Interlink @ Seattle Pacific University

เรียนภาษาที่ Seattle กับ Interlink at Seattle Pacific University (SPU) ตั้งอยู่ในเมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา Seattle Pacific University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลเพียงไม่กี่นาที

เรียนภาษาที่ seattle กับ INTERLINK at SPU

Photo Credits : Interlink @ SPU

Interlink
@ Seattle Pacific University

เรียนภาษาที่ Seattle กับ Interlink at Seattle Pacific University (SPU) ตั้งอยู่ในเมือง Seattle รัฐ Washington ประเทศสหรัฐอเมริกา Seattle Pacific University เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็กตั้งอยู่ในย่านที่อยู่อาศัยที่ปลอดภัยห่างจากตัวเมืองซีแอตเทิลเพียงไม่กี่นาที

นักเรียนที่ Interlink at SPU ใช้เวลา 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ในการเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัด วิชาเลือกเพิ่มเติมและการติวก็มีให้เช่นกัน ใช้ระยะเวลานาน 5 สัปดาห์ต่อ session นักเรียนอาจเลือกพักกับโฮสต์แฟมิลี่ หรือในอพาร์ทเมนท์นอกวิทยาเขต

Seattle ตั้งอยู่ในแปซิฟิกตะวันตกเฉียงเหนือที่สวยงามพร้อมทิวทัศน์ของภูเขาและน้ำในทุกทิศทาง เมืองนี้อยู่ที่ระดับน้ำทะเลจึงสามารถมีความสุขกับสภาพภูมิอากาศที่ไม่รุนแรง ซีแอตเทิลมีชื่อเสียงด้านอุตสาหกรรม เทคโนโลยีชั้นสูง วงการดนตรี ร้านกาแฟและย่านช็อปปิ้ง Seattle ได้รับการจัดอันดับให้เป็นเมืองที่มีการศึกษามากที่สุดในสหรัฐอเมริกาในปี 2549 และยังเป็นที่ตั้งของ บริษัท ที่มีชื่อเสียงเช่น Microsoft, Boeing, Amazon และ Starbucks นอกจากนี้ Seattle ยังมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีดังนั้นจึงสะดวกในการเดินทางเป็นอย่างมาก

Seattle Pacific University SPU Banner

จุดเด่นของการ เรียนภาษาที่ Seattle กับ Interlink

1. ประสบการณ์การเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัย : นักเรียนจะได้เรียนและใช้ชีวิตนักศึกษาในมหาวิทยาลัย Seattle Pacific University (SPU) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนขนาดเล็ก ที่มีชื่อเสียงทางด้านความเป็นเลิศด้านวิชาการและอาจารย์ที่เป็นนักวิชาการที่มีชื่อเสียง SPU ได้ถูกจัดลำดับให้ติด 1 ใน 5 อันดับสำหรับ Best Values ในแทบด้านตะวันตกของประเทศสหรัฐอเมริกา โดย U.S. News & World Report มหาวิทยาลัยมีกิจกรรมสำหรับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง ทั้งกิจกรรมกีฬาและชมรม

2. การเข้าศึกษาต่อที่ SPU โดยไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL/IELTS : SPU มีการตอบรับนักเรียนของ Interlink at SPU เข้าเรียนต่อปริญญาตรี และปริญญาโท (ทางด้าน Business and Economics สำหรับปริญญาโท) ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยกำหนด (conditional admission) อีกด้วย ซึ่งหมายถึงว่า นักเรียนของ Interlink at SPU ไม่จำเป็นต้องมีผลคะแนน TOEFL/IELTS ตามที่สถาบันกำหนดเพื่อเข้าเรียนต่อปริญญาตรีหรือโทของมหาวิทยาลัย เมื่อเรียนจบภาษาอังกฤษในระดับที่กำหนดจะสามารถเข้าศึกษาต่อที่ Seattle Pacific University ในเทอมถัดไปได้

3. หลักสูตรที่น่าสนใจและสถาบันที่เป็นกันเอง : หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษของ Interlink มีความโดดเด่นน่าสนใจด้วยการให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการเตรียมความพร้อมสำหรับการศึกษาต่อ (Academic English) ตามมาตรฐานที่ได้รับการยอมรับโดยมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ Interlink ยังให้ความสำคัญกับการช่วยให้นักเรียนได้เรียนรู้จากวัฒนธรรมที่แตกต่าง และปรับตัวทางวัฒนธรรมที่แตกต่างหลากหลายอีกด้วย ที่สำคัญด้วยขนาดของสถาบันที่ไม่ใหญ่เกินไป เจ้าหน้าที่และอาจารย์ของ Interlink ที่มีประสบการณ์สามารถดูแลและทำความรู้นักเรียนของสถาบันได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย

4. เรียนภาษาที่ Montana และ North Carolina : Interlink มีแคมปัสสำหรับการเรียนภาษาอังกฤษที่ Montana State University และ The University of North Carolina at Greensboro หากใครต้องการเรียนภาษาอังกฤษในมหาวิทยาลัยที่ Montana State University หรือ the University of North Carolina at Greensboro สามารถติดต่อก้อปันกันมาได้นะครับ

หลักสูตร Intensive English

หลักสูตรการ เรียนภาษาที่ Seattle กับ Interlink at Seattle Pacific University เน้นการเรียนภาษาอย่างเร่งรัด การเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและการรับรู้ทางวัฒนธรรม องค์ประกอบภาษาของหลักสูตรมุ่งเน้นไปที่การฟัง การพูด การอ่าน การเขียนและทักษะที่จำเป็นสำหรับการเติบโตอย่างมืออาชีพและการปรับตัวทางวิชาการและสังคมที่ประสบความสำเร็จในประเทศสหรัฐอเมริกา

หลักสูตร Intensive English ประกอบด้วย

• หลักสูตรการเรียน 6 ระดับเพื่อเตรียมตัวเข้าเรียนต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัย
• การเรียน grammar, reading, writing, speaking และ listening
• กิจกรรมและการเดินทางประจำสัปดาห์
• Internet และบริการคอมพิวเตอร์
• ห้องสมุด ห้องออกกำลังกายและสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆของมหาวิทยาลัย

INTERLINK SPU Intensive English

ทักษะที่นักเรียนจะได้พัฒนาจากการ เรียนภาษาที่ Seattle ที่ INTERLINK

• สื่อสาร เรียน และทำงานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างชัดเจนและมั่นใจ
• ทำความเข้าใจกับตำราและการบรรยายระดับมหาวิทยาลัย
• เขียนงานวิจัยในรูปแบบวิชาการของสหรัฐอเมริกา
• นำเสนอผลงานทางวิชาการในชั้นเรียนของมหาวิทยาลัย
• เข้าใจและได้รับความเข้าใจจากผู้คนทั่วโลก

5 องค์ประกอบของหลักสูตร เรียนภาษาที่ Seattle ที่ INTERLINK

1. วิชาทักษะการสื่อสาร

วิชา Communication Skills (CS) ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการฟังการพูด การจดบันทึก และการนำเสนอในระดับมหาวิทยาลัย เมื่อเสร็จสิ้นโปรแกรมพวกเขาสามารถเข้าร่วมการสนทนาโดยการแสดงและสนับสนุนความคิดเห็น การตั้งสมมติฐานและวิจารณ์ด้วยมารยาททางวิชาการหรือวิชาชีพที่เหมาะสม และนำเสนออย่างเป็นทางการโดยการสนับสนุนงานวิจัยทางวิชาการ

2. วิชาการอ่านและการเขียน

วิชา Reading and Writing (RW) ช่วยให้นักเรียนพัฒนาความสามารถในการอ่านตำราระดับวิทยาลัยหรือแหล่งข้อมูลทางวิชาการอื่น ๆ ด้วยความเข้าใจที่ดี นักเรียนจะได้เรียนรู้ถึงสไตล์น้ำเสียงและวัตถุประสงค์ สามารถจดบันทึกได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสามารถถามและตอบคำถามเชิงสมมติฐานรวมถึงคำถามเชิงข้อเท็จจริงเกี่ยวกับการอ่านได้ เมื่อเสร็จสิ้นหลักสูตร พวกเขาสามารถพัฒนาวิทยานิพนธ์ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาของตนเองและเขียนเอกสารตามการสังเคราะห์ข้อมูลที่วิจัยได้อีกด้วย

3. โปรเจ็กต์พิเศษ: 3 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

4. ปฐมนิเทศนักเรียนใหม่ (INTERLINK 101)

นักเรียนใหม่ทุกคนจะได้รับการปฐมนิเทศและการสนับสนุนพิเศษเพื่อการเริ่มต้นที่ดีในหลักสูตรการเรียนของตนเอง พวกเขาเรียนรู้วิธีที่จะได้รับประโยชน์จากแนวทางของโครงการและประสบการณ์เชิงการศึกษาของ INTERLINK นักเรียนจะได้รู้จักกับกลยุทธ์การเรียนรู้และพัฒนาทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและวัฒนธรรมที่เสริมสร้างชีวิตของพวกเขาไกลเกินกว่าห้องเรียน INTERLINK 101

5. Guided Independent Study Project

นักเรียน INTERLINK ได้รับการสนับสนุนให้ทดสอบภาษาอังกฤษนอกห้องเรียน พวกเขาจะได้รับข้อมูลเกี่ยวกับกิจกรรมของมหาวิทยาลัยและชุมชนที่ให้โอกาสในการใช้ภาษาอังกฤษของพวกเขารวมทั้งสร้างความสัมพันธ์กับชาวอเมริกันและนักเรียนต่างชาติอื่น ๆ อีกด้วย โดยนักเรียนจะต้องรายงานกลับไปยังอาจารย์ที่ปรึกษาเกี่ยวกับประสบการณ์การสังเกตทางวัฒนธรรมและการสะท้อนการใช้ภาษาของพวกเขา

โอกาสในการฝึกฝนภาษาที่แท้จริงยังรวมไปถึงการเข้าร่วมในหลักสูตรเสริม เช่น โปรแกรมคู่สนทนาและกิจกรรมทางสังคมทั่วไปที่จัดขึ้นที่สถาบัน INTERLINK ในแต่ละแห่ง

ค่าใช้จ่าย

INTERLINK at SPU Fees

เช็ควันเริ่มเรียนและอัตราค่าใช้จ่ายปัจจุบัน

สำหรับการ เรียนภาษาใน Seattle กับ Interlink – คลิกที่นี่

ประกันสุขภาพ

นักเรียนทุกคนจะต้องมีประกันสุขภาพที่ถูกต้อง นักเรียนที่เรียนแบบเต็มเวลาบน INTERLINK I-20 จะต้องซื้อประกันสุขภาพผ่านทาง INTERLINK ค่าเล่าเรียนข้างต้นครอบคลุมค่าใช้จ่ายของนักเรียนในช่วง 5 สัปดาห์ นักเรียนที่เรียนในช่วงเซสชั่นสุดท้ายของปีจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมเพิ่มเติมสำหรับความคุ้มครองในช่วงฤดูหนาว ตรวจสอบบริการประกันสุขภาพของเราได้ที่นี่ (ข้อยกเว้นจะมีสำหรับนักเรียนที่มีทุนการศึกษากับรัฐบาลของพวกเขาและสามารถให้การรับรองทางการเงินที่ถูกต้องเท่านั้น) นักเรียนที่ไม่ได้เรียนใน INTERLINK I-20 จะไม่มีสิทธิ์ได้รับประกันภัย INTERLINK แต่ควรแสดงหลักฐานการประกันของตนเองเมื่อเดินทางมาถึง

ที่พักอาศัย

ค่าธรรมเนียมที่อยู่อาศัยจะแตกต่างกันไปตามทางเลือกของโฮมสเตย์ (การพักอาศัยกับโฮศต์) โฮสเทล หรืออพาร์ทเมนต์ส่วนตัว / แชร์ หอพัก SPU อาจมีให้ในเดือนมิถุนายนกรกฎาคมและสิงหาคม แต่ไม่สามารถรับประกันได้ จะมีการคิดค่าธรรมเนียมเมื่อใดและหากมีหอพักให้บริการ อาหารมักรวมอยู่กับที่พักในรูปแบบโฮมสเตย์ หากพักในหอพักหรืออพาร์ทเมนต์โปรดจัดสรรงบประมาณเพิ่มเติมสำหรับมื้ออาหารด้วยเช่นกัน

ประสบการณ์นักเรียนไทย เรียนภาษาที่ Seattle กับ Interlink @ Seattle Pacific University 

[รีวิว] ประสบการณ์เรียนภาษาอังกฤษที่ Seattle กับ A.C.E. (Interlink) โดย ตัง คลิกที่นี่

Seattle Pacific University – คลิกที่นี่

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960