เรียนต่อ High School ในอเมริกา แคนาดา

เรียนต่อมัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมแคนาดา

Notice: Undefined index: file in /var/www/vhosts/korpungun.com/httpdocs/wp-includes/media.php on line 1675

HIGH SCHOOL
in the U.S.A. & Canada

เรียนต่อมัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมแคนาดา

สำหรับนักเรียนที่ต้องการเรียนต่อในระดับมัธยมในประเทศสหรัฐอเมริกา และประเทศแคนาดา เพื่อที่จะพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ ทักษะการใช้ชีวิตด้วยตนเอง เก็บเกี่ยวประสบการณ์ชีวิตในต่างประเทศ และเตรียมตัวเข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีและสามารถบริการแนะนำ ให้ข้อมูล ทำเรื่องสมัครเข้าเรียน และบริการดูแลในขณะที่ศึกษาอยู่ได้

สำหรับประเทศอเมริกา เราร่วมงานกับโรงเรียนระดับชั้นมัธยมปลาย (high school) ประเภทเอกชน (private school) ที่เปิดรับนักเรียนเข้าศึกษานานาชาติเข้าศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยม 3 (grade 9) สำหรับโรงเรียนที่เราคัดเลือกมาในการร่วมงานและแนะนำนั้น ทีมงานของเรามีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมด้วยตนเอง และ/หรือมีเจ้าหน้าที่รู้จักและใกล้ชิดทำงานอยู่ที่สถาบันนั้นๆ ดังนั้นเราจึงสามารถที่จะติดตามและคอยสนับสนุนนักเรียนได้อย่างเต็มที่ โรงเรียนมัธยมในอเมริกาที่เราร่วมงานด้วยและแนะนำเป็นโรงเรียนเอกชนที่ไม่ขึ้นตรงกับศาสนาใดศาสนาหนึ่ง มีหอพักให้นักเรียนพักและมีเจ้าหน้าที่หอพักของโรงเรียนดูแลตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับโรงเรียนในประเทศแคนาดาที่เราร่วมงานด้วยจะโรงเรียนของรัฐบาลเท่านั้น ซึ่งจะเปิดรับนักเรียนนานาชาติเข้ารับการศึกษาตั้งแต่ชั้นมัธยมต้น (มัธยมศึกษาปีที่ 1) โรงเรียนรัฐในแคนาดาจะมีค่าใช้จ่ายที่ประหยัดกว่า มีที่พักทั้งแบบหอพักภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่และแบบโฮมเสตย์ให้เลือกตามความต้องการ

โรงเรียนมัธยมปลายในอเมริกา (U.S.A.) ที่แนะนำ

เมือง Boston รัฐ Massachusetts

CATS Academy เป็นโรงเรียนประจำระดับชั้นมัธยมปลาย (High School) ชื่อดังของเมืองบอสตัน ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี ค.ศ.1952 ที่นี่ถือเป็นโรงเรียนเอกชนที่เพรียบพร้อมแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา เพราะนอกจากบรรยากาศทั่วไปที่ร่มรื่นของสถานที่แล้ว การเรียนการสอนยังประสบความสำเร็จ วัดได้จากจำนวนนักเรียนที่สามารถสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับ Top 5 ได้สูงถึง 93% ของนักเรียนทั้งหมด

พิเศษ! สมัครเรียนที่ CATS Boston กับก้อปันกันรับส่วนลดค่าเล่าเรียน

รายละเอียดของ CATS Academy คลิกที่นี่

The Newman School โรงเรียนมัธยมปลายในบอสตัน อยู่ห่างเพียงไม่กี่ไมล์จากท่าอากาศยานนานาชาติ Logan และ สถานีรถไฟ Copley and Back Bay มีหลักสูตร International Baccalaureate, หลักสูตร ESL และชมรมกิจกรรมต่างๆมากมาย เช่น NASA, โต้วาทีทางกฏหมาย เป็นต้น โรงเรียนนี้อยู่ใกล้สถานที่อำนวยความสะดวกมากมาย นักเรียนแต่ละคนจะมีบ้านเป็นของตัวเองเพื่อนัดทำกิจกรรมหรือไปทริปกันในวันหยุดได้อีกด้วย

รายละเอียดของ The Newman School คลิกที่นี่

เมือง Seattle รัฐ Washington

The Northwest School เป็นโรงเรียนสหศึกษาเอกชน มีการเรียนการสอนทั้งในระดับมัธยมต้น และมัธยมปลายและเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในซีแอตเทิลที่เป็นโรงเรียนประจำนานาชาติแบบสหศึกษา โรงเรียนนำเสนอประสบการณ์การเรียนเตรียมเข้ามหาวิทยาลัยที่เป็นเอกลักษณ์ โดดเด่นด้านศิลปะ และโปรแกรมการกีฬา รวมถึงมีสภาพแวดล้อมที่เป็นมิตรและเหมาะกับการเรียน โรงเรียนมีชื่อเสียงระดับชาติ ในฐานะชุมชนทางสติปัญญา และได้รับรางวัลสูงสุดด้านความเป็นเลิศจากภาคการศึกษาของสหรัฐฯ

รายละเอียดของ The Northwest School คลิกที่นี่

เมือง Atlanta รัฐ Georgia

Brandon Hall School โรงเรียนประจำและไปกลับสำหรับนักเรียนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทางโรงเรียนให้ความสำคัญกับ 3 องค์ประกอบในการเรียนรู้และพัฒนาการของนักเรียน คือ 1. Leadership 2. Scholarship 3. Service เป็นโรงเรียนขนาดเล็ก (นักเรียนเฉลี่ยนประมาณ 150 คน) ครูใหญ่ ครูผู้สอนพักอาศัยในแคมปัสร่วมกับนักเรียน ทำให้ใส่ใจดูแลนักเรียนได้อย่างใกล้ชิด ทางโรงเรียนเปิดสอนวิชา AP, และ Honors อีกทั้งยังมีกีฬา ศิลปะ ดนตรี และกิจกรรมชุมชนให้มีส่วนร่วมอีกด้วย

พิเศษ! สมัครเรียนที่ Brandon Hall School กับก้อปันกัน
รับส่วนลดค่าเรียนและค่าที่พักสูงสุด 50% (~ 900,000 บาท ต่อปี)

รายละเอียดของ Brandon Hall School คลิกที่นี่

เมือง San Marino รัฐ California และเมือง Rimrock รัฐ Arizona

Southwestern Academy เป็นสถาบันที่คุณจะได้พบกับความเหมาะสมของคุณทั้งท้านด้านวิชาการและสังคม South Western เป็นโรงเรียนประจำที่ให้ความสำคัญกับทั้งการศึกษาและการเรียนรู้นอกห้องเรียน ทางสถาบันมีหลักสูตรเตรียมความพร้อมให้กับนักเรียนระดับ middle และ high school สำหรับการเข้าเรียนต่อระดับมหาวิทยาลัย ,มีหลักสูตรปรับภาษาอังกฤษ (Intensive English As a Second Language) ให้กับนักเรียนนานาชาติ

รายละเอียดของ South Western คลิกที่นี่

โรงเรียนมัธยมในประเทศแคนาดา (Canada) ที่แนะนำ

โรงเรียนในเขต Vernon School

Vernon School District #22 หรือ โรงเรียนรัฐบาลในเครือเวอร์นอน ตั้งอยู่ที่เมืองเวอร์นอน ในหุบเขา Okanagan รัฐบริติชโคลัมเบีย อยู่ห่างจากเมืองแวนคูเวอร์ประมาณ 4.5 ชั่วโมงทางรถยนต์ หรือใช้เวลาเพียง 45 นาทีโดยเครื่องบิน ไปลงที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา แล้วเดินทางจากสนามบินนานาชาติเคลโลนา ไปยังเมืองเวอร์นอนใช้เวลาประมาณ 30 นาทีทางรถยนต์ โดยใช้ถนนไฮเวย์ที่มีทิวทัศน์ที่สวยงามที่สุดเส้นหนึ่งในประเทศแคนาดา ครอบครัวชาวแคนาดาของเราจะไปต้อนรับนักเรียนที่สนามบินนานาชาติเคลโลนา และขับรถพาไปที่โฮมสเตย์

1) Clarence Fulton Secondary School : เป็นโรงเรียนที่มีวิชาให้เลือกหลากหลาย ทั้งวิชาการ และวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดดเด่นในหลักสูตรด้านการกีฬา และเป็นโรงเรียนชุมชนที่มีความอบอุ่นมาก (เกรด 8-12) จุดเด่นของโรงเรียน เป็นโรงเรียนที่มีหลายวิชาให้เลือกและวิชาเลือกที่น่าสนใจ โรงเรียนนี้มีความโดนเด่นในหลักสูตรด้านกีฬา

2) Charles Bloom Secondary School : เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาที่นำเอาแนวคิดแบบโรงเรียนชุมชนมาใช้ร่วมด้วย อยู่ในพื้นที่ชนบทย่านลัมบี้ซึ่งอยู่ห่างจากตัวเมืองเวอร์นอนประมาณ 30 นาที เป็นประตูสู่ภูเขาโมนาชีโดยที่โรงเรียนนั้นตั้งอยู่ที่ใจกลางหมู่บ้าน และใกล้กับสิ่งอํานวยความสะดวกของชุมชน อาทิ สวนสาธารณะ สระว่ายน้ำ เกมกลิ้งหินบนลานน้ำแข็ง การเล่นสเก็ตบนลานสเก็ตน้ำแข็ง ห้องสมุดชุมชน และลานเล่นสเก็ตบอร์ด (เกรด 7-12) จุดเด่นของโรงเรียน เป็นโรงเรียนมัธยมที่มีจำนวนนักเรียนน้อยที่สุดในเวอร์นอน เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการสัมผัสบรรยากาศการเรียนและการใช้ชีวิตแบบชาวแคนาดา

3) Kalamalka Secondary School : เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษา ตั้งอยู่ในเขตที่ร่มรื่นน่าอยู่ใกล้กับชุมชนโคลด์สตรีมและใกล้ๆ กับทะเลสาบคัลลามัลกา มีความโดดเด่นทั้งในด้านวิชาการ กีฬา และโปรแกรมนอกหลักสูตรที่ให้นักเรียนในทุกระดับชั้นมีส่วนร่วมด้วยกัน นักเรียนสามารถหาความสนุกได้หลากหลาย ทั้งจากด้านการกีฬา ชมรม ศิลปะ และวิชาเลือกที่น่าสนใจ เช่น ละครเพลง ช่างไม้ และวงดนตรี คัลเป็นโรงเรียนเดียวในเขตการศึกษาเวอร์นอนที่เปิดสอนการศึกษาแบบ AP (Advanced Placement) (เกรด 8-12) จุดเด่นของโรงเรียน ความเป็นเลิศทางวิชาการ วงดนตรี และด้านกีฬา

4) Vernon Secondary School : เป็นโรงเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลายที่มีหลักสูตรหลากหลายมากที่สุดโรงเรียนหนึ่งในเมือง เปิดสอนรายวิชาทุกแขนง มีอาคารใหม่ที่สวยงามพร้อมด้วยเทคโนโลยีที่ล้ำสมัยในทุกๆห้อง โรงเรียนมีความภาคภูมิใจในความสำเร็จด้านกีฬา ศิลปกรรม และวิชาการ นักกีฬาโรงเรียนได้เข้าแข่งขันในระดับมณฑลเสมอ ไม่ว่าจะเป็นกอล์ฟ เคอร์ลิง ฟุตบอล หรือกีฬาอื่น ภาควิชาการละครมีชื่อเสียงในการผลิตละครเพลง ทางด้านวิชาการ โรงเรียนมีโปรแกรมเศรษฐศาสตร์เปิดสอน ซึ่งขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมหนึ่งที่ดีที่สุดของมณฑล (เกรด 8-12) จุดเด่นของโรงเรียน : ด้านการแสดง ด้านกีฬา วิชาเศรษฐศาสตร์ที่ยอดเยี่ยม

5) W.L. Seaton Secondary School : เป็นโรงเรียนที่มีทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษ และภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น และเป็นโรงเรียนแห่งเดียวในเมืองที่เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศส อีกทั้ง เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่มีความหลากหลายมากที่สุดในเขตการศึกษา  (เกรด 8-12) จุดเด่นของโรงเรียน : เปิดสอนหลักสูตรภาษาฝรั่งเศสแบบอิมเมอร์ชั่น ความหลากหลายเชื้อชาติของนักเรียน การแสดงที่เป็นเลิศ

รายละเอียดของ Vernon School คลิกที่นี่

โรงเรียนในเขต Golden Hills School

Golden Hills School Division (GHSD) เป็นกลุ่มโรงเรียนรัฐบาลตั้งอยู่ชานเมืองคัลการี่ รัฐอัลเบอร์ต้า ครอบคลุม  3 เมืองเล็กๆ ได้แก่ Strathmore, Drumheller และ Three Hills  คัลการี่เป็นเมืองใหญ่แห่งหนึ่งของประเทศแคนาดา เป็นเมืองแห่งอุตสาหกรรมน้ำมันและก๊าซธรรมชาติ มีสำนักงานปตท.ตั้งอยู่ที่นี่อีกด้วย และเคยเป็นสถานที่จัดกีฬาโอลิมปิคฤดูหนาวในปี ค.ศ. 1988 นอกจากนี้คัลการี่ยังเป็นที่รู้จักกันว่าเป็นเมืองที่มีศูนย์วิจัยทางเทคโนโลยีขั้นสูงแห่งหนึ่งของประเทศ นักเรียนต่างชาติจะได้รับประสบการณ์ที่น่าประทับใจจากการอาศัยในเมืองเล็กๆ ที่สงบ ปลอดภัย และยังสามารถเดินทางไปเที่ยวเมืองใหญ่อย่างคัลการี่ได้สะดวก โดยใช้เวลาเพียงแค่ 30 นาทีเท่านั้น

1) Strathmore High School : ตั้งอยู่ที่เมือง Strathmore รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 750 คน ในเกรด 10 ถึง 12 มีหลักสูตรการเรียนที่หลากหลาย ทั้งด้านวิชาการ อาชีวศึกษา รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพและเทคโนโลยีศึกษา (CTS) เป็นต้น เรามีความภาคภูมิใจที่สามารถตอบสนองความต้องการด้านการศึกษาของนักเรียน รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมแห่งความหลากหลายที่เอื้อต่อการศึกษาเล่าเรียน เพื่อกระตุ้นให้นักเรียนได้มีบทบาทของความเป็นผู้นำ *โรงเรียนมีหอพัก

2) Drumheller Valley Secondary School : ตั้งอยู่ที่เมือง Drumheller รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 400 คน ในเกรด 7 ถึง 12 ตั้งอยู่ใจกลางอุทยานแห่งชาติ Badlands, Alberta มีหลักสูตรการศึกษาที่ยอดเยี่ยมและหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ศิลปะ รวมถึงหลักสูตรวิชาชีพและเทคโนโลยีศึกษา (CTS)  เป็นต้น ทางโรงเรียนส่งเสริมคุณค่าด้านการเรียนรู้ในการใช้ชีวิต อีกทั้งให้ความสำคัญกับความคิดสร้างสรรค์ และเตรียมความพร้อมของนักเรียนเพื่อเข้าศึกษาต่อหลังจบจากมัธยมศึกษา *โรงเรียนมีหอพัก

3) Three Hills School : ตั้งอยู่ที่เมือง Three Hills รัฐ Alberta มีนักเรียนประมาณ 500 คน เป็นหนึ่งในโรงเรียนที่ใหญ่ที่สุดของ GHSD อีกทั้ง ยังเป็นหนึ่งในไม่กี่โรงเรียนที่มีหลักสูตรการศึกษาต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นอนุบาลไปจนถึงเกรด 12 มีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมแก่การศึกษาเป็นอย่างยิ่ง ทางโรงเรียนมีเจ้าหน้าที่มากกว่า 50 คนของ คอยให้บริการนักเรียน และเรารู้สึกภาคภูมิใจในความปลอดภัยและเคารพซึ่งกันและกัน ของชุมชนแห่งการเรียนรู้ของเรา เป็นที่ซึ่งนักเรียนจะได้บรรลุศักยภาพสูงสุดของตนเอง หลักสูตรการศึกษาก็มีให้เลือกเรียนหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็นด้านวิชาการ ดนตรี การละคร ศิลปะ เป็นต้น นอกจากนี้ ทางโรงเรียนยังมีความโดดเด่นเรื่องการกีฬาอีกด้วย

รายละเอียดของ Golden Hills School คลิกที่นี่

สถาบันอื่นๆ

นอกเหนือจากโรงเรียนที่นำเสนอไว้แล้ว เรายังมีโรงเรียนอื่นๆที่เราสามารถช่วยแนะนำและประสานงานในการทำเรื่องสมัครเข้าเรียนได้ หากนักเรียนและผู้ปกครองมีความประสงค์ที่จะให้เราช่วยจะให้เราช่วยติดต่อโรงเรียนในย่านเมืองและในรัฐอื่น สามารถกรอกข้อมูลลงในแบบฟอร์มทางด้านล่าง

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

กรอกข้อมูลให้เราติดต่อกลับ

# เรียนต่อมัธยมอเมริกา เรียนต่อมัธยมแคนาดา

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960