เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Academic English

Academic English

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Academic English คือ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ตารางเปรียบเทียบ
หลักสูตร Academic English

ครูผู้สอน

ครู Native

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

14 ปี+

15 ปี+

คาบเรียน

3 ชั่วโมง
(กลุ่ม 15 คน)

3 - 6 ชั่วโมง
(กลุ่ม 15 คน)

ตารางเรียน
ต่อสัปดาห์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

20:00 - 23:00
Vacation English
(Core Only)

ทดลองเรียนฟรี

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

มี  1 ครั้ง
ครั้งละ  60 นาที

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

15,410 บาท

39,900 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันที่เปิดสอน

ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

  • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
  • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
  • สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาทุก 4 สัปดาห์ของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้มากกว่า 90 สถาบัน !
  • หัวข้อการเรียน : ทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ / การคิดเชิงวิพากษ์ / ทักษะการวิจัย / การเขียน Essay / เตรียมสอบ TOEFL / วิธีการบริหารเวลา / เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย / เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา
  • มีสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียน และก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ : นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

หมายเหตุ : ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤออนไลน์ของ ILAC ให้ได้ Level 10 ก่อน หาก entry level ยังไม่ถึง จะต้องเรียน General English ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม
FLS International Online

FLS International

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

Pathway Program เหมาะสำหรับนักเรียนที่ต้องการไปเรียนต่อวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยในอเมริกา หลังจากเรียนจบ Level 14 หรือ Level 16 นักเรียนก็สามารถย้ายไปเรียนในวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในเครือกว่า 200 สถาบันได้ทันที โดยที่ไม่ต้องใช้คะแนน TOEFL หรือคะแนนสอบอื่นๆ ! โดยทางสถาบัน FLS จะใช้โปรแกรม Universal Placement จับคู่ให้นักเรียนเข้าเรียนในสถาบันที่ดีที่สุด โดยไม่มีค่าใช้จ่าย

• คลาสเรียนขนาดเล็ก เพียง 1-15 คน ต่อคลาสเท่านั้น สอนโดยครู Native Speaker ชาวอเมริกัน ที่จบการศึกษาระดับปริญญาโท และผ่านหลักสูตรฝึกอบรม TESOL

Partway Program แบ่งความเข้มข้นในชั่วโมงการเรียนออกเป็น 4 แบบ

Pathway Program

ตารางเรียน / สัปดาห์

Vacation English
(Core English Only)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 3 ชั่วโมง
20:00 - 23:00

General English
(Core + Workshop)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 4 ชั่วโมง

Intensive English
(Core + Workshop + 1 Elective)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 5 ชั่วโมง

Academic English
(Core + Workshop + 2 Elective)

เรียน 5 วัน
จันทร์ - ศุกร์
วันละ 6 ชั่วโมง

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

บริการในการสมัคร ประสานงาน

แนะนำในการศึกษาต่อต่างประเทศ และเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ ฟรี!

Line : @korpungun โทร 095-909-3960

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *