QQ English Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ตัวต่อตัว และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ แบบเข้มข้น คลาสสด เรียนร่วมกับเพื่อนจากนานาประเทศ เหมือนไปต่างประเทศ ในราคาที่เข้าถึงได้
สอนโดยครูชาวฟิลิปปินส์ มืออาชีพ

QQ English Online

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ : สถาบัน QQ English

เปิดสอนหลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์รูปแบบใหม่ เปิดสอนทั้งในรูปแบบตัวต่อตัว (1:1) และกลุ่ม คลาสสด สำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว ด้วยการฝึกใช้งานจริง แต่ไม่สามารถเดินทางไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศได้ โดยจะมีผู้ร่วมเรียนจากทั่วโลกสามารถเข้าเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ QQ English Online ไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ตาม เพียงแค่มีอินเทอร์เน็ต หูฟังและไมค์ที่สามารถใช้งานได้

เกี่ยวกับสถาบัน QQ English

QQ English ก่อตั้งขึ้นในปี 2009 QQ ย่อมาจาก “Quick & Quality” ซึ่งเป็นปรัชญาการสอนของ QQ English โดยเป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่สะดวกครบครัน และมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับสำหรับทุกเพศทุกวัยจากทั่วโลก

สถาบัน QQ English เปิดสอนภาษาอังกฤษใน 2 วิทยาเขต ที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มีครูกว่า 1,300 ท่าน ให้ความรู้และสอนภาษาอังกฤษแก่นักเรียนด้วยการศึกษาแบบตัวต่อตัว และกลุ่มขนาดเล็ก อย่างมีประสิทธิภาพ

QQ English มีเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ททั้งจากประเทศญี่ปุ่น, จีน, เกาหลีใต้, รัสเซีย, บราซิล, อิหร่าน, ไต้หวัน, เวียดนาม, ไทย, ตุรกี และประเทศอื่นๆ ที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการสื่อสาร คอยให้ความช่วยเหลือ และให้คำปรึกษากับนักเรียนที่มาจากประเทศนั้นๆ

“QQ English เป็นสถาบันที่ได้รับการรับรองอย่างเป็นทางการสำหรับการใช้ Callan Method ในการสอนภาษาอังกฤษ”

Callan Method คือ วิธีการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นพัฒนาทักษะด้านการฟังและการพูดของผู้เรียน คิดค้นขึ้นโดย Robin Callan ชาวอังกฤษ โดยให้ความสำคัญกับการทำซ้ำและความฉับไวในการเรียนรู้และฝึกใช้ภาษาอังกฤษ เป็นวิธีการเรียนการสอนที่ช่วยให้นักเรียนสามารถที่จะเรียนรู้ภาษาอังกฤษได้รวดเร็วกว่าวิธีการอื่นถึง 4 เท่า! โดยมีหลักสูตรให้เลือกเรียนหลากหลายดังนี้

วีดีโอแนะนำ QQ English Online Campus

วิชาเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

QQ Online English

 • IELTS : หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS

  นักเรียนที่ต้องการเตรียมตัวสอบ IELTS ที่ดีควรเลือกหลักสูตรนี้เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษที่ครอบคลุมโดยเฉพาะสำหรับการพูด ซึ่งเป็นจุดอ่อนสำหรับนักเรียนหลายคน (ฟัง, พูด, อ่าน และ เขียน)

 • TOEIC : หลักสูตรเตรียมสอบ TOEIC

  จุดเน้นหลักของหลักสูตรนี้คือการเตรียมความพร้อมนักเรียนให้มีประสิทธิภาพ กลยุทธ์ที่จะตอบคำถาม และช่วยให้พวกเขาสามารถใช้เทคนิคในการทดสอบด้วยความมั่นใจ

 • Business English : ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงานธุรกิจ

  เหมาะสำหรับนักธุรกิจ หรือผู้เชี่ยวชาญที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในออฟฟิศ จะพบว่าหลักสูตรนี้มีความสำคัญสำหรับการทำตลาดต่างประเทศ พวกเขาจะได้เรียนรู้การแสดงออกทางธุรกิจที่เป็นมืออาชีพ และคำศัพท์สำหรับการตอบ-รับอีเมล, ตอบ-รับโทรศัพท์ และทำการ Presentations ต่างๆ

 • QQE Basic : Basic English Grammar

  หลักสูตรการสอนแบบ Original ที่เน้นการเรียนแบบตัวต่อตัวนอกเหนือจากการฝึกอบรมภาษาอังกฤษพื้นฐานแล้วยังเน้นฝึกทักษะ 4 ประการ ได้แก่ การพูด, การฟัง, การอ่าน, การเขียน และ Grammar ได้ในวิชาเดียว

 • Reading/Writing : การอ่าน/การเขียน

  เรื่องนี้สอนเทคนิคการอ่านและการเขียนให้กับนักเรียน สอนเรื่องการสรุปหัวข้อ หรือทำความเข้าใจกับคำศัพท์ใหม่ๆ ตามบริบท

 • Speaking : การพูด

  เรียนรู้เกี่ยวกับหลักไวยากรณ์ คำศัพท์ และวลีต่างๆผ่านการสนทนาในหลักสูตรนี้ช่วยเพิ่มทักษะการแสดงออกของนักเรียนในระหว่างการสนทนาบางหัวข้อได้เรียนรู้ผ่านการไวยากรณ์และวลีที่ใช้ในชีวิตประจำวัน

 • Listening : การฟัง

  หลักสูตรนี้ช่วยเสริมทักษะการฟังของนักเรียนโดยใช้หลากหลายของตำราจากการสนทนาประจำวันกับข่าวทั่วโลก นอกจากนี้ยังมีประโยชน์สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมสอบ TOEIC

 • Pronunciation : การออกเสียง

  นักเรียนต่างชาติหลายคนมีปัญหาในการออกเสียงในภาษาอังกฤษ หลักสูตรนี้สอนเทคนิค และวิธีการในการออกเสียที่ถูกต้อง

 • Topic Conversation : สนทนาภาษาอังกฤษ

  เน้นการสอนทักษะการแสดงออก สามารถปรับปรุงทักษะการสื่อสารของคุณผ่านการอภิปราย แลกเปลี่ยน และความคิดเห็นกับหัวข้อนั้นๆ

 • News Alert : ภาษาอังกฤษเพื่อข่าวและการสื่อสาร

  นักเรียนจะได้เรียนรู้การออกเสียงการสำนวนและคำศัพท์ผ่านบทความข่าวในหลักสูตรนี้พวกเขาจะอ่านออกเสียงบทความต่างๆ และพูดคุย วิเคราะห์ข่าวกับครูเพื่อให้พวกเขา สามารถเพิ่มทักษะการสนทนาได้อีกด้วย

 • Travel English : ภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว

  นักเรียนที่เป็นนักเดินทางตัวยงจะได้พบกับหลักสูตรที่น่าสนใจนี้สอนการสนทนาที่จำเป็น และจะพบในการเดินทางของพวกเขาอย่างแน่นอน

 • และอื่นๆอีกมากมาย อาทิ Smart Kids วิชาเรียนภาษาอังกฤษสำหรับเด็ก, Speech Improvement วิชาเรียนเพื่อพัฒนาทักษะการพูดและการออกเสียง เป็นต้น

2 รูปแบบการเรียนให้ผู้เรียนเลือกได้

(1) QQ English Online Campus

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์เข้มข้น เหมือนไปเรียนในต่างประเทศ

ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งแบบตัวต่อตัว (1:1) และแบบกลุ่มร่วมกับเพื่อนนานาชาติ มีเรียนวันจันทร์-ศุกร์ ที่สำคัญจะมีการสอบวัดระดับก่อนเริ่มเรียนเหมือนกับนักเรียนไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศอีกด้วย เรียนได้สูงสุด 10 คาบต่อวัน คาบละ 50 นาที โดยมีเวลาเรียนระหว่าง 8.00 A.M. – 20.00 P.M.

จุดเด่นของ QQ English Online Campus
 • ราคาเรียนที่สมเหตุสมผล เริ่มต้นที่ 5,717 บาท / สัปดาห์ (สำหรับการลงเรียน 1 เดือน)
 • เรียนแบบเข้มข้น คุ้มๆ ! โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศ ประหยัดค่าเดินทาง ค่าที่พัก และค่าธรรมเนียมอื่นๆ
 • เปิดสอนหลักสูตรที่หลากหลาย อาทิ General English, Business English, TOEIC, IELTS และมีหลากหลายแผนการเรียนให้เลือกตามความสะดวกของผู้เรียน
 • สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษได้ทุก 4 สัปดาห์​ พร้อมรายงานผล
 • รับผู้เรียนอายุ 4 ปี+ (อายุต่ำกว่า 9-10 ปี ควรมีผู้ปกครองอยู่ดูแลระหว่างเรียน)

หลักสูตรและแผนการเรียน

หลักสูตรและแผนการเรียนของ QQ English Online Campus นักเรียนสามารถเลือกเรียนได้ 8 แผน เช่นเดียวกับ Offline Campus (การเดินทางไปเรียนในต่างประเทศ) ดังนี้

(สามารถคลิกดูรายละเอียดของแต่ละหลักสูตรและแผนการเรียนได้)

1. Super Light Plan สำหรับ General ESL
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Super Light Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อใช้งานในชีวิตประจำวัน

 • สามารถเลือกที่จะเริ่มเรียนช่วงเช้าหรือบ่ายได้
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน

คาบเรียนในแต่ละวันของ Super Light Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 3 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 1 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

2. Light Plan สำหรับ General ESL
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Light Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็ว และสัมผัสประสบการณ์เรียนร่วมกับเพื่อนๆ จากนานาประเทศ

 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน

คาบเรียนในแต่ละวันของ Light Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

3. Standard Plan สำหรับ General ESL
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Standard Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเรียนตัวต่อตัวมากถึง 6 คาบต่อวัน!

 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน
 • หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานในหนึ่งวัน
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • สามารถเลือกเรียน Callan Method ได้

คาบเรียนในแต่ละวันของ Standard Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 6 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

4. Superior Plan สำหรับ General ESL
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Superior Plan

เหมาะสำหรับผู้เรียนที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอย่างรวดเร็วในระยะเวลาอันสั้น ด้วยการเรียนตัวต่อตัวมากถึง 8 คาบต่อวัน!

 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกเดือน
 • หลักสูตรนี้แนะนำสำหรับนักเรียนที่สามารถเรียนได้ต่อเนื่องเป็นเวลานานในหนึ่งวัน
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • สามารถเลือกเรียน Callan Method ได้

คาบเรียนในแต่ละวันของ Superior Plan :
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 8 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

5. Business Plan
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Business Plan

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษด้านธุรกิจเพื่อใช้ทำงานในองค์กร

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้บทเรียนครอบคลุมทักษะด้านธุรกิจ อาทิ presentation, meeting, interviewing, email, business manner
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • อาจารย์ทุกคนได้รับการรับรองคุณวุฒิด้านการสอนภาษาอังกฤษ (TESOL Certified)

คาบเรียนในแต่ละวันของ Business Plan :
– คาบเรียน Business ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

6. TOEIC Plan
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น 

TOEIC Plan

เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบ TOEIC

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ TOEIC อาทิ Grammar, Reading, Listening,  Speaking, Vocabulary
 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และสอบวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษทุกสัปดาห์
 • สามารถเลือกเรียน Callan Method
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์

คาบเรียนในแต่ละวันของ TOEIC Plan :
– คาบเรียน TOEIC ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน ESL ตัวต่อตัว 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มเล็ก 2 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

7. IELTS Intensive Plan
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

IELTS Intensive 

เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนนสอบ IELTS 4.0 ขึ้นไป และมุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อพัฒนาคะแนนสอบ IELTS ของตนเอง

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ IELTS อาทิ Writing, Speaking, News, Vocabulary
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และมีจำลองการสอบ IELTS ทุกสัปดาห์

คาบเรียนในแต่ละวันของ IELTS Intensive :
– คาบเรียน IELTS ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน IELTS กลุ่มเล็ก 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

8. Pre-IELTS Plan
*ชื่อวิชาเรียนเป็นเพียงตัวอย่างเท่านั้น

Pre-IELTS

เหมาะสำหรับผู้ที่มุ่งเน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสอบ IELTS โดยที่ต้องปรับพื้นฐานภาษาก่อน

 • นักเรียนจะได้เรียนรู้ทักษะเพื่อเตรียมสอบ IELTS อาทิ Writing, Speaking, News, Vocabulary
 • สถาบันจะแนะนำวิชาเรียนให้ผู้เรียน โดยอิงจากผลการสอบวัดระดับภาษา เพื่อการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตามความเหมาะสมของผู้เรียนเป็นรายบุคคล ทั้งนี้หากผู้เรียนมีความต้องการเฉพาะเจาะจงใดๆ ผู้เรียนสามารถเลือกวิชาเรียนตามความต้องการของผู้เรียนได้ สำหรับวิชาที่ไม่มีลิขสิทธิ์
 • มีทดสอบคำศัพท์ทุกวัน และมีจำลองการสอบ IELTS ทุกสัปดาห์

คาบเรียนในแต่ละวันของ Pre-IELTS :
– คาบเรียน IELTS ตัวต่อตัว 4 คาบ
– คาบเรียน IELTS กลุ่มเล็ก 4 คาบ
– คาบเรียนกลุ่มใหญ่ 2 คาบ (Optional Night Class)

หมายเหตุเกี่ยวกับ QQ English Online Campus
 • Optional night class : optional night class คือ คลาสเรียนพิเศษกลุ่มใหญ่กลางคืน ให้กับนักเรียนที่ลงเรียนในรูปแบบของ QQ Online Campus เลือกเข้าเรียนเพิ่มเติมได้ โดยไม่บังคับและไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม
 • เวลาเริ่มเรียน : ชั้นเรียนวันจันทร์ – ศุกร์ ของนักเรียนทุกคน จะเริ่มในช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08:00 น. หรือ 09:00 น. ตามเวลาท้องถิ่นของฟิลิปปินส์ (เวลาในประเทศฟิลิปปินส์เร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง)
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม : กรณีในที่เรียนมีวันหยุดตามปฏิทินของรัฐบาลฟิลิปปินส์ สถาบัน QQ English อาจมีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมสำหรับการเรียนในช่วงวันหยุด และกรณีที่จะลงเรียนวิชาเรียนที่มีหนังสือที่มีค่าลิขสิทธิ์ เช่น Callan จะต้องเสียค่าหนังสือเรียนเพิ่มเติม

(2) QQ English Online 1:1 Package

เรียนออนไลน์แบบตัวต่อตัว

ผู้เรียนสามารถเลือกวันและเวลาได้โดยอิสระ เรียนได้ตลอด 24 ชั่วโมง ในทุกวัน เป็นการเรียนแบบตัวต่อตัว (1:1) เวลาของคลาสเรียนคือ 25 นาที ต่อคาบเรียน เรียนได้สูงสุด 3 คาบต่อวัน

จุดเด่นของ QQ English Online 1:1 Package
 • คลาสสด เรียนแบบตัวต่อตัว
 • เลือกวันและเวลาเรียนได้ตามสะดวก 24 ชั่วโมง 7 วัน
 • เน้นพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
 • เลือกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ ตามที่ปรากฎทางด้านบน อาทิ General ESL, Callan, TOEIC, IELTS, Business English, English for kids เป็นต้น
 • ราคาเรียนที่สมเหตุสมผล เริ่มต้นที่ 178 บาท / คาบ (สำหรับการลงเรียน 6 เดือน)
 • รับผู้เรียนอายุ 4 ปี+ (อายุต่ำกว่า 9-10 ปี ควรมีผู้ปกครองอยู่ดูแลระหว่างเรียน)

วีดีโอตัวอย่าง

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ QQ English

ข้อมูลสำคัญ ​QQ English Online

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • เวลาเรียน : ตารางเรียนจะเป็นไปตามเวลาในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอนของสถาบัน QQ English Online เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ-ปานปลาง ที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 4 ปี +

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

QQ English Online ดำเนินการสอนออนไลน์ผ่าน Google Chrome

 • วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ แนะนำให้สมัครล่วงหน้า อย่างช้า 3-5 วันทำการก่อนเริ่มเรียน สามารถสอบถามรายละเอียดกำหนดการเพิ่มเติมกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน
 • เวลาเรียน : ตารางเรียนจะเป็นไปตามเวลาในประเทศฟิลิปปินส์ ซึ่งจะเร็วกว่าเวลาในประเทศไทย 1 ชั่วโมง

ครูผู้สอนของสถาบัน QQ English Online เป็นครูชาวฟิลิปปินส์ที่ได้รับการฝึกอบรมด้านการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี เป็นครูอาชีพที่มีมาตรฐาน มีความใส่ใจและความเข้าใจในผู้เรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สองเป็นอย่างดี เหมาะเป็นอย่างยิ่งสำหรับผู้เรียนที่มีความถนัดด้านภาษาอังกฤษค่อนข้างต่ำ-ปานปลาง ที่ต้องการพัฒนาความคล่องและความมั่นใจ ด้วยการสร้างความคุ้นเคยในการใช้ภาษาอังกฤษให้มากขึ้น

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 4 ปี +

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

QQ English Online ดำเนินการสอนออนไลน์ผ่าน Google Chrome

ค่าคอร์สเรียนออนไลน์ QQ Online English

 

ขอรับราคา QQ Online Campus

ฟรี! ค่าธรรมเนียมการสมัคร $150 USD