE

University of California, Irvine

University of California, Santa Barbara

(มหาวิทยาลัยด้านบน กำหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 3.50)

University of Washington, Tacoma

Seattle University

University of Alaska, Fairbanks

University of Washington, Bothell

Western Washington University

(มหาวิทยาลัยด้านบน กำหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.75)

Arizona State University, Tempe

Seattle Pacific University

State University of New York at Oneonta

University of Massachusetts, Dartmouth

University of Nevada, Las Vegas

Washington State University

(มหาวิทยาลัยด้านบน กำหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.50)

California State University, Northridge

(มหาวิทยาลัยด้านบน กำหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.40)

California State University, San Marcos

Eastern Washington University

Indiana University

Purdue University Indianapolis

Montana State University

San Francisco State University

(มหาวิทยาลัยด้านบน กำหนดว่าจะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยไม่น้อยกว่า 2.00)

หลักสูตร High School Completion Plus

ประสบความสำเร็จอย่างก้าวล้ำด้วยหลักสูตร High School Completion

เริ่มต้นอย่างเร็วที่สุดได้ตั้งแต่อายุ 16 ปี โดยที่นักเรียนสามารถได้รับประกาศนียบัตรมัธยมปลายของรัฐวอชิงตัน และวุฒิอนุปริญญาตรี (หน่วยกิตสองปีสำหรับโอนเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย) ได้ในเวลาเดียวกัน หลักสูตร High School Completion เป็นส่วนหนึ่งของหลักสูตร University Transfer degree

South Seattle College Studying

หลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบริการ

สามารถประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีสาขาวิชาการบริหารธุรกิจบริการซึ่งเป็นหลักสูตรเดียวกันกับที่เปิดสอนที่ Western Washington โดยมุ่งเน้นเพื่อศึกษาในเรื่องการจัดการ, การปฏิบัติการ, การตลาด, การเงิน, ทรัพยากรมนุษย์ และขอบข่ายทางเทคนิคที่พบได้ในทุกแง่มุมของศาสตร์การบริหารกิจการการให้บริการ รวมถึงการบริหารจัดการโรงแรม

South Seattle College Teachers

คณาจารย์พร้อมมอบประสบการณ์เหนือความคาดหวังให้กับนักเรียน

เรียนต่ออเมริกา South Seattle College มีคณาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถในการสอน และยึดมั่นในอุดมการณ์ มีความเป็นห่วงเป็นใย ใส่ใจในเรื่องการศึกษาของนักเรียน มุ่งเน้นให้นักเรียนได้เข้าใจถึงโลกแห่งความจริง โดยการถ่ายทอดประสบการณ์จากชีวิตจริงที่ไม่ติดอยู่แค่ในเนื้อหาของตำราเรียน เพื่อที่นักเรียนจะได้เตรียมความพร้อมเพื่อประสบความสำเร็จทางการศึกษา

รวมถึงประสบความสำเร็จในเส้นทางในการทำงานในอนาคตที่ South Seattle College นักเรียน คือ บุคคลที่มีตัวตนจริง ไม่ใช่แค่เพียงบุคคลตามหมายเลขรหัสประจำตัว อัตราส่วนของนักเรียนและครู คือ 17:1 แทนที่จะเป็น 1 ต่อร้อย (เหมือนกับในมหาวิทยาลัยขนาดใหญ่) นักเรียนจะได้รับการเรียนการสอนที่มีคุณภาพ และการเรียนรู้ในแบบที่ต้องการจากคณาจารย์ที่รู้ว่าคุณชื่ออะไร และมีกระบวนการเรียนรู้อย่างไร

South Seattle College Enroll

ขั้นตอนการสมัคร

สมัครเรียน
สามารถสมัครเรียนผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ www.southseattle.edu/international หรือ ดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ของทางสถาบัน

อัพโหลด
อัพโหลดข้อมูลบันทึกรายการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารย้อนหลังหกเดือนเพื่อแสดงว่ามีเงินทุนเพียงพอในการสมัครเรียน รวมถึงเตรียมถ่ายสำเนาเอกสารหน้าพาสปอร์ตที่มีรูปถ่ายของนักเรียน

ชำระเงิน
ชำระเงินค่าใบสมัครเรียน $50 (ไม่สามารถคืนเงินได้) ชำระเงินค่าจัดส่งไปรษณีย์แบบด่วน    $50   (ไม่สามารถคืนเงินได้) นักเรียนต้องมีอายุ 16 ปีขึ้นไป และสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมต้น หรือเทียบเท่า

ค่าเล่าเรียนที่เอื้อมถึง

ค่าใช้จ่ายต่อปีการศึกษา (9 เดือน)

อนุปริญญาสำหรับเทียบโอน วิศวกรรมการซ่อมบำรุงอากาศยาน
ค่าเล่าเรียน

$ 9,909.30

ค่าเล่าเรียน

$ 10,713.98

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

$ 10,974.66*

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

$ 10,974.66*

รวมทั้งสิ้น        

$ 20,883.96

รวมทั้งสิ้น         

$ 20,953.64

หลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ปริญญาตรีวิทยาศาสตร์ประยุกต์
ค่าเล่าเรียน

$ 9,178.50

ค่าเล่าเรียน

$ 18,836.55

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

$ 10,974.66*

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ

$ 10,974.66*

รวมทั้งสิ้น      

$ 19,793.16

รวมทั้งสิ้น       

$ 29,811.21

*ค่าใช้จ่ายอื่นๆประกอบด้วย ค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวัน – $8,550.00, ประกันสุขภาพ – $1,149.66, ตำราเรียน – $900.00, และ บัตรเหมาจ่ายรถบัส -$375.00 ค่าใช้จ่ายดังกล่าวเป็นเพียงการประเมินแบบคร่าวๆ อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตลอดเวลาขึ้นกับ สภานิติบัญญัติของรัฐวอชิงตัน โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ทุนการศึกษา ติดต่อ Line : @korpungun

Photo Credits : South Seattle College

ขอรับคำปรึกษา

 

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน