เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Academic English

Academic English

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Academic English คือ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

สถาบันที่เปิดสอน

ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

 • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
 • สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาทุก 4 สัปดาห์ของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้มากกว่า 90 สถาบัน !
 • หัวข้อการเรียน : ทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ / การคิดเชิงวิพากษ์ / ทักษะการวิจัย / การเขียน Essay / เตรียมสอบ TOEFL / วิธีการบริหารเวลา / เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย / เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา
 • มีสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียน และก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
 • การทดสอบภาษาอังกฤษ : นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

หมายเหตุ : ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤออนไลน์ของ ILAC ให้ได้ Level 10 ก่อน หาก entry level ยังไม่ถึง จะต้องเรียน General English ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ILSC HELLO
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

โปรแกรมภาษาอังกฤษออนไลน์ของ ILSC ที่มีคุณภาพจะช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายในการศึกษา ได้ตั้งแต่ที่อยู่ในประเทศไทย ซึ่งผู้เรียนสามารถเลือกที่จะเรียนเพื่อย่นระยะเวลาและประหยัดค่าใช้จ่ายที่จะต้องไปเรียนภาษาอังกฤษในต่างประเทศ หรือสามารถเลือกที่จะเรียนจนจบระดับภาษาที่ต้องใช้ ก่อนไปเรียนต่อ academic program ในต่างประเทศได้เลย

ILSC HELLO เรียนอย่างไร?

 • เรียนวันจันทร์–ศุกร์ วันละ 3 ชม. (สำหรับ Semi-Intensive) หรือวันละ 4 ชม. (สำหรับ Intensive)
 • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน จากนานาประเทศ / ชั้นเรียน
 • สอนโดยครู native ของสถาบัน ILSC มาตรฐานเดียวกันกับการเดินทางไปเรียนที่แคนาดา

เหมาะกับ…

 • ผู้เรียนที่มีความตั้งใจจะศึกษาต่อต่างประเทศหรือในหลักสูตรการเรียนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน เพื่อการเตรียมภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ (Academic English)
 • ผู้เรียนที่สนใจศึกษาต่อแคนาดา และต้องการเรียนปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษ ก่อนที่จะไปศึกษาต่อ
 • ผู้ที่ต้องการใช้ผลจบภาษาอังกฤษจากสถาบัน ILSC ยื่นเข้าศึกษาต่อกับสถาบันการศึกษาในประเทศแคนาดา แทนผลสอบ IELTS / TOEFL
ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์

Line : @kpglearn

คอร์สออนไลน์ KPG LIVE

Line : @kpglive

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *