IEC @ Diablo Valley College

เรียนภาษาอังกฤษ San Francisco กับ IEC @ Diablo Valley College ทางตอนเหนือของ San Francisco ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งนี้เปิดดำเนินการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น สามารถเตรียมเข้าเรียนที่ DVC วิทยาลัยชุมชนที่มีการโอนนักศึกษาไปยัง UC Berkeley สูงเป็นอันดับหนึ่ง!

เรียนภาษาอังกฤษ San Francisco IEC at DVC

Photo Credits : [email protected]

[email protected]

เรียนภาษาอังกฤษ San Francisco กับศูนย์การศึกษานานาชาติ (IEC) ของ Diablo Valley College (DVC) ทางตอนเหนือของ San Francisco IEC @ DVC เปิดดำเนินการเมื่อปี 2000 และให้การต้อนรับนักเรียนจากกว่า 40 ประเทศ ศูนย์การศึกษานานาชาติแห่งนี้เปิดดำเนินการการเรียนการสอนภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น การเตรียมวิชาการและสถานภาพการรับเข้าเรียนที่ DVC วิทยาลัยชุมชนที่มีการโอนนักศึกษาไปยัง UC Berkeley สูงเป็นอันดับหนึ่ง!

IEC @ DVC เสนอระดับการเรียนการสอน ESL แบบวิชาการที่แตกต่างกัน 6 ระดับและมี 6 ภาคศึกษาต่อปี ช่วงละ 8 สัปดาห์ นอกจากนี้ทีม IEC @ DVC เสนอโปรแกรมเชื่อมต่อทางวิชาการ 3 โปรแกรมต่อปี ในโอกาสที่เรียนครบระดับสูงสุดของภาษาอังกฤษ นักศึกษา IEC จำนวน 95% อยู่ศึกษาต่อที่ DVC รวมถึงวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยอื่น ๆ ทั่วทั้งสหรัฐอเมริกา ด้วยหลักสูตร University Transfer นักเรียนที่เรียนจบหลักสูตรสองปีแรกของการศึกษาระดับปริญญาตรี จากนั้นก็โอนไปยังวิทยาเขตต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย วิทยาเขตแคลิฟอร์เนีย สเตท ยูนิเวอร์ซิตี้ และมหาวิทยาลัยเอกชนหรือมหาวิทยาลัยนอกรัฐ

IEC at DVC bridge chart

เหตุผลเป็นเลิศ 4 ประการ
ในการเรียนภาษาอังกฤษที่ IEC @ Diablo Valley College (DVC)

1) Academic : เป็นเลิศทางวิชาการ

+ ขนาดของชั้นเรียนขนาดเล็กที่รับนักเรียนสูงสุดเพียง 15 คน เพื่อให้แน่ใจว่ามีสัดส่วนของนักเรียนน้อยคนต่อครูผู้สอน รวมถึงการเน้นการให้ความสนใจเป็นรายบุคคล และการเน้นที่ความสำเร็จของนักเรียน
+ อาจารย์ผู้สอนที่มีทักษะการสอนขั้นสูงซึ่งสำเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทในด้านการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง (TESL) ภาษาศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง และเคยสอนในต่างประเทศมาแล้ว
+ นักเรียนที่มีแรงจูงใจสูง: 95% ของนักเรียน IEC ได้เข้าศึกษาต่อที่ DVC หรือมหาวิทยาลัยอื่น ๆ

2) Easy Admission : เข้าศึกษาได้อย่างง่ายดาย

+ ข้อกำหนดการรับเข้าศึกษาง่าย ๆ: ใบสมัคร IEC พร้อมค่าธรรมเนียมการสมัคร และหลักฐานการเงินจากธนาคาร
+ ไม่ต้องใช้ผลสอบ TOEFL ในการโอนย้ายไปเรียนที่ DVC นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาในระดับสูงสุดของ ESL วิชาการที่ IEC จะสามารถเข้าศึกษาที่ DVC ได้โดยตรง โดยไม่ต้องสอบ TOEFL
+ มีภาคสำหรับการเริ่มเรียนหลายวันและมีโปรแกรมให้เลือกศึกษาหลายโปรแกรมตลอดทั้งปี:
1) โปรแกรมภาษาอังกฤษวิชาการ 8 สัปดาห์
2) โปรแกรมเชื่อมต่อทางวิชาการ (Academic Bridge) เพื่อเข้าศึกษาที่ DVC 6-7 สัปดาห์

3) Student Affairs : เป็นเลิศด้านการบริการนักศึกษา

+ มีกิจกรรมมากมายหลายหลาก รวมทั้งกิจกรรมที่เป็นอาสาสมัครและกิจกรรมการบริการชุมชน
+ มีเวิร์กช็อปและการให้คำแนะนำแก่นักเรียนประจำสัปดาห์ เช่น การให้ความช่วยเหลือเรื่องการบ้าน การโอนย้ายไปเรียนที่ DVC การประชุมเพื่อให้ข้อมูลโครงการเชื่อมต่อและการให้คำปรึกษาทางวิชาการ
+ สามารถเข้าใช้ห้องสมุด ห้องแล็ปคอมพิวเตอร์ และได้รับส่วนลดสำหรับร้านหนังสือของ DVC ด้วย

4) Location : เป็นเลิศด้านสถานที่

IEC @ DVC ตั้งอยู่ในย่าน Concord เมืองใหญ่ที่สุดของ Contra Costa County ประมาณ 1.5 ไมล์จาก Diablo Valley College อยู่ในระยะทางที่สามารถเดินไปกลับจากศูนย์การเดินทางโดยรถบัส ซึ่งทำให้สามารถเดินทางไปกลับจากแคมปัส IEC และ DVC กับสถานีรถไฟไปยังซานฟรานซิสโกได้อย่างง่ายดาย

เรียนภาษาอังกฤษที่ [email protected]

การรับรองวิทยฐานะ

IEC ได้รับการรับรองวิทยฐานะจากคณะกรรมการรับรองวิทยฐานะหลักสูตรภาษาอังกฤษ (CEA) ค่าสมาชิกของเรารวมถึง NAFSA, TESOL และ English USA

จำนวนนักศึกษานานาชาติที่ IEC @ DVC

150 – 200 คนต่อภาคการศึกษาจากกว่า 20 ประเทศ

หลักสูตรการเรียน

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการที่ IEC @ DVC จะช่วยเตรียมความพร้อมให้นักเรียนประสบความสำเร็จในการศึกษาต่อ

• หลักสูตรการเรียนแบ่งเป็น 6 ระดับ ตั้งแต่พื้นฐาน – advanced
• แต่ละระดับใช้เวลาเรียน 8 สัปดาห์
• เรียนสัปดาห์ละ 24 ชั่วโมง (see sample schedule)
• นักเรียนใหม่จะได้สอบวัดระดับความสามารถด้านภาษาและถูกจัดให้เรียนในชั้นเรียนตามระดับความสามารถของแต่ละคน

ในหลักสูตร 8 สัปดาห์นักเรียนจะได้เรียน

• Persuasive speaking
• Strategies for writing research papers and note taking
• Presentation skills
• Critical analysis
• Pronunciation and fluency
• Perfecting your grammar
• Increasing your vocabulary
• Maximizing your listening comprehension

กิจกรรมนักศึกษา

IEC มอบโอกาสในการฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษในสถานการณ์จริงมากมายให้แก่นักเรียน ทั้งการทัศนศึกษาสุดสัปดาห์ การเป็นอาสาสมัคร เวิร์กช็อปทางวิชาการ และกิจกรรมประจำวันที่มีถึง 3-5 ครั้งต่อสัปดาห์เพื่อใช้ประโยชน์และสนุกกับสภาพแวดล้อมที่น่าตื่นเต้นของ แคลิฟอร์เนีย นอกจากกิจกรรมต่าง ๆ มากมายที่มีตั้งแต่การเล่นสกีบนหิมะ ไปจนถึงการให้ความช่วยเหลือเรื่องการบ้านในวันศุกร์ และทัวร์แคมปัสของมหาวิทยาลัย และการเป็นอาสาสมัครในบ้านพักสำหรับโฮมเลส กิจกรรมของ IEC ยังเป็นมากกว่าการทัศนศึกษาที่สนุกสนาน เราขอแนะนำให้นักเรียนเข้าร่วมกับกิจกรรมที่ไม่เพียงแต่จะช่วยเปิด ประสบการณ์การศึกษาในต่างประเทศ แต่จะช่วยให้นักเรียนได้ฝึกฝนภาษาอังกฤษ และยังได้ทำความรู้จักกับสิ่งรอบ ๆ ตัว และได้รู้จักกับเพื่อนร่วมชั้นอีกด้วย อย่างไรก็ตาม แม้ว่าบางกิจกรรมอาจจะเป็นกิจกรรมฟรี อาจมีค่าใช้จ่ายบางอย่างเพิ่มเติม

การจัดระดับชั้นเรียน

นักเรียน ของ IEC ทุกคนจะต้องทำการทดสอบจัดระดับในระหว่างที่มีการปฐมนิเทศ เพื่อทำการวัดระดับภาษาอังกฤษของตนเอง ในระหว่างการทดสอบจัดระดับนี้ นักเรียนจะสามารถวัดความรู้ของตนเองในการอ่าน เขียน ฟัง ไวยกรณ์ และการฟังเป็นภาษาอังกฤษ

IEC ไม่มีชั้นเรียนสำหรับผู้เริ่มเรียนภาษาอังกฤษในระดับเบื้องต้น นักเรียนที่ประสงค์จะเข้าศึกษากับ IEC ควรจะมีทักษะการสะกดระดับพื้นฐาน สามารถที่จะเขียนเป็นประโยคได้ และสามารถที่จะอ่านและเข้าใจประโยคง่าย ๆ ได้ ในขณะที่นักเรียนที่ไม่มีทักษะเหล่านี้อาจเข้าศึกษากับ IEC ได้ แต่จะต้องจ้างติวเตอร์ส่วนตัวและเรียนซ้ำในชั้นเรียนระดับพื้นฐานไปจนกว่าจะ มีทักษะเหล่านี้

แนะนำ ! หลักสูตร Academic Bridge
เตรียมความพร้อมและเก็บหน่วยกิตก่อนเข้า เรียนต่อ Diablo Valley College

ที่พัก

บ้านพักอาศัย: นักศึกษาต่างชาติมีทางเลือกสำหรับที่พักอาศัยหลายทางเลือก นักเรียนสามารถเลือกที่จะพักอาศัยแบบโฮมสเตย์กับครอบครัวชาวอเมริกัน พักในอพาร์ทเมนต์ส่วนตัวที่อยู่ในระยะทางเดินไปกลับจากแคมปัสของวิทยาลัยได้ หรือหากต้องการจะเลือกที่พักอาศัยเองก็ได้ ที่พักโฮมสเตย์ได้รับการจัดการโดย Diablo Valley Homestay สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสมัครเข้าพักอาศัยกับโฮมสเตย์ กรุณาไปที่: http://www.diablovalleyhomestay.com/

การพักอาศัยในอพาร์ทเมนต์ได้รับการจัดการโดย อินเตอร์เรสสิเดนท์เชียร์
และนักเรียนสามารถสมัครเข้าพักในอพาร์ทเมนต์ได้ทางออนไลน์ที่: http://www.interresidential.com
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้านพักอาศัย กรุณาไปที่ http://www.iec-dvc.org/housing/

.ประกันสุขภาพ

นักเรียน ต่างชาติที่มีวีซ่า F-1 ทุกคนจะต้องซื้อประกันสุขภาพจาก IEC ในตอนต้นภาคการศึกษาทุกภาค IEC จะยอมผ่อนผันการทำประกันสุขภาพให้กับนักเรียนต่างชาติ F-1 ที่เข้ามาศึกษาในสหรัฐอเมริกาที่ได้รับทุนการศึกษาของรัฐบาลจากประเทศตนเอง ซึ่งครอบคลุมถึงการประกันสุขภาพไว้แล้วเท่านั้น

ค่าธรรมเนียมโปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English Program)

ค่าธรรมเนียมโปรแกรมเชื่อมต่อวิชาการ (Academic Bridge)

ข้อกำหนดการรับนักศึกษาเข้าเรียน:

• ใบสมัคร
• ค่าธรรมเนียมการสมัครเข้าเรียนจำนวน $100
• ค่าธรรมเนียมไปรษณีย์ $50 สำหรับแพคเกจที่ต้องส่งระหว่างประเทศทุกแพคเกจ
• สำเนาหนังสือเดินทาง (หากมี)
• หลักฐานแสดงฐานะทางการเงิน
• อายุ 16 ปีหรือมากกว่านับจากวันที่เริ่มเรียน

ปฏิทินการศึกษาของ [email protected] ปี 2018 คลิกที่นี่

เรียนภาษาอังกฤษ San Francisco กับ IEC @DVC

# เรียนภาษาอังกฤษที่ Diablo Valley College # เรียนต่อ Diablo Valley College

Photo Credits : IEC @ Diablo Valley College

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960