Dr. Martin Luther King Jr (MLK) มาร์ติน ลูเทอร์ คิง

มาร์ติน ลูเทอร์ คิง (Martin Luther King)

“ปัจเจกชนจะยังไม่ได้เริ่มใช้ชีวิตจนกระทั่งเขาสามารถที่จะก้าวออกจากขอบเขตของภาระส่วนตัวสู่ภาระที่กว้างขึ้นของมนุษยชนทั้งปวง” – มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์

วันนี้เป็นวันจันทร์ที่ 3 ของเดือนมกราคม ซึ่งเป็นวันรำลึกถึงด็อกเตอร์มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ก้อปันกันจะขอแบ่งปันประวัติและคำกล่าวของด็อกเตอร์คิงให้กับเราทุกคนได้ไตร่ตรองและทำความเข้าใจเพื่อเรียนรู้จากด็อกเตอร์คิง

ประวัติโดยย่อ

ด็อกเตอร์มาร์ติน ลูเทอร์ คิง จูเนียร์  (Dr. Martin Luther King Jr., MLK) เกิดวันที่ 15 มกราคม ค.ศ. 1929 ในเมืองแอตเลนตา (Atlanta) รัฐจอร์เจียร์ (Georgia) เป็นทั้งนักบวชผู้นับถือศาสนาคริสต์นิกายโปรแตสแตนต์และนักต่อสู้เพื่อสิทธิมนุษยชนที่ได้สร้างการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ด้านความสัมพันธ์ของผู้คนต่างสีผิวในประเทศสหรัฐอเมริกา เริ่มตั้งแต่ช่วงกลางทศวรรษ 1950 ท่ามกลางความพยายามมากมาย ด็อกเตอร์คิงเป็นผู้นำการประชุมผู้นำที่นับถือศาสนาคริสต์ทางตอนใต้ของอเมริกา (Southern Christian Leadership Conference, SCLC)

งานกิจกรรมของเขาทำให้เขามีบทบาทที่สำคัญมากในการทำให้กฏหมายแบ่งแยกและกีดกันประชาชนชาวแอฟริกันอเมริกันทางตอนใต้ และในบริเวณอื่นๆ ของอเมริกาสิ้นสุดลง รวมถึงการออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสิทธิมนุษยชนปี 1964 และสิทธิในการเลือกตั้งปี 1965 ด็อกเตอร์คิงได้รับรางวัลโนเบลในปี 1964 ซึ่งเป็นหนึ่งในรางวัลเกียรติยศของเขา

ด็อกเตอร์คิงถูกลอบสังหารในเดือนเมษายนปี 1968 และยังคงถูกจดจำไว้ในฐานะหนึ่งผู้นำชาวแอฟริกันอเมริกันที่น่ายกย่องในประวัติศาสตร์ บทปราศรัยในปี 1963 ของเขาในนาม “ฉันมีความใฝ่ฝัน” หรือ “I Have a Dream” ถูกยกมาพูดใช้ในการระลึกถึงด็อกเตอร์คิง

อ่านประวัติของด็อกเตอร์คิงเพิ่มเติมได้ที่นี่

คำกล่าวโดยด็อกเตอร์คิง

1. “ฉันได้ตัดสินใจที่จะผูกติดกับความรัก ความเกลียดชังนั้นเป็นภาระใหญ่เกินไปที่จะถือไว้”

credit : JESS3

2. “การประเมินผู้คนขั้นสูงสุดไม่ใช่ดูว่าจุดยืนของเขาอยู่ตรงไหนในยามแห่งความคุ้นเคยและความสะดวกสบาย แต่ให้ดูจุดยืนของเขาในเวลาแห่งความท้าทายและความขัดแย้ง”

credit : sofreshandsogreen

3. “พวกเราต้องเริ่มที่จะข้ามจากสังคมวัตถุนิยมไปเป็นสังคมมนุษนิยมโดยเร็วพลัน เมื่อเครื่องจักรกล คอมพิวเตอร์ แรงจูงใจในการทำกำไร และกรรมสิทธิ์ในการครอบครองได้รับการพิจาณาว่าสำคัญกว่าผู้คน ยักษ์ใหญ่ทั้ง 3 ของการเหยียดสีผิว วัตถุนิยมและลัทธิทหารจะไม่สามารถถูกเอาชนะได้”

4. “พวกเราต้องเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในฐานะพี่น้อง หรือพวกเราจะสูญสิ้นไปด้วยกันในฐานะของคนโง่เขลา”

5. “หน้าที่ของการศึกษาคือการสอนให้คนคิดด้วยความใส่ใจและคิดเชิงวิเคราะห์ด้วยวิจารณญาณ สติปัญญา และหลักความประพฤติคือวัตถุประสงค์ของการศึกษาที่แท้จริง”

6. “เมื่อเรามองดูคนยุคใหม่ เราต้องเผชิญหน้ากับความจริงที่ว่าคนยุคใหม่มีความทุกข์จากความขัดสนทางจิตวิญญาณ ซึ่งตั้งอยู่ตรงกันข้ามอย่างเด่นชัดต่อความอุดมทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี”

credit : 7NEWS

7. “คำถามที่ฝังแน่นและเร่งด่วนของชีวิตคือ “คุณกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่น?”

ในอเมริกาทุกวันจันทร์ที่ 3 ของมกราคมในทุกปี ถูกจัดให้เป็นวันรำลึกถึงด็อกเตอร์คิง สถานที่ราชการส่วนใหญ่รวมถึงสถานศึกษาจะหยุดทำการ และผู้คนมากมายจะเข้าร่วมงานอาสาสมัครและช่วยเหลือผู้อื่นในสังคมเพื่อระลึกถึงด็อกเตอร์คิง

สำหรับตัวผมเองในวันหยุดเพื่อรำลึกถึงด็อกเตอร์ มาร์ติน ลูเทอร์ คิง ตลอดระยะเวลา 3 ปีที่ผมได้ใช้ชีวิตอยู่ใน Seattle ผมกับเพื่อนๆ จะไปตั้งซุ้มรับบริจาคเครื่องประกอบอาหารต่างๆ เพื่อบริจาคให้กับธนาคารต่างๆ ในเมืองบริเวณเมือง Seattle

ซึ่งการทำงานอาสาสมัครในวันนี้จะมีคำขวัญอยู่ว่า “A day on, not a day off” ซึ่งแปลว่าวันหยุดที่ไม่หยุด ซึ่งไม่หยุดนี้คือไม่หยุดเพื่อการทำงานเพื่อผู้อื่นในสังคม

แล้วคุณกำลังทำอะไรเพื่อผู้อื่นในสังคมกันบ้าง?