บริการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : B1/B2 VISA

สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา : B-1/B-2 VISA

หากท่านต้องการทำเรื่อง สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา (ประเภท B-1/B-2) เพื่อการเดินทางไปท่องเที่ยวในประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์การศึกษาต่อต่างประเทศก้อปันกันยินดีบริการช่วยดำเนินในการสมัครขอวีซ่านักเรียนท่องเที่ยวอเมริกา (B-1/B-2) โดยทีมที่มีประสบการณ์จากการบริการสมัครขอวีซ่าอเมริกามาอย่างต่อเนื่อง
credit : visanow.com

บริการ

 
    1. แจงข้อมูล รายละเอียดเกี่ยวกับการสมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
    2. กรอกใบสมัครวีซ่า DS-160
    3. ให้คำปรึกษาและตรวจสอบเอกสารที่ต้องเตียมสำหรับการยื่นขอวีซ่า
    4. แนะนำการเตรียมพร้อมสำหรับการสัมภาษณ์

ขั้นตอนการบริการ สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา
1) กรอกแบบฟอร์มคำร้องยื่นขอวีซ่า DS-160 ลงในไฟล์ VISA Questionnaire
2) ถ่ายรูปเป็นไฟล์ดิจิทัล และเตรียมเอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า

*ติดต่อเราเพื่อขอแบบฟอร์มและรายละเอียดได้ที่ Line: @korpungun 

3) ชำระค่าใช้จ่ายตาม invoice ที่ก้อปันกันออกให้หลังจากที่เราได้รับเอกสารทางอีเมล์แล้ว
4) ภายใน 2-3 วันทำการ หลังจากที่ชำระค่าใช้จ่าย เจ้าหน้าที่ของก้อปันจะติดต่อให้เลือกวันและเวลาสำหรับการสัมภาษณ์ขอวีซ่า
5) นัดหมายกับเจ้าหน้าที่ของก้อปันกันเพื่อการตรวจเอกสารและเตรียมตัวสัมภาษณ์ขอวีซ่า
6) ไปยังสถานฑูตตามวันและเวลาที่นัดสัมภาษณ์

ค่าบริการทำวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกาโดยก้อปันกัน

ระยะเวลาดำเนินการ  7 วันทำการ ก่อนวันนัดสัมภาษณ์ ราคา 3,500 บาท *รวมVAT

หมายเหตุ:
1. ค่าบริการนี้ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมวีซ่าของสถานทูต $160 USD
2. ในกรณีที่ไม่ผ่านการสัมภาษณ์ขอวีซ่า ท่านจะไม่สามารถขอค่าใช้จ่ายคืนได้

คำแนะนำสำหรับการสมัครขอวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา *เพิ่มเติม

  1. ท่านควรมีแผนการท่องเที่ยวที่ชัดเจนในระดับที่ดี เช่น เมือง รัฐ กิจกรรมที่ต้องการไปเยี่ยมชม/ทำ
  2. ท่านควรแสดงความผูกพันต่อการพักอาศัยในประเทศไทยให้ได้ เช่น หลักฐานการทำงาน การครอบครองทรัพย์สิน หรือการจดทะเบียนธุรกิจการค้าต่างๆ
  3. หากไม่ได้เดินทางร่วมกับทัวร์ ท่านควรมีความสามารถที่จะสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อเอาตัวรอดได้ดีในระดับนึง

สิ่งที่ต้องเตรียมสำหรับการสัมภาษณ์วีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

    1) แบบฟอร์มยื่นคำร้อง DS-160
 

2) หนังสือเดินทางที่มีอายุใช้งานมากกว่า 6 เดือน 

3) รูปถ่าย 2×2 นิ่วที่ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือนก่อนหน้า เป็นไฟล์ดิจิทัล
            + ต้องถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
            + ต้องมีพื้นหลังสีขาว
            + ต้องถ่ายหน้าเต็ม โดยหันหน้าเข้าหากล้อง
            + ต้องอยู่ในรูปแบบ JPEG เป็นไฟล์ .jpb โดยมีขนาด 600×600 พิกเซล และ 1200×1200 พิกเซล
            + ขนาดของไฟล์จะต้องน้อยกว่าหรือเท่ากับ 240 กิโลไบท์
            + จะต้องไม่ถูกปรับแต่งทางดิจิทัล
            + ดูรายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรูปถ่ายได้ที่นี่
    4) ค่าธรรมเนียมสำหรับการสมัครวีซ่าสหรัฐอเมริกา $160 (ค่าใช้จ่ายส่วนนี้ไม่สามารถขอคืนได้)
    5) เอกสารประกอบในการยื่นคำร้องขอวีซ่า
            + หลักฐานการแสดงรายได้ เช่น หนังสือรับรองเงินเดือน หลักฐานการชำระภาษี
            + เอกสารครอบครองทรัพย์สิน ธุรกิจหรือสินทรัพย์ในประเทศไทย เช่น โฉนดที่ดิน เอกสารการดำนง    ตำแหน่งในบริษัท
            + หนังสือรับรองด้านการเงินจากธนาคาร *ออกมาไม่เกิน 3 เดือนก่อนหน้า *เป็นภาษาอังกฤษ
            + รายละเอียดการเดินทาง เช่น ที่พัก ตั๋วหรือการจองไฟท์บิน ชื่อสถานที่ที่ต้องการไปเยี่ยม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับนักเรียนที่ต้องการไปเยี่ยม เช่น I-20
            + (หากมี) ประวัติอาชญากรรมหรือการดำเนินคดีในศาลเกี่ยวกับการถูกจับกุมหรือถูกตัดสินโทษในทุกที่ แม้ว่าอาจจะชดใช้ความผิดแล้วหรือได้รับอภัยโทษในภายหลังก็ตาม

 ทำเรื่องสมัครขอเอาประกันภัยการเดินทางไปต่างประเทศโดย MSIG กับเราได้ที่

# สมัครวีซ่าท่องเที่ยวอเมริกา

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน