Classlive

Classlive คือ โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เปิดสอนทั้งในรูปแบบผสมผสานระหว่างการเรียนแบบตัวต่อตัว และคาบเรียนกลุ่ม โดยครูที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Cambridge เป็นครูอาชีพประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ IDEA Education เมืองเซบู ประเทศ ฟิลิปปินส์

Classlive เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ตัวต่อตัว / กลุ่มกับเพื่อนต่างชาติ

Classlive คือ โปรแกรมการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ที่เปิดสอนในรูปแบบผสมผสาน ระหว่างการเรียนแบบตัวต่อตัว และคาบเรียนกลุ่ม สอนโดยครูที่ได้รับการฝึกอบรมตามมาตรฐานของ Cambridge เป็นครูอาชีพประจำสถาบันสอนภาษาอังกฤษ IDEA Education เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์

เกี่ยวกับ IDEA Education

IDEA Education (สถาบัน IDEA Cebu) ผู้จัดการสอนโปรแกรมการเรียนออนไลน์ Classlive เป็นสถาบันสอนภาษาอังกฤษที่เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ มีผู้เข้ารับการศึกษาจากทั่วโลก ทางสถาบันให้ความสำคัญกับคุณภาพการเรียนการสอน สอนสดโดยครูชาวฟิลิปปินส์ที่มีมาตรฐาน เป็นมืออาชีพ มีประสบการณ์ และได้รับการเข้าอบรมเกี่ยวกับการสอนภาษาอังกฤษมาเป็นอย่างดี

 • Quatlity : การันตีคุณภาพครู

สถาบัน IDEA ใส่ใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณภาพของครู สถาบันได้รับการรับรองโดย Cambridge Assessment English องค์กรระดับนานาชาติที่ดูแลและจัดการด้านมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับสากล เพื่อเปิดสอนหลักสูตร CELTA ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมครูชั้นนำของโลก

 • Standard : สถาบันที่มีมาตรฐานด้านการสอนภาษาอังกฤษ

IDEA Education เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองโดย TESDA : Technical Education and Skills Development Authority ซึ่งเป็นหน่วยงานในการรับรองคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษาทางเทคนิคและการพัฒนาทักษะ ของรัฐบาลประเทศฟิลิปปินส์

 • Experience : ทีมงานและประสบการณ์

IDEA Education ได้รับการดูแลและบริหารโดยบริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ที่มีประสบการณ์ด้านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ มีเจ้าหน้าที่หลากหลายสัญชาติ รวมถึง ญี่ปุ่น เกาหลี แคนาดา ฟิลิปปินส์ รัสเซีย ไทย เวียดนาม ทีมบริหารให้ความสำคัญกับการดูแลความเป็นเลิศด้านวิชาการของโรงเรียนอย่างจริงจัง ทีมบริหารของ IDEA มีบุคลากรที่มีประสบการณ์ในการทำงานกับบริษัทด้านการศึกษาระดับโลก อาทิ British Council และ Berlitz อีกด้วย

ทำไมต้องเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์กับ Classlive

เรียนกับชาวต่างชาติ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในรูปแบบ ตัวต่อตัว คาบละ 25 นาที และคลาสกลุ่ม คาบละ 45 นาที ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ

รูปแบบและเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น

เลือกวันเรียนได้วันจันทร์-อาทิตย์ สามารถเลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัว + กลุ่ม หรือ เฉพาะคาบเรียนกลุ่ม และมีคอร์สเร่งรัดเพิ่มเติม

ราคาที่คุ้มค่า

สำหรับคาบเรียนกลุ่ม 24 คาบ เริ่มต้นที่ 1,130 บาท ต่อเดือน สำหรับ Package (ตัวต่อตัว + กลุ่ม) 20-40 คาบ ราคาที่ 4,025 – 5,295 บาท ต่อเดือน 

เรียนกับชาวต่างชาติ

ผู้เรียนสามารถเลือกเรียนได้ทั้งในรูปแบบ ตัวต่อตัว คาบละ 25 นาที และคลาสกลุ่ม คาบละ 45 นาที ร่วมกับเพื่อนต่างชาติ

รูปแบบและเวลาเรียนที่ยืดหยุ่น

เลือกวันเรียนได้ วันจันทร์-อาทิตย์ สามารถเลือกเรียนทั้งแบบตัวต่อตัว + คาบเรียนกลุ่ม หรือเฉพาะคาบเรียนกลุ่ม และมีคอร์สเร่งรัดเพิ่มเติม

ราคาที่คุ้มค่า

สำหรับคาบเรียนกลุ่ม เริ่มต้นที่ 2,010 บาท ต่อเดือน สำหรับ Package (ตัวต่อตัว + กลุ่ม) เริ่มต้นที่ 2,970 บาท ต่อเดือน 

หลักสูตรการเรียน

1. หลักสูตร Comprehensive

 • คอร์สเรียน : สามารถเลือกเรียน คอร์ส ESL (เพื่อการฝึกฝนและใช้งานทั่วไป), คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEIC หรือ คอร์สเรียนเตรียมสอบ IELTS ได้
 • ระยะเวลาเรียน : สามารถลงเรียนได้ตั้งแต่ 2, 4, 8, 16, 24, 48 และ 72 สัปดาห์
 • เวลาเรียน : สามารถเลือกเรียนได้อิสระ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 21.00น.
 • E-certificate : มีให้กรณีที่ลงเรียนขั้นต่ำ 12 สัปดาห์

รูปแบบการเรียน : ผู้เรียนสามารถเลือกได้ 2 รูปแบบ ได้แก่

 1. Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)
 2. Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ (คาบละ 45 นาที)

3 คอร์สเรียนให้เลือก

คอร์สเรียนเพื่อการพูดคุยสื่อสาร

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ผู้เรียนระดับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษจนถึงผู้เรียนขั้นสูง ไม่จำกัดวัย ตั้งแต่ผู้เรียนอายุน้อยจนถึงผู้ใหญ่ สำหรับการฝึกฝนและใช้งานภาษาอังกฤษทั่วไป 

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัวผู้เรียนจะได้เรียนด้านการพูด (Speaking) และยังรวมถึงทักษะภาษาอังกฤษโดยรวม เช่น ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียงคำศัพท์ (Vocabulary) และทักษะการฟัง (Listening) ตามจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง

ในบทเรียนกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนแบบตัวต่อตัว ผ่านกิจกรรมแบบโต้ตอบที่หลากหลาย

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทเรียนแบบตัวต่อตัวและคาบเรียนกลุ่ม
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน จนถึงระดับสูง (CEFR : A0)
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (G01, G02, G03)
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ ELL (และสำหรับบางช่วงวัย อาจใช้ Kahoot)
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม (4-8 คน) และ 24 คาบเรียนกลุ่มพิเศษ (16 คน)) ในการพัฒนา 1 ระดับ

[รีวิว] หลักสูตร ESL Comprehensive
โดย น้องนนนี่ คลิก

คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEIC สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความรู้ภาษาอังกฤษในการหางาน หรือการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยใช้คะแนน TOEIC หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัวนักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการสอบและฝึกฝนพวกเขาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามคะแนนและทักษะของพวกเขา ในบทเรียนกลุ่มแบบฝึกหัดและคำอธิบายจะถูกจัดขึ้นซ้ำ ๆ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการทดสอบจริง

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงานหรือสมัครเข้าเรียน
 • ผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขาเพื่อการหางาน
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC 200 – 700 หรือมีระดับภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มต้นหลักสูตร CEFR : A2 หรือสูงกว่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ TOEIC score 200 – 399, 400 – 499, 500 – 599, 600 – 699
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ Global Exam
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุก 2 สัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม และ 24 คาบเรียนพิเศษ) ในการพัฒนา 100 คะแนน

คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการวัดระดับภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจ้างงาน และสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ Work & Study

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัวนักเรียนจะได้เรียนรู้แนทางของการทดสอบในส่วนต่างๆ / ทักษะและการฝึกฝนตามระดับและก้าวของพวกเขา ในบทเรียนกลุ่มแบบฝึกหัดและคำอธิบายต่างๆ พร้อมแบบสอบถาม การระดมความคิดจะถูกจัดขึ้นเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดในตอบคำถามของผู้เรียน

เหมาะสำหรับ
 • สำหรับผู้ที่ต้องการเรียนต่อมัธยมหรือ มหาวิทยาลัยหรือมัธยมในต่างประเทศ
 • ที่ต้องการทำงานในต่างประเทศหรือเข้าร่วมโครงการ Work & Study
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 2.5 – 5.5 หรือมีระดับภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มต้นหลักสูตร CEFR : A2 หรือสูงกว่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ IELTS 2.5-3.0, IELTS 3.5 เพื่อให้ได้ 4.0, IELTS 4.5 เพื่อให้ได้ 5.0 และ IELTS 5.5 เพื่อให้ได้ 6.0
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ Global Exam
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุก 2 สัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม และ 24 คาบเรียนพิเศษ) ในการพัฒนาคะแนนขึ้น 0.5 คะแนน

คอร์สเรียนเพื่อการพูดคุยสื่อสาร

คอร์สเรียนนี้เหมาะสำหรับผู้เรียนทุกระดับและทุกช่วงอายุ ตั้งแต่ผู้เรียนระดับเริ่มต้นเรียนภาษาอังกฤษ ไปจนถึงผู้เรียนขั้นสูง ไม่จำกัดวัย ตั้งแต่ผู้เรียนอายุน้อยจนถึงผู้ใหญ่ สำหรับการฝึกฝนและใช้งานภาษาอังกฤษทั่วไป 

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัวผู้เรียนจะได้เรียนด้านการพูด (Speaking) รวมถึงทักษะภาษาอังกฤษด้านอื่นๆ เช่น ไวยากรณ์ (Grammar) การออกเสียงคำศัพท์ (Vocabulary) และทักษะการฟัง (Speaking) ตามจังหวะการเรียนรู้ของตนเอง

ในบทเรียนกลุ่ม ผู้เรียนจะได้ฝึกฝนสิ่งที่ได้เรียนรู้จากบทเรียนแบบตัวต่อตัว ผ่านกิจกรรมแบบโต้ตอบที่หลากหลาย

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการฝึกฝนและพัฒนาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร
 • ผู้ที่ต้องการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพผ่านบทเรียนแบบตัวต่อตัวและแบบกลุ่ม
 • ผู้ที่ต้องการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เรียนได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน (CEFR : A0) ไปจนถึงระดับสูง
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 3 ระดับ (G01, G02, G03)
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ ELL (และสำหรับบางช่วงวัย อาจใช้ Kahoot)
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุกสัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม (4-8 คน) และ 24 คาบเรียนกลุ่มพิเศษ (16 คน) ในการพัฒนา 1 ระดับ

คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ TOEIC

คอร์สเรียนเตรียมสอบ TOEIC สำหรับผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความรู้ภาษาอังกฤษในการหางาน หรือการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัยโดยใช้คะแนน TOEIC หรือผู้ที่มีวัตถุประสงค์ในการเพิ่มความก้าวหน้าในสายอาชีพ

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางการสอบ และฝึกฝนพวกเขาอย่างเป็นขั้นเป็นตอนตามคะแนนและทักษะของพวกเขา ในบทเรียนกลุ่ม การทำแบบฝึกหัดและคำอธิบายจะถูกจัดขึ้นซ้ำๆ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการทดสอบจริง

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการคะแนนสอบ TOEIC เพื่อเข้าทำงานหรือสมัครเข้าเรียน
 • ผู้ที่ต้องการพิสูจน์ความสามารถทางภาษาอังกฤษของพวกเขาเพื่อการหางาน
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนน TOEIC 200 – 700 หรือมีระดับภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มต้นหลักสูตรเท่ากับ CEFR : A2 หรือสูงกว่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ TOEIC score 200 – 399, 400 – 499, 500 – 599, 600 – 699
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ Global Exam
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุก 2 สัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม และ 24 คาบเรียนพิเศษ) ในการพัฒนา 100 คะแนน

คอร์สเรียนเพื่อเตรียมสอบ IELTS

หลักสูตรเตรียมสอบ IELTS แบบทดสอบความรู้ภาษาอังกฤษที่ใช้กันทั่วไปสำหรับการศึกษาทั้งในประเทศและต่างประเทศ โดยเฉพาะเพื่อการเข้ารับการศึกษาในสถานศึกษาที่มีการวัดระดับภาษาอังกฤษ ตลอดจนการจ้างงาน และสำหรับผู้ที่จะเข้าร่วมโครงการ Work & Study

ในบทเรียนแบบตัวต่อตัว นักเรียนจะได้เรียนรู้แนวทางของการสอบในส่วนต่างๆ รวมถึงทักษะและการฝึกฝนตามระดับความก้าวหน้าของพวกเขา ในบทเรียนกลุ่ม จะมีแบบฝึกหัดและคำอธิบายต่างๆ พร้อมแบบสอบถาม รวมถึงการระดมความคิดเพื่อเพิ่มพูนความรู้และแนวคิดในการตอบคำถามของผู้เรียน

เหมาะสำหรับ
 • ผู้ที่ต้องการเรียนต่อมัธยมหรือมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ
 • ผู้ที่ต้องการทำงานในต่างประเทศ หรือเข้าร่วมโครงการ Work & Study
รายละเอียดสำคัญ
 • เงื่อนไขในการเรียน : เหมาะสำหรับผู้ที่มีคะแนน IELTS 2.5 – 5.5 หรือมีระดับภาษาอังกฤษเมื่อเริ่มต้นหลักสูตรเท่ากับ CEFR : A2 หรือสูงกว่า
 • ระดับภาษาอังกฤษ : คาบเรียนตัวต่อตัว แบ่งเป็น 11 ระดับ (1-11) คาบเรียนกลุ่มแบ่งออกเป็น 4 ระดับ ได้แก่ IELTS 2.5-3.0, IELTS 3.5 เพื่อให้ได้ 4.0, IELTS 4.5 เพื่อให้ได้ 5.0 และ IELTS 5.5 เพื่อให้ได้ 6.0
 • สื่อการเรียนรู้ : โปรแกรมการเรียนรู้ Global Exam
 • วันเริ่มเรียน : เริ่มเรียนได้ทุก 2 สัปดาห์
 • ระยะเวลาเรียน และการพัฒนา : ใช้เวลา 12-24 สัปดาห์ (48 คาบเรียนตัวต่อตัว, 48 คาบเรียนกลุ่ม และ 24 คาบเรียนพิเศษ) ในการพัฒนาคะแนนขึ้น 0.5 คะแนน
ตัวเลือกวิชาสำหรับคาบเรียนพิเศษ
(ประมาณ 16 คน ต่อชั้นเรียน)

ชั้นเรียนสำหรับผู้ที่ต้องการใช้ภาษาอังกฤษในการทำงานและเพื่อการท่องเที่ยว หลักสูตรจะครอบคลุมการใช้งานจริงในชีวิตประจำวัน การปฏิสัมพันธ์ทางสังคม ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย รวมถึงการฝึกซ้อมการสนทนา การทำงานเป็นกลุ่ม และการแสดงบทบาทสมมติ

ชั้นเรียนสำหรับนักเรียนที่ต้องการฝึกพูดในสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน และในสถานการณ์อื่นๆ นอกเหนือจากการฝึกทักษะการพูดแล้ว นักเรียนจะได้เพิ่มทักษะการฟัง รวมถึงทักษะในการวิเคราะห์ และการแสดงความคิดเห็น อีกด้วย

การอ่านบทความข่าวทั้งสิ่งพิมพ์และสื่อออนไลน์ หลักสูตรนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อสอนทักษะการอ่านข่าวขั้นพื้นฐาน (เช่นวิธีอ่านหัวข้อข่าว) สำรวจและวิเคราะห์ประเด็นปัญหาในหัวข้อต่างๆ และกระตุ้นความสนใจของนักเรียนในการอ่านข่าวและนิตยสารภาษาอังกฤษมากขึ้น เช่นเดียวกับการฟังวิทยุหรือข่าวทีวีด้วยตัวเอง

ชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้คำศัพท์ในข่าว รวมทั้งเพิ่มพูนทักษะการคิดอย่างมีวิจารณญาณ ทักษะในการอ่าน การเขียน การฟัง และการพูดผ่านการบวนการคิด การแสดงความคิดเห็นและการอภิปรายในห้องเรียน

ชั้นเรียนนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การสร้างคำศัพท์และสร้างประโยคผ่านเกมคำศัพท์ที่สนุกสนาน คลาสนี้เหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นจนถึงผู้เริ่มต้นระดับสูง

สำหรับระดับภาษาอังกฤษ G1, G2

ออกแบบมาเพื่อให้เป็นชั้นเรียนที่สนุกสนาน เรียนรู้ผ่านกิจกรรมที่หลากหลาย เช่นเกมตอบคำถาม หรือเกมฝึกสมอง ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ผ่านการจัดการแข่งขันที่เป็นกันเอง โดยมีเป้าหมายในการพัฒนาภาษาอังกฤษของนักเรียน

หลังจากเรียนแบบเข้มข้นมาทั้งวันแล้ว เรามีโยคะให้กับนักเรียน เพื่อให้จิตใจของพวกเขาผ่อนคลาย รวมถึงได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อ ในคาบเรียนโยคะ นักเรียนจะยังคงได้เรียนภาษาอังกฤษอย่างต่อเนื่อง ผ่านคำศัพท์ และโครงสร้างไวยากรณ์ที่ครูใช้เพื่อกำกับให้นักเรียนทำตาม

ข้อมูลสำคัญ Classlive

วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ สำหรับหลักสูตร CL Comprehensive, Semi Comprehensive และ Junior English สำหรับหลักสูตรอื่นๆ เข้าร่วมได้ทุก 2 สัปดาห์ กรุณาตรวจสอบกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันอีกครั้ง

เวลาเรียน : สามารถเลือกเรียนได้อิสระ วันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 07.00 – 21.00น.

ครูผู้สอนของ Classlive เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน IDEA Education เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ทางสถาบันใส่ใจกับคุณภาพของครูเป็นอย่างยิ่ง สถาบันได้รับการรับรองโดย Cambridge Assessment English องค์กรระดับนานาชาติที่ดูแลและจัดการด้านมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับสากล เพื่อเปิดสอนหลักสูตร CELTA ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมครูชั้นนำของโลก

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 5 ปี +

 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ / แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Classlive เรียนผ่าน Web Browser เช่น Google Chrome, Safari, Firefox, Microsoft Edge เป็นต้น

วันเริ่มเรียน : นักเรียนใหม่สามารถเข้าร่วมได้ทุกวันจันทร์ สำหรับหลักสูตร CL Comprehensive และทุก 2 สัปดาห์ สำหรับหลักสูตรอื่นๆ กรุณาเช็คกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันอีกครั้ง

ครูผู้สอนของ Classlive เป็นครูผู้สอนภาษาอังกฤษประจำสถาบัน IDEA Education เมืองเซบู ประเทศฟิลิปปินส์ ใส่ใจเป็นอย่างยิ่งกับคุณภาพของครู สถาบันได้รับการรับรองโดย Cambridge Assessment English องค์กรระดับนานาชาติที่ดูแลและจัดการด้านมาตรฐานในการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษระดับสากล เพื่อเปิดสอนหลักสูตร CELTA ซึ่งเป็นโปรแกรมการฝึกอบรมครูชั้นนำของโลก

ไม่จำกัดระดับภาษา สามารถเริ่มได้ตั้งแต่ระดับพื้นฐาน ทั้งนี้ผู้เรียนต้องมีอายุ 5 ปี +

 • หากมีการขาดเรียนทุกกรณี ชั้นเรียนจะถูกยกเลิกและไม่สามารถเรียกคืนได้

สิ่งที่ต้องใช้ในการเรียน

 • คอมพิวเตอร์ (Laptop / PC) หรือ โทรศัพท์มือถือ / แท็บเล็ต
 • กล้องเว็บแคม หรือกล้องของคอม โทรศัพท์ แท็บเล็ต
 • หูฟัง พร้อมไมค์
 • สัญญาณอินเทอร์เน็ต

การเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ของ Classlive เรียนผ่านโปรแกรม WebEx

ค่าใช้จ่าย

ติดต่อขอรับรายละเอียดค่าใช้จ่าย CLASSLIVE

ติดต่อเรา
เลือกดู จำนวนคาบเรียนที่จะได้เรียน

Comprehensive : เรียนคาบเรียนตัวต่อตัว (คาบละ 25 นาที) + คาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

 • 2 สัปดาห์ รวม 9 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 4 คาบ + กลุ่มย่อย 4 คาบ + คาบพิเศษ 1 คาบ
 • 4 สัปดาห์ รวม 20 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 8 คาบ + กลุ่มย่อย 8 คาบ + คาบพิเศษ 4 คาบ
 • 8 สัปดาห์ รวม 40 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 16 คาบ + กลุ่มย่อย 16 คาบ + คาบพิเศษ  8 คาบ
 • 16 สัปดาห์ รวม 80 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 32 คาบ + กลุ่มย่อย 32 คาบ + คาบพิเศษ 16 คาบ
 • 24 สัปดาห์ รวม 120 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 48 คาบ + กลุ่มย่อย 48 คาบ + คาบพิเศษ 24 คาบ
 • 48 สัปดาห์ รวม 240 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 96 คาบ + กลุ่มย่อย 96 คาบ + คาบพิเศษ  48 คาบ
 • 72 สัปดาห์ รวม 312 คาบเรียน : ตัวต่อตัว 144 คาบ + กลุ่มย่อย 144 คาบ + คาบพิเศษ  24 คาบ

Semi Comprehensive : เรียนคาบเรียนกลุ่มย่อย 4-8 คน (คาบละ 45 นาที) + คาบเรียนพิเศษ 16 คน (คาบละ 45 นาที)

 • 2 สัปดาห์ รวม 5 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 4 คาบ + คาบพิเศษ 1 คาบ
 • 4 สัปดาห์ รวม 12 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 8 คาบ + คาบพิเศษ 4 คาบ
 • 8 สัปดาห์ รวม 24 คาบเรียน  : กลุ่มย่อย 16 คาบ + คาบพิเศษ 8 คาบ
 • 16 สัปดาห์ รวม 48 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 32 คาบ + คาบพิเศษ 16 คาบ
 • 24 สัปดาห์ รวม 72 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 48 คาบ + คาบพิเศษ 24 คาบ
 • 48 สัปดาห์ รวม 144 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 96 คาบ + คาบพิเศษ 48 คาบ
 • 72 สัปดาห์ รวม 216 คาบเรียน : กลุ่มย่อย 144 คาบ + คาบพิเศษ 72 คาบ