Seattle Central College

เรียนต่ออเมริกา Seattle Central College เมือง Seattle รัฐ Washington นักเรียนจะได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับอาจารย์ที่มีคุณภาพ และเนื่องจากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย นักเรียนจึงได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง Seattle Central College มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีหลักสูตร 2+2 University Transfer และ High School Completion มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จ รวมถึงมีทุนการศึกษามอบให้

เรียนต่ออเมริกา Seattle Central College

Photo Credits : Seattle Central College

Seattle Central College

เรียนต่ออเมริกา Seattle Central College นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเพลิดเพลินกับอาจารย์ชั้นคุณภาพ และเนื่องจากห้องเรียนมีจำนวนนักเรียนน้อย นักเรียนจึงได้รับความใส่ใจอย่างทั่วถึง Seattle Central มีหลักสูตรการศึกษาที่หลากหลายให้นักเรียนได้เลือกเรียน มีงานบริการและทรัพยากรที่พร้อมสนับสนุนให้นักเรียนประสบความสำเร็จ

สถานที่ตั้ง

Seattle Central College เป็นวิทยาลัยเดียวที่ตั้งอยู่ในบริเวณตัวเมืองของ Seattle ห่างออกจากใจกลางของเมือง Seattle ประมาณ 10 นาที โดยรถโดยสารประจำทาง และรายล้อมไปด้วยร้านค้า ร้านอาหาร ร้านขายของชำ คาเฟ่ พิพิธภัณฑ์ ห้องสมุด โรงภาพยนตร์ สวนสาธารณะและสถานที่สำหรับออกกำลังกาย

เมือง Seattle รัฐ Washington ที่ตั้งอยู่ทางภาคตะวันตกเฉียงเหนือของอเมริกาติดคาบมหาสมุทรแปซิฟิก(Pacific Northwest) ซึ่งเป็นภูมิภาคที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางว่ามีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดในประเทศอเมริกา และอยู่ห่างจากเมือง Vancouver ประเทศ Canada ประมาณ 2 ชั่วโมง

บริเวณเมือง Seattle เป็นถิ่นที่ตั้งของบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลก อาทิเช่น Microsoft, Adobe, Amgen, Boeing, Starbucks, Tully’s, Harborview Medical Center

View Larger Map

ทำไมถึงควรที่จะ
เรียต่ออเมริกา Seattle Central College

 ได้รับรางวัลและการยอมรับระดับประเทศ 
Seattle Central ได้ถูกเลือกให้เป็น “College of the Year” โดยงานสำรวจของนิตยสาร TIME และได้รับการยอมรับจากนิตยสาร the New York Times ให้เป็นเป็นหนึ่งใน Community Colleges ที่ดีที่สุดในคอลัมน์ “For Achievers, A New Destination.”

  ตัวเลือกของที่พักอาศัย – 
อพาร์ทเม้นท์ใหม่บนแคมปัส และมีอพาร์ทเม้นท์ที่ตั้งอยู่ใกล้กับวิทยาลัยจำนวนมาก

  สถานที่ตั้ง – 
ตั้งอยู่ในบริเวณใกล้บริเวณตัวเมือง Seattle เดินทางสะดวก

 ทุนการศึกษา 
Seattle Central College มีทุนการศึกษาให้กับทั้งนักเรียนนานาชาติใหม่และที่กำลังศึกษาอยู่ รายละเอียดทุนการศึกษา

  Transcriptที่รวบรวมกิจกรรมนอกห้องเรียน –
Seattle Central College มี transcript ที่รวบรวมทั้งเกรดและการมีส่วนร่วมในงานอาสาสมัครและงานที่เกี่ยวกับภาวะความเป็นผู้นำ Transcript นี่จะช่วยให้นักเรียนดูโดดเด่นเมื่อสมัครเข้าเรียนต่อมหาวิทยาลัย

หลักสูตรการศึกษา

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer (2+2 University Transfer Program)

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือก คือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

Seattle Central College stucture-us-higher-education-system

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือ ไม่ว่านักศึกษาตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาไหน นักศึกษาจะต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development (เช่น English หรือ Math), Humanities (เช่น Arts, Communications, Music หรือ Languages), Social Science (เช่น Business, History, Economic, Psychology หรือ Politics), Natural Science (เช่น Biology, Chemistry หรือ Physic), และ Pre-major courses (เช่น ถ้าหากเรียน Busiess ต้องลงเรียน Accounting and Business Law เป็นต้น)

ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก Community College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที และนักเรียนจะใช้เรียนเพิ่ม 2 ปีเพื่อสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (Bachelor’s Degree)

ในขณะที่ศึกษาอยู่ นักเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาด้านวิชาการช่วยทำให้แน่ใจ ว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นเหมาะสมและตรงความต้องการของนักเรียน รวมถึงการช่วยดูแลการโอนหน่วยกิตเข้ามหาวิทยาลัยเพื่อเรียนต่อปริญญาตรี

หลักสูตร 2+2 University Transfer ที่ Seattle Central แบ่งสาขาการเรียนรู้ออกเป็น 4 ประเภทหลัก คือ

01 Associate of Arts

02 Associate of Science Option 1 (Biological Sciences, Environmental Sciences, Earth Sciences, Chemistry and Geology)

03 Associate of Science Option 2 (Atmospheric Sciences, Computer Science, Engineering and Physics)

04 Associate of Business

สาขาการเรียนรู้ที่ Seattle Central มีให้เลือกเรียน

Seattle Central College Courses

ศิษย์เก่าของ Seattle Central โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

University of Southern California (USC) • UC Berkeley • UCLA • Cal Poly-Pomona • Stanford • M.I.T. • Boston University • University Oregon • University of Washington • Michigan State University • University of Michigan • New York University • Columbia • Texas A&M • University of Texas-Austin • Indiana University • Purdue • Seattle University • Cornell University – ดูเพิ่มเติมที่นี่

2. หลักสูตรมัธยมควบคู่ (High School Completion)

นักเรียนที่ยังไม่จบการศึกษาระดับมัธยม สามารถที่จะเข้าหลักสูตร High School Completion เพื่อที่จะเรียนในระดับมัธยมและปริญญาควบคู่กันไป เนื่องจากวิชาส่วนใหญ่ที่นักเรียนจะต้องลงเรียนในหลักสูตรนี้สามารถที่จะใช้สำหรับการจบหลักสูตรอนุปริญญาและปริญญาตรีได้ด้วย นักเรียนจึงสามารถเรียนและสำเร็จการศึกษาในระดับอนุปริญญาและมัธยมศึกษาได้ในเวลาเดียวกัน ข้อกำหนดในการเข้ารับหลักสูตรนี้

• อายุอย่างน้อย 16 ปี
• ยังไม่จบชั้นมัธยมศึกษา

หลักสูตรนี้ที่ Seattle Central รวมบริการแนะแนวส่วนตัว บริการช่วยเหลือในการวางแผนทางวิชาการและอาชีพ โอกาสเข้าถึงกิจกรรมทางสังคม การฝึกอบรมภาวะความเป็นผู้นำ ชมรมนักเรียน ยิมสำหรับออกกำลังกาย ห้องสมุดและอื่น

3. หลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนต่างชาติ (English as a Second Language program, ESL)

หลักสูตร ESL ที่ Seattle Central จะช่วยเตรียมความพร้อมให้แก่นักเรียนต่างชาติสำหรับการเข้าเรียนระดับวิทยาลัย โดยแบ่ง 6 ระดับ

ระดับที่ 1-3 เรียกว่า The Intensive English Program นักเรียนที่อยู่ในระดับนี้ต้องเรียนตามหลักสูตรที่ออกแบบโดยสถาบันเป็นเวลา สัปดาห์ละ 20 ชั่วโมง ที่ครอบคลุมถึงการอ่าน การเขียน การพูด การฟังและหลักไวยากรณ์ หลังจากระดับที่ 3 Seattle Central มี 2 ตัวเลือก คือ ระดับที่ 4-6 เรียกว่า

1) The Advance English Program : รวมเรื่อง Advanced Conversation,  Advanced Grammar, Cross-Cultural Communication, English for International Business, Pronunciation & Conversation, TOEFL Preparation, และ Vocabulary & Idioms ตัวเลือกนี้เหมาะสำหรับผู้ที่ตั้งใจจะเรียนภาษาอย่างและไม่ต้องการที่จะเข้าเรียนระดับวิทยาลัย

2) College Bridge : มี 3 ระดับ คือ CB4, CB5, และ CB6 สำหรับนักเรียนที่ต้องการเข้าเรียนในระดับวิทยาลัย สอน การอ่าน การคิดเชิงวิพากษ์ ทักษะการเรียนรู้ในห้องเรียนที่จะช่วยให้นักเรียนประสบความสำเร็จในระดับ วิทยาลัย  นักเรียนที่เลือกโปรแกรมนี้สามารถลงเรียนวิชาระดับวิทยาลัยในขณะที่เรียน ปรับภาษาไปพร้อมกันได้

การสนับสนุนการเรียนรู้ http://seattlecentral.edu/learn/esl/

•  Free Tutoring สถาบันภาษาของ Seattle Central ร่วมงานกับ Tutoring Center ของวิทยาลัยสำหรับการติวเตอร์นักเรียนนานาชาติโดยไม่คิดค่าบริการ นักเรียนในหลักสูตรESL ที่ Seattle Central สามารถพบกับอาจารย์สอนภาษาสำหรับการเรียนเสริมเพิ่มเติมได้ 1-2 ครั้งต่อสัปดาห์

•  Computer Lab นักเรียนในหลักสูตร ESL จะมี computer lab เฉพาะสำหรับการเรียนรู้และศึกษาภาษาอังกฤษเพิ่มเติม

หลักสูตรนี้เหมาะสมกับใคร?

1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Seattle Central College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Seattle Central ในระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

4. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ค่าใช้จ่าย (Cost)

ค่าเทอมของ Seattle Central นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย4ปีส่วนใหญ่โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร College Bridge / College Transfer / High School Completion / Professional & Technical / IEP Short-Term Certificate

Seattle Central College Cost

ค่าใช้จ่ายสำหรับหลักสูตร Intensive English / Advanced English

Seattle Central College ESL Cost

Seattle Central College Fees: http://www.seattlecentral.edu/international/total-cost-of-attendance.php

หมายเหตุ:

• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้

• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน

• สำหรับรายละเอียดค่าใช้โดยละเอียดและอัตราปัจจุบันกรุณาติดต่อเราเพื่อขอใบเสนอราคา

ทุน (Scholarships)

พิเศษ!! ทุน $500 USD

สำหรับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College

เนื่องจากศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันได้รับคัดเลือกให้เป็น 1 ใน 10 เอเจนที่สำคัญในการให้ข้อมูล คำปรึกษาและบริการศึกษาต่อ community college ในอเมริกา Seattle Central College ได้เสนอทุนลดหย่อนค่าเรียน $500 USD ให้กับนักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College โดยมีเงื่อนไขดังนี้

สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College ในเทอม Summer 2019, Fall 2019, Winter 2020, หรือ Spring 2020 โดยใช้บริการของก้อปันกัน
ไม่จำกัดจำนวนทุน ไม่ต้องทำเรื่องสมัครขอทุนแยก = สมัครผ่านก้อปันกัน = ได้ทุนเลย
ทุน $500 USD จะได้ในเทอมที่ 2 ของการศึกษา
นักเรียนที่สมัครเข้าเรียนที่ Seattle Central College ด้วยตัวเอง ไม่สามารถขอรับทุนนี้ได้

รายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

Seattle Central College Scholarship

ที่พัก (Housing)

1. หอพักในแคมปัส (Campus Apartment)

Seattle Central มีหอพักบนแคมปัสสำหรับนักศึกษา ในรูปแบบของ Studios หอพักนี้ได้สร้างขึ้นในปี 2010 ตั้งอยู่บนถนน Broadway มีที่พักให้นักเรียนนานาชาติจำนวน 80 คน ดูรายละเอียดของหอพักได้ที่นี่

รูปแบบของสัญญาเช่ามี 3 แบบ คือ

• Fall and Winter quarters
• Spring and Summer quarters
• Fall thru Summer quarters (one full year)

*รายละเอียดค่าใช้จ่าย สำหรับหอพักในแคมปัสของ Seattle Central ดูได้ที่นี่

2. พักกับครอบครัวในชุมชน (Home Stay)

การพักอาศัยอยู่กับครอบครัวในชุมชนจะทำให้นักเรียนได้มีประสบการณ์การใช้ชีวิตในวัฒนธรรมของครอบครัวอเมริกัน อีกทั้งยังจะช่วยให้นักเรียนได้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ครอบครัวเหล่านี้จะเตรียมอาหารให้และทานอาหารร่วมกับนักเรียน Host families ของ Seattle Central ส่วนใหญ่พักอยู่ในบริเวณชานเมืองของ Seattle โดยส่วนใหญ่แล้วจะพักห่างจากวิทยาลัยประมาณ 30-40 นาที (โดยรถโดยสารประจำทาง) *ค่าใช้จ่ายสำหรับ Home Stay ส่วนใหญ่อยู่ระหว่าง $700-$725 ต่อเดือน และจะมีค่าสมัครแรกเริ่มระหว่าง รวมค่ามัดจำ $350-$450 (จ่ายครั้งเดียว)

ปฏิทินการศึกษาของ Seattle Central College

ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียนใน หลักสูตรภาษา (ESL) – Link
ปฏิทินการศึกษาสำหรับนักเรียนในหลักสูตรระดับวิทยาลัย – Link

Seattle Central College Apply

การสมัครเข้าเรียน

• ใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Seattle Central (Apply now!)
• หนังสือรับรองจากผู้สนับสนุนทางการเงิน (Sponsor’s statement of support)
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (Bank Statements or a letter from the sponsor’s bank)
• ใบแสดงผลการเรียน
• ใบรับรองการจบการศึกษาระดับมัธยม (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปถ่ายของนักเรียน)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 (USD $50 application and processing fee)
• หลักฐานยืนยันความสามารถทางภาษา (Proof of English proficiency) ไม่ต้องใช้สำหรับนักเรียนที่ตั้งใจจะเรียนปรับภาษาในระดับ Intensive English Program

ระดับคะแนนการสอบวัดความสามารถทางภาษาที่นักเรียนควรจะมีในการสมัครเข้าเรียนต่อวิทยาลัย

เกณฑ์ที่ 1 : สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร University Transfer, High School Completion Plus, Bachelor’s Degree หรือประกาศนียบัตร
> TOEFL iBT 64, writing 17
> IELTS 6.0, writing 5.0
> SAT 510 in Reading and Writing
> ACT 19 for English and Reading หรือ
> จบม.ปลายจากโรงเรียนในอเมริกาโดย GPA ไม่ต่ำกว่า 2.0

เกณฑ์ที่ 2 : สำหรับการเข้าเรียนหลักสูตร College Bridge

*ในเกณฑ์ที่ 2 นี้ นักเรียนจะต้องไปสอบวัดระดับภาษาอังกฤษกับวิทยาลัยอีกครั้งก่อนเริ่มเรียน รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลสอบวัดระดับภาษาอังกฤษของ Seattle Central – คลิก

*ตรวจสอบ application deadline ของ Seattle Central – คลิก

ประสบการณ์นักเรียนไทย
ใน Seattle Central College

[รีวิว] ประสบการณ์เรียนหลักสูตร 2+2 Transfer ที่อเมริกา โดย ภัทร

เรียนต่ออเมริกา Seattle Central College

Photo Credits : Seattle Central College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน