FLS International

เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International มีเป้าหมายคือการทำให้ประสบการณ์ของนักเรียนเป็นความทรงจำที่ดี และมีประโยชน์สำหรับการศึกษา ทางสถาบันประกอบด้วย 5 แคมปัส ใน 5 เมืองเลื่องชื่อของอเมริกา มีหลักสูตรการเรียนให้เลือกหลากหลาน รวมถึงหลักสูตร pathway สำหรับผู้ที่ต้องการเตรียมความพร้อมสำหรับเรียนต่อในระดับอุดมศึกษา

Photo Credits : FLS International

FLS International

เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International is The Choice for English Learning in America. FLS เชื่อมั่นว่ากุญแจสำคัญสำหรับการเข้าถึงประสบการณ์ที่คุ้มค่าของนักเรียนต่างชาติในอเมริกาคือการได้รับการสนับสนุนที่มีคุณภาพจากเจ้าหน้าที่และอาจารย์ของสถาบัน ตั้งแต่วันแรกของคุณที่ FLS International คุณจะประทับใจในความเชี่ยวชาญและความใส่ใจจากเจ้าหน้าที่ของ FLS เพราะเจ้าหน้าที่ของ FLS มีเป้าหมายร่วมกันคือการทำให้ประสบการณ์ของนักเรียนเป็นความทรงจำที่ดีและมีประโยชน์สำหรับการศึกษา กว่า 30 ปีที่ FLS  ได้เปิดให้บริการ FLS มีความเข้าใจและประสบการณ์ในการดูแลความต้องการของนักเรียนต่างชาติ

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International?

มีกิจกรรมหลากหลายให้นักเรียนได้เยี่ยมชมสถานที่ต่างๆ
มีเครื่องมือสำหรับการเรียนการสอนที่พิเศษ เช่น English Everywhere ที่จะนำนักเรียนเข้าสู่บทเรียนในแต่ละสัปดาห์
มีหลักสูตร pathway สำหรับการเข้าศึกษาต่อวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา
มี Free college placement with UPP สำหรับนักเรียนที่ลงเรียนภาษากับ FLS อย่างต่ำ 8 สัปดาห์
มีกิจกรรม Language Extension Day ที่จะนำนักเรียนเข้าสู่ด้านต่างๆของ American Life
มี Class readers กิจกรรมที่จะให้นักเรียนได้ฝึกทักษะการอ่านและแนะนำนักเรียนให้รู้จักกับวัฒนธรรมของอเมริกา
มี Academic Workshops ประจำวัน ที่จะให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์และการสนับสนุนจากอาจารย์เกี่ยวกับทักษะเฉพาะต่างๆ
มีอาจารย์และเจ้าหน้าที่ full-time และมีคุณภาพ

วิทยาเขตของ FLS International

1) Citrus College : Los Angeles, CA

วิทยาลัยตั้งอยู่ใกล้กับเชิงเขาของเทือกเขา San Gabriel ผสมผสานความสะดวกสบายในย่านชานเมือง พร้อมทั้งสามารถเดินทางไปยังสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ของ Los Angeles ได้โดยง่าย Citrus College เป็นหนึ่งในวิทยาลัยที่เก่าแก่ที่สุดในแคลิฟอร์เนีย เปิดทำการเรียนการสอนมานานกว่า 100 ปี

FLS International Citrus College

2) Saddleback College : Orange County, CA

ตัวเลือกแรกๆ สำหรับการศึกษาต่อระดับอุดมศึกษาใน South Orange County นับตั้งแต่ปี 1968 แคมปัสของวิทยาลัยมีภูมิทัศน์งดงาม ตั้งอยู่บนยอดเขา รายล้อมรอบด้วยย่านที่อยู่อาศัยและย่านช้อปปิ้งของ Mission Viejo เมืองที่ขึ้นชื่อว่าปลอดภัยที่สุดแห่งหนึ่งของแคลิฟอร์เนีย เดินทางได้สะดวกสบาย ใกล้กับสถานที่ท่องเที่ยวเลื่องชื่อมากมายของแคลิฟอร์เนียตอนใต้

3) Chestnut Hill College : Philadelphia, PA

วิทยาลัยคาทอลิกเอกชน ตั้งอยู่ในเขตชานเมืองที่สวยงามย่าน Germantown วิทยาลัยก่อตั้งขึ้นในปี 1924 มีอาคารที่มีสถาปัตยกรรมสไตล์โกธิคอันโดดเด่น ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์แห่งชาติ ภายในวิทยาเขตมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่ทันสมัย พร้อมตอบสนองความต้องการของนักศึกษาในปัจจุบัน

FLS International Chestnut Hill College

4) Boston Commons : Boston, MA

ตั้งอยู่ใจกลางเมืองบอสตัน เมืองแห่งการศึกษาอันแสนคึกคัก ใกล้กับสวนบอสตันคอมมอน สวนสาธารณะที่เก่าแก่ที่สุดของอเมริกา นักศึกษาสามารถเดินทางไปรอบเมืองได้อย่างสะดวกสบาย โดยรถไฟใต้ดินสถานี Park Street ซึ่งตั้งอยู่ใจกลางเมือง

FLS International Boston Commons

หลักสูตรการเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International

การเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International มีหลักสูตรภาษาอังกฤษ 5 หลักสูตร เพื่อรองรับความต้องการของผู้เรียนที่แตกต่าง

1. Academic English : เรียน 36 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

การเรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ เหมาะสําหรับนักเรียนท่ีต้องการศึกษาต่อในวิทยาลัยหรือมหาวิทยาลัยในอเมริกา หรือต้องการฝึกภาษาอังกฤษสําหรับวิชาการ โดยนักเรียนจะได้เรียนภาษาอังกฤษวันละ 6 ชั่วโมง ซึ่งรวมถึงวิชา core classes 3 วิชา วิชาเลือก 2 วิชา และ Academic Workshop

2. Intensive English : เรียน 30 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรที่ได้รับความนิยมของ FLS โดยแบ่งเป็นการเรียนภาษาอังกฤษในวิชา core classes 3 วิชา นอกเหนือจากนี้ก็มีชั่วโมงเรียนสําหรับ Academy Workshop และวิชาเลือกอีกด้วย

3. General English : เรียน 24 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรที่รวบรวมการเรียนภาษาอังกฤษในวิชา core classes 3 วิชา และ Academic Workshop เข้าไว้ด้วยกันในแต่ละวัน

4. Vacation English : เรียน 18 ชั่วโมงต่อสัปดาห์

หลักสูตรที่จะครอบคลุมถึงการเรียนภาษาอังกฤษในวิชา core classes 3 วิชา และมีเวลาให้กับการทํากิจกรรมและการท่องเที่ยวประจําวัน *หลักสูตรนี้ต้องเข้าเรียน VISA B-1/B-2

5. TOEFL/TOEIC/IELTS/SAT/GMAT Preparation

หลักสูตรสําหรับนักเรียนที่มีทักษะภาษาอังกฤษที่สูงเพียงพอในระดับหนึ่งและต้องการที่จะเตรียมตัวสําหรับการสอบ TOEFL, TOEIC, IELTS, SAT หรือ GMAT

หมายเหตุ :
Academic Workshop ครอบคลุมการเรียนเพื่อฝึก pronunciation ชมรมการสนทนา ชมรมดนตรี และอื่นๆ อีกมากมาย
Core Classes เป็นหลักสูตรภาษาอังกฤษของ FLS

FLS Core Classes 

Core Classes ของ FLS ประกอบไปด้วยการเรียนภาษาอังกฤษ 18 ระดับ หลักสูตรครอบคลุมทักษะการพูด การฟัง การอ่าน และการเขียน โดยมีเทคนิคการเรียนการสอนและบทเรียนร่วมสมัย รวมถึงกิจกรรมสําหรับการสื่อสาร และการ coach โดยอาจารย์ผู้สอน Core Classes ของ FLS จะทําให้ผู้เรียนมีความเข้าใจเกี่ยวกับการสื่อสารภาษาอังกฤษตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนกระทั่งมีประสิทธิภาพที่สูงเพียงพอเพื่อที่จะประสบความสําเร็จในการศึกษาต่อในมหาวิทยาลัย

สามารถดูรายละเอียดของ Core Classes ได้ในตารางนี้

FLS International Core Class Beginner
FLS International Core Class Intermediate
FLS International Core Class Advanced

Getting Started at FLS

วันแรกเมื่อไปถึงที่ FLS จะมีกิจกรรมดังต่อไปนี้

• Welcome
• สอบ Placement – เขียน ฟัง และสัมภาษณ์
• Campus Tour
• Presentation เกี่ยวกับโรงเรียน กิจกรรม บ้านพัก และศูนย์การเรียนรู้
• Academic Discussion
• Area Tour

เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International

English Everywhere : เอกสาร Hot Sheet ที่รวบรวม vocabulary, idioms และภาพรวมของหลักสูตรการเรียนในแต่ละสัปดาห์ ซึ่งในแต่ละ Hot Sheet จะมีหัวข้อที่แตกต่างกันออกไป เช่น การเริ่มต้นบทสนทนา เพลง และภาพยนตร์สำหรับค้นคว้าเพิ่มเติมเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆ และเจ้าหน้าที่ของ FLS ตั้งแต่ homestay families, พนักงานขับรถ จะได้รับ Hot Sheet นี้ด้วย เพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มที่

FLS English Everywhere

Small Class Sizes : ในหนึ่งห้องเรียนจะมีนักเรียนมากที่สุดห้องละ 15 คน ซึ่งโดยเฉลี่ยจะมีประมาณ 12 คนหรือน้อยกว่า ดังนั้นนักเรียนจะได้รับความใส่ใจจากอาจารย์อย่างทั่วถึง

Varied Elective Classes : FLS มี elective classes ที่เฉพาะเจาะจงลงในทักษะภาษาอังกฤษด้านต่างๆ หรือหัวข้อต่างๆ ตั้งแต่ English Through Film และ Introduction to Literature

Academic Track Programs and Counselling Services : ในระหว่างการเรียนที่ FLS นักเรียนจะมี counsellor ซึ่งจะช่วยนักเรียนในเรื่องการเตรียมตัวเพื่อเข้าศึกษาต่อในวิทยาลัย โดยนักเรียนจะมีโอกาสได้พบกับ counsellor เป็นประจํา และ counsellor จะช่วยทําให้นักเรียน เลือก elective classes ได้อย่างเหมาะสม ใช้ทรัพยากรณ์สําหรับการเรียนรู้อย่างเต็มที่ และจะช่วยเตรียมตัวสําหรับการสมัครเข้าเรียนต่อให้ทันเวลา

# เรียนภาษาอังกฤษในอเมริกากับ FLS International
Photo Credits : FLS International

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960