Microaggressions การคุกคามขนาดย่อม

Microaggression เป็นการคุกคามหรือถูกคุกคามผู้อื่นขนาดย่อม

เกิดขึ้นเมื่อคนหนึ่งในสถานการณ์รู้สึกอับอายหรือสูญเสียความเชื่อมั่นในตัวเอง จากคำพูด พฤติกรรมหรือสภาพแวดล้อมที่ผู้อื่นใช้ในการสื่อสารกับกลุ่มคนชายขอบ (marginalized group) เช่น ผู้หญิง คนผิวสี เกย์ ทอม ดี้ เด็ก เยาวชน คนต่างจังหวัด ชนชั้นแรงงาน บุคคลไร้สัญาชาติหรือผู้พิการเป็นต้น โดยอาจจะมีเจตนาที่ดีหรือไม่ก็ได้ แต่สารที่ถูกสื่อมีนัยของการดูถูกดูแคลน ต่อว่า บ่อยครั้งมันนำไปสู่ความเครียดและการทำร้ายด้านจิตใจที่รุนแรงของผู้ถูกคุกคาม

เหยื่อของ microaggressions อาจรู้สึกว่าบุคลิกและตัวตนของพวกเขาไม่ได้รับการยอมรับ เพราะพวกเขาไม่ได้เหมือนกับการเหมารวมต่อกลุ่มที่พวกเขาเกี่ยวข้อง (stereotype) เช่น ตัวอย่างจากวีดีโอที่ Jose นักเรียนใหม่ในหนังสั้นเรื่องนี้ที่ไม่ได้เป็นคนผิวขาว (Caucasian) แม้เขาจะเกิดและโตในอเมริกา เขาถูกถาม “คุณมาจากไหน?” Jose ตอบ “San Francisco” แล้วเขาก็ถูกถามอีก “แล้วจริงๆแล้วคุณมากจากไหน?” ในขณะที่คนผิวขาวที่อยู่ในอเมริกาโดยทั่วไปจะไม่ถูกมองในแง่มุมนี้ โดยไม่สำคัญว่าคนผิวขาวเหล่านั้นจะมาจากยุโรปหรือเปล่า ในกรณี stereotype คือ การเหมารวมไปว่าคนอเมริกันต้องเป็นคนผิวขาว

ในอีกทางหนึ่งคือ พวกเขาจะได้รับการยอมรับก็ต่อเมื่อพวกเขาดูพิเศษและโดดเด่นกว่าคนกลุ่มอื่นๆ เช่น นาทีที่ 1:47 เมื่อนักเรียนถูกสั่งให้จับคู่เพื่อทำ pop quiz เพื่อให้ได้คะแนน เกือบทุกคนวิ่งไปหานักเรียนที่มีผมสีดำ ดูเหมือนคนเอเชีย – ในที่นี่ stereotype คือ การเหมารวมว่าคนเอเชียเรียนเก่ง

“Invisibility and feeling invalidated may have deleterious effects on self-esteem.” “การไม่แลเห็นและความรู้สึกของการไม่ได้รับการยอมรับอาจจะนำไปสู่ผลลัพธ์ที่ บั่นทอนความเชื่อมั่นในตัวเอง”

“A situational threat” หรือ สถานการณ์คุกคามที่สามารถส่งผลต่อสมาชิกของกลุ่ม เนื่องจากความคิดเหมารวมเชิงลบที่มีอยู่กับกลุ่มนั้นๆ (กลุ่มในที่นี้แบ่งตามอัตลักษณ์ เช่น กลุ่มคนผิวดำเป็นคนร้าย ก่ออาชญากรรม สร้างความเสียหาย, กลุ่มผู้หญิงที่อ่อนแอ ดูแลผู้ชาย ต้องรักนวลสงวนตัว, กลุ่มเด็กที่ไม่มีความรู้ ไม่มีประสบการณ์ ถูกล้างสมองโดยผู้ใหญ่ เป็นต้น) ตัวอย่าง – 2:40

W: “You are so white! .. ฉันไม่เคยเห็นคนผิวดำแบบนี้มาก่อนเลย”
B: คุณหมายความว่าอย่างไร?
W: “ฉันไม่รู้นะ แต่เธอไม่เหมือนกับคน(ผิวดำ)คนอื่นๆที่เหลือเลย”
B: “คนอื่นๆที่เหลือ?”
W: “โอ้ ฉันไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นนะ เวลาที่ฉันมองคุณ ฉันไม่ได้แบ่งแยกสีผิวนะ มันเป็นแค่คำชมน่ะ ฉันแค่จะบอกว่าคุณฉลาดมากๆ สื่อสารได้ดี

ปัญหา คือ เราบางคน เรามักถูกคุมคามแบบ microaggression ด้วยอัตลักษณ์ที่เราเป็นแต่กำเนิด บางคนโดนคุกคามมากกว่าบางคนเพราะการเป็นสมาชิกกลุ่มทางสังคม (group membership) โดยที่เราไม่สามารถเลือกกำหนดได้ เช่น สีผิว เพศ วัย สัญชาติหรือความสามารถทางกายภาพ รวมถึงการเป็นสมาชิกกลุ่มด้วยเงื่อนไขทางสังคม เช่น ฐานะ ศาสนา เป็นต้น เมื่อโดนคุกคามมากเข้า การคุกคามขนาดย่อมมักนำไปสู่การระเบิดออกมาของอารมณ์ที่ถูกกดไว้ตลอดมา เมื่อเกิดขึ้นแล้วคนรอบตัวมักมองว่าแสดงออกมากเกินไป ดราม่ากับเรื่องเล็กๆน้อย ส่งผลให้คนที่ระเบิดความในใจการจากถูกคุกคามถูกมองว่าเป็นตัวปัญหา

การพัตนาความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับตนเองไม่ได้เป็นเพียงกระบวนการส่วนบุคคล มันเป็นกระบวนการทางสังคมที่เราซึมซับความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง จากมุมมองที่บุคคลอื่นมีเกี่ยวกับตัวเรา การที่คนๆหนึ่งมีความเข้าใจว่าผู้อื่นมองเขาเป็นผู้ที่ต่ำต้อยหรือด้อยกว่า และไม่สมควรที่จะได้เป็นส่วนนึงของบางสิ่ง (เช่น กลุ่ม ชมรม สมาคม ชุมชน ประเทศ) มันเป็นไปได้ที่เขาจะซึมซับความเชื่อเหล่านี้อย่างฝังลึก และในที่สุด มันจะส่งผลเชิงลบต่อความคิดและความเข้าใจเกี่ยวกับตนเอง

ผลกระทบของ microagression 4 ประเภท

  1. ผลกระทบทางกายภาพ : ความเครียด หรือการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยที่สั่งสม อาจมีผลเทียบเท่ากับปมความทุกข์บั่นทอนจิตใจที่รุนแรงได้
  2. ผลกระทบทางอารมณ์ : “isms” หรือการแบ่งประเภทของคนตามกลุ่มต่างๆ ส่งผลต่อความเป็นอยู่ที่ดีของชีวิต การปรับตัวทางด้านจิตใจ และสุขภาวะทางจิตใจ
  3. ผลกระทบด้านความคิดอ่าน : การที่พยายามจะให้ความหมายกับเหตุการณ์ต่างๆนั้น รบกวนกระบวนการทางความคิด (บั่นทอนสมาธิและผลลัพธ์ของการทำงาน)
  4. ผลกระทบด้านพฤติกรรม : การถูกบังคับให้จำยอม โทสะและความรุนแรง ความท้อแท้สิ้นหวังทางจิตใจ การปรับตัวให้เคยชินกับสภาวะที่ยากลำบากหรือไม่ยุติธรรม  ก่อให้เกิดสภาวะของความกังวล และไม่ไว้วางใจต่อคนหมู่มาก

ตัวอย่างของการคุกคามขนาดย่อมในสังคมไทยที่เราอาจคุ้นเคยกัน

  • ผู้ชายอาสาถือของ เปิดประตูหรือลุกให้ผู้หญิงนั่งแทนระหว่างการเดินทางในรถโดยสารมวลชนหรือสาธารณะ (โดยมีความเชื่อว่าผู้หญิงอ่อนแอกว่าและไม่สามารถดูแลตนเองได้)
  • “คนไม่มีการศึกษาอย่างคุณยังไม่พร้อมสำหรับการตัดสินใจแบบมีส่วนร่วม (ระบบประชาธิปไตย)”
  • “เด็กอย่างคุณจะไปรู้อะไร เชื่อฟังผู้ใหญ่สิ ผู้ใหญ่มีประสบการณ์ อาบน้ำร้อนมาก่อน”
  • การอาสาช่วยผู้พิการด้วยความสงสาร
  • “เป็นผู้หญิงโกนหัวทำไม .. บ้าหรือเปล่า?”

ถ้ามีตัวอย่างการคุกคามแบบ microaggression อื่นๆในสังคมที่พบเจอมาร่วมแบ่งปันกันได้เล้ย

ขอรับคำปรึกษา ฟรี!

ศึกษาต่อต่างประเทศ

Line : @korpungun

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Line : @kpglearn

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน