Lane Community College

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College เมือง Eugene รัฐ Oregon ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งในสมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ในทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College

All Credits : Lane Community College

Lane Community College

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College ได้รับการยอมรับทั้งในระดับประเทศและนานาชาติสำหรับความเป็นเลิศ Lane เป็นหนึ่งในสมาชิก League for Innovation in the Community College ทั้ง 19 แห่งทางด้านความสำเร็จและนวัตกรรม ทุกเทอม Lane ต้อนรับนักเรียนนานาชาติกว่า 450 คน แผนกบริการนักเรียนนานาชาติของ Lane ให้บริการอย่างครบวงจร รวมถึง รับ-ส่งสนามบิน ปฐมนิเทศน์ การให้คำปรึกษาทางด้านวิชาการ การวางแผนการโอนหน่วยกิต การดูแลด้านกฎเกณฑ์ต่างๆ เกี่ยวกับ VISA การเดินทางไปยังกิจกรรมท้องถิ่นต่างๆ และยังมีอพาร์ทเม้นท์ Titan Court บริการนักเรียนนานาชาติอีกด้วย

รับชม presentation นำเสนอสถาบัน

รับชมผ่าน YouTube คลิก

ภาพรวมและจุดเด่น

• ตั้งอยู่ในเมือง Eugene ซึ่งเป็นเมืองที่ร่มรื่น สงบ ปลอดภัย เหมาะกับการเรียนรู้เป็นอย่างยิ่ง และประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากรัฐ Oregon ปลอดภาษีซื้อขาย
• มีอพาร์ทเม้นท์สำหรับนักศึกษาของวิทยาลัยราคาประหยัดและมีกิจกรรมนอกห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง
• มีโครงการ Dual Enrollment ร่วมกับ University of Oregon : นักเรียนของ Lane สามารถลงเรียนเพื่อเก็บหน่วยกิตใน University of Oregon ได้ โดยจ่ายค่าเรียนในอัตราของ Lane Community College
• มีทุนจำนวน $1,500 – $5,000 USD ให้กับนักเรียนนานาชาติใหม่ในทุกเทอมที่สมัครเข้าเรียน (Fall, Winter, Spring)
• มีหลักสูตรเพื่อโอนต่อป.ตรี ด้าน Business, Engineering and Computer Sciences ที่ได้รับความนิยม
• มีหลักสูตรประกาศนียบัตรที่น่าสนใจ เช่น Flight Technology & Pilot Training, Culinary & Hospitality, Early Childhood Education, Graphic Design & Multimedia Design และ Computer Simulation & Game Development
• มีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียนมีแผนกบริการนักเรียนนานาชาติที่มีคุณภาพ ใส่ใจกับประสบการณ์การเรียนรู้ของนักเรียน
• มี Internship Programs และบริการช่วยสรรหาโอกาสสำหรับการฝึกงานระหว่างที่เรียน
• No TOEFL requirement ! นักเรียนสามารถทำแบบทดสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษออนไลน์ของวิทยาลัยก่อนเดินทางไปเรียนได้
• อายุ 17 ปี ยังไม่ต้องจบมัธยมปลาย สามารถเข้าเรียนได้เลย ; มีให้สอบ GED

รับชมวีดีโอแนะนำสถาบัน Credit : Lane Ip

สถานที่ตั้ง

เรียนต่ออเมริกา Lane Community College ตั้งอยู่ในเมือง Eugene รัฐ Oregon Eugene เป็นเมืองที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัว และส่วนหนึ่งเป็นที่รู้จักเนื่องด้วย Nike ได้ถูกก่อตั้งขึ้นที่นี่ นักเรียนนิยมเมืองดังกล่าวสำหรับการศึกษาเนื่องจากมีกิจกรรมที่หลากหลาย สำหรับนักเรียน ความปลอดภัย ความสวยงามของธรรมชาติรายล้อม อากาศบริสุทธิ์และสดชื่น รัฐ Oregon เป็นที่รู้จักกันดีสำหรับการท่องเที่ยว ผลิตภัณฑ์ไม้ บริษัทสินค้าทางด้านการกีฬา อาทิ Nike และ Columbia Sportswear และบริษัทเทคโนโลยีระดับสูง อาทิ Hynix Semiconductor of America, Oregon Scientific และ Tektronix

หลักสูตร

1. หลักสูตร 2+2 University Transfer

Lane Community College เปิดสอนหลักสูตร 2+2 University Transfer ในสาขา Business, Engineering, Art, Journalism และอื่นๆอีกมากมาย การเข้าเรียนที่ Lane Community College แล้วโอนไปเรียนต่อใน University จะทำให้นักเรียนได้รับความใส่ใจจากอาจารย์มากกว่า เนื่องจากอัตราส่วนระหว่างนักเรียนกับอาจารย์ที่น้อยกว่า อีกทั้งนักเรียนจะสามารถประหยัดค่าใช้จ่ายได้กว่า $30,000 หรือ 1 ล้านบาท

โดยทั่วไปแล้ว นักเรียนที่ต้องการเรียนหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกาจะต้องใช้เวลาเรียน 4 ปี หรือมีหน่วยกิตทั้งหมด 180 หน่วย และในการที่จะสำเร็จหลักสูตรปริญญาตรีในอเมริกา นักเรียนจะมี 2 ตัวเลือกคือ :

1. เรียนที่มหาวิทยาลัยหรือวิทยาลัย 4 ปีโดยตรง หรือ
2. เรียนที่ Community College 2 ปีและโอนหน่วยกิตไปเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยโดยที่จะใช้เวลาเรียนเพิ่มอีก 2 ปีเพื่อที่จะสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (นักเรียนอเมริกามากกว่า 50% เลือกทางเลือกนี้)

Lane 22

โดยทั่วไปแล้วการศึกษาใน 2 ปีแรกในอเมริกาทั้งใน Community College และ University มีความคล้ายคลึงกัน คือไม่ว่านักเรียนตั้งใจที่จะเรียนเอกวิชาใด นักเรียนต้องลงเรียนวิชาพื้นฐานให้ครบ 90 หน่วยกิต จากแขนงวิชาต่างๆ รวมถึง General Educational Development, Humanities, Social Science, Natural Science, และ Pre-major course ดังนั้นเมื่อจบการศึกษาจาก College แล้วนักเรียนสามารถโอนไปเรียนต่อในมหาวิทยาลัยได้โดยทันที ซึ่งในระหว่างเรียนจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาทางด้านวิชาการประจำตัว (Academic Advisor) ที่จะคอยช่วยทำให้แน่ใจว่าวิชาที่นักเรียนลงเรียนนั้นสามารถที่โอนไปยัง มหาวิทยาลัยที่หมายได้

สาขาการเรียนที่ Lane มีให้เลือกเรียน

ตัวอย่างหนังสือรับรองการโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย/วิทยาลัย 4 ปี จาก Lane Community College ตามเงื่อนไขที่กำหนด คลิกที่นี่

หมายเหตุ : หนังสือรับรองดังกล่าวเป็นเพียงตัวอย่าง รายละเอียดบางส่วนของบางมหาวิทยาลัยอาจจะถูกปรับเปลี่ยนให้เป็นปัจจุบัน ซึ่งนักเรียนจะได้รับอัพเดทหากต้องการ จาก academic advisor ในช่วงที่พูดคุยปรึกษาเรื่องการวางแผนโอนเข้าศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

ศิษย์เก่าของ Lane โอนไปเรียนต่อที่ไหนกันบ้าง?

• Oregon State University • University of Washington • University of California • Columbia University • Stanford University • University of Wisconsin • Purdue University • University of Minnesota • Drexel University • University of Pittsburgh • Seattle University • University of Arizona • Willamette University • Texas A&M • University of Massachusetts • Arizona State University • University of Colorado • University of Texas • Seattle Pacific University • University of Oregon • Colorado State University • University of San Francisco • Portland State University • Montana State University • Hawaii Pacific University • San Francisco State University • Embry-Riddle University • New York Film Academy • Oregon Institute of Technology • University of British Columbia

หลักสูตรพิเศษ! ระหว่าง Lane ร่วมกับสถาบันพันมิตร

2+1 Business Management (USA+France) เรียน 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปี ที่ Rennes School of Business (France) คลิก

2+1 Graphic Design (USA+New Zealand) เรียน 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปีที่ Otago Polytechnic School of Design (New Zealand) คลิก

2+1 Dance or Acting (USA+UK) เรียน 2 ปีที่ Lane (USA) + 1 ปีที่ University of Wales Trinity Saint David (UK) คลิก

2+2 Tourism (USA+AUS) เรียน 2 ปีที่ Lane USA + 2 ปีที่ USC Australia คลิก

2. หลักสูตรภาษาสำหรับนักเรียนต่างชาติ (IESL)

หลักสูตร International ESL (IESL) ของ Lane ถูกออกแบบมาเพื่อช่วยนักเรียนจากทั่วโลกได้พัฒนาทักษะการอ่าน การเขียน การฟัง การพูดและหลักไวยากรณ์ นักเรียนจะได้ศึกษากับอาจารย์ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโททางด้าน TESOL หรือเกี่ยวข้อง นอกจากนี้จำนวนนักเรียนต่อห้องนั้นน้อยเพื่อนักเรียนจะได้รับความใส่ใจจาก อาจารย์อย่างทั่วถึง

IESL Program Structure
IESL มีทั้งหมด 5 ระดับ คือ B,C,D,E และ F นักเรียนนานาชาติทั้งหมดจะต้องทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษในช่วงปฐมนิ เทศน์ เพื่อถูกจัดให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม สามารถดูรายละเอียดของแต่ละระดับได้ที่นี่ – International ESL Course Description page การจัดการเรียนการสอน IESL แบ่งได้เป็น 2 ช่วง คือ 1) ช่วง 4 ชั่วโมงจากวันจันทร์ถึงศุกร์ และ 2) ช่วงบ่าย 5 ชั่วโมง จากวันจันทร์ถึงพฤหัสบดี นักเรียนจะใช้เวลาเรียน 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

Transition from IESL to College level
เรียนต่ออเมริกา Lane Community College นักเรียนจะได้รับการส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนต่อในระดับวิทยาลัย Lane ต้องการที่จะสนับสนุนนักเรียนในการเข้าเรียนระดับวิทยาลัยในทุกที่อย่างดี ที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ TOEFL และ iELTS นั้นไม่บังคับใช้ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมดูได้ที่นี่ – IESL transition process page

ใครเหมาะสำหรับหลักสูตร ESL ของ Lane?
1. นักเรียนที่ต้องการฝึกและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อใช้ในชีวิตประจำวัน
2. นักเรียนที่ต้องการเข้ารับการศึกษาในระดับวิทยาลัยที่ Lane Community College : เมื่อเรียนจบ ESL ที่ Lane ระดับสุดท้ายแล้ว นักเรียนสามารถเข้าเรียนในระดับวิทยาลัยได้ทันที

ข้อมูลเกี่ยวกับนโยบายเกรดและการเข้าเรียนดูเพิ่มเติมได้ที่นี่ IESL Program Guidelines

3. หลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง

เรียนหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะและประสบการณ์ในด้านที่สนใจเพื่อประกอบอาชีพทางด้านนั้นๆ เมื่อจบหลักสูตรแล้วจะได้รับประกาศนียบัตรรับรองการจบ และมีโอกาสฝึก/ทำงานในอเมริกาได้เป็นเวลา 1 ปี

รายละเอียดหลักสูตรประกาศนียบัตรเฉพาะทาง คลิกที่นี่

ที่พักอาศัย

Titan Court

The best place for international students to live in Eugene!

นักเรียนนานาชาติและนักเรียนอเมริกันของ Lane, University of Oregon และ Northwest Christian University พักอาศัยด้วยกัน ณ Titan Court จะมีกิจกรรมประจำสัปดาห์นำโดยนักเรียนที่ทำหน้าที่เป็น Resident Advisor ในการช่วยทำให้นักเรียนได้รู้จักเพื่อนมากขึ้น รู้จักแหล่งอาหาร ท่องเที่ยวและช้อปปิ้ง Titan Court มีเครื่องซักผ้าที่จะ message ถึงนักเรียนเมื่อเสื้อผ้าถูกซักเสร็จเรียบร้อยแล้วอีกด้วย Titan Court มีรูปแบบอพาร์ทเม้นท์ที่หลากหลายให้เลือก รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Titan Court

ค่าใช้จ่ายและทุนการศึกษา

ค่าเทอมของ Lane Community College นั้นถูกกว่ามหาวิทยาลัย 4 ปีส่วนใหญ่ โดยเฉลี่ยประมาณ 50-70% รายละเอียดมีดังนี้

ตัวอย่างค่าใช้จ่ายโดยประมาณสำหรับ 1 ปีการศึกษา

*ชำระเป็นรายเทอม
1 ปีการศึกษา = 3 เทอม (9 เดือน)

หมายเหตุ

• อัตราแลกเปลี่ยนในตารางประมาณค่าใช้จ่าย คือ 1 USD = 33 THB
• ค่าใช้จ่ายของวิทยาลัยรวมถึงที่พัก นักเรียนสามารถชำระถึงวิทยาลัยได้โดยตรงในอัตราปกติ โดยไม่ต้องชำระผ่านก้อปันกัน *สามารถชำระเป็นรายเทอมได้
• การประมาณค่าใช้จ่ายนี้ยังไม่รวมค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตประจำวัน (pocket money) และอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามอัตราค่าแลกเปลี่ยน
• สำหรับราคาและรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

ทุนการศึกษา

ทุนนักเรียนนานาชาติใหม่ของ Lane มี 3 ประเภท ได้แก่ A) ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน $500 – $3,500 USD B) ทุนลดหย่อน ค่าหอพัก $500 USD และ C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน $1,000 USD

A. ทุนลดหย่อนค่าเล่าเรียน

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว
• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน
• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane
• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 – $3,500 USD
• การพิจารณามอบทุนขึ้นอยู่กับการพิจารณาของวิทยาลัย ทั้งนี้ขอให้เข้าใจว่าจะมีนักเรียนท่าน อื่นสมัครขอทุนด้วย และการสมัครไม่การันตีว่าจะได้รับทุน
• ผู้ได้รับทุนจะต้องทํากิจกรรมชุมชนขั้นต่ํา 25 ชั่วโมง
• ทุนลดหย่อนค่าเรียนจะได้จากการหักจากค่าเทอมของวิทยาลัย โดยจํานวนที่ได้จะถูกแบ่งหัก จากค่าเทอม 3 เทอม

กําหนดการสมัครขอทุน

• Fall term admission – June 15
• Winter term admission – October 30
• Spring term admission – January 15

ผลการสมัครทุนจะประกาศให้ทราบประมาณ 2-4 สัปดาห์หลังจากวันสิ้นสุดการเปิดรับสมัคร ขอทุน

B) ทุนลดหย่อนค่าหอพัก

รายละเอียดและเงื่อนไข

• สมัครเข้าเรียนที่ Lane Community College กับก้อปันกันแล้ว
• เป็นนักเรียนใหม่ที่ไม่เคยสมัครเข้าเรียนที่ Lane มาก่อน
• เป็นนักเรียนเต็มเวลา (Full-time) ในสถานะของ F-1 นักเรียนนานาชาติ ที่มี I-20 ของ Lane
• ทุนที่จะได้รับมีตั้งแต่ $500 USD
• ทุนที่จะได้รับ คือ $500 USD โดยจะถูกนำไปหารกับจำนวนเดือนที่ทำสัญญาเช่าและหักออกจากค่าเช่ารายเดือน เช่น เช่า 10 เดือน ค่าเช่าในแต่ละเดือนจะถูกหักออกเดือนละ $50 USD
• ทุนให้กับทุกคนที่สมัคร โดยไม่มีเงื่อนไข

กําหนดการสมัครขอทุน

• Fall term admission – June 15
• Winter term admission – October 30
• Spring term admission – January 15

C) ทุน Diversity ลดหย่อนค่าเล่าเรียน

รายละเอียดและเงื่อนไข

• ให้โดยอัตโนมัติสำหรับนักเรียนไทยที่เริ่มเรียนที่ Lane Community College และสมัครเรียนกับก้อปันกัน
• แบ่งการลดหย่อนเป็น 3 ส่วน โดยนำไปหักจากค่าเล่าเรียน 3 เทอม
• ได้รับพิเศษเพิ่มเติมจากทุนในข้อที่ 1

หมายเหตุ : สำหรับทุนประเภทที่ต้องการสมัครให้วิทยาลัยพิจารณา ก้อปันกันไม่สามารถการันตีผลลัพธ์ของการขอทุนได้

ข้อกำหนดในการสมัครเข้าเรียน

• กรอกใบสมัครสำหรับนักเรียนนานาชาติของ Lane
• หนังสือรับรองจากธนาคาร (มียอดบัญชีอย่างต่ำ 700,000 บาท)
• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $50 USD
• ใบแสดงผลการเรียนของระดับการศึกษาระสูงสุดที่จบเป็นภาษาอังกฤษ
• ใบรับรองจบมัธยมศึกษาตอนปลายเป็นภาษาอังกฤษ (ถ้าหากว่าจบแล้ว)
• สำเนา Passport (เฉพาะหน้าที่มีรูปของนักเรียน)

ผลการสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ :

ระดับที่ 1 เข้าเรียน College Bridge (Writing 93) ใช้คะแนน TOEFL 46-60 หรือ IELTS 5.5

ระดับที่ 2 เข้าเรียน College level 1 (Writing 115) ใช้คะแนน TOEFL 61-78 หรือ iELTS 6.0

ระดับที่ 3 เข้าเรียน College level 2 (Writing 121) ใช้คะแนน TOEFL 79+ หรือ IELTS 6.5+

*ทั้งนี้ Lane ไม่บังคับสอบ TOEFL/IELTS สำหรับการเข้ารับการศึกษา นักเรียนทุกคนที่ไม่มีผลสอบวัดระดับภาษา หรือมีคะแนนที่ไม่ถึงเกณฑ์ตามที่กำหนดในด้านบนจะถูกทดสอบความสามารถด้านภาษาเมื่อเดินทางไปถึงยังวิทยาลัย การลงเรียนจะขึ้นอยู่กับผลการสอบวัดความสามารถด้านภาษาอังกฤษ

ปฎิทินการศึกษา

ประสบการณ์นักเรียนไทย

“แนะนำให้มาเลย เป็นวิทยาลัยที่ดีมาก มีเพื่อนจากหลากหลายประเทศแน่นอน มีกิจกรรมให้ทำเยอะมาก ที่นี่ก็สวย ปลอดภัย สะดวกสบาย” อ่านต่อ...

เพ่ยเพ่ย— หลักสูตร 2+2 ศึกษาต่อ University of Minnesota – Twin Cities

“เวลาทำการบ้านไม่ได้เขาก็จะมีติวเตอร์ให้ อาจารย์กับนักเรียนที่นี่ดูเท่าเทียมกันมาก ก่อนเรียนเราจะตกลงกันก่อนว่า จะเรียนยังไง อยู่กับบรรยากาศยังไง” อ่านต่อ…

ฟ้า — หลักสูตรภาษาอังกฤษ (ESL)

# เรียนต่ออเมริกา Lane Community College
Photo Credits : Lane Community College

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

นัดหมายพูดคุยผ่าน