Brandon Hall School

เรียนต่ออเมริกา Brandon Hall School โรงเรียนประจำและไปกลับสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเมือง Atlanta รัฐ Georgia ก่อตั้งในปี 1959 เริ่มจากการเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีนักเรียนจากกว่า 10 รัฐในอเมริกาและจากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก

เรียนต่ออเมริกา Brandon Hall School

Photo Credits : Brandon Hall School

Brandon Hall School

เรียนต่ออเมริกา Brandon Hall School โรงเรียนประจำและไปกลับสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ในเมือง Atlanta รัฐ Georgia ก่อตั้งในปี 1959 เริ่มจากการเป็นโรงเรียนชายล้วน ปัจจุบันเป็นโรงเรียนสหศึกษาที่มีนักเรียนจากกว่า 10 รัฐในอเมริกาและจากกว่า 18 ประเทศทั่วโลก

Find Your Path. Lead The Way

Brandon Hall School ให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบในการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียนตือ

1. Leadership
2. Scholarship
3. Service

Highlights:

1. เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 150 คน) ครูใหญ่ ครูผู้สอนพักอาศัยในแคมปัสร่วมกับนักเรียน ทำให้ใส่ใจดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด

2. โรงเรียนเปิดสอนวิชา AP, และ Honors อีกทั้งยังมีกีฬา ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมชุมชนให้มีส่วนร่วมอีกด้วย

3. สมัครเรียนที่ Brandon Hall School กับก้อปันกัน รับส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พักสูงสุด 50% (~ 900,000 บาท ต่อปี)

พันธกิจของโรงเรียน

Brandon Hall’s Mission as a co-education, global boarding and day school challenges students to lead lives of leadership, scholarship, and service. Our community college celebrates learning, fosters global citizenship, embraces diversity, encourages athleticism and artistic expression, and inspires students to find their path and lead the way.

Brandon Hall School ให้ความสำคัญกับการพัฒนาทักษะทางด้านวิชาการเป็นหลัก อย่างไรก็ตาม Brandon Hall School ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาบุคลิกภาพ การบริการและการพัฒนาสภาวะความเป็นผู้นำ

นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนได้รับการตอบรับเข้าเรียนมหาวิทยาลัย ซึ่งสะท้อนถึงคุณภาพทางด้านวิชาการและความเข้มแข็งของกลุ่มนักเรียนที่มีความหลากหลาย

6 แก่นสาระสำคัญของ Brandon Hall School ที่นักเรียนจะได้ศึกษาประกอบด้วย

1. STEAM
2. Global
3. Environmental
4. Wellness
5 .Giving
6. Entrepreneurship

แนวทางปฏิบัติในการจัดการเรียนการสอนที่ Brandon Hall ตรงกับมาตรฐานทั้งในระดับรัฐและระดับชาติ

เรียนต่ออเมริกา Brandon Hall โรงเรียนมีความเชื่อว่าพื้นฐานด้านการศึกษาที่เข้มแข็งจะสร้างแรงบรรดาลใจให้นักเรียนเป็นพลเมืองที่มีส่วนร่วมและผู้นำที่โปรแอคทีฟในโลกที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้แล้ว Brandon Hall ยังส่งเสริมการวิจัยและการพัฒนานวัตกรรมทางด้านการศึกษาอย่างต่อเนื่องอีกด้วย

สำหรับนักเรียนที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก Brandon Halll มีงานบริการสนับสนุนนักเรียนทางด้านวิชาการตั้งแต่ Counseling, Advisment, Learnin Support Center และ ESL หรือแผนกการเรียนการสอนภาษาอังกฤษเป็นภาษาที่สอง ที่จะคอยช่วยดูและให้นักเรียนประสบความสำเร็จได้อีกด้วย

ARTS

Brandon Hall School มีวิชาเรียนด้านดนตรี ศิลปะการแสดง และ visual art ต่างๆให้นักเรียนได้พัฒนาศักยภาพในการสร้างสรรค์ วิชาเรียนที่มีได้แก่

• Music
• Dance
• Theatre
• Drawing
• Painting
• Printmaking
• Mixed Media

ATHLETICS

Brandon Hall School ส่งเสริมให้นักเรียนที่มีทักษะทางด้านการกีฬาในทุกระดับเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่องของทีม Coach ของเราทำงานเป็นอย่างหนักเพื่อพัฒนาทักษะทางด้านการกีฬาและบุคลิคของนักเรียน

ในการเข้าร่วมทีมกีฬาของโรงเรียน นักเรียนจะได้พัฒนาทักษะ การทำงานเป็นทีม การจัดการเวลา การจัดการกับความเครียดหรือความผิดหวัง นักเรียนทุกคนที่โรงเรียนจำเป็นที่จะต้องมีส่วนร่วมในกิจกรรมนอกเวลาเรียนเพื่อเป็นตัวแทนของโรงเรียนในที่สาธารณะ

Varsity level 

ลงแข่งในเกมส์การแข่งขันที่เข้มข้น โดยมีสมาชิกในทีมเข้าร่วม

Middle School Program

โปรแกรมสำหรับนักเรียนชั้น grade 6 – grade 8 ที่จะได้พัฒนาทักษะด้านการกีฬาและการเป็นส่วนนึงของทีม ในระดับนี้ นักเรียนที่ตรงกับความมาตรฐานและความคาดหวังของแผนกการกีฬาสามารถที่จะคาดหวังในการมีส่วนร่วมในเกมส์การแข่งขันได้

Citizenship and Leadership

นักเรียนที่ Brandon Hall จะต้องเคารพในความแตกต่างของผู้อื่น มีความซื่อสัตย์และมีส่วนร่วมในชุมชน เป็นพลเมืองของโลกด้วยการเข้าร่วมกิจกรรมการเดินทางของโรงเรียน สร้างแรงบันดาลใจและสนับสนุนกันและกันให้สามารถพัฒนาศักยภาพสูงสุดของตนได้ และเป็นผู้นำในโรงเรียนและชุมชน

นักเรียนจะมีโอกาสได้เข้าร่วมกิจกรรมการเป็นผู้นำในกิจกรรมของโรงเรียน(มีค่าตอบแทน) และนักเรียนม.ปลายจะต้องทำกิจกรรมบริการสังคมเพื่อเป็นส่วนนึงในการสำเร็จการศึกษา

กิจกรรมการเป็นผู้นำในโรงเรียนที่มีค่าตอบแทนให้ ได้แก่

Student Ambassadors

Student Government

Residential Leadership Team

ตัวอย่างตารางการเรียนประจำวัน

College Acceptances

มหาวิทยาลัยและวิทยาลัยที่นักเรียนเข้าศึกษาต่อได้ คลิก : College Acceptances – Digital

ที่พักอาศัย

ที่พักอาศัยของ Brandon Hall มีความสมบูรณ์เนื่องจากความหลากหลายของนักเรียนจากทั่วโลก ผู้พักอาศัยจะมีโอกาสได้แลกเปลี่ยนมุมมอง ความคิดเห็นอย่างซื่อตรง ได้เรียนรู้และเติบโตร่วมกันด้วยการช่วยเหลือ แนะนำและสนับสนุนกันและกัน

ตัวอย่างตารางเวลาในหอพัก

Community Service

ในช่วงที่เปิดเทอม Brandon Hall School มีโครงการงานบริการต่างๆให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม รวมทั้งนักเรียนไป-กลับและนักเรียนประจำ โครงการงานบริการชุมชนของโรงเรียนมีความหลากหลายและเกิดขึ้นตามความสนใจของนักเรียน อย่างไรก็ตามโรงเรียนมีโครงการงานบริการ  10 รายการที่ตั้งไว้ประจำปี รวมถึง

การบริการอาหารให้กับผู้คนไร้บ้าน

North Fulton Food Bank

On Campus Garden Initiative

Clarkson Community Centre

Whole Kids Foundations

Local Cultural Community Service

India Orphanage Building Project

Entrepreneurship

Center for Global Youth Leadership and Social Entrepreneurial Studies ของโรงเรียนได้สร้างแรงบันดาลใจให้กับนักเรียนจากทั่วโลกในการเรียนรู้และใช้ชีวิตร่วมกันในขณะที่พวกเขาร่วมมือกันในการแก้ไขปัญหาต่างๆของสังคมโลก นักเรียนทุกคนของเราจะเข้าร่วม Eureka ซึ่งเป็นหลักสูตรการเรียนการสอนเชิงนวัตกรรมที่เชื่อมต่อนักเรียนของโรงเรียนเข้ากับ enrepreneur ในชุมชน

ยิ่งไปกว่านั้น Panther Grants สนับสนุนโครงการของนักเรียนที่มีความตั้งใจที่จะแก้ไขปัญหาที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนโรงเรียน ชุมชนในพื้นที่และสังคมโลก นักเรียนของ Brandon Hall มีความกล้าหาญ มีวิศัยทัศน์และเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง

Study Abroad 

Brandon Hall เป็นโรงเรียนที่มีความเป็นสากลและมุ่งมั่นจะส่งเสริมความเป็นพลเมืองโลก การเดินทางและการบริการในระดับนานาชาติเป็นโอกาสที่นักเรียนของโรงเรียนจะมีโอกาสเรียนรู้ เข้าใจมุมมองที่แตกต่าง ขยายมุมมองต่อโลก และใช้ชีวิตในฐานะพลเมืองโลก

College Success

แผนก College Advisement ของโรงเรียนสนับสนุนนักเรียนและครอบครัวในกระบวนการการสมัครเข้าเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยในช่วงชั้น sophomore และ senior เป้าหมาย คือ การช่วยให้นักเรียนเข้าใจถึงผลกระทบของมิติทางการเรียน มิติทางสังคมและมิติทางกิจกรรมต่อการสมัครเข้าเรียนมหาวิทยาลัย

การบังคับจบมัธยมที่ Brandon Hall School

• ภาษาอังกฤษ • 4 หน่วยกิต
• คณิตศาสตร์ • 4 หน่วยกิต
• วิทยาศาสตร์ • 4 หน่วยกิต
• สังคมศึกษา • 3 หน่วยกิต
• ภาษาต่างประเทศ • 2 หน่วยกิต (ทางโรงเรียนแนะนำให้ลง 3 หน่วยกิต)
• สุขศึกษา/พลศึกษา • 1 หน่วยกิต
• วิจิตรศิลป์ • 1 หน่วยกิต
• วิทยาการคอมพิวเตอร์ • 1.5 หน่วยกิต (ไม่จำเป็นสำหรับคลาสเรียนก่อนปี 2021)
• วิชาเลือกเพิ่มเติม • รวมทั้งสิ้น 22 หน่วยกิต

เอกสารสำหรับสมัครเข้าเรียน

• สมัครเรียนออนไลน์ (www.brandonhall.org)

• ค่าธรรมเนียมการสมัคร $100

• ผลการเรียนอย่างเป็นทางการ (Official Transcript)

• การประเมินผลภาษาอังกฤษและคณิตศาสตร์ จากอาจารย์ผู้สอน

• สัมภาษณ์กับผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัย

• SSAT – เฉพาะผู้สมัครระดับมัธยมปลายเท่านั้นที่ต้องแสดงคะแนน SSAT

ผลสอบอื่นที่นำมาแทน SSAT ได้ คือ  SAT, ACT, PLAN, PSAT หรือ IGCSEs ส่งผลสอบโดยตรงจากสถาบันจัดสอบไปยังผู้อำนวยการฝ่ายรับสมัครของมหาวิทยาลัย *อาจมีการขอเอกสารเพิ่มเติม ภายหลังจากการตรวจเอกสารข้างต้น

นอกจากนี้ นักเรียนต้องจัดส่งเอกสารเพิ่มเติมดังต่อไปนี้ :

• นักเรียนต่างชาติที่ภาษาแรกไม่ใช้ภาษาอังกฤษ ต้องใช้คะแนนสอบ  TOEFL, TOEFL Junior หรือ IELTS โดยต้องส่งผลสอบโดยตรงจากสถาบันจัดสอบ

• ใบรับรองผลการเรียนอย่างเป็นทางการที่จัดส่งผ่านทางอีเมล์ของโรงเรียนเก่านักเรียน

Brandon Hall School รับนักเรียนเข้าศึกษาต่อจำนวนมาก จึงไม่จำเป็นต้องกังวลถึงเดดไลน์ของการสมัครเรียน

ทางโรงเรียนรับสมัครนักเรียนอย่างต่อเนื่อง รวมถึงใส่ใจกับผู้สมัครแต่ละคน อย่างไรก็ตาม โปรดจำไว้ว่าทางโรงเรียนใช้หลัก “มาก่อน ได้บริการก่อน” ในการจัดเตรียมที่พักอาศัย และความช่วยเหลือด้านการเงินสำหรับนักเรียน

Brandon Hall’s code for the SSAT is 1790.   Brandon Hall’s code for the TOEFL is 7474

ความช่วยเหลือทางด้านการเงิน

Brandon Hall School เสนอความช่วยเหลือทางด้านการเงินตามความต้องการในแต่ละปี โดยสามารถยื่นคำร้องขอความช่วยเหลือทางออนไลน์ผ่านทาง School and Student Services (SSS) by NAIS นอกจากนี้นักเรียนยังมีสิทธิ์ได้รับเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สามารถสอบถามทางทีมงานรับสมัคร ทีมงานทุกคนมีความยินดีที่จะช่วยเหลือ และตอบคำถามด้านการเงินต่างๆที่นักเรียนสงสัย

Brandon Hall’s code for the SSS is 1791.

See You at School!

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนการสมัครและการเงินเป็นที่เรียบร้อย ทางโรงเรียนจะแจ้งสถานะการรับเข้าเรียน โดยที่กระบวนการทั้งหมดใช้เวลาประมาณหนึ่งสัปดาห์ เมื่อได้รับการพิจารณาเข้าเรียนแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งข้อตกลงการลงทะเบียน และรายละเอียดการชำระเงินมัดจำ เพียงเท่านี้นักเรียนก็พร้อมแล้วที่จะเริ่มเปิดประสบการณ์ใหม่ไปกับ Brandon Hall School!

ข้อเสนอพิเศษ

Brandon Hall School มีทุนการศึกษาให้กับนักเรียนไทย

สูงสุดถึง $ 29,100 หรือประมาณ 900,000 บาท!! ต่อปีการศึกษา

จากค่าใช้จ่ายทั้งหมด รวมค่าเรียน ค่าที่พัก และค่าครองชีพ ปีละ $59,100 ทางโรงเรียนมีทุนการศึกษาพิเศษสำหรับนักเรียนไทย รวมยอดค่าใช้จ่ายคงเหลือ เพียงปีละ $30,000 – $35,000 เท่านั้น!

รายละเอียดค่าใช้จ่าย
Tuition Fees Brochure – 3.16.17

ภาพเยี่ยมชมโรงเรียนจากการเข้าร่วม Roadshow 2018
โดย กันต์พงศ์ ทวีสุข

# เรียนต่ออเมริกา Brandon Hall School 

Photo Credits : Brandon Hall School 

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน