Canadian Tourism College

เรียน Diploma ที่แคนาดา Canadian Tourism College (CTC) วิทยาลัยระดับท็อปด้าน Tourism และ Hotel Management พร้อมทำงานเก็บประสบการณ์ในแคนาดา วิทยาลัยตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver รัฐ British Columbia

Canadian Tourism College ILAC Higher Education

Photo Credits : Canadian Tourism College

Canadian Tourism College
ส่วนหนึ่งของ ILAC Higher Education

เรียน Diploma ที่แคนาดา Canadian Tourism College (CTC) คือ วิทยาลัยระดับท็อปด้าน Tourism และ Hotel Management ตั้งอยู่ที่เมือง Vancouver รัฐ British Columbia ด้วยประสบการณ์มากกว่า 40 ปี CTC พร้อมมอบหลักสูตรการศึกษาที่ยอดเยี่ยมสำหรับผู้ที่ต้องการเรียนด้าน travel, tourism และ hospitality นักศึกษาที่จบจาก CTC ได้ผันตัวไปทำงานในฝันด้านธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวและบริการ อาทิ พนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน, ผู้จัดการโรงแรม รวมไปถึงเจ้าของธุรกิจ

จุดเด่นของ Canadian Tourism College :

CTC มี contract กับ employers ดีๆ อย่าง hotel – international chain รวมถึงบริษัททัวร์ และผู้ประกอบการด้าน tourism & hospitality ดังนั้น นักเรียนของ CTC จะได้ทำงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง มีรายได้ดีมั่นคงตั้งแต่ช่วง co-op (โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมระยะยาว เรียน 1 ปี และ co-op อีก 1 ปี)

ในกรณีที่อยากเรียนต่อเพื่อให้ได้ Post-Graduation Work Permit (PGWP) ทาง CTC มี University Transfer Agreement ร่วมกับ Vancouver Community College หรือ Royal Roads University เรียนต่ออีกเพียง 2 ปี ได้วุฒิ B.A. Hospitality Management

Photo Credit

Flight Attendant Diploma

การเป็น Flight Attendant นั้นไม่ใช่แค่งาน แต่เป็นไลฟ์สไตล์! การได้ทำงานในอุตสาหกรรมการบินนั้นเปิดโอกาสสุดพิเศษให้คุณสามารถบินไปยุโรปในช่วงสุดสัปดาห์ พร้อมรับฟรีสิทธิประโยชน์อื่นๆ อีกมากมาย flight attendant ส่วนใหญ่ทำงานเพียงเดือนละ 12-15 วันเท่านั้น ได้เวลาเปิดรับประสบการณ์ใหม่ และบอกลาการทำงานรูทีนแบบห้าวันต่อสัปดาห์ได้เลย!

ศิษย์เก่าที่เข้าร่วมหลักสูตรนี้ของวิทยาลัยประจำอยู่สายการบินต่างๆ เพราะว่าหลักสูตรนี้จะฝึกอบรมผู้เรียน เหมือนกับหลักสูตรการฝึกอบรม flight attendant ของสายการบินสากลทั่วไป เมื่อสมัครกับสายการบินต่างๆ ผู้สมัครที่จบจากหลักสูตรนี้จึงจะมีความโดดเด่นจากคนอื่นๆ ที่สำคัญวิทยาลัยมีเครื่องบิน boeing 777 ให้ใช้ในการเรียนเพื่อเป็นประสบการณ์แบบ hands-on อีกด้วย

CTC-Flight-Attendant-Diploma

ระยะเวลาเรียน
• 12 สัปดาห์

ค่าใช้จ่าย
• $7,674 CAD
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

กำหนดการเปิดเรียน
• กรกฎาคม
• กันยายน
• มกราคม
• เมษายน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) และสามารถทำข้อสอบเข้าเรียนของทาง CTC ได้ 65%+
• มีคะแนนสอบ IELTS 5.5 หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Photo Credit

HOSPITALITY PROGRAMS

หลักสูตรการเรียนด้าน Hospitality ของ CTC มีให้เลือกเรียน 2 แบบคือ

1. Certificate 13 หรือ 26 สัปดาห์ (with Co-op)
2. Diploma 47 หรือ 94 สัปดาห์ (with Co-op)

ผู้เรียนหลักสูตรนี้จะได้เข้ารับการฝึกอบรมและเรียนรู้เกี่ยวกับสายงานด้านการจัดการโรงแรมและรีสอร์ต โดยมุ่งเน้นเสริมสร้างทักษะที่สำคัญๆ ในสายอาชีพ อาทิ Human Resources, Accounting, Marketing, Food and Beverage และ Resort Management โดยที่นักเรียนจะได้เรียนรู้ขั้นตอนการปฏิบัติงานในแต่ละส่วนผ่านการทำงานจริง รวมถึงได้ฝึกฝนความเชี่ยวชาญและเพิ่มพูนความรู้ที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับรูปแบบธุรกิจในปัจจุบันได้โดยตรง

พิเศษ! CTC มี contract กับ employers ดีๆ อย่าง hotel – international chain นักเรียนของ CTC จะได้ทำงานกับโรงแรมที่มีชื่อเสียง มีรายได้ดีมั่นคงตั้งแต่ช่วง co-op (โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมระยะยาว เรียน 1 ปี และ co-op อีก 1 ปี)

Hospitality Certificate

ระยะเวลาเรียน
• 13 สัปดาห์
• 26 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $8,114 CAD (13 สัปดาห์)
• $9,596 CAD (26 สัปดาห์)
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

กำหนดการเปิดเรียน
• มิถุนายน
• กันยายน
• มกราคม
• เมษายน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) และสามารถทำข้อสอบเข้าเรียนของทาง CTC ได้ 65%+
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Hospitality & Resort Business Management Diploma

CTC-Hospitality-Resort-Business-Management-Diplomas

ระยะเวลาเรียน
• 47 สัปดาห์
• 94 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $18,855 CAD (47 สัปดาห์)
• $24,005 CAD (94 สัปดาห์)
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

กำหนดการเปิดเรียน
• มิถุนายน
• กันยายน
• มกราคม
• เมษายน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) และสามารถทำข้อสอบเข้าเรียนของทาง CTC ได้ 65%+
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Photo Credit

TOURISM PROGRAMS

หลักสูตรการเรียนด้าน Tourism ของ CTC มีให้เลือกเรียน 2 แบบคือ

1. Certificate 12 หรือ 24 สัปดาห์ (with Co-op)
2. Diploma 47 หรือ 98 สัปดาห์ (with Co-op)

หลักสูตรนี้ได้รับการออกแบบตามมาตรฐานอาชีพแห่งชาติของแคนาดาสำหรับที่ปรึกษาการเดินทาง ที่พัฒนาขึ้นโดย e-Merit เพื่อใช้สำหรับองค์กร Canadian Tourism Human Resources Council (CRHRC) โดยอิงตามเนื้อหาหลักสูตรที่พัฒนาและจัดทำขึ้นโดย Association of Canadian Travel Agencies ( ACTA) ซึ่งทาง CTC ได้ติดตามและขยายผลการเรียนรู้ในหลักสูตรดังกล่าว โดยมีจุดประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะและความรู้ที่จำเป็นสำหรับการทำงานในอุตสาหกรรมด้านการเดินทางและการท่องเที่ยว และเพิ่มโอกาสในการจ้างงานสำหรับผู้สำเร็จการศึกษา

พิเศษ! CTC มี contract ร่วมกับบริษัททัวร์ และผู้ประกอบการด้าน tourism & hospitality มากมาย ดังนั้น นักเรียนของ CTC จะได้ทำงานที่มีรายได้ดีตั้งแต่ช่วง co-op (โดยเฉพาะสำหรับโปรแกรมระยะยาว เรียน 1 ปี และ co-op อีก 1 ปี)

Tourism Certificate

ระยะเวลาเรียน
• 12 สัปดาห์
• 24 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $6,974 CAD (12 สัปดาห์)
• $8,456 CAD (24 สัปดาห์)
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

กำหนดการเปิดเรียน
• มิถุนายน
• กันยายน
• มกราคม
• เมษายน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) และสามารถทำข้อสอบเข้าเรียนของทาง CTC ได้ 65%+
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Travel & Tourism Business Management Diploma

ระยะเวลาเรียน
• 47 สัปดาห์
• 98 สัปดาห์ (with Co-op)

ค่าใช้จ่าย
• $21,050 CAD (47 สัปดาห์)
• $25,025 CAD (98 สัปดาห์)
*รายละเอียดค่าใช้จ่ายที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับจากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

กำหนดการเปิดเรียน
• มิถุนายน
• กันยายน
• มกราคม
• เมษายน

ข้อกำหนดในการสมัครเรียน
• สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
• สมัครในฐานะ mature student (อายุ 19 ปี+) และสามารถทำข้อสอบเข้าเรียนของทาง CTC ได้ 65%+
• มีคะแนนสอบ IELTS 6.0 (คะแนนแต่ละส่วนต้องไม่ต่ำกว่า 5.5) หรือคะแนนสอบอื่นๆ ที่ผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจากทางวิทยาลัย

Promotion

ส่วนลดพิเศษ สำหรับผู้สมัครเรียนก่อนวันที่ 30 มิ.ย. 65

สำหรับค่าใช้จ่าย และโปรโมชั่นที่เป็นปัจจุบัน ติดต่อขอรับได้จากเจ้าหน้าที่ของก้อปันกัน

# เรียน Diploma ที่แคนาดา Canadian Tourism College
All Credits : ILAC Higher Education , Canadian Tourism College

ขอรับคำปรึกษา ฟรี!

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน