เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ Academic English

Academic English

เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ หลักสูตร Academic English คือ การเรียนเพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับเตรียมศึกษาต่อต่างประเทศ โดยเฉพาะในประเทศแคนาดา และสหรัฐอเมริกา ซึ่งใช้ภาษาอังกฤษเชิงวิชาการเป็นหลัก รวมถึงแนะนำสำหรับบุคคลที่ต้องการเรียนภาษาอังกฤษออนไลน์ เพื่อเตรียมตัวศึกษาต่อในประเทศ อื่นๆ ที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลักในการเรียนการสอน

ตารางหลักสูตร
Academic English

ครูผู้สอน

ครู Native

อายุที่เริ่มเรียนได้

14 ปี+

คาบเรียน

3 ชั่วโมง
(กลุ่ม 15 คน)

ตารางเรียน
ต่อสัปดาห์

5 ครั้ง
จันทร์ - ศุกร์

เวลา
ที่เลือกเรียนได้

19:30 - 22:30
หรือ
08:00 - 11:00

ทดลองเรียนฟรี

เช็คกับเจ้าหน้าที่
ก้อปันกัน

ราคาเริ่มต้น
ต่อ 4 สัปดาห์

15,410 บาท

ข้อมูลเพิ่มเติม

สถาบันที่เปิดสอน

ILAC KISS เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

ILAC KISS
เรียนภาษาอังกฤษออนไลน์

หลักสูตรเพื่อการศึกษา University Pathway พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการศึกษาต่อ การใช้งานเชิงวิชาการ สอนสด โดยครู native ชาวแคนาเดียน ของ ILAC สถาบันสอนภาษาอังกฤษชั้นนำในประเทศแคนาดา มาตรฐานเดียวกับการเรียนที่แคนาดา รับผู้เรียนอายุ 14 ปี +

  • เรียนวันจันทร์ศุกร์ วันละ 3 ชม. : ในหนึ่งสัปดาห์ประกอบด้วยการเรียนออนไลน์ในชั้นเรียน 20 ชมและการทบทวนบทเรียนด้วยตนเอง (self-study) 10 ชม.
  • มีนักเรียนประมาณ 12-15 คน ต่อชั้นเรียน
  • สามารถใช้ผลสอบวัดระดับภาษาทุก 4 สัปดาห์ของ ILAC ยื่นสมัครเข้าเรียนวิทยาลัยและมหาวิทยาลัยในอเมริกา ได้มากกว่า 90 สถาบัน !
  • หัวข้อการเรียน : ทักษะการพูด และการเขียนภาษาอังกฤษ / การคิดเชิงวิพากษ์ / ทักษะการวิจัย / การเขียน Essay / เตรียมสอบ TOEFL / วิธีการบริหารเวลา / เทคนิคการทำขอสอบอัตนัย / เทคนิคการนำเสนอด้วยวาจา
  • มีสอบวัดระดับภาษาอังกฤษ โดย ILAC KISS ก่อนเริ่มเรียน : สามารถสอบวัดระดับภาษาอังกฤษออนไลน์ หลังสมัครเข้าเรียน และก่อนเริ่มเรียน เพื่อเรียนร่วมกับเพื่อนในระดับภาษาที่ใกล้เคียงกัน และเรียนเนื้อหาที่เหมาะสมกับระดับภาษาอังกฤษของผู้เรียนได้
  • การทดสอบภาษาอังกฤษ : นักเรียนจะได้จำลองการสอบ TOEFL ทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อวัดความก้าวหน้าของตนเอง

หมายเหตุ : ผู้เรียนจะต้องสอบวัดระดับภาษาอังกฤออนไลน์ของ ILAC ให้ได้ Level 10 ก่อน หาก entry level ยังไม่ถึง จะต้องเรียน General English ก่อน

ข้อมูลเพิ่มเติม

ขอรับคำปรึกษา

 

เรียนต่อแคนาดา อเมริกา

Line : @korpungun

เรียนภาษาที่ฟิลิปปินส์/คอร์สออนไลน์

Line : @kpglearn

TEL: 094-883-8778

JOIN

นัดหมายพูดคุยผ่าน

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *